Rooma – Firenze 5. päivä

Kartta 5(Kuvat suu­re­ne­vat klik­kaa­mal­la niitä)

Nyt piti kään­tyä takai­sin, jot­ta ehti­sin len­to­ko­nee­see­ni. Paluu­mat­kan suun­nit­te­lua vai­keut­ti se, että reit­ti­ni Roo­mas­ta tän­ne oli jok­seen­kin opti­maa­li­nen, joten paluu­mat­ka oli­si huo­nom­pi. Pää­tin men­nä Väli­me­ren ran­taa myö­täi­le­vää reit­tiä, mut­ta sitä tai­val ja sit­ten vali­tet­ta­vas­ti navak­kaa vastatuulta.

Mat­kaan siis vain. Ensin las­ku laak­soon ja sit­ten tois­ta reu­naa ylös. Jalat eivät todel­la pitä­neet pit­käs­tä ylä­mäes­tä eili­sen ura­kan jälkeen.

P1010011
Täs­tä läh­det­tiin. Vuo­ret odot­ti­vat laak­son toi­sel­la puolella.

Kun oli nous­sut noin 150 met­riä Piazzeen, pysäh­dyin miet­ti­mään, onko tämä oikeas­ti haus­kaa. Lop­pu­mat­ka tuli­si ole­maan tylsä.

Pää­tin vaih­taa suun­taa. Ajan Firenzeen ja tulen junal­la takai­sin. Mie­lia­la nousi heti, kun olin tämän pää­tök­sen ymmär­tä­nyt tehdä.

P1010013
Chiusi

Pää­tin men­nä viral­lis­ta pyö­rä­reit­tiä. Söin lou­naan Chiusis­sa, min­kä jäl­keen las­keu­duin alas Chiusi Sca­lon etsi­mään pyö­rä­reit­tiä. Kun lopul­ta löy­sin sen, se osoit­tau­tui hiek­ka­tiek­si. Ilmei­ses­ti hiek­ka­tie­tä oli­si kym­me­niä kilo­met­re­jä. Sitä en ajai­si. Maan­tie­pyö­rä ja hiek­ka­tie eivät oikein sovi yhteen.

Piti siis kehit­tää uusi reit­ti. Huo­ma­sin, että ehti­sin sopi­vas­ti Cor­to­naan, vaik­ka se ei aivan rei­tin var­rel­la olekaan.

Ajoin aika vauh­dik­kaas­ti täl­lä ker­taa jok­seen­kin vaa­ka­suo­raa reit­tiä koh­ti Cor­to­naa – 35 km käy­tän­nös­sä mäe­tön­tä tai­val­ta oli vir­kis­tä­vää vaih­te­lua. Lopus­sa oli parin sadan met­rin nousu ylös Cor­to­naan. Nousu jakau­tui nel­jän kilo­met­rin mat­kal­le, eli oli kal­te­vuu­del­taan ihan suo­ma­lais­ta ylä­mä­keä. Oli­pas helppo!

Venyt­te­ly, pyy­kin­pe­su ja syömään!

P1010015
Illal­li­nen on pyö­rä­mat­kan paras hetki. 
Korkeus 5
Nousua 817 met­riä. Täl­lä ker­taa jyrk­kyys pysyi koh­tuu­des­sa.Yli 35 kilo­met­rin tasa­maa­tai­val

Yksi ajatus artikkelista “Rooma – Firenze 5. päivä”

  1. Ita­lias­sa on vuo­ret maan kes­kel­lä. Laak­so­ja ja har­jan­tei­ta riit­tää. Rei­tin pro­fii­li on vaa­ti­va ja tun­tuu poh­keis­sa. Onnea lopputuurille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.