Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.5.2016

Nopea kok­ous, kesti vain 45 min­u­ut­tia. Joh­tui var­maan puheen­jo­hta­jas­ta (minä).

Talousarvioe­hdo­tus

Lau­takun­ta hyväksyi yksimielis­es­ti lisäyk­seni, jos­sa lau­takun­ta puo­lusti raamin yli­tys­tä vedoten kohon­neisi­in vaa­timuk­si­in asuntotuotannosta.

Var­tiosaaren osayleiskaava

Läpi äänin 7–2. Vas­taan vasem­mis­toli­iton Pekka But­tler ja Vihrei­den Eli­na Moisio. Asia ratkeaa lop­ullis­es­ti korkeim­mas­sa hallinto-oikeudessa.

Bunkkerin kaa­va

Hyväksyt­ti­in yksimielisesti.

Ratakatu 9:n poikkeamishakemus.
Asia pan­ti­in pöy­dälle, kos­ka kok­ouk­ses­ta pois­sa ollut puheen­jo­hta­ja Ris­to Rauta­va halusi olla käsit­telemässä asiaa.

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.5.2016”

 1. Lau­takun­ta hyväksyi yksimielis­es­ti lisäyk­seni, jos­sa lau­takun­ta puo­lusti raamin yli­tys­tä ve3dsotyen kohon­neisi­in vaa­timuk­si­in asuntotuotannosta.

  Mitä nuo kohon­neet vaa­timuk­set ovat?

 2. Osmo Soin­in­vaara:
  Val­tio vaati Helsinkiä tuot­ta­maan 6000 asun­toa vuodessa.

  Höpöpuhet­ta. 🙂 Helsinkiläis­ten itse itselleen esit­tämä tai tilaa­ma toive. Joskus Helsingille annet­tavien avus­tusten “vastapain­ona” on tuon tapainen lause vilah­tanut, mut­ta jät­täkäämme moi­set (win-win, Hki-Hki) kau­pankäyn­tiehdo­tuk­set omaan arvoonsa.

  1. Höpöpuhet­ta. 🙂 Helsinkiläis­ten itse itselleen esit­tämä tai tilaa­ma toive. Joskus Helsingille annet­tavien avus­tusten “vastapain­ona” on tuon tapainen lause vilah­tanut, mut­ta jät­täkäämme moi­set (win-win, Hki-Hki) kau­pankäyn­tiehdo­tuk­set omaan arvoonsa.

   Asun­to­tuotan­non kiihdyt­tämi­nen kaikissa seudun kun­nis­sa oli val­tion ehto alueelle tuleville infrain­vestoin­neille, Helsin­gin osalta raide­jok­er­ille. Val­tio­ta edusti min­is­teri Tiilikainen (kesk)

 3. Osmo Soin­in­vaara: Asun­to­tuotan­non kiihdyt­tämi­nen kaikissa seudun kun­nis­sa oli val­tion ehto alueelle tuleville infrain­vestoin­neille, Helsin­gin osalta raide­jok­er­ille. Val­tio­ta edusti min­is­teri Tiilikainen (kesk)

  Minus­ta tuo on vit­si, kun tiede­tään, että Helsin­ki halu­aa innokkaasti sekä pyytämiään sato­jen miljoonien alue­tukia raide­jok­er­ille, että Helsin­gin kasvua.

  Hal­li­tuk­ses­sa tilanne taitaa kaiken lisäk­si olla se, että nuo tuki­aiset ovat jäis­sä, joten kai rak­en­tamisenkin pitäisi olla jäis­sä. Jos kyse oli ehdos­ta, jol­la Helsin­ki suos­tuu rak­en­ta­maan lisää, olet var­maankin nyt sil­lä kan­nal­la, että mitään ei raken­neta ennen kuin tuki­aiset ovat tilil­lä. No et tietenkään. Halu­at var­masti molem­pia, eikä kyse ole siis mis­tään aidos­ta ehdos­ta eikä vaa­timuk­ses­ta. En usko, että val­tio­ta tosis­saan kiin­nos­taisi valvoa Helsin­gin rakne­tamis­tah­tia. Kyl­lä tuo lausun­to on pakostakin pelkkää hämäys­tä, jol­la Helsin­ki yrit­tää saa­da kak­si hyvää, muka uhrautu­mal­la (joko lisää rak­en­ta­mal­la tai alue­tukia vas­taan­ot­ta­mal­la) siinä samalla.

  Eli logi­ikkasi mukaan: ei tule tuki­aisia, ja sik­si ei ole myöskään val­tion vaa­timus­ta rak­en­taa lisää. Ehkä pöytäkir­ja kor­jataan seu­raavas­sa kokouksessa 🙂 .

 4. Osmo Soin­in­vaara: Asun­to­tuotan­non kiihdyt­tämi­nen kaikissa seudun kun­nis­sa oli val­tion ehto alueelle tuleville infrain­vestoin­neille, Helsin­gin osalta raide­jok­er­ille. Val­tio­ta edusti min­is­teri Tiilikainen (kesk)

  Asi­a­han sinän­sä on hyvä, mut­ta noin muo­toil­tuna tuos­sa menee sulois­es­ti sekaisin yhteiskun­nan eri toim­i­joiden tehtävät. Kaupun­gin tehtävä on kaavoit­taa alueen­sa. Helsin­gin osalta se käytän­nössä tarkoit­taa täl­lä het­kel­lä ruu­tukaavaa Kehä I:n sisälle.

  Jos kaupung­in­talo­ja, koulu­ja, sairaaloi­ta ja teknisen toimen varikoi­ta ei las­ke­ta, on ihan jonkun muun tehtävä hoitaa talo­jen rak­en­t­a­mi­nen. Tiukalla rajauk­sel­la noista putoaa vielä sairaalat pois! Kun kaupun­ki sot­keen­tuu rak­en­tamiseen, ei seu­raa hyvää.

 5. Soin­in­vaara: ”Val­tio ei luo uut­ta työtä eikä kek­si nyhtökau­raa.” Onko­han klishee lainat­tu Tuo­mas Enbuskelta? Enbuske taisi tosin maini­ta eri asioi­ta, esimerkik­si mp3-tiedosto­for­maatin ja inter­netin. Taisi olla Tom­mi Uschanov, joka osoit­ti että nuo oli­vat nimeno­maan innovoitu julkisen val­lan laitok­sis­sa. Kat­selin hiukan aikaa sit­ten kokon­aisen tv-doku­mentin, jos­sa ker­rot­ti­in inno­vaa­tioista, jot­ka oli­vat peräisin esim. oppi­laitok­sista, julk­i­sista tutkimus­laitok­sista jne.

  Lai­tan oikein wikipedia-linkin val­tion yri­tyk­seen, jol­la taitaa olla koko­lail­la suuri vaiku­tus suo­ma­laisen matka­puhe­lin­bis­nek­sen syn­tymiseen: https://fi.wikipedia.org/wiki/Televa .

  Min­ul­la on ollut kun­nia istua kah­denkin isohkon yri­tyk­sen yt-elimis­sä. Molem­mis­sa työ­nan­ta­japuolen edus­ta­jat ker­toi­vat, että rahan käyt­tö tuoteke­hit­te­lyyn on katas­trofi yri­tyk­sen taloudelle kvartaalikapitalismissa. 

  Mitä tote­sit nyhtökauras­ta on var­maan tot­ta, mut­ta kokon­aisu­udessaan pelikent­tä taitaa olla kuitenkin kom­plisoidumpi kuin mitä Enbusken kanssa näette.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.