Perässähiihtäjä-blogi loppuu

Unto Hämäläi­nen näköjään lopet­taa Perässähi­ihtäjä-blo­gin­sa.  Viimeisessä postauk­ses­saan hän kiit­tää kom­men­toi­jia, joil­ta on tul­lut vuodes­ta 2005 peräti 15 000 kom­ment­tia. Tätä blo­gia on julka­istu vuodes­ta 2007 ja kom­ment­te­ja on tul­lut 170 000.

 

4 vastausta artikkeliin “Perässähiihtäjä-blogi loppuu”

 1. Laat­uero Hämäläisen ja tämän blo­gin välil­lä on niin huikea, ettei tuo kom­ment­tien määrä ker­ro ainakaan keskustelun tasos­ta yhtään mitään. Valitet­tavaa, että tuol­lainen huip­publo­gi loppuu.

 2. KariS on oike­as­sa. Olen­naisem­paa kuin määrä on kuitenkin laatu, ja Perässähi­ihtäjän kom­ment­tien laatu on keskimäärin ollut selvästi korkeampi kuin tässä blo­gis­sa. Myös tääl­lä on toki paljon hyviä kom­ment­te­ja, mut­ta ne joutuu etsimään suuren mas­san joukosta.

  On suuri sääli, että Perässähi­ihtäjä-blo­gi lop­puu. Toiv­ot­tavasti Osmo Soin­in­vaara jak­saa jatkaa omaansa, sil­lä huoli­mat­ta kom­ment­tien vai­htel­ev­as­ta laadus­ta, on Soin­in­vaara itse ver­ra­ton blogi-isäntä!

 3. Kukas sitä kissan hän­nän nos­taa, jos ei kissa itse. Ei silti, Osmo Soin­in­vaara ansait­see kyl­lä kiitok­set aikaa vievästä pal­stan­pidostaan. Pal­s­ta tar­joaa main­ion kat­tauk­sen moni­in mie­lenki­in­toisi­in aiheisi­in ja lisäk­si sen avul­la on kätevä seu­ra­ta asioi­ta kaupunkisuunnitelulautakunnassa.

 4. Jotenkin tuo Perässähi­ihtäjät ‑blo­gi oli vähän laimean oloinen, mut­ta toki ammat­ti­jour­nal­istin otteel­la tehty ja siten ehkä aika per­in­teinen otteeltaan.

  Se mikä tässä blo­gis­sa on kiin­no­s­tam­paa on Soin­in­vaaran ajat­telupros­es­si ja sen seu­raami­nen. Todel­la kiin­nos­tavia aihei­ta tääl­lä on käsitel­ty, mut­ta ennenkaikkea se miten asioi­ta käsitel­lään on tärkeää.

  Soin­in­vaara ikäänkuin tekee poh­jatyön ja keskusteli­jat jatka­vat siitä — ja hyvin eri­laisi­akin mielip­iteitä sal­li­taan ja moderoin­til­in­ja on järkevä.

  Toisaal­ta tääl­lä on var­maan moderoitu pois jotain pahimpia henkilöön kohdis­tu­via hyökkäyk­siä, kos­ka keskustelu pääsään­töis­es­ti on aika asiallista.

  Olisi hyvä, jos täm­möisiä keskustelu­aluei­ta, joil­la on selkeästi eri kan­to­ja edus­tavia ihmisiä ja asiansa osaa­va ja tas­a­puo­li­nen moderoi­ja olisi enemmänkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.