_

Ajatuksia uudesta pakolaissopimuksesta

Mitä Geneven pakolaissopimukselle pitäisi tehdä?

Kun tulin sanoneeksi, että Geneven pakolaissopimusta pitäisi päivittää, on moni vaatinut selvitystä miten. En ole tällä alalla asiantuntija, joten valmista sopimustekstiä en ryhdy luonnostelemaan.

Geneven sopimuksessa minua ärsyttää erityisesti se, että se antaa suojan häviävän pienelle osalle pakolaisista ja näistäkin pikemminkin vahvemmille kuin heikommille. Kovin korostettuja ovat tämän pienen joukon oikeudet niihin nähden, joilla ei ole keinoja EU-maiden sisälle päästä.

Vastuun jako kaikkien maiden kesken koko pakolaisongelmasta. Uuden sopimuksen lähtökohdaksi tulisi ottaa yleismaailmallinen vastuu pakolaiskysymyksestä, joka jakautuisi maiden välillä jotenkin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Jos käytännön syistä jotkut maat joutuvat asuttamaan pakolaisia muita enemmän (naapurimaat nyt esimerkiksi), muilla tulisi olla velvollisuus osallistua kustannuksiin.

YK:n turva-alueet kriisialueille. Pakolaisilla tulisi olla oikeus turvallisiin olosuhteisiin kriisialueilla. Tämä tulisi toteuttaa YK:n valvonnassa olevilla ja rauhanturvaajien valvomilla ja aseellisesti turvaamilla alueilla. Nyt sellainen pitäisi muodostaa Syyrian sisälle. Näiden alueiden koskemattomuudelle tulisi antaa erityinen status, jonka rikkominen saattaisi rikkojan suuriin vaikeuksiin.

Kielto estää pakolaisten pääsy maahan. On täysin epäloogista, että Geneven sopimuksen velvoitteista voi laistaa estämällä pakolaisia pääsemästä maahan esimerkiksi sanktioimalla lentoyhtiöitä, jotka tuovat maahan turvapaikanhakijan. Tämän kieltäminen toisi tietysti paljon enemmän pakolaisia Eurooppaan. Vastapainoksi tälle pitäisi mahdollisuutta evätä turvapaikan saaminen helpottaa ja erityisesti nopeuttaa. Lopputuloksena voisi olla, että turvapaikan saajia olisi yhtä paljon kuin aiemmin, mutta heiksi valikoituisi hädänalaisempia samalla, kun salakuljetuksesta menisi idea pois. Ainoa, mitä lentoyhtiöltä pitäisi vaatia, että pakolaiseksi hakeutuva ostaa edestakaisen lipun. (Enemmän salakuljettajille nyt maksetaan.) Jos maan sisälle pääseminen tuottaa niin korostetun oikeusturvan kuin se nyt tuottaa, päädytään väkisin siihen, että tämä joukko pidetään mahdollisimman pienenä, jolloin paljon enemmän todellisessa hädässä olevia jää ulkopuolelle. Nopeampi käsittely ja siitä johtuva heikompi oikeusturva voi johtaa virheisiin, mutta maahan pääsyn estäminen tuottaa niitä paljon enemmän.

Lisäksi: työperäisen maahanmuuton helpottaminen

Elintasopakolaiset eli siirtolaiset pitäisi päästää nykyistä vapaammin maahan – vaikkapa samoin säännöin kuin EU-kansalaiset. Töihin saa tulla vapaasti, muta kotimaa vastaa sosiaaliturvasta kunnes se on työllä ansaittu. Kolme kuukautta saa töitä hakea. Maahan tullessa pitäisi olla rahaa kolmeksi kuukaudeksi. Työvoiman vapaa liikkuvuus ei ole johtanut massavaellukseen Bulgariasta Suomeen eikä se johtaisi massavaellukseen muualtakaan. Tämä työperäisen muuton helpottaminen ei tietenkään kuulu pakolaissopimukseen.

= = =

Kuten sanottu, en nyt ole omalla alallani, joten tämä kirjoitus saattaa sisältää jotain täysin typerää.

Tagged

68 thoughts on “Ajatuksia uudesta pakolaissopimuksesta

 1. Nykyinen pakolais- ja turvapaikkakäytäntö ei ole ollenkaan taloudellinen. Esimerkiksi Suomessa tai muuallakin Euroopassa pakolaisten asuminen maksaa paljon enemmän kuin halvemman kustannustason maissa. Toisaalta maailmassa on paljon maita, joissa kustannustaso on matala, elinkeinot ovat niukassa, varsin rauhalliset olot ja selkeä rahan tarve.

  Geneven pakolaissopimuksen uudistuksessa olisikin syytä tehdä muutos globaaliin työjakoon, niin että Euroopan rikkaat maat voisivat lähettää pakolaiset ja turvapaikanhakijat matalamman kustannustason maihin ja maksaisivat vastaanottaville maille turvapaikanhakijoiden majoitus-, ruoka-, ja muista tarvittavista palveluista.

  Tuollaisesta järjestelystä olisi hyötyä sekä rikkaille länsimaille että matalamman elintason maille, jotka voisivat saada uuden elinkeinon pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden palveluista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 2. Vastuun jakaminen pakolaisuudesta kaikkien maiden kesken ja sen suhteuttaminen kunkin maan BKT:hen tuntuu järkeenkäyvältä. YK:n valvomasta turva-alueesta sotatilassa olevan maan sisällä en sen sijaan tiedä. Voi olla, että sellainen kannustaisi esimerkiksi Isisin tapaista toimijaa nimenomaan rikkomaan ko. alueen rauhan. Työperäisestä maahanmuutosta ihan samaa mieltä kanssasi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 3. Elintasopakolaiset eli siirtolaiset pitäisi päästää nykyistä vapaammin maahan – vaikkapa samoin säännöin kuin EU-kansalaiset. Töihin saa tulla vapaasti, muta kotimaa vastaa sosiaaliturvasta kunnes se on työllä ansaittu. Kolme kuukautta saa töitä hakea. Maahan tullessa pitäisi olla rahaa kolmeksi kuukaudeksi.

  Mitenkä tämä pitäisi sovittaa sen suhteen, että joistakin maista tulleita ihmisiä ei nykyisellään(kään) tunnuta saavan palautettua kotiinsa mitenkään (mm. Somaliaan ja Afganistaniin palautetettujen määrä parilta viime vuodelta on ymmärtääkseni pyöreä nolla ja Irakiin joitakin kymmeniä vuodessa)? Noista maista harvemmin tullaan töihin, mutta toki tultaisiin ainakin muodollisesti, jos se avaisi oven. Omia ”ylimääräisiä” kansalaisiaan toisten kontolle dumppaavien maiden lista yllä ei ollut mitenkään tyhjentävä.

  Kannattaisitko todella, että maleksimaan jääneille ei kustanneta enää mitään, eduskunnassa muistaakseni äänestit (korjaa perustellusti, jos olen mielestäsi väärässä) sekä paperittomien terveydenhuollon puolesta että silkan kotiipaluuhaluttomuuden säilyttämiseksi oleskelulupaperusteena?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 4. Minustakin voisi kaikki maailman ihmiset, töitä hakevat tai ”töitä hakevat”, päästää EUhun, kunhan lähtömaa maksaisi heidän elämänsä. Tilannehan ei muuttuisi miksikään, koska mikään maa ei alkaisi maksaa isoja rahoja kansalaistensa poismuutosta. No, ehkä joku Islam State.

  Maahanmuuttokysymyksissä voisi katsoa mallia niistä lähinnä englanninkielisistä maista joihin paine on kohdistunut kovimmin vuosikymmenet.

  USA:aan on annettu syntyä laittomien alieneiden varjovaltakunta. He tekevät töitä pimeästi ja halvalla mutta eivät toisaalta kuluta verovaroja (paisti jos saavat ujutettua lapsensa kouluun). Maahan on syntynyt latinoslummeja, joiden rinnalla Malmön Rosengård näyttää leikkipuistolta.

  Australia kuskaa ylimääräisiä tulijoita karuille pikkusaarille (vaikka yhden nimi onkin iloisesti Nauru). Maahan on hyvin vaikea saada muuttolupaa ja ulos lentää varsin pienistäkin rikkomuksista.

  Etelä-Afrikka on sallinut hyvin vapaan maahanmuuton Apartheidin romahtamisen jälkeen. Afrikkalaisia muuttaa maahan noin 200 000 vuodessa, kun taas eurooppalaisten määrä vähenee. Maa on yksi maailman vaarallisimmista ja tulojaoltaan äärimmäisen kärjistynyt.

  Ja Englantihan sitten taas harkitsee ero EU:sta. Tärkeä syy on juuri ne Bulgariasta ja muualta Euroopasta tulevat siirtolaiset, joiden ylläpitoon englantilaisten enemmistö ei katso kykenevänsä pitemmällä tähtäimellä. Toki Englannin etninen diversiteetti on perua kauempaa, imperiumin hajoamisen ajoilta.

  Irlantiin on EUhin liittymisen jälkeen kohdistunut muuttopaineita vaikka esim. Bulgariasta ja Romaniasta ei maahan saa vapaasti muuttaakaan. Toistaiseksi siirtolaisuus ei ole kuitenkaan pahemmin kriisiytynyt.

  Tietysti englanninkieliset maat myös hyötyvät asemastaan monen muuttajan ykkösvaihtoehtona. Monella maalla on käytössä pisteytysjärjestelmä, jonka avulla maahan pääsee kaikkein haluttavimmat tulijat. Ainakin Irlannissa töihin pääsee Suomen tapaan, jos on alalla, jolla vallitsee työvoimapula. Loput sitten kääntävät katseensa vaikkapa Saksaan tai Ruotsiin. Joku pahnanpohjimmainen voi yrittää Suomeenkin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 5. Elintaso- ja/tai turvallisuuskuilu on aivan valtava Euroopan ja Afrikan/Lähi-Idän välillä, ja tulee sellaisen pysymään lähivuosikymmenet. Tilannetta pahentaa Afrikan valtava väestönkasvu. Tämä kaikki on ohittamatonta faktaa, joka pettää ainoastaan jos Euroopan talous luhistuu.

  Tältä pohjalta muuttopaine Eurooppaan tulee jatkumaan erittäin suurena. Tästä syystä Eurooppaan tulon vapauttaminen Osmon ehdottamalla tavalla johtaisi aivan valtavaan muuttoliikkeeseen. Vaikkapa kolmen kk:n määräaika ei tässä auta, koska sen jälkeen porukat painuvat maan alle ja pahimmillaan rikollisuuteen. Lisäksi taustalla on myös riskien lisääntyminen esim. ääri-islamilaisuuden osalta.

  Hädänalaisimmat eivät pääse lentokoneeseen saakka, eli heidät on noudettava leireiltä.

  Kummeksua kyllä voi sitä, miksi turvapaikkahakemusten käsittely voi kestää 6-12 kk. Käsittääkseni yhtä hakemusta oikeasti käsitellään haastatteluineen muutamia kymmeniä tunteja. Muun ajan hakija ja paperit saavat valohoitoa. Pakolaisvirran hillitsemiseksi kokeilisin käännettyä käsittelyjärjestystä, eli viimeksi tulleet käsiteltäisiin ensin ja nopeasti erityisesti turvallisten/semiturvallisten maiden osalta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 6. Talouspakolaisuuden vapauttaminen kyllä johtaisi melkoiseen mylläkkään. Gallup tekee muuttohalukkuudesta kyselyjä vuosittain, ja sisältö on aika samansuuntainen vuodesta toiseen. Tässä pläjäys vuodelta 2009 karttavisualisoinnin takia:

  http://www.gallup.com/poll/124028/700-million-worldwide-desire-migrate-permanently.aspx

  Jos rajat todella avattaisiin, Eurooppaan kohdistuisi varovaisestikin arvioiden kymmenien miljoonien ihmisten muuttopaine.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 7. OS:”YK:n turva-alueet kriisialueille. Pakolaisilla tulisi olla oikeus turvallisiin olosuhteisiin kriisialueilla. Tämä tulisi toteuttaa YK:n valvonnassa olevilla ja rauhanturvaajien valvomilla ja aseellisesti turvaamilla alueilla. Nyt sellainen pitäisi muodostaa Syyrian sisälle. Näiden alueiden koskemattomuudelle tulisi antaa erityinen status, jonka rikkominen saattaisi rikkojan suuriin vaikeuksiin.”

  Hyvä ja teoriassa toteutettavissa oleva järjestely. Ei vain taida onnistua Putinin aikana. Hän tuskin luopuu keksimästään peukaloruuvista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 8. Tompelo: Afrikkalaisia muuttaa maahan noin 200 000 vuodessa, kun taas eurooppalaisten määrä vähenee. Maa on yksi maailman vaarallisimmista ja tulojaoltaan äärimmäisen kärjistynyt.

  En tiedä miksi elää niin sitkeässä käsitys että Etelä-Afrikasta valkoinen väestö pakenee jotenkin kovaa vauhtia. Asia ei ole ollenkaan näin; on toki alueellisia eroja, mutta kokonaisuutena Etelä-Afrikan valkoinen väestö ei juuri ole vähentynyt. Itseasiassa Etelä-Afrikka taitaa olla hienoisesti muuttovoittoinen maa valkoihoisen väestön suhteen.

  Vuosien 1990 ja 1996 välillä maastamuuttoa toki oli paljon, valkoisia lähti noin 10%. Vuonna 2015 valkoihoinen väestö oli vähän reilu 4.5 miljoonaa, kun se vuonna 1996 oli noin 4.4 miljoonaa (ja putoamassa). Minimi saavutettiin noin 2001, ja tosiaan valkoihoinen väestö on sittemmin pääsääntöisesti kasvanut.

  Kun käytetään argumentteina jotain eksoottisia maita, on tavallista että nämä argumentit perustuvat johonkin mielikuvaan joka on ehkä jossain kohtaa ollut jotenkin perusteltavissa. Kun tämän mielikuvan ja todellisuuden ristiriidan osoittaa, niin tyypillinen reaktio on että ”mutta se voisi olla totta” tai ”mutta se on joskus ollut totta”, tai ”Mutta mitä sen on väliä, koska olen tätä mieltä ja me kaikki tiedämme…”

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 9. Jeebo:
  Pitäisikö sopimukseen laittaa myös, että maiden tulee aktiivisesti pyrkiä ennalta ehkäisemään kriisejä jotka voivat johtaa pakolaisuuteen.

  Pitäisikö sopimukseen laittaa, myös että maat jotka ovat luomassa ongelmia (eli omasta mielestään parantamassa maailmaa aseellisesti ja ratkaisemassa ongelmia) ovat myös vastuussa pakolaisten vastaanotosta. ”If you break it, you own it” -periaate. Tämä voisi olla myös sidoksissa äänestyspäätöksiin YK:ssa. Jos annat luvan aseelliseen voimankäyttöön, olet vastuussa tuloksista.

  Suomi olisi osaltaan vastuussa Afganistanin pakolaisista, koska me lähetimme sinne joukkoja ja hyväksyimme operaation. Ottaisimme muutaman sata tai tuhat. Yhdysvaltojen ja Britannian pitäisi ottaa suurin osa.

  Irakin pakolaiset pitäisi voida lähettää Yhdysvaltoihin, Britanniaan, Australiaan ja Puolaan (Coalition of the willing).

  Noin kaksi miljoonaa Libyalaista on lähtenyt maasta, kolmasosa Libyan väestöstä ennen Naton puuttumista asiaan. Vain murto-osa on virallisella pakolaisstatuksella. Tunisiassa on reilusti yli miljoona Libyalaista. Italiaan on tullut yli sata tuhatta. Näiden pitäisi olla Naton vastuulla. YK antoi luvan vain ilmatilan hallintaan, ei lupaa puuttua sisällissotaan muilla keinoin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 10. Soininvaara:YK:n turva-alueet kriisialueille. Pakolaisilla tulisi olla oikeus turvallisiin olosuhteisiin kriisialueilla. Tämä tulisi toteuttaa YK:n valvonnassa olevilla ja rauhanturvaajien valvomilla ja aseellisesti turvaamilla alueilla. Nyt sellainen pitäisi muodostaa Syyrian sisälle. Näiden alueiden koskemattomuudelle tulisi antaa erityinen status, jonka rikkominen saattaisi rikkojan suuriin vaikeuksiin.

  Jollekulle muullekin kuin minulle saattaa tulla mieleen turva-alueista Srebrenica.

  Oletetaan kuitenkin, että alueella olisi suoja-aluen turvaksi riittävän päättäväistä sotavoimaa käytettäväksi. Tällöin turva-aluetta uhattaisiin todennäköisimmin hybridisodankäynnin keinoin: jos hallitus haluaisi pommittaa suoja-aluetta, tekisi se hyökkäyksen provokatorisesti kapinallisten alueelta käsin ”väärän lipun alla” (tai päinvastoin). Viimeistään YK:n turvallisuusneuvostossa riideltäisiin siitä, kuka loppujen lopuksi hyökkäsi kenenkin kimppuun.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 11. diodi: Pitäisikö sopimukseen laittaa, myös että maat jotka ovat luomassa ongelmia (eli omasta mielestään parantamassa maailmaa aseellisesti ja ratkaisemassa ongelmia) ovat myös vastuussa pakolaisten vastaanotosta. “If you break it, you own it” -periaate. Tämä voisi olla myös sidoksissa äänestyspäätöksiin YK:ssa. Jos annat luvan aseelliseen voimankäyttöön, olet vastuussa tuloksista.

  Suomi olisi osaltaan vastuussa Afganistanin pakolaisista, koska me lähetimme sinne joukkoja ja hyväksyimme operaation. Ottaisimme muutaman sata tai tuhat. Yhdysvaltojen ja Britannian pitäisi ottaa suurin osa.

  Tästähän sitä vasta riita saataisiinkin aikaan. Afganistan on ollut rikki ainakin vuodesta 1979 eli Neuvostoliiton hyökkäyksestä. Eli vastuuseen pakolaisaallosta kaikki tuolloisen Neuvostoliiton osavaltiot? 🙂

  Miten määrittelisimme ongelman luomisen? Libyankin kohdalla syytä on hyvin paljon edesmenneellä diktaattorillakin. Kapina alkoi omasta väestöstä, kuten Syyriassakin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 12. Ehdotusluonnos Geneven pakolaissopimuksen muuttamiseksi (alla ”valtio” = sopimuksen allekirjoittanut valtio):

  0. Aiempi sopimus mitätöidään.

  1. Luodaan YK-vetoisesti humanitäärinen viisumi (HV); HV:n voi myöntää YK:n pakolaisjärjestö (tai tämän valtuuttama toimija).

  2. HV:n kantajalla on oikeus ylittää valtion rajat.

  3. Valtiolla on oikeus toimittaa HV:n kantaja (myös jokainen ns. paperiton) tämän valitsemalle YK:n pakolaisleirille; valtioilla on myös velvollisuus tähän HV:n kantajan niin toivoessa.

  4. YK:n pakolaisleirit ottavat vastaan jokaisen HV:n kantajan ja määrittelevät tämän pakolaisstatuksen (joukko tietoja).

  [5. Valtio saa halutessaan antaa oleskelulupia HV:n kantajalle perustuen tämän pakolaisstatukseen.]

  Huomautus: Suojelu toissijaisin perustein ei kai koskaan ole Geneven sopimukseen kuulunutkaan, joten siitä Suomen pitäisi luopua välittömästi (vaikka se joitakin EU-sopimuksia rikkoisikin).

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 13. Tompelo:

  Australia kuskaa ylimääräisiä tulijoita karuille pikkusaarille (vaikka yhden nimi onkin iloisesti Nauru). Maahan on hyvin vaikea saada muuttolupaa ja ulos lentää varsin pienistäkin rikkomuksista.

  Olen tätä ajatellut jonkun aikaa kommentoida, kun ihan fiksutkin ihmiset ovat lausuneet, että pikkurikkeistä tulee heittää pois maasta.

  Kuten kaikki raskaat rangaistukset pienistä teoista, tämä johtaa helposti mielivaltaan. Tiedättehän ”jos alat vaatimaan palkkasaataviasi, tehdään susta rikosilmoitus” ja ”annahan tyttö nyt kiltisti tai kerron että pöllit kassasta”.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 14. Tiedemies: En tiedä miksi elää niin sitkeässä käsitys että Etelä-Afrikasta valkoinen väestö pakenee jotenkin kovaa vauhtia. Asia ei ole ollenkaan näin; on toki alueellisia eroja, mutta kokonaisuutena Etelä-Afrikan valkoinen väestö ei juuri ole vähentynyt. Itseasiassa Etelä-Afrikka taitaa olla hienoisesti muuttovoittoinen maa valkoihoisen väestön suhteen.

  Vuosien 1990 ja 1996 välillä maastamuuttoa toki oli paljon, valkoisia lähti noin 10%. Vuonna 2015 valkoihoinen väestö oli vähän reilu 4.5 miljoonaa, kun se vuonna 1996 oli noin 4.4 miljoonaa (ja putoamassa). Minimi saavutettiin noin 2001, ja tosiaan valkoihoinen väestö on sittemmin pääsääntöisesti kasvanut.

  Kun käytetään argumentteina jotain eksoottisia maita, on tavallista että nämä argumentit perustuvat johonkin mielikuvaan joka on ehkä jossain kohtaa ollut jotenkin perusteltavissa. Kun tämän mielikuvan ja todellisuuden ristiriidan osoittaa, niin tyypillinen reaktio on että “mutta se voisi olla totta” tai “mutta se on joskus ollut totta”, tai “Mutta mitä sen on väliä, koska olen tätä mieltä ja me kaikki tiedämme…”

  Wikipedia lainaa virallista lähdettä:

  Immigration figures

  Immigration assumptions by Statistics South Africa to South Africa based on race. Negative numbers represent net migration from South Africa to other countries.[4]
  Year African Asian White
  1985-2000 1 135 275 14 476 -304 112
  2001-2005 769 038 23 335 -133 782
  2006-2010 922 885 34 688 -112 046
  2011-2015 1 067 936 40 929 -95 158

  Olisiko nyt sinun paikkasi todistaa, että Wikipedian lähde on väärä eikä maasta nettomuuttanut vuosina 2011-2015 liki satatuhatta valkoista? Vai onko luku sinusta niin mitätön, että sen voi tulkita plusmerkkiseksi kun ei ole niin nokon nuuka.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 15. ij: Miten määrittelisimme ongelman luomisen? Libyankin kohdalla syytä on hyvin paljon edesmenneellä diktaattorillakin. Kapina alkoi omasta väestöstä, kuten Syyriassakin.

  No aloitetaan määrittely vaikka siitä, että hallitusten kaataminen ilman mitään vakavampaa suunnitelmaa siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu, on kusipäiden hommaa.
  Esimerkiksi Saudi-Arabian hallitus on syvältä ja poikittain suunnilleen kaikilla kuviteltavilla tavoilla, mutta siitä huolimatta sen kaataminen saisi aikaan paljon nykyistä pahemman tilanteen: sisällissodan, jonka voittaja olisi jokin ISIksen kaltainen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 16. Eikö pakolaissopimuksen tarkoitus ole auttaa yksilöä, jota vainotaan valtaapitävien toimesta rodun, uskonnon, mielipiteen yms. takia kotimaassaan? Jos koko kansalla on vaikeuksia, niin silloin pitäisi tehdä jotakin sille maalle, niin että siitä tulisi jälleen asumiskelpoinen. Koko kansan siirtäminen toiseen paikkaan ei liene ratkaisu.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 17. Tompelo:
  Vai onko luku sinusta niin mitätön, että sen voi tulkita plusmerkkiseksi kun ei ole niin nokon nuuka.

  Lainaamastasi taulukostahan nimenomaan näkee, että Etelä-Afrikasta pois muuttavien valkoisten määrä in tippunut dramaattisesti muutamassa vuosikymmenessä. Samaan aikaan valkoihoisten määrä maassa maassa on noussut 6,8 % vuodesta 2001.

  Itse tietysti käytit sanaa ’eurooppalainen’ alun perin, mikä luonnollisesti voi tarkoittaa vähän eri asiaa kuin ’valkoihoinen’. Suurin osa Etelä-Afrikan valkoisista ei kuitenkaan ole ollut eurooppalaisia sukupolviin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 18. Näissä keskusteluissa pakolaiskriisiä on käsitelty lähinnä turvapaikanhakijoiden ja heitä vastaanottavien maiden kannalta.

  Perusongelmaksi on nähty se että turvapaikanhakijaksi voi nykyisten kansainvälisten sopimusten mukaan hakeutua vähän liian helposti ja näin päästä osalliseksi vastaanottavan maan sosiaaliturvajärjestelmästä joka on mitoitettu vain maan omia kansalaisia varten. Turvapaikanhakijoille on siis tarjolla liikaa porkkanaa kun tarkoitus oli vain tarjota suojaa keppiä heiluttavalta sortajalta.

  Nykyisessä järjestelmässä voi nähdä valuvian myös jos sitä katso tuon sortajan kannalta. Jos siis EU tai joku muu tarjoaa suurelle määrälle pakolaisia mahdollisuuden pysyvästi muuttaa maahan niin sehän tarkoittaa että siinä jollakin sortajalla/diktaattorilla on mahdollisuus päästä eroon esim. jostain vähemmistökansanryhmästä joka on sen poliittinen vastustaja. Syyriassahan tilanne on se että al-Assadilla on tukea vain tietyissä kansanosissa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 19. Tompelo:

  Etelä-Afrikka on sallinut hyvin vapaan maahanmuuton Apartheidin romahtamisen jälkeen. Afrikkalaisia muuttaa maahan noin 200 000 vuodessa, kun taas eurooppalaisten määrä vähenee.Maa on yksi maailman vaarallisimmista ja tulojaoltaan äärimmäisen kärjistynyt.

  Ainakaan wikipedian mukaan ”eurooppalaisten” eli valkoihoisten määrä ei ole vähentynyt.

  1996 4,434,697
  2001 4,293,640
  2011 4,586,838
  2014 4,554,000

  Wikipediaa pidemmälle selaamalla saattaisi selvitä sekin, että Etelä-Afrikan suuret tuloerot liittyvät varsin vähän maahanmuuttoon ja sitäkin enemmän apartheidiin.

  Muutenkin tässä on oikein oppikirjaesimerkki disinformaatiosta. Laiteitaan samaan kappaleeseen muutama tosiasia, jotka eivät varsinaisesti liity toisiinsa kausaalisesti, heitetään mukaan vähän vääristeltyä tilastoa ja avot: Lukijalle jää mielikuva taas yhdestä maasta, jonka maahanmuutto on tuhonnut…

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 20. Tulevaisuudessa joudumme purkamaan hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita. Vain aidosti tasa-arvoisessa ympäristössä, jossa jokainen pärjää kykyjensä mukaan, on mahdollista sallia kansainvaellus suuressa mittakaavassa. Tulevaisuus on todella oikeistolainen: verosuunnittelevia yrityksiä ja yhteiskunnasta riippumattomia ihmisiä kuin villissä lännessä. Valtion ei tarvitse huolehtia kuin siitä, etteivät intiaanit polta kyliä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 21. TimoT:
  Eikö pakolaissopimuksen tarkoitus ole auttaa yksilöä, jota vainotaan valtaapitävien toimesta rodun, uskonnon, mielipiteen yms. takia kotimaassaan? Jos koko kansalla on vaikeuksia, niin silloin pitäisi tehdä jotakin sille maalle, niin että siitä tulisi jälleen asumiskelpoinen. Koko kansan siirtäminen toiseen paikkaan ei liene ratkaisu.

  Olen samaa mieltä, että koko kansan siirtäminen ei ole toimiva ratkaisu. (Jos tämä edes on mielipideasia.)

  Mutta jossain kehitysmaassa vaikkapa 30 prosentin kokoista vähemmistöä saatetaan ”vainota” rodun, uskonnon, mielipiteen takia. Tällaisten kansanosienkaan siirtäminen Eurooppaan ei ole toimiva ratkaisu, jo pelkästään sen takia, että tuollaiset kansanosat voivat käsittää satoja miljoonia ihmisiä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 22. Annukka: Lainaamastasi taulukostahan nimenomaan näkee, että Etelä-Afrikasta pois muuttavien valkoisten määrä in tippunut dramaattisesti muutamassa vuosikymmenessä. Samaan aikaan valkoihoisten määrä maassa maassa on noussut 6,8 % vuodesta 2001.

  Itse tietysti käytit sanaa ‘eurooppalainen’ alun perin, mikä luonnollisesti voi tarkoittaa vähän eri asiaa kuin ‘valkoihoinen’. Suurin osa Etelä-Afrikan valkoisista ei kuitenkaan ole ollut eurooppalaisia sukupolviin.

  Koska muuttomäärä on taulukon mukaan pysynyt hyvin samana eli noin 200 000 per 5 vuotta, tekisi mieli antaa viikon höpsöpalkinto sinulle. Mutta koska Tiedemies ansiokkaasti sekoitti höpsötykseen psykologisia höpsöulottuvuuksia (joiden tarkoitus oli ilmeisesti kuvailla kaltaistani ignoranttia), palkinto menee sittenkin hänelle, jos kukaan ei ylitä hänen höpsötystään.

  (”Eurooppalaisella” tarkoitin tietysti eurooppalaisperäistä. En sentään niin höpsö ole, että kuvittelisin E-Afrikan valkoisen väestön koskaan asuneen Euroopassa ja vain käyneen paikan päällä vaikkapa lomalla. Samalla tapaa ajattelevat myös paikalliset viranomaiset luokitellessaan aasialaisia; eivät he kuvittele sikäläisten aasialaisten asuvan Aasiassa.)

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 23. Kehittäjä: Ainakaan wikipedian mukaan “eurooppalaisten” eli valkoihoisten määrä ei ole vähentynyt.

  19964,434,697
  20014,293,640
  20114,586,838
  20144,554,000

  Wikipediaa pidemmälle selaamalla saattaisi selvitä sekin, että Etelä-Afrikan suuret tuloerot liittyvät varsin vähän maahanmuuttoon ja sitäkin enemmän apartheidiin.

  Muutenkin tässä on oikein oppikirjaesimerkki disinformaatiosta. Laiteitaan samaan kappaleeseen muutama tosiasia, jotka eivät varsinaisesti liity toisiinsa kausaalisesti, heitetään mukaan vähän vääristeltyä tilastoa ja avot: Lukijalle jää mielikuva taas yhdestä maasta, jonka maahanmuutto on tuhonnut…

  Hiukan hämmentävän kuvan saa kun lukee artikkelin https://en.wikipedia.org/wiki/White_South_African

  Väestönlaskennan mukaan valkoisen väestön osuus on laskenut yhtä lukuun ottamaata kaikissa provinsseissa, ja siinä ainoassakin se on noussut vain vähän. Syntyvyys on alle uusiutumisrajan. Valkoisten nettomuutto pois maasta on vajaa 50 000 vuodessa.

  Siitä huolimatta valkoisten määrä kasvaa tilaston mukaa (ei tosin suhteellisesti). Joku mättää nyt pahasti. Olisikohan törmätty tyypillisiin etnisten ryhmien laskentaan liittyviin vaikeuksiin, kun luokittelu vaihtuu valtiovallan tekemästä itsemäärittelyyn? Silloinhan aiemmin ”alemmiksi” määritellyt luokat tuppaavat määrittelemään itsensä ylempiin.

  Niin tai näin, on aika tolkutonta väittää, että valehtelin todistaakseni, että taas kerran maahanmuutto on tuhonnut maan vai mitä sitten väititkään. Apartheid oli moraaliton järjestelmä (varsinkin valloitusten aikaan ja gestapo-meiningin takia myöhemmin). Nykyisin maa seisoo moraalisesti paljon vahvemmalla pohjalla.

  Mutta vaikka on menty tässä mielessä hyvään suuntaan, E-Afrikaassa on ollut monia kielteisiä trendejä. Monet niistä liittyvät massiiviseen maahanmuuttoon.

  Minkälaista tosiasioiden kieltämistä vaatii, kun ei ymmärrä, että rutiköyhät ja traditionaalisista kulttuureista tulevat tuppaavat aiheuttamaan yhteentörmäyksiä, kun heitä vaeltaa miljoonittain kaupunkien kaduille ja slummeihin? Oletko nyt aivan varma, että olet oikeassa, kun väität, että ilman suurempia ongelmiahan tuo yleensä sujuu? Ja jos ei suju, pitää etsiä syy vuosikymmenten takaisista vääryyksistä — tai vastaväittäjien valehtelusta.

  Disinformaatiota, suosittelen peiliin katsomista.

  (Ja jos Wikipedia kiinnostaa: Crime is a prominent issue in South Africa. South Africa has a very high rate of murders, assaults, rapes (adult, child, elderly and infant), and other crimes compared to most countries. Most emigrants from South Africa state that crime was a big factor in their decision to leave … The high level of overall income inequality has further accentuated: the country’s Gini coefficient increased by four percentage points, from 0.66 to 0.70, between 1993 and 2008, and income has become increasingly concentrated in the top decile.)

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 24. Peter: Tulevaisuus on todella oikeistolainen: verosuunnittelevia yrityksiä ja yhteiskunnasta riippumattomia ihmisiä kuin villissä lännessä. Valtion ei tarvitse huolehtia kuin siitä, etteivät intiaanit polta kyliä.

  Villi Länsi ja Yhdysvaltojen liittovaltion maat osuvat koko lailla yhteen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/US_federal_land.agencies.svg
  Historiaa kannattaa opetella kirjoista eikä länkkäreistä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 25. Nettomaastamuutton tilastointi ja etnisen taustan tilastointi tapahtuvat todennäköisesti eri periaatteilla.

  Fakta on, että Etelä-Afrikan valkoisen väestön muutos on ollut vähäistä. Sanoit että ”määrä vähenee”. Tämä on kyseenalainen väittämä, koska vuoden 2001 jälkeen määrä ei ole keskimäärin vähentynyt, vaan jopa hieman noussut. En voi kommentoida muuta kuin mitä kirjoitat.

  Tyypillisesti Etelä-Afrikkaa käytetään esimerkkinä maasta jossa valkoihoisten on kauhean tukala elää ja josta valkoihoiset muuttavat pois massoittain. Tämä karakterisointi ei pidä paikkaansa tilastojen valossa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 26. Tompelo: Koska muuttomäärä on taulukon mukaan pysynyt hyvin samana eli noin 200 000 per 5 vuotta

  Alkuperäisen väitteesi; ”Afrikkalaisia muuttaa maahan noin 200 000 vuodessa, kun taas eurooppalaisten määrä vähenee.”, antaa ymmärtää, että valkoihoisten lukumäärä vähenee. Valkoihoisten suhteellinen osuus väestöstä kyllä pienenee, jota tarkoittanet. Selvästikin valkoihoisen väestön syntyvyys vielä kattaa muuttotappion.

  Tämmöistä höpsötystä tällä kertaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 27. Tompelo: Hiukan hämmentävän kuvan saa kun lukee artikkelin https://en.wikipedia.org/wiki/White_South_African

  Siellä käsitellään toisessa taulukossa vuosia 2001 – 2011 ja toisessa vuosia 1904 – 2015.

  En epäile sitä, etteikö Etelä-Afrikassa olisi paljon ongelmia, jotka johtuvat väestön köyhyydestä ja heikosta koulutustasosta.

  Mutta tuo valkoisten maahanmuuttoa koskeva päättelysi ei saa tukea ainakaan täältä:

  http://www.moneyweb.co.za/news/south-africa/white-expat-south-africans-returning-home-in-record-numbers/

  More than 400,000 white expat South Africans have returned to the land of their birth since the apex of the financial crisis in 2009, according to research by Free Market Foundation economist Loane Sharp

  Muuttoliike pois on ollut käynnissä pitkään, se ei ole mikään viimeaikojen ilmiö. Sen sijaan takaisinmuuttaminen on uusi ilmiö:

  A variety of reasons account for the two million drop in the country’s white population between 1973 and 2009. Sharp says many of them left in the 1970s and 1980s out of a disdain for apartheid and fears over what the future held for their children. Those who left in the post-1994 era were pushed out by Black Economic Empowerment, crime and a deteriorating political environment. Thousands of young white graduates with little prospect of employment due to BEE quotas ventured overseas in pursuit of careers, usually in English-speaking countries such as the UK, US, Canada, Australia and New Zealand. Many of these are now returning armed with skills that are still in high demand in SA.

  Eli taloudella on paljon merkitystä maalle, samoin koulutuksella ja myös tasa-arvolla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 28. Etelä-Afrikan valkoisten määrästä keskustelu on vähän toissijaista pakolaisongelman ja tulevaisuuden kannalta.

  YK:n väestöennusteen mukaan Afrikan väestö kasvaa nykyisestä 1 miljardista yli 2 miljardiin 2050 ja 4 MILJARDIIN VUONNA 2100!

  Jos haluamme pelastaa Euroopan ja oikeastaan koko maailman niin tälle väestöräjähdykselle on alettava tekemään jotain.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 29. Tuossa artikkelissa oli kyllä aika outo kohta tuo:

  two million drop in the country’s white population between 1973 and 2009.

  En ainakaan havainnut, että kokonaismäärässä olisi tippunut noin dramaattisesti – voi olla että tuo on maasta muuttaneiden lukumäärä tuolla ajanjaksolla tai sitten tuossa artikkelissa on jotain vikaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 30. Maapallon ruuantuotantoa voidaan tehostaa vielä valtavasti.

  * Geenimanipulointi
  * Kelluvat keinoriutat
  * Vertikaaliviljely
  * Kasvihuoneet

  Kolme neljäsosaa maapallon pinta-alasta on merta, mutta rannikkoa vain vähäsen. Kelluvilla keinoriutoilla synnytetään lisää rannikkoa, jota tarvitaan kaloille.

  Lisäksi ollaan kehittämässä kelluvia häkkejä, joissa viljeltävät kalat ovat ja häkki ajelehtii merellä, ja sen päällä on syöttöautomaatti.

  Maalla taas vertikaaliviljely ja kerroksittainen viljely, ilman multaa ja auringonvaloa tulee kasvattamaan satotuottoa massiivisesti.

  Ihmiskunta siirtyy kuitenkin valloittamaan avaruutta vuosisadan loppua kohden. Tämä riippuu paljolti siitä, että miten halvaksi rakettilaukaisu saadaan. SpaceX pudottaa sen kolmannekseen uusiokäyttöisellä 1-vaiheella. Jos 2-vaihde saadaan niin ikään uusiokäyttöiseksi, niin hintalappu putoaa kymmenesosaan.

  Avaruudessa ei ole pulaa resursseista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 31. Vesa:
  Jos haluamme pelastaa Euroopan ja oikeastaan koko maailman niin tälle väestöräjähdykselle on alettava tekemään jotain.

  Mitä tuolle asialle mahtaisi? Koulutuksen vieminen, työpaikkojen luominen naisille jne? Utopiaa, kun Eurooppa ei pysty sopimaan nykyisestä maahanmuutostakaan.

  Eurooppa, sellaisena kuin me sen käsitämme, on linkuttanut hautaansa jo pidemmän aikaa. Jostain luin, että alle 1,5 syntyvyydestä ei ole selvinnyt yksikään yhteiskunta tähän asti. Eli kääntämään sitä nousuun. Toisaalta täällähän aika ajoin vaaditaan Euroopan syntyvyyttä vieläkin alemmas. Eli game over niin Euroopalla, Japanilla kuin Venäjälläkin 2100 mennessä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 32. Osmo Soininvaara:
  Persussuomalaisilla ainakin on selkeä linja torjua väestöräjähdystä. Lopetetaan rahoitus naisten koulutukselta ja perhesuunnittelulta. Keino vaikuttava, ongelmana etumerkki.

  Jatketaanpa yhtä mauttomalla linjalla. Jos perussuomalaisten lääke on lopettaa koko kehitysapu, niin tottahan se estää väestöräjähdyksen. Kuolevat nälkään.

  Eikö edes täällä voisi yrittää käydä keskustelua asiallisesti ja ilman tällaisia mollaavia heittoja?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 33. Osmo Soininvaara:
  Voi olla, että ironinen tyyli oli huonosti valittu, mutta olin kyllä tosissani: mitä ideaa on yhtäältä sanoa, että pakolaisuutta pitää torjua paiukan päällä ja estää värestöräjähdys ja sitten vaatio kehitysyhteistyötä lopetettavaksi?

  Kyllähän nyt fiksu ihminen erottaa toisistaan sen, kuinka paljon jotakin asiaa tehdään ja miten sitä tehdään. Tekemällä tyhmästi asioita on helppo kuluttaa huomattavasti enemmän resursseja saman vaikutuksen saamiseksi kuin tekemällä fiksusti.

  Tämän vuoksi keskustelussa on syytä pitää erillään (1) haluttu vaikutus, (2) käytetyt keinot ja (3) käytettävät resurssit. Kaksi annettua määrää kolmannen (Tosin käytettyjen keinojen teholla on olemassa yläraja, eli voi olla, että annetuilla resursseilla ei ole mahdollista saada aikaan haluttua vaikutusta).

  Toki määrän nollaaminen johtaa keinojen irrelevanttiuteen ja vaikutuksen nolluuteen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 34. TimoT:
  Eikö pakolaissopimuksen tarkoitus ole auttaa yksilöä, jota vainotaan valtaapitävien toimesta rodun, uskonnon, mielipiteen yms. takia kotimaassaan? Jos koko kansalla on vaikeuksia, niin silloin pitäisi tehdä jotakin sille maalle, niin että siitä tulisi jälleen asumiskelpoinen. Koko kansan siirtäminen toiseen paikkaan ei liene ratkaisu.

  Tuskinpa se maa mattopommituksilla ja tynnyripommeilla paranee asuttavaan kuntoon.

  Syyrian sodassa on kuollut jo 350000 siviiliä

  Vastaavia terroripommituksia on viimeksi tehty Vietnamissa

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 35. Osmo Soininvaara:
  Voi olla, että ironinen tyyli oli huonosti valittu, mutta olin kyllä tosissani: mitä ideaa on yhtäältä sanoa, että pakolaisuutta pitää torjua paiukan päällä ja estää värestöräjähdys ja sitten vaatio kehitysyhteistyötä lopetettavaksi?

  Aika yleinen käsitys on se, että kehitysavusta pieni osa päätyy todelliseen paikalliseen tarpeeseen ja ongelmien ratkaisuun. Raha joko jää matkan varrella toimiviin organisaatioihin tai päätyy avustettavan maan valtaapitävien (presidentit, poliitikot, virkamiehet) pankkitileille.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 36. JY:

  Eurooppa, sellaisena kuin me sen käsitämme, on linkuttanut hautaansa jo pidemmän aikaa. Jostain luin, että alle 1,5 syntyvyydestä ei ole selvinnyt yksikään yhteiskunta tähän asti. Eli kääntämään sitä nousuun. Toisaalta täällähän aika ajoin vaaditaan Euroopan syntyvyyttä vieläkinalemmas. Eli game over niin Euroopalla, Japanilla kuin Venäjälläkin 2100 mennessä.

  Eurooppa ei häviä mihinkään, paitsi persujen märissä unissa, joissa syödään pettuleipää Lepikon torpan kuistilla.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 37. Vesa: Aika yleinen käsitys on se, että kehitysavusta pieni osa päätyy todelliseen paikalliseen tarpeeseen ja ongelmien ratkaisuun. Raha joko jää matkan varrella toimiviin organisaatioihin tai päätyy avustettavan maan valtaapitävien (presidentit, poliitikot, virkamiehet) pankkitileille.

  Ennen vanhaan avusta jäi 90 % Suomeen.Ei se tarkoittanut ettei apua olisi mennyt perille, sitä ei vain annettu rahana vaan tavarana ja palveuna siitä syystä, että se olisi päätynyt korruptoituneiden virkamiesten ja politikkojen taskuihin.

  Ongelma oli, onko annetut tavarat sellaisia, että paikalliset voivat niitä hyödyntää. Niinpä esim traktorit ja kalastusveneet ruostuivat rannalla tai pellon reunalla ,kun ei ollut rahaa polttoaineeseen eikä varaosia eikä osaajia korjaamiseen

  Nykyään maahan annettu osuus on suurempi ja muotokin muuttunut eli koulutetaan naisia ja lapsia ja se kantaa hyvää hedelmää.

  Mutta tuloksen saaminen vie monia sukupolvia

  Afrikkaa pitävät köyhänä suuryritykset, jotka pumppaavat sieltä pääomaa moninverroin, mitä tule ekehitysapua

  Korruptio loppuu vasta kun elintaso on riittävän korkea ja sekin koskee vain katukorruptiota Eliitin korruptio ei lopu koskaan

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 38. Osmo Soininvaara:
  Vesa
  En voi sille mitään, jos joillakin on tuollainen käsitys. Aika yleinen käsitys on myös, että evoluutiota ei ole

  Yleisen käsityksen taustalla saattaa olla myös tosiasioita (en tarkoita evoluutiota). Tässä yhden asioita kohtalaisen läheltä seuranneen henkilön näkemyksiä kehitysavun onnistumisesta:

  http://www.hs.fi/politiikka/a1305919701472

  Lainaan erään entisen (toivottavasti tulevan) kansanedustajan ryhmäpuhetta eduskunnassa: ”rahaa virtaa kehitysmaista ulos laittoman ja sääntelemättömän pääomapaon takia paljon enemmän kuin ne saavat kehitysapua:”

  Jaksolla 1994-2014 Suomen kehitysapurahat viisinkertaistuivat reiluun 1,2 miljardiin. Toki lähtötaso oli matala. Toivottavasti Suomen taloustilanne jatkossa mahdollistaa apurahojen noston jatkossa.

  Kehitysavussa on tietysti paljon hyvää, mutta myös paljon mätää. Nobel sille, joka saa mädän pois hukkaamatta hyvää.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 39. ”On täysin epäloogista, että Geneven sopimuksen velvoitteista voi laistaa estämällä pakolaisia pääsemästä maahan esimerkiksi sanktioimalla lentoyhtiöitä, jotka tuovat maahan turvapaikanhakijan.”

  Totta, tuo on epäloogista. Mitä tämä kertoo sopimusten laatijoista ja toimeenpanijoista? Typeriä/vilpillisiä
  /yllätettyjä/pragmaattisia?

  Entäpä ratkaisu? Päästetään jokainen halukas jättämään turvapaikkahakemus? Luovutaan tehostetusta rajavalvonnasta — Turkki ja Saksa pyytäkööt Natoa järjestämään turvallisen kuljetuksen Lähi-idän ja Afrikan ihmisille Eurooppaan? Suomi lopettaa asumisperustaisen sosiaaliturvan yms.?

  Miten olisi oikea ratkaisu?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 40. Ikävä juttu, mutta ei ole paratiisia tulossa maaan päälle. Ei siine mitkään sopimukset auta. Älkää sellaista haaveilko. Maailma menee parhaiten, kun jokainen pitää huolta omista- ja lähiasioista. Syyrian ongelma tuntuu olevan suurvaltaristiriidat, maata rauhoitetaan pommittamalla se mäsäksi. Amerikkalaiset katselevat EUn meininkiä ja päättävät äänestää Trumpia.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 41. Toisten syyttely, jolle englanniksi on loistava termi ”blame game”, ei yleensä ole suositeltava lähestymistapa vaikeiden ongelmien ratkomiseen.

  Silti kun seuraa Syyrian ajankohtaista tilannetta, niin:

  a) Venäjän toimet ilmapommituksineen tuntuvat todella karmeilta.

  b) Käsittämätöntä on myös miten esim. Suomessa investoidaan niin paljon haukkumisenergiaa toisiaamme vastaan pakolaiskysymyksessä, samalla kun Venäjä pahentaa tilannetta räjähtävän konkreettisesti, eikä sen toimiin puututa läheskään samalla intensiivisyydellä suomalaisessa debatissa.

  Soininvaara kirjoittaa tässä postauksessa mm.:
  ”YK:n turva-alueet kriisialueille. Pakolaisilla tulisi olla oikeus turvallisiin olosuhteisiin kriisialueilla. Tämä tulisi toteuttaa YK:n valvonnassa olevilla ja rauhanturvaajien valvomilla ja aseellisesti turvaamilla alueilla. Nyt sellainen pitäisi muodostaa Syyrian sisälle.”

  Miten se toteutettaisiin tässä tapauksessa kun Venäjällä on YK:ssa veto-oikeus ?

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 42. v ronski:
  […] Päästetään jokainen halukas jättämään turvapaikkahakemus? Luovutaan tehostetusta rajavalvonnasta — Turkki ja Saksa pyytäkööt Natoa järjestämään turvallisen kuljetuksen Lähi-idän ja Afrikan ihmisille Eurooppaan? Suomi lopettaa asumisperustaisen sosiaaliturvan yms.?

  Miten olisi oikea ratkaisu?

  Turvapaikan tarpeen luonteeseen kuuluu, että sitä ei sovi evätä keneltäkään tutkimatta asiaa: Turvapaikka voidaan myöntää vain henkilökohtaista vainoa kohtaavalle. Esimerkiksi yleinen rauhattomuus tai sota ei ole syy myöntää turvapaikkaa.

  Sen sijaan ei ole mitään järkeä antaa rahaa henkilölle vain siitä syystä, että hän hakee turvapaikkaa. Mikäli kyseinen henkilö ei kykene elättämään itseään, oikeusvaltion on kuitenkin syytä tarjota suojaa säältä, ravintoa ja vaatetusta – kaikkea siten, että se riittää väitetyn henkilökohtaisen vainon selvittämiseksi eli muutamaksi kuukaudeksi. Mikäli henkilökohtaista vainoa ei todeta olevan, tulee annetun materiaalin kustannukset laittaa väärin perustein turvapaikkaa hakeneen maksettavaksi (vaikka niitä ei koskaan käytännössä saataisi perittyäkään).

  Mikäli taas hakee suojaa lähtömaan turvattoman tilanteen (eikä henkilökohtaisen vainon) vuoksi, on syytä ohjata hakija sisäiseksi pakolaiseksi tai – tarvittaessa – lähtömaan lähelle odottamaan tilanteen rauhoittumista. Syy on lähinnä pragmaattinen: kokonaisten kansakuntien tai niiden suuren osien siirtäminen on liian kallista.

  Odotusalueiden tulisi kuitenkin olla huomattasti parempia kuin nykyiset pakolaisleirit, joilla kyetään lähinnä selviytymään. Ainakin mahdollisuus koulunkäyntiin ja alueen yhteisön tilanteen auttamiseen omalla työllä pitäisi olla mahdollista. Jotta kustannukset eivät jäisi vain lähialueen valtion maksettavaksi, pitäisi YK:n tai vastaavan organisaation kerätä rahat kaikilta mailta. Maksun voisi jakaa tasan vaikkapa Soininvaaran ehdottamalla BKT-perusteella.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 43. Xerxes:

  Miten se toteutettaisiin tässä tapauksessa kun Venäjällä on YK:ssa veto-oikeus ?

  Miksi Venäjä vastustaisi? Tuskin Venäjä erityisemmin haluaa siviilejä tappaa. Ongelmana on kapinallisten piileskely siviilien seassa. Parasta olisikin saada parin vuorokauden tulitauko, jonka aikana siviilit saisivat poistua kaupungista pois sodan lopputaistelun alta. YK voisi järjestää 2 miljoonalle pakenevalle viikon leirimajoituksen (onnistunee kun varaudutaan ajoissa).

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 44. Viime viikon The Economist:ssa oli laaja juttu Euroopan pakolaistilanteessa. Sen hallintaan saamiseksi lehti esittää kolmea periaatetta:

  – Tärkeintä on auttaa pakolaisia mahdollisimman lähellä lähtömaita. Turkissa, Libanonissa ja Jordaniassa olevien pakolaisten (leiri)oloja kohennetaan tuntuvasti mm. järjestämällä koulutusta ja töitä. Pakolaiset rekisteröitäisiin ja haastateltaisiin. Avun pitäisi olla sellaista, että isäntämaat hyötyisivät järjestelystä.

  – Kreikkaan ja Italiaan perustetaan hot spotteja, jossa pakolaiset rekisteröitäisiin ja haastateltaisiin. Myös tämä toiminta pitäisi tehdä isäntämaille kannattavaksi.

  – Rekisteröinnin yms. jälkeenkään pakolaisia ei päästettäisi vapaasti liikkumaan, vaan heidän pitäisi odottaa turvapaikkapäätöstä kontrollin alla, ei tosin välttämättä Kreikassa ja Italiassa.

  Lisäksi lehti korosti palautusten tehostamista, esim. palautukset suoraan Kreikan saarilta takaisin, ja totesi, että järjestelyt maksaisivat EU-maille (kymmeniä)miljardeja, mutta vielä enemmän maksaisi, jos virtoja ei saada kontrolliin.

  Kun tuohon lisää Merkelin ajaman Naton suorittaman merivalvonnan, kokonaisuus saattaisi toimiakin.

  Arvatkaapa, minne paine sitten siirtyisi? Suomen kannattaisi olla varsin antelias Kreikan hot spottien tukemisen suhteen.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 45. Tapio:
  Kun tuohon lisää Merkelin ajaman Naton suorittaman merivalvonnan, kokonaisuus saattaisi toimiakin.

  Jos hotspotit tarkoittavat oleellisesti ottaen samaa kuin YK:n pakolaisleirit, niin sitten voisi ehkä toimia. Mutta luulen, ettei tarkoita. Mahdollisia ongelmia: ”karkaaminen” muualle Eurooppaan; YK:n vai EU:n rahoitus; kustannustaso riittävän alhainen (vrt. elämisen ja työn kustannukset Suomessa).

  Mihin merivalvontaa tarvitaan? Kun turvapaikkoja ei myönnettä kuin aniharvoille ja käsittelyajan joutuu odottamaan leirillä, niin eiköhän halukkaat tule virallisten rajanylityspaikkojen kautta.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 46. erkki niini:
  Ikävä juttu, mutta ei ole paratiisia tulossa maaan päälle. Ei siine mitkään sopimukset auta. Älkää sellaista haaveilko. Maailma menee parhaiten, kun jokainen pitää huolta omista- ja lähiasioista. Syyrian ongelma tuntuu olevan suurvaltaristiriidat, maata rauhoitetaan pommittamalla se mäsäksi. Amerikkalaiset katselevat EUn meininkiä ja päättävät äänestää Trumpia.

  Mm. Ilmastonmuutoksen torjumisessa ja taistelussa veroparatiiseja vastaan tämä ”pidetään huolta omista” -asenne on valtava este. Ja mitä näihin pakolaissopimuksiin tulee, niin jos ne lakkautettaisiin täysin uudistamisen sijaan, niin seurauksena olisi todennäköisesti pakolaisten tuuppiminen pois omista territorioista naapurivaltioihin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 47. ”YK:n turva-alueet kriisialueille. Pakolaisilla tulisi olla oikeus turvallisiin olosuhteisiin kriisialueilla. Tämä tulisi toteuttaa YK:n valvonnassa olevilla ja rauhanturvaajien valvomilla ja aseellisesti turvaamilla alueilla. Nyt sellainen pitäisi muodostaa Syyrian sisälle. Näiden alueiden koskemattomuudelle tulisi antaa erityinen status, jonka rikkominen saattaisi rikkojan suuriin vaikeuksiin.”

  Kyllä.

  Olisi jo korkea aika yrittää saada yk:lle sitä mandaattia ja valtaa, jonka se ansaitsee. Niin monta kertaa on yk joutunut nöyrtymään niin monessa paikassa, että helppoa se ei ole. Onko todellista tahtoakaan? Suomi saisi ajaa asiaa aktiivisesti eteenpäin. Koska maailma tarvitsee esikuvia.

  Syyriassa Kanada teki merkittävän siirron, kun Trudeau ilmoitti lopettavansa pommittamisen tämän kuun 22. päivänä ja liittyvänsä tukemaan paikallisia, isisiä vastustavia joukkoja. Tavoite olisi alkuun kolminkertaistaa alueella toimivien erikoisjoukkojen määrä.

  https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/vb.407570359384477/655219807952863/?type=2&theater

  Videolinkissä Kanadan pm.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 48. v ronski: Mihin merivalvontaa tarvitaan? Kun turvapaikkoja ei myönnettä kuin aniharvoille ja käsittelyajan joutuu odottamaan leirillä, niin eiköhän halukkaat tule virallisten rajanylityspaikkojen kautta.

  Siinä Economistin artikkelissa oli paljon arkirealismia: Ajatus oli, että vaikka oloja parannetaan ja rekisteröintejä ja haastatteluja tehdään naapuri- ja EU-maan leireillä, siivilä kuitenkin todellisuudessa vuotaa.

  Avoin meri on hyvä paikka tihentää siivilää. Esim. Turkista lähteneet voitaisiin palauttaa Turkin leireille odottamaan päätöstä ilman, että he jalallaan astuvat EU:n maaperälle. Toki tämä edellyttäisi, että leirit katsottaisiin turvallisiksi.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 49. LK: Eurooppa ei häviä mihinkään, paitsi persujen märissä unissa, joissa syödään pettuleipää Lepikon torpan kuistilla.

  En ole persu, mutta jos sinulla on maapaikka, mökki tai perintönä mummonmökki tai osuus sellaisesta, jossa on peltoa ja/tai metsää, niin ei kannata myydä pois. On meinaan tässä maailmantilanteessa sen verran erilaisia epävarmuustekijöitä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 50. Pakilaiskeskustelussa unhdetaan, että pakolaisten tukeen menevistä rahoista 70 % menee kantasuomalaisille tai ainakin täällä vakituisesti asuville ulkomaalaisille.

  Pakolaisuus on suri business myös suomalaisille, sillä valtio ja kunnat ostavat palvelut yrityksiltä ja/tai palkkaavat ihmisiä töihin

  Nuo 30000 turvapainahakijaa työllistävät tuhansia ellei kymmeniä tuhansia suomalaisia.

  Työllistäminne tulee olemaan erittäin vaikeaa ja vaatii vuosien työn,etenkin silloin kun pakolaista ei voida päästää jonon ohi

  Ja kovin suuria etuja ei voi pakolaiselle antaa, koska se radikalisoisi vielä enemmän kantasuomalaisia

  Se taas johtaisi Suomen sisäisiin levottomuuksiin ja ääriryhmien terrorismiin ja yhteenottoihin eli päädyttäisiin Pohjlan Syyriaksi

  Yksi tapa olisi lisätä julkisen sektorin työllistämistä , Suomessa työllisistä on 24 % julkisella sektorilla, Ruotsissa 28 %

  Se taas edellyttäisi julkisten palkkojen leikkausta

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 51. Linja The Economistilla näyttää tarkentuneen, vielä viime syksynä puhuttiin positiivisista taloudellisista vaikutuksista.

  Ihmisten psykologian aiheuttamat seuraukset ovat oma lukunsa. Jos ne ovat negatiiviset se voi aiheuttaa kovan linjan poliitikkojen, kuten Trump, nousua valtaan

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 52. v ronski: Mihin merivalvontaa tarvitaan? Kun turvapaikkoja ei myönnetä kuin aniharvoille ja käsittelyajan joutuu odottamaan leirillä, niin eiköhän halukkaat tule virallisten rajanylityspaikkojen kautta.

  Miksi Meksikon ja Yhdysvaltain rajaa tarvitsee valvoa? Sen yli tulee ihmisiä töihin. Saksassa ihmeteltiin aluksi, kun osa turvapaikanhakijoista hävisi vastaanottokeskuksista. Ne menivät töihin.

  Leirit ovat myös vetovoimatekijä. Vain häviävän pieni prosentti Libya, Syyrian tai Irakin pakolaisista pääsee leireille. Ihmiset elävät kuka missäkin, onnekkaat alivuokralaisina, loput kadulla, maakuopissa tai itse kyhäämissään hökkeleissä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 53. JY: Mitä tuolle asialle mahtaisi? Koulutuksen vieminen, työpaikkojen luominen naisille jne? Utopiaa, kun Eurooppa ei pysty sopimaan nykyisestä maahanmuutostakaan.

  Eurooppa, sellaisena kuin me sen käsitämme, on linkuttanut hautaansa jo pidemmän aikaa. Jostain luin, että alle 1,5 syntyvyydestä ei ole selvinnyt yksikään yhteiskunta tähän asti. Eli kääntämään sitä nousuun. Toisaalta täällähän aika ajoin vaaditaan Euroopan syntyvyyttä vieläkinalemmas. Eli game over niin Euroopalla, Japanilla kuin Venäjälläkin 2100 mennessä.

  Venäjähän voisi periaatteessa paikata väestön pienenemisensä eurooppalaisilla muuttajilla. Tämä tietysti vaatisi Venäjältä joitain muutoksia toimintatapoihinsa.

  Epäilen, että ”eurooppalaiset arvot” eivät ole kovassa huudossa kovimpien veronmaksajien joukossa Euroopassa. Jos Venäjä loisi näille hyvät edellytykset omassa maassaan, se voisi houkutella miljoonia lahjakkaita eurooppalaisia, kun Eurooppa hukkuu pakolaisiin.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 54. Tero Tolonen:
  Linja The Economistilla näyttää tarkentuneen, vielä viime syksynä puhuttiin positiivisista taloudellisista vaikutuksista.

  Ihmisten psykologian aiheuttamat seuraukset ovat oma lukunsa. Jos ne ovat negatiiviset se voi aiheuttaa kovan linjan poliitikkojen, kuten Trump, nousua valtaan

  The Economist korosti juuri tätä vastavaikutusta, jos pakolaisvirtoja ei saada kontrolliin. Muistutti myös vietnamilaisiin pakolaisiin viitaten, että pakolaisten tulo voi kääntyä myös hyödyksi. Vietnamilaisia pakolaisia, m.l. venepakolaiset, oli pitkälti toista miljoonaa.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 55. Luin tuossa vähä aikaa sitten kirjaa kylmän sodan ajan Neuvostoliiton strategioista. Keskeinen oli strategia Sun Tsun oppien mukaan tuhota vastustaa sisältä päin ilman sotaa. Vaikka Venäjä ei ole syy väestöräjähdykseen, on selvää että se hyödyntää sitä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 56. Pekka Pessi: Miksi Meksikon ja Yhdysvaltain rajaa tarvitsee valvoa? Sen yli tulee ihmisiä töihin.

  No jos harmaalla taloudella ja veronkierrolla ei ole mitään merkitystä, vaan porukka saa mennä töihin ja ottaa palkkansa käteisellä, niin mikäs siinä.

  Eurooppalainen hyvinvointivaltio tosin perinteisesti toimii niin että työntekijöillä on paljon oikeuksia ja työstä peritään aika paljon kaikenlaisia veroja. Mutta kieltämättä noissa asioissa on menty liiallisuuksiin, joten ehkä systeemin nollaus on paikallaan.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 57. Pekka Pessi: Miksi Meksikon ja Yhdysvaltain rajaa tarvitsee valvoa? Sen yli tulee ihmisiä töihin.

  Koska vaikutukset ovat negatiiviset suurimmalle osalle amerikkalaisista. Jatkuva tulijavirta laskee palkkoja ja tekee USA:sta köyhemmän maan laskemalla tuottavuutta (muuttajien matala inhimmillinen pääoma ja tuotannollisen pääoman korvaaminen ihmisillä). Laittomat muuttajat saavat myös paljon enemmän julkisia palveluita ja verovähennyksiä kuin täällä yleisesti luullaan.

  Kansalaiset saavat laittaa rajan kiinni, koska he omistavat kollektiivisesti maansa. Nyt heillä on siihen hyvä lovi, kun on ilmestynyt kaksi kampanjansa itse rahoittavaa karismaattista ehdokasta: Sanders ja Trump.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 58. Jos haluamme pelastaa Euroopan ja oikeastaan koko maailman niin tälle väestöräjähdykselle on alettava tekemään jotain.

  Niin kauan, kuin väestöräjähdystä ei ole saatu kuriin muilla keinoin, tulisi ainakin ongelma rajata suljetulle alueelle estämällä tämän väestöräjähdyksen purkautuminen vielä entistäkin laajemmille alueille, joka vielä pahentaa vähitellen ongelman suorastaan globaaliin mittakaavaan. Tämä ongelma on vain erittäin vaikea ratkaista ainakaan mitenkään nopeasti, ainakin jos pidättäydytään poissa pakkokeinoista, kuten Kiinan yksilapsisuuspolitiikasta. Ja väestön kasvaessa entistäkin suuremmaksi, tulee sen ratkaisu joka hetki entistäkin vaikeammaksi.

  Ja olisi korkea aika, että 70-luvun malliin alettaisiin vihdoin puhua väestöräjähdyksestä nimenomaan ympäristöongelmana, sillä tällainen kasvu on täysin kestämätöntä ympäristöllekin ja pidemmän päälle aiheuttaa suuremmat tuhot kuin mitkään nykyisistä hiilidioksidipäästöhuolista.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 59. anonilli: Nykyinen tilanne, jossa raja vuotaa, mutta ylittäjät ovat laittomia ja oikeudettomia, on työnantajan kannalta ideaalinen.

  Eivät laittomat ole mitenkään oikeudettomia. Ne voivat perustaa yhden miehen yrityksiä ja toimia mm. puutarha-alalla, jossa amerikkalaisia ei enää oikeastaan ole. Laittomat saavat toimia melko vapaasti, mutta jos jäävät rikoksesta kiinni, niin karkotus on edessä. Joskus tapahtuu niin, että paikallinen establishmentti saa päähänsä tehdä kampanajan jahdata laittomia, mutta yleensä ei, koska se maksaa verodollareita. Kumma kyllä, laittomat maksavat tuloistaan veroa ja lapset laitetaan pakolliseen kouluun. Jos on tienannut USA:ssa, joutuu maksamaan veroa ainakin liittovaltiolle. Jos jää kiinni rötöksestä ja ei ole maksanut verojaan, niin joutuu vankilaan ja sitten karkotetaan. Eurooppalaiselle hieman outo systeemi, mutta maassa maan tavalla kuten sanonta kuuluu.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

 60. ”Pakolaisilla tulisi olla oikeus turvallisiin olosuhteisiin kriisialueilla.”

  Tämä on normatiivinen väite (kuten olisi sen vastakohta). Tieteellisen maailmankuvan mukaan ei kuitenkaan ole olemassa objektiivisia moraalisia faktoja, joihin normatiiviset väitteet voisivat perustua. Normatiivisille väitteille ei ole tieteellistä evidenssiä. Yhtä hyvin voisi esittää astrologisia väitteitä.

    (lainaa tätä viestiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.