Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.12.2016

Bauhausin poikkeamis­lu­pa Vallilan konepa­jan alueella

Pan­imme pöy­dälle. Pöy­dällepano ilmeis­es­ti merk­it­see han­kkeen raukeamista aikataulusy­istä. Tämä ei valitet­tavasti merk­itse sitä, että saisimme tästä kaavail­lun kult­tuurikeitaan, kos­ka VR:llä on tässä vah­va kaa­va. Jos seu­raa­va han­ke on kaa­van mukainen, se ei tarvitse mitään poikkeamis­lu­paa, eikä kaupungille oikein ole keino­ja asi­as­sa, vaik­ka halu­ja olisikin.

Se, että tässä tarvit­ti­in poikkeamis­lu­pa, joh­tui siitä, että halu­si­vat koko veturi­hallin pysäköin­tipaikoik­si. Kaavas­sa sen alin ker­ros oli varat­tu liike­huoneis­toik­si, jot­ta muser­ta­van yksi­toikkois­es­ta tiili­seinästä päästäisi­in. Sen veturi­hallin saa joka purkaa tai puhkaista sen julk­i­sivu­un ovet ja ikkunat.

Asun­to­jen kokosääntely

Esitin, että luovu­taan 80 neliön keskikoko­vaa­timuk­ses­ta per­hea­sun­noille. Tämä vaa­timus oli siinä sik­si, ettei per­hea­sun­noista tulisi pelkkiä kolmioi­ta, vaan isom­piakin tarvit­taisi­in. Minä taas ajat­te­len tästä niin, että jos isom­pia tarvi­taan, raken­nus­li­ik­keet rak­en­ta­vat niitä ihan kysyn­tälähtöis­es­ti. Kok­ouk­ses­sa esit­telijä todit­si, että näille on kyl­lä kysyn­tää. Minus­ta se juuri on osoi­tus siitä, ettei määräys­tä tarvi­ta. Määräys on haitalli­nen sik­si, että se edel­lyt­tää isom­pi­en per­hea­sun­to­jen rak­en­tamista kaikkialle, kun niille saat­taa olla kah­den­netusti kysyn­tää vain jossakin.

Huo­mat­takoon, että nyt pien­asun­not saa­vat olla kuin­ka pieniä tahansa, vaik­ka kaik­ki pieniä yksiöitä.

Muut asi­at esi­tyk­sen mukaan sellaisenaan.

 

 

 

5 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.12.2016”

 1. Veturi­hal­li kan­nat­taisi kyl­lä purkaa, pistää asuin­taloa tilalle Teol­lisu­uskadun var­teen. Mik­sei kaavas­sa jo alun­perin määrät­ty näin?

  1. Mik­sei kaavas­sa jo alun­perin määrät­ty näin?

   Ei mah­tunut pysäköin­ti ja halut­ti­in tähän kohtaan kort­teli­in kau­pal­lista toim­intaa ja kaikkea mielenkiintoista.

 2. Eli ongel­ma muo­dos­tuu itse asi­as­sa liian tiukas­ta kaavas­ta. Kaupun­gin tehtävä on luo­da mah­dol­lisuuk­sia, ei rajoit­taa niitä. Kult­tuuri on ihan kivaa, mut­ta tarvi­taan rautakaup­po­ja rahoit­ta­maan kulttuuria.

 3. Osmo Soin­in­vaara: Ei mah­tunut pysäköin­ti ja halut­ti­in tähän kohtaan kort­teli­in kau­pal­lista toim­intaa ja kaikkea mielenkiintoista. 

  Mut­ta eikö asuin­talo­jen alle saisi rak­en­taa rajat­tomasti pysäköin­tipaikko­ja, eli pysäköin­tiä mmah­tu­isi vaik­ka kuinka… 😉

  1. Talopn alle mon­een ker­rokseen rak­en­t­a­mi­nen on pääosin sal­lit­tua (riip­puu siitä, mitä siel­lä alla on) mut­ta aivan tolkut­toman kallista. Lisäk­si saa tietysti rak­len­taa pysäköin­tipåaikko­ja asu­to­jen tilalle maan päälle, mut­ta se vie koko han­kkeen kannattavuuden. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.