Kaupunkisuunnitelulautakunnan lista 22.9.2015

Mars­kia laajennetaan

Lönn­ro­tin­ka­dun puo­lel­la raken­nus­ta koro­te­taan kol­me ker­ros­ta. Lisäk­si osa maa­na­lai­sia auto­paik­ko­ja ote­taan hyö­ty­käyt­töön. Ihmet­te­len, miten täs­sä tar­vi­taan kaa­va­muu­tos­ta, kos­ka voi­mas­sa ole­van kaa­van mukaan ton­til­la saa olla yhdek­sän­ker­rok­si­nen raken­nus. Ehkä­pä kaa­vaa pidet­tiin van­hen­tu­nee­na niin, ettei sen poh­jal­ta enää voi­nut myön­tää rakennuslupaa

Puna­vih­re­ää kuplaa tii­vis­te­tään Kalliossa

Käen­ku­ja 6:ssa kau­pun­gin vuo­kra­ta­lo­ton­tin auto­paik­ko­jen pääl­le raken­ne­taan pis­te­ta­lo, 1400 k‑m2. Kau­pun­ki­ku­va ei aina­kaan voi huo­non­tua. 1400 k‑m2 eli noin 35 asu­kas­ta. Pysä­köin­ti­paik­ka­nor­mi: 121 fil­la­ri­paik­kaa ja 13 auto­paik­kaa (1/280k‑m2 ). Ton­til­la ole­va talo raken­net­tiin sil­loin, kun raken­nuk­set piti pan­na kau­as kadus­ta ja väliin pysäköinti.

Käenkuja 6
Täs­tä on help­po pan­na paremmaksi.
Käenkuja suunnitelma
Täl­tä sen pitäi­si näyttää.

 

17 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnitelulautakunnan lista 22.9.2015”

 1. Tapa raken­taa muut­tuu. Auto­jen pito talo­jen alim­mis­sa ker­rok­sis­sa on jär­ke­vää, mut­ta se piti ensin kek­siä ja kel­la­rit, jois­sa on tar­peek­si tilaa ajel­la autol­la, piti oppia raken­ta­maan. Nämä 1960-luvun talot teh­tiin per­heil­le, joil­la ei ollut autoa vai­voi­naan. Näin muu­ta­ma park­ki­paik­ka talon edes­sä riit­ti. Olin jo täs­sä vai­hees­sa muka­na Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­sa ja nämä toi­sen ker­rok­sen tasan­ne­pi­hat tuli kopio­na NEW Yor­kin tavas­ta raken­taa tuo­hon aikaan. Tämä uusi lupa­kä­sit­te­lu Mars­kin laa­jen­nuk­ses­sa on kuse­tus­ta niil­le, jot­ka ovat Mars­kia pitä­neet toi­mi­va­na ja hapes­sa. Samal­la val­mis­tel­laan ulko­mai­sen rahan lipu­mis­ta sisään ja run­ta­taan Suo­mi­po­jat Suo­mi­jo­ris­tien ja Suo­mi­pel­le­po­lii­tik­ko­jen avaul­la pai­men­po­jik­si. Eikö Suo­mi­kon­kurs­si täs­sä mel­kein huu­lil­la ole herät­tä­nyt ketään Suo­men juristikunnasta.

 2. Kau­pun­ki­ku­va ei aina­kaan voi huonontua.

  Joku voi pitää ahtais­ta beto­ni­kui­luis­ta vähem­män­kin kuin väl­jyy­des­tä ja ava­ram­mis­ta näkymistä.

 3. Nuo piha­kan­net kyl­lä tuot­ta­vat ikä­viä piho­ja, kos­ka nii­hin ei saa­da puita.

 4. Täl­tä sen pitäi­si näyttää”

  Onko se ihan kaa­vas­sa mää­rät­ty, että ikku­nat eivät saa olla samas­sa lin­jas­sa ja talon pitää näyt­tää uprålta?

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kuva on otet­tu vii­te­suun­ni­tel­mas­ta, ei kaavasta.

  Kes­kus­te­lu­ja arki­teh­ti­tut­tu­ni kans­sa. Täl­lä het­kel­lä suo­ma­lai­nen ark­ki­teh­tuu­ri on hakuses­sa. Lähin kaa­mea esi­merk­ki asi­aan­kuu­lu­vi­nen sisäil­maon­gel­mi­neen on Kirk­ko­num­men uusi kunnantalo.

  Täs­sä asun­nos­sa­ni Heik­ki­läs­sä ei oel muu­ta vikaa kuin huo­no äänie­ris­tys. Tosin sii­tä ei ole sanot­ta­vaa hait­taa, kun on siis­tiä väe­kä. ja osoi­te: se ei ole tar­peek­si hieno.

 6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Kuva on otet­tu vii­te­suun­ni­tel­mas­ta, ei kaavasta. 

  Oli­ko tuo vas­taus kysy­myk­seen? Kone­pa­ja-alu­een ykkös­vai­heen kaa­vas­sa oli mää­rät­ty, ettei saa olla kuin max. kol­me par­ve­ket­ta pääl­le­käin. Tulos­ta voi käy­dä kukin ihmet­te­le­mäs­sä, talot ovat val­mii­ta. Pait­si että jäl­ki on rau­ha­ton­ta ja jopa rumaa, tuol­lai­set mää­räyk­set nos­ta­vat raken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia suun­nit­te­lus­ta läh­tien. Ja ex-gryn­de­ri­nä väit­täi­sin, että duu­na­reil­ta menee kak­si ker­tai­nen aika kak­sin­ker­tai­nen aika vii­meis­tel­lä yksi eri­lai­nen ker­ros kuin jos ker­ros oli­si kopio edellisistä.

 7. Ker­ran­kin tii­vis­te­tään siel­lä, mis­sä ei tar­vit­se jyrä­tä heh­taa­ri­tol­kul­la vihe­ra­luet­ta. Positiivista.

  Mars­kis­ta tuli mie­leen hesa­rin telk­ka­ri­mai­nos, jos­sa on valo­ku­va edus­kun­ta­ta­lon raken­ta­mi­ses­ta. On muu­ten Man­ner­hei­min­tie (tai siis mikä se nyt sil­loin oli­kaan) sii­tä Foru­min koh­dal­ta eteen­päin pal­jon muka­vam­man näköinen!

  1. Sen nimi oli sil­loin Hei­kin­ka­tu Sokok­sel­ta ete­lään. Nimen voi­si palaut­taa niin, että Man­ner­hei­min­tie päät­tyi­si Man­ner­hei­min pat­saa­seen ja sii­tä alka­va aivan eri­lai­nen katu oli­si taas nimel­tään Heikinkatu.

 8. Havain­ne­ku­va ja valo­ku­va on kyl­lä niin eri kuvakulmasta,et nii­den perus­teel­la voi oikees­taan vaan sanoa, et täl­le pals­tal­le pitäs vali­ta parem­pi sys­tee­mi kes­kus­te­luun. “Hal­li­tus: tah­toa on, oli­si­pa vie­lä tai­toa.”, 220 kom­ment­tia, jois­sa ei edes nume­roin­tia, eikä mitään mah­dol­li­suut­ta mihin­kään säi­keis­tä­mi­seen. Huoh, vois­ko joku web­bi­nik­ka­ri vähän opas­taa Odea? Esim. dvdplaza toi­mii nyky­ään xen­Fo­rol­la. Ois­ko joku muu parempi?

 9. Juho Laa­tu: Joku voi pitää ahtais­ta beto­ni­kui­luis­ta vähem­män­kin kuin väl­jyy­des­tä ja ava­ram­mis­ta näkymistä.

  Se joku tus­kin muut­tai­si Kallioon.

 10. Juho Laa­tu: Näin on. Samoin se joku voi muut­taa pian Kal­lios­ta pois. Joku naa­pu­ri­ta­lon asu­kas voi­si olla hyvä ehdokas.

  Ja tämä on ongel­ma, koska…?

 11. Samp­pa­kal­ja: Ja tämä on ongel­ma, koska…?

  Tai­si olla mää­ri­tel­män mukaan ongel­ma tuol­le jollekin.

  (OS:n alku­pe­rä­nen teks­ti kuu­lui: “kau­pun­ki­ku­va ei aina­kaan voi huonontua”.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.