Rooma-Firenze, kolmas päivä

(Kuvat suurenevat klikkaamalla)

Sain yöl­lä krampin jalka­ani. Jotain olin siis matkatavarois­tani uno­htanut, mag­ne­siu­min. Sitä sai paikallis­es­ta apteek­ista, eikä kramppe­ja sen jäl­keen esiintynyt.

Aamupäivä meni avat­taes­sa Sur­facen luk­i­tus­ta Microsoft­in tuen avus­tuk­sel­la. Kiitos vain Microsoft­in Kallelle. Nyt sil­lä voi taas tehdä vält­tämät­tömiä hom­mia, mut­ta päiväkir­jan pitämiseen siitä ei oikein ollut.

Viralli­nen pyöräre­it­ti suun­tau­tui pitkäk­si matkak­si tielle, jota kumpikaan kart­ta ei tun­tenut. En ottanut sitä riskiä, varsinkin, kun nämä tiet ovat ihan hyviä fillaroida.

Reit­ti­ni alkoi pitkäl­lä loival­la nousul­la. En ensin hah­mot­tanut koko nousua. Ihmettelin vain, kun vauhti on niin tah­mea­ta. Näin on tapah­tunut ennenkin. Loi­va nousu näyt­tää vaaka­suo­ral­ta. Vas­ta vilka­isu korkeusmit­tari­in sai min­ut huo­maa­maan koko nousun.

Sit­ten oli tietysti riemukas ja pitkä lasku, har­mi kyl­lä lopus­sa korkeut­ta tuh­lat­ti­in jyrkkään alamäkeen.

En uskalla ajaa alamäk­iä kovin lujaa, kos­ka asfaltissa voi olla lau­tasen kokoinen reikä. Sitä ei näe, jos se osu­us puun var­jon kohdalle.

Kartta 3

P1000964
Nuoret glad­i­aat­torit

Lounaak­si pas­ta Orten kaupungis­sa. Siel­lä oli keskus­to­ril­la menos­sa jokin koul­u­lais­ten his­to­ri­alli­nen tur­na­jainen. Glad­i­aat­torit tais­te­liv­at pehmeil­lä ”miekoil­la” ja alak­oul­u­lais­ten rumpu­pat­teri piti korvia huumaavaa melua. Lopuk­si heit­elti­in lippuja.

P1000981
Kuva Ortes­ta

Sit­ten alkoi turhan jyrkkä nousu kohti Per­na in Tev­eri­naa. Myöhem­min selvisi, että viralli­nen reit­ti olisi kään­tynyt pikku­ti­etä alas noin sata metriä alem­paa. Minkäs teet, kun en saanut pyöräkart­taa toim­i­maan nav­i­gaat­toris­sani. (Osaako joku ker­toa, mitä tein väärin?)

P1000984
Tev­eren laakso

Lop­ul­ta laskeuduin Tev­eren laak­soon. Oli halu­ja jatkaa 10 – 20 kilo­metriä eteen­päin. Edessäpäin oli kak­si hotel­lia. Toises­sa lyöti­in luuri kor­vaan, kun aloitin englan­niksi ja toises­sa ei vas­tat­tu lainkaan. Mukanani ei ollut lamp­pua, vaik­ka mielestäni olin var­masti sen pakan­nut. Pimeässä en siis oikein voin­ut ajaa. Oli paras siis ottaa hotel­li vier­estä, sil­lä vaik­ka hotel­li on tuskin täysi, sitä ei ehkä ole lainkaan tai se on kiinni.

Hotel­li olikin todel­la muka­va per­he­hotel­li, tai oikeas­t­aan rav­in­to­la, jol­la on jonkin ver­ran hotellihuoneita.

Per­her­av­in­tolois­sa on aivan toinen tun­nel­ma kuin palkkarenkien pyörit­tämis­sä.  Henkilökun­ta on kuin yhtä per­het­tä asi­akkaiden kanssa.

Nousua 802 metriä. Kilo­me­tre­jä 59, eli aika vähän.

Korkeus 3

8 vastausta artikkeliin “Rooma-Firenze, kolmas päivä”

 1. “Nousua 802 metriä. Kilo­me­tre­jä 59, eli aika vähän.”

  Ehkä tässä kvali­teet­ti ylit­ti kvantiteetin.

  Nim. K Klenkka

 2. Ode sel­l­aisen jo löysikin vahin­gos­sa mut­ta ken on Ital­i­aan menos­sa (mil­lä tahansa väli­neel­lä) eri­tyis­es­ti sesongin ulkop­uolel­la niin kan­nat­taa vilkuil­la ihan taval­lisen näköisiä baare­ja pikkukylien keskus­tois­sa. Niis­sä on usein yläk­er­ras­sa huone tai useampia.‘Camera lib­era’ ker­too että vapai­ta huonei­ta on saatavilla.

 3. Sähköpyöräl­lä jatkaisit vielä 20 vuot­ta sel­l­aisia päivä­matko­ja, jot­ka oli­vat sin­ulle normipäiviä 10–20 vuot­ta sit­ten. Nykyään osa niistä on jopa tyy­likkään näköisiä maantiepyöriä.

 4. Marko Hami­lo:
  Sähköpyöräl­lä jatkaisit vielä 20 vuot­ta sel­l­aisia päivä­matko­ja, jot­ka oli­vat sin­ulle normipäiviä 10–20 vuot­ta sit­ten. Nykyään osa niistä on jopa tyy­likkään näköisiä maantiepyöriä. 

  Mik­si lähteä polkupyöräretkelle sähköpyöräl­lä? Eikö ole sama vain lyhen­tää matkaa kun ei ole kuitenkaan varsi­nais­es­ti menos­sa mihinkään, vaan lomalla?

  Sähköpyörä on huip­pu sil­loin, kun pitää siir­tyä tehokkaasti paikas­ta toiseen. Esimerkik­si työ­matkoil­la ja eri­tyiseti talvel­la, kun pyöräi­ly on lumen, kylmyy­den ja vaate­tuk­sen takia muutenkin raskasta.

  Vähän main­os­tus­ta muille lukijoille:
  Sähköpyöräl­läkin sohvape­runakin jak­saa vetää 6…15 km työ­matko­ja ihan tuos­ta vain ja kun­to kas­vaa huo­maa­mat­ta (tuo­ta pidem­mil­lä matkoil­la alkaa taas kulumaan aikaa vähän liikaa ja sik­si kumi­jal­ka houkuttamaan). 

  Lois­tovem­pele!

 5. Sylt­ty: Mik­si lähteä polkupyöräretkelle sähköpyöräl­lä? Eikö ole sama vain lyhen­tää matkaa kun ei ole kuitenkaan varsi­nais­es­ti menos­sa mihinkään, vaan lomalla?

  Ymmär­rän että sähköpyörässä ei ole point­tia sil­loin, kun on menos­sa polt­ta­maan kalor­e­i­ta. Retkeil­lessä halu­aa nähdä kiin­nos­tavia paikko­ja ja niiden välil­lä on joskus tylsem­piä osuuk­sia. Sähkö ei vie mitään pyöräi­lyn nautin­nos­ta. Moot­to­ria tuskin kuulee. Oma syke nousee kuitenkin juuri niin korkealle kuin haluaakin. 

  Kuten tästäkin päiväkir­jas­ta käy ilmi, retkeil­i­jäl­läkin voi olla painei­ta ehtiä jon­nekin johonkin aikaan, ja sit­ten joutuu sik­si val­it­se­maan tylsem­piä reit­te­jä. Eri­tyisen paljon sähköstä on apua ylämäis­sä. Vas­tatu­u­lessa ikävä kyl­lä menee aika paljon hukkaan sik­si että voitet­ta­va ilman­vas­tus kas­vaa ilmanopeu­den kuu­tiona. Osmo olisi sähköpyöräl­lä voin­ut vali­ta maise­mallis­es­ti hienoim­mat, mäk­isim­mät reitit ja ehtinyt silti suun­nitelmien mukaan perille.

  1. En suun­nit­tele sähköpyörää. Nois­sa nousu­is­sa ei ollut mitään muu­ta vikaa kuin että ne eivät sopin­meet pyöräni väl­i­tyk­si­in. Joko isom­pi takaratas tai parem­pi reitin suunnnittelu.

 6. Marko Hami­lo: voitet­ta­va ilman­vas­tus kas­vaa ilmanopeu­den kuutiona

  Vas­tus kas­vaa ilmannopeu­den neliönä. Tehon­tarve [vas­tus * nopeus] kas­vaa kuutiossa.

 7. antti: Vas­tus kas­vaa ilmannopeu­den neliönä. Tehon­tarve [vas­tus * nopeus] kas­vaa kuutiossa.

  Sitä tarkoi­tan voitet­taval­la ilman­vas­tuk­sel­la. Valit­tu ilmaisu oli huono.

  Jos halu­aa laskea, paljonko wat­ti­tun­te­ja tarvit­see tiet­tyyn matkaan, ilman­vas­tuk­sen tuplaami­nen nelink­er­tais­taa tarvit­ta­van energiamäärän.

  Jos halu­aa men­nä sen matkan vielä lisäk­si puo­lessa ajas­sa niin teho­tarve kahdek­sanker­tais­tuu. ja siitähän tässä oli kyse, eli kuin­ka paljon sähköpyörästä on iloa jos halu­aa ehtiä vähän enemmän.

  Ja tasaisel­la jos­sa voi ajaa tasavauh­tia muut huomioon otet­ta­vat voimat ovat vähissä, vier­in­tä­vas­tus on hyväl­lä alustal­la hyväl­lä pyöräl­lä pieni.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.