Rooma – Firenze 6. päivä

Kartta 6

(Kuvat kas­va­vat klikkaamalla.)

Arvioin, että Firenzeen on noin 120 kilo­met­riä. Tal­lin­nas­ta ajaa Pär­nuun (130 km) ongel­mit­ta päi­väs­sä pak­kaus­ten­kin kans­sa, mut­ta tääl­lä Ita­lias­sa kilo­met­rit ovat sen ver­ran pidem­piä, joten pää­tin, etten läh­de yrit­tä­mään­kään. Halusin myös vali­ta mai­se­ma­rei­tin nopean rei­tin sijasta.

P1010016
Mai­se­ma on olen­nai­nen osa onnis­tu­nut­ta aamupalaa.

Niin­pä läh­din mat­kaan vas­ta yhden­tois­ta jäl­keen. Tie las­keu­tui alas Cor­to­nas­ta 200 met­riä 1600 met­rin mat­kal­la! Onnek­si en ollut nous­sut (edes yrit­tä­nyt) nous­ta kylään tätä kautta.

Arezzon jäl­keen rei­tin­va­lin­ta­ni oli todel­la onnis­tu­nut, juu­ri sel­lais­ta, mik­si olin mat­kas­sa – kum­pui­le­vaa Tosca­na­lais­ta mai­se­maa ja hie­no­ja näkö­alo­ja. Hie­no reitti!

P1010020
Arezzo

Illan­suus­sa reit­ti las­keu­tui laak­son poh­jal­le ja muut­tui tasai­sek­si, las­ku­voit­toi­sek­si. Vain lie­vä vas­ta­tuu­li hidas­ti vähän.  Jäl­jel­lä Firenzeen oli run­saat 60km. Arve­lin, että voi­sin sit­ten­kin ehtiä Firenzeen ennen pimeän tuloa. Sii­nä oli­si se hyvä puo­li, että voi­sin viet­tää kak­si yötä samas­sa hotel­lis­sa, kat­sel­la vähän Firenzeä ja teh­dä jon­kin kevyen maa­seu­tu­pyö­räi­lyn ilman reppua.

Huo­ma­sin, että on minuu­teis­ta kiin­ni ehtiä Firenzen katu­va­loi­hin ennen pimeän tuloa.  Se jäi lopul­ta kiin­ni paris­ta­kym­me­nes­tä minuu­tis­ta. Oli­sin var­maan­kin ehti­nyt, ellei maas­to oli­si muut­tu­nut lopus­sa uudes­taan kum­pui­le­vak­si. Vähän risoi. Jos oli­sin läh­te­nyt kym­me­nel­tä, oli­sin ehti­nyt mai­nios­ti tai oli­sin vähän kii­reh­ti­nyt muu­ten. Ilman punais­ta taka­va­loa en kui­ten­kaan halun­nut pimeäl­lä tiel­lä ajaa. Sitä en ollut otta­nut mukaan, kos­ka satu­lan alle kiin­ni­tet­ty lauk­ku oli­si ollut sen tiellä.

 

Illallisravintolassa oli töissä kolme henkeä, joista kaksi lähinnä istuskeli ja yksi teki töitä tappotahtiin.
Illal­lis­ra­vin­to­las­sa oli töis­sä kol­me hen­keä, jois­ta kak­si lähin­nä istus­ke­li ja yksi teki töi­tä tappotahtiin.

Otin hotel­lin kyläs­tä 20 km ennen Firenzeä. Ihmet­te­lin, miten niin pie­nes­sä (ja tyl­säs­sä) kyläs­sä voi olla niin suu­ri hotel­li. Sit­ten hotel­lin eteen kur­va­si bus­si täyn­nä kii­na­lai­sia turis­ta­ja. Koh­ta tuli toi­nen.  Hotel­li oli lähes täysi.

Korkeus 6
Kivaa kum­pui­le­vaa maas­toa. 30 kilo­met­rin tasai­nen osuus oli kyl­lä aika tylsä.

 

4 vastausta artikkeliin “Rooma – Firenze 6. päivä”

  1. No mik­si ne kii­na­lai­set oli­vat sii­nä kyläs­sä? Chian­tin vii­nia­luet­ta tuo on, sen poh­joi­sia lai­to­ja, se siel­lä pik­ku­ky­lis­sä tuo jon­kin ver­ran turisteja.

  2. Mar­ko Hami­lo:
    No mik­si ne kii­na­lai­set oli­vat sii­nä kyläs­sä? Chian­tin vii­nia­luet­ta tuo on, sen poh­joi­sia lai­to­ja, se siel­lä pik­ku­ky­lis­sä tuo jon­kin ver­ran turisteja.

    Firenzeen menos­sa, oletan.

  3. Upeis­sa mai­se­mis­sa pyö­räi­let. Autol­la olen noi­ta tei­tä ajel­lut — en ole kui­ten­kaan kos­kaan uskal­ta­nut aja­tel­la että nii­tä nousu­ja ja las­ku­ja pyö­räl­lä kul­ki­sin … 🙂 Onnea mat­kaan ja mie­len­kiin­tois­ta päi­vää Firenzessä!

  4. ant­ti: Firenzeen menos­sa, oletan.

    Luu­li­si että Kii­nas­ta­kin tul­laan Firenzeen Pisan len­to­ken­tän kaut­ta. Ja jos joku tulee Kii­nas­ta mait­se, vii­mei­nen stop­pi oli­si var­maan kau­pun­gin itäi­sis­sä eikä ete­läi­sis­sä lähiöissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.