Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.12.2016

Bau­hausin poik­kea­mis­lu­pa Val­li­lan kone­pa­jan alueella

Panim­me pöy­däl­le. Pöy­däl­le­pa­no ilmei­ses­ti mer­kit­see hank­keen rau­kea­mis­ta aika­tau­lusyis­tä. Tämä ei vali­tet­ta­vas­ti mer­kit­se sitä, että sai­sim­me täs­tä kaa­vail­lun kult­tuu­ri­kei­taan, kos­ka VR:llä on täs­sä vah­va kaa­va. Jos seu­raa­va han­ke on kaa­van mukai­nen, se ei tar­vit­se mitään poik­kea­mis­lu­paa, eikä kau­pun­gil­le oikein ole kei­no­ja asias­sa, vaik­ka halu­ja olisikin.

Se, että täs­sä tar­vit­tiin poik­kea­mis­lu­pa, joh­tui sii­tä, että halusi­vat koko vetu­ri­hal­lin pysä­köin­ti­pai­koik­si. Kaa­vas­sa sen alin ker­ros oli varat­tu lii­ke­huo­neis­toik­si, jot­ta muser­ta­van yksi­toik­koi­ses­ta tii­li­sei­näs­tä pääs­täi­siin. Sen vetu­ri­hal­lin saa joka pur­kaa tai puh­kais­ta sen jul­ki­si­vuun ovet ja ikkunat.

Asun­to­jen kokosääntely

Esi­tin, että luo­vu­taan 80 neliön kes­ki­ko­ko­vaa­ti­muk­ses­ta per­hea­sun­noil­le. Tämä vaa­ti­mus oli sii­nä sik­si, ettei per­hea­sun­nois­ta tuli­si pelk­kiä kol­mioi­ta, vaan isom­pia­kin tar­vit­tai­siin. Minä taas ajat­te­len täs­tä niin, että jos isom­pia tar­vi­taan, raken­nus­liik­keet raken­ta­vat nii­tä ihan kysyn­tä­läh­töi­ses­ti. Kokouk­ses­sa esit­te­li­jä todit­si, että näil­le on kyl­lä kysyn­tää. Minus­ta se juu­ri on osoi­tus sii­tä, ettei mää­räys­tä tar­vi­ta. Mää­räys on hai­tal­li­nen sik­si, että se edel­lyt­tää isom­pien per­hea­sun­to­jen raken­ta­mis­ta kaik­kial­le, kun niil­le saat­taa olla kah­den­ne­tus­ti kysyn­tää vain jossakin.

Huo­mat­ta­koon, että nyt pie­na­sun­not saa­vat olla kuin­ka pie­niä tahan­sa, vaik­ka kaik­ki pie­niä yksiöitä.

Muut asiat esi­tyk­sen mukaan sellaisenaan.

 

 

 

5 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.12.2016”

 1. Vetu­ri­hal­li kan­nat­tai­si kyl­lä pur­kaa, pis­tää asuin­ta­loa tilal­le Teol­li­suus­ka­dun var­teen. Mik­sei kaa­vas­sa jo alun­pe­rin mää­rät­ty näin?

  1. Mik­sei kaa­vas­sa jo alun­pe­rin mää­rät­ty näin?

   Ei mah­tu­nut pysä­köin­ti ja halut­tiin tähän koh­taan kort­te­liin kau­pal­lis­ta toi­min­taa ja kaik­kea mielenkiintoista.

 2. Eli ongel­ma muo­dos­tuu itse asias­sa lii­an tiu­kas­ta kaa­vas­ta. Kau­pun­gin teh­tä­vä on luo­da mah­dol­li­suuk­sia, ei rajoit­taa nii­tä. Kult­tuu­ri on ihan kivaa, mut­ta tar­vi­taan rau­ta­kaup­po­ja rahoit­ta­maan kulttuuria.

 3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ei mah­tu­nut pysä­köin­ti ja halut­tiin tähän koh­taan kort­te­liin kau­pal­lis­ta toi­min­taa ja kaik­kea mielenkiintoista. 

  Mut­ta eikö asuin­ta­lo­jen alle sai­si raken­taa rajat­to­mas­ti pysä­köin­ti­paik­ko­ja, eli pysä­köin­tiä mmah­tui­si vaik­ka kuinka… 😉

  1. Talopn alle moneen ker­rok­seen raken­ta­mi­nen on pää­osin sal­lit­tua (riip­puu sii­tä, mitä siel­lä alla on) mut­ta aivan tol­kut­to­man kal­lis­ta. Lisäk­si saa tie­tys­ti raklen­taa pysä­köin­tipåaik­ko­ja asu­to­jen tilal­le maan pääl­le, mut­ta se vie koko hank­keen kannattavuuden. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.