Helsingin LUX-festivaali oli jymymenestys

DSC_6519

Aivan val­tavasti, kym­meniä tuhan­sia ihmisiä kokoon­tui tänään illal­la Helsin­gin keskus­taan, jos­sa LUX-fes­ti­vaalia vietet­ti­in viimeistä iltaa (hopi hopi, vielä ehtii!) Se oli ker­ras­saan hieno. Helsingistä tulee vuosi vuodelta hauskem­pi ja mie­lenki­in­toisem­pi kaupun­ki asua.

[LISÄYS 11.1 Kaupun­gin mukaan eilen LUX:ia kävi kat­so­mas­sa 200 000 ihmistä! En osaa ottaa kan­taa siihen, las­ket­ti­inko samat ihmiset eri kohteis­sa use­aan kertaan.]

DSC_6534

 

12 vastausta artikkeliin “Helsingin LUX-festivaali oli jymymenestys”

 1. Voi hit­si . Jäi näemät­tä. Ajat­telin men­nä per­jan­taina kapunki­in ja yhdis­tää reis­su­un, mut­ta oli väsy ja flun­s­sainen. J aoli kylmä.

  Eilen ja tänäään oli muu­ta ohjelmaa.

  Ens vuon­na sit­ten. Toiv­ot­tavasti sää suosii.

  Tääkltä kaukaa Kehä III:n takaa.

 2. Lisäys edel­liseen: olin kat­soamssa illal­la Miekkail­i­jaa Kino Kirkkon­ummes­sa. Hieno elokvu­va, Toiv­ot­tavasti tulee uud­estaan levitykseen.

 3. Tosi kylmä ja hyytävä tuuli. Väkeä silti niin ettei meinan­nut sekaan mah­tua. Paikoin jono­ja kadul­la! Mah­ta­vat teok­set ja kau­nis valkoinen lumi. Ihan kuin asu­isi suurkaupungissa.

 4. Hieno jut­tu. Tämä on tietenkin mah­dol­lista vain vau­raas­sa maail­mas­sa. Enti­saikoina ei ainakaan kaikelle kansalle olisi jär­jestet­ty. Jälleen esimerk­ki siitä,että vauras­tu­mi­nen tosi­aan lisää onnellisuutta.

 5. Lux Helsin­ki on jokavuoti­nen, odotet­tu, pimeän peri­odin piristys ja urbaanin yhteisöl­lisyy­den ilmen­tymä. Allekir­joit­tanut “lux­ail­lut” läh­es alus­ta alka­en — Lahdes­ta käsin! Täl­läkin ker­taa oli niin paljon mah­tavaa koet­tavaa! Kyl­lä kelpaa!

 6. Lie­nee aiheel­lista lisätä seuraavaa.

  Täl­lai­sista tapah­tu­misat on syytä voi­da naut­tia sel­l­ais­tenkin, jot­ka eivät asu keskus­tasa ja joil­la ei ole HSL:n kuukausiko­r­tia. Sat­un­naiskäyt­täjien lip­pu­jen hin­nat on myös pidet­tävä kohtu­u­ullisi­na, toisin kuin esim. OS on ehdot­tanut. En kat­so ole­vani mitenkään vas­tu­us­sa kehyskun­tien päät­täjien kit­sailus­ta joukkoli­iken­teen lip­putuen kanssa.

  1. Kirkkon­um­mi voi hyvin esit­tää kol­mosvyöhyk­keen ker­ta­mak­su­jen alen­tamista HSL:lle. Tois­taisek­si Kirkkon­um­mi on vain voiv­otel­lut sub­ven­tio­ra­han suuruutta.

 7. Osmo Soin­in­vaara:
  Kirkkon­um­mi voi hyvin esit­tää kol­mosvyöhyk­keen ker­ta­mak­su­jen alen­tamista HSL:lle. Tois­taisek­si Kirkkon­um­mi on vain voiv­otel­lut sub­ven­tio­ra­han suuruutta.

  Tämä linee sinulta:
  En kat­so ole­vani mitenkään vas­tu­us­sa kehyskun­tien päät­täjien kit­sailus­ta joukkoli­iken­teen lip­putuen kanssa.

  Käsitääk­snei ajatuk­sesi kos­ki kaikkiw ker­tal­ip­pu­jenm hin­taa, oli ne ostet­tu arvoko­r­tilla tai muuten..

  1. Markku af,
   WEn nyt ymmär­rä. Ei ker­tal­ip­pua voi ostaa arvoko­r­tilla. Ker­tal­ip­pu on ker­tal­ip­pu. Kirkkon­um­mi vas­tus­taa kaikkien lip­pu­jen hin­to­jen alentamista.

 8. Kyseessä siis ker­ta­mak­su matkako­rtin arvol­la. Nuo hin­nat ovat kyl­lä karan­neet käsistä eivätkä ole mis­sään järkevässä suh­teessa kausilipun hin­taan. Sat­un­naisen matkus­ta­jan ei käytän­nössä kan­na­ta käyt­tää julk­isia, jos auto on käytet­tävis­sä — pait­si jos mat­ka suun­tau­tuu keskus­taan, jos­sa pysäköin­ti on maksullista.

  Ote­taan esimerkik­si henkilö, joka pyöräilee päivt­täin Helsin­gin puolelta Keilaniemeen töi­hin. Tulee sade­päivä ja tekee mieli jät­tää pyörä koti­in. Arvolip­ul­la edestakainen mat­ka mak­saa yli 8 euroa. Auto on ain­oa järkevä vai­h­toe­hto, jos sel­l­ainen on olemassa.

  Ymmär­rän sen, että arvolip­pu on hie­man kalli­impi kausilip­pu­un ver­rat­tuna, kos­ka arvolip­ul­la matkus­ta­jat aiheut­ta­vat kysyn­tään enem­män sat­un­naista hajon­taa. Oikea hin­ta­suhde olisi ehkä sel­l­ainen, jos­sa kuukau­den kausilipun hin­nal­la saisi 30–35 arvolip­pua. Nyt saa 25 ja luku on ollut koko ajan laske­maan päin.

 9. Hieno tapah­tu­ma, mut­ta mik­si val­ot piti sam­mut­taa klo 22.00? Vai sam­mutet­ti­inko ne oikeasti? Näin meille ainakin ker­rot­ti­in klo 21.50, minkä vuok­si emme enää läht­e­neet kohti Rut­topuis­toa. Luulisi että val­o­teok­sia voisi pitää samal­la vaival­la pääl­lä koko yön.

 10. Olis hienon näköistä, jos joku vaik­ka seu­raavaan fes­ti­vaali­in tekis 3d holo­grafi­aa, ei vaa­di kovin haas­tavaa tekni­ikkaa. iso lit­teä näyt­tö ja siihen pyra­midin muo­toinen plek­si. Sel­l­aisen osaa kuka tahansa väsätä. Juu­tu­upista löy­tyy esimerkkejä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.