Kansalaisaloittella eutanasian puolesta yli 41 000 tukijaa. Käy allekijoittamassa ja levitä sanaa.

Kansalaisa­loite eutanasian lail­lis­tamisek­si on kerän­nyt run­saat 41 000 allekir­joi­tus­ta. Vielä vähän siis tarvit­taisi­in. Aloit­teen allekir­joi­tus­sivuille pääset oikean palkin main­ok­sen kaut­ta tai tästä.

Allekir­joi­ta ja lev­itä sanaa, jot­ta saadaan tämä valmi­ik­si. Tun­nistau­tu­mi­nen tapah­tuu pankki­tun­nuk­sil­la, mobi­ili­var­menteel­la tai varmennekortilla.

Muistin virk­istämisek­si vielä lista aloit­teen alku­peräi­sistä tuk­i­joista:

Tuk­i­jat:

Anni Ahlako­r­pi, Vasem­mis­ton­uorten puheenjohtaja
Timo Airaksi­nen, professori
Ris­to Ala­puro, professori
Pert­ti Ala­su­u­tari, professori
Claes Ander­s­son, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja ministeri
Kaj Chy­de­nius, säveltäjä
Jörn Don­ner, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi
Mikko Elo, val­tiopäiväneu­vos, ex-kansanedustaja
Kari Enqvist, professori
Heta Alek­san­dra Gylling, dosent­ti, yliopistonlehtori
Heik­ki Haa­pavaara, toimittaja
Markku Hakuri, kuvataiteilija
Riit­ta Havukainen, näyttelijä
Sara Heinä­maa, professori
Ris­to Heiskala, professori
Kari Heiska­nen, ohjaa­ja, näyttelijä
Antti Her­lin, Kone Oyj:n hal­li­tuk­sen puheenjohtaja
Juk­ka Hildén, medi­a­henkilö, Doodson
Osmo Hyn­ni­nen, lääkäri
Sirk­ka Hämäläi­nen, Suomen Pankin ex-pääjohtaja
Anna-Leena Härkö­nen, kirjailija
Atik Ismail, lähi­hoita­ja, jalkapallovalmentaja
Antti Joki­nen, elokuvaohjaaja
Lau­ra Jänt­ti, teatteriohjaaja
Pert­ti Karka­ma, professori
Kaisa Kaup­pinen, dosent­ti, HY
Juk­ka Kekko­nen, professori
Hilk­ka Kemp­pi, Keskus­tan­uorten puheenjohtaja
Pert­ti Kiljunen, poliisi
Jouni Kont­ti­la, ay-toimitsija
Kaisa Korho­nen, teatteriohjaaja
Gun­vor Kro­n­man, VD, toimitusjohtaja
Pekka Laak­so­nen, professori
Susan­na Laine, juontaja
Hen­rik Lax, ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi,
Aku Louhimies, elokuvaohjaaja
Tiia Louste, näyttelijä
Fran­cis McCar­ron, val­ti­oti­etei­den mais­teri, yrittäjä
Jaakko Mus­takallio, Vihrei­den nuorten ja opiske­li­joiden puheenjohtaja
Uskali Mäki, professori
Rei­jo Mäki-Korvela, toimitusjohtaja¨
Aili Neno­la, professori
Mikkel Näkkäläjärvi, Sosialidemokraat­tis­ten nuorten puheenjohtaja
Reino Paasilin­na ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi
Kyl­lik­ki Pankakos­ki, val­ti­oti­eteen maisteri
Vap­pu Pim­iä, juontaja
Mikko Pyhälä, kir­jail­i­ja, ex-suurlähettiläs
Jasper Pääkkö­nen, näyttelijä
Raimo Riihi­maa, työnjohtaja
Miia Rin­takumpu, toimintaterapeutti
Thomas Romantschuk, toimittaja
J.P. Roos, professori
Simo Räi­hä, yrittäjä
Pirkko Saisio, kirjailija
Rei­jo Salmi­nen, toimittaja
Mika Salo, autourheilija
Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja
Daniel Sazonov, Kokoomus­nuorten puheenjohtaja
Ida Schau­man, Sven­sk Ung­domin puheenjohtaja
Sep­po Seit­sa­lo, pro­fes­sori, lääkäri
Markus Selin, elokuvatuottaja
Aino Sep­po, näyttelijä
Esko Sep­pä­nen, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja meppi
Satu Sil­vo, näyttelijä
Osmo Soin­in­vaara, kir­jail­i­ja, ex-kansane­dus­ta­ja ja ministeri
Ilk­ka Suomi­nen, ex-kansane­dus­ta­ja, mep­pi ja ministeri
Pert­ti Sve­holm, näyt­telijä, ohjaaja
Han­nu Taani­la, toimittaja
Ilk­ka Taipale, lääkäri, ex-kansanedustaja
Meli­ta Tulik­oura, TV-toimit­ta­ja, symboliterapeutti
Pirkko Turpeinen-Saari, lääkäri, ex-kansanedustaja,
Kaari Utrio, kirjailija
Esko Val­tao­ja, professori
Anne Wassholm, lähettämötyöntekijä
Tiina Weck­ström, näyttelijä
Kari Viho­lainen, sairaan­hoita­ja, Exi­tus ry:n puheenjohtaja
Iiro Viina­nen, ex-kansane­dus­ta­ja ja ministeri
Eija Vil­pas, näyttelijä
Janne Virkkunen, Helsin­gin Sanomien ex-päätoimittaja
Leila Välisa­lo, yrittäjä
Jut­ta Zil­li­a­cus, ex-kansanedustaja

 

 

8 vastausta artikkeliin “Kansalaisaloittella eutanasian puolesta yli 41 000 tukijaa. Käy allekijoittamassa ja levitä sanaa.”

 1. Allekir­joi­tan tuon tam­miku­us­sa yhdessä muiden yksilön­va­paut­ta edis­tävien aloit­tei­den kanssa verkkopankin tun­nus­luku­jen säästämiseksi.

 2. Allekir­joi­tan tuon tam­miku­us­sa yhdessä muiden yksilön­va­paut­ta edis­tävien aloit­tei­den kanssa verkkopankin tun­nus­luku­jen säästämiseksi.

  (lainaa tätä viestiä vastaukseesi

 3. Mitä säästämistä verkkopankin tun­nus­lu­vuis­sa on?

  Nykyisen tasaisen trendin jatkues­sa 50000 allekir­joi­tus­ta tulee täy­teen 11.1.2017 tienoilla.

 4. Iltale­hden viimeisin lääkärin lapsen viimeiset kuukaudet kuvan­nut artikke­li sysäsi aloit­teen läpi ja eduskuntaan.

  On hyvin vaikea kek­siä perustei­ta sille, että mik­si kaikissa tapauk­sis­sa eutana­sia olisi väärin.

  On myös vaikea kek­siä hyvät sään­nöt, jot­ka rajaa­vat käytön vain niihin tapauk­si­in jois­sa se on moraalis­es­ti oikein, mut­ta tästähän me virkamiehille ja poli­itikoille mak­samme, joten hom­mi­in siel­lä eduskunnassa!

 5. Eduskun­ta puhuu parhail­laan (2.3.2017) eutanasi­akeskustelun yhtey­dessä ihmis­ar­vos­ta ja arvokkaas­ta elämästä ja siitä, ettei ihmistä pidä nähdä vain kulueränä elämän­sä loppupuolella. 

  Mik­si sit­ten osa poli­itikoista ja kansane­dus­ta­jista puhuu nyky­i­sistä työt­tömistä kulueränä? Olisiko aika alkaa arvostaa työt­tömiä ihmis­ar­voisi­na ihmis­inä, näi­den arvokkaine eläm­i­neen? Ettei työt­tömät, aikanaan tapah­tuneen mitätöivän puheen poh­jal­ta van­huksi­na ja sairaina halua eutanasi­aa, kos­ka hei­hin on koko työt­tömyyten­sä aikana istutet­tu käsi­tys kulueränä olemisesta?

  Taakkana olemisen tus­ka kyl­vetään ihmisi­in jo näi­den aikuisu­u­den aikana. Joskus jopa nuoruudessa. 

  Voisi­vatko poli­itikot puhua ihmi­sistä johdon­mukaises­ti joko arvokkaina, ihmis­ar­von omaav­ina, tai sitt­ten ei? Voisi­vatko he puhua ihmi­sistä johdon­mukaises­ti joko tulo­eränä TAI kulueränä yhteiskunnalle? 

  Minä väitän, että ihmi­nen on tulo­erä koko elämän­sä alus­ta lop­pu­un. Vaik­ka se vähän maksaakin. 

  Miten voi olla niin, että elämän­sä lop­pupuolel­la kansane­dus­ta­jat näkevät ihmisen ihmis­ar­voise­na, mut­ta työt­tömyy­saikana tuon saman ihmisen kulueränä, jos­ta tulee päästä mah­dol­lisim­man pian eroon? Kansane­dus­ta­jat tiety­istä puolueista istut­ta­vat työt­tömi­in ajatuk­sen taakkana olemista. Onko siis ihme, jos van­huk­set aikanaan sairas­tut­tuaan välit­tävät tuon saman ajatuk­sen hoitajilleen? 

  Jos poli­itikot eivät halua ihmis­ten mukanaan­tuo­mia kulu­ja, elim­i­noikaamme sit­ten ihmiset. Siitäkö se hyvä yhteiskun­ta sit­ten muodostuu? 

  Vetoaisin täten kansane­dus­ta­ji­in ja poli­itikkoi­hin, että puhuisi­vat ihmi­sistä johdon­mukaises­ti, oli­vat­pa ihmiset sit­ten aikuisia tai lap­sia, ter­veitä tai sairai­ta, van­huk­sia tai vas­ta­syn­tyneitä. Työt­tömistä ja työl­li­sistä puhu­mat­takaan. Tois­tan: taakkana olemisen tus­ka kyl­vetään ihmisi­in jo hei­dän aikuisuudessa. 

  Voikin kysyä: mik­si näin tehdään ja kei­den toimesta? 

  Emmekö ajaisi perus­tu­loa ja ihmis­ar­voista elämää lap­su­ud­es­ta, aikuisu­u­den läpi van­hu­u­teen asti? Kiitos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.