Bietgheim – Heidelberg

Näyttökuva (9)Suun­nitel­mani oli ajaa Karsruheen, etsiä itsepa­lvelu­pe­su­la ja tehdä koneen pyöriessä muitakin ostok­sia, jot­ka jäivät Stras­bour­gis­sa tekemät­tä. Vas­taan tuli ongel­ma, mis­tä löy­dän sen itsepa­lvelu­pe­su­lan. Se oli ennen niin help­poa Nokian kom­mukalla. Avasi kar­tan ja kysyi, mis­sä on pesu­loi­ta ja sit­ten vain val­it­se­maan. Microsoft­in kän­nykän huonon­nus osas­to on näköjään tuhon­nut tämänkin omi­naisu­u­den tai sit­ten vain piilot­tanut sen niin taitavasti, että en löytänyt. Käytin pesu­lan etsimiseen puoli­toista tun­tia ja kyl­lästyin. Kukaan ei osan­nut neu­voa. En tosin minäkään osaisi Helsingis­sä neu­voa tur­is­tia, mis­sä niitä on, kos­ka ei niitä kotikaupungis­saan kukaan tarvitse.

Min­ul­ta lop­pui paper­i­nen kart­ta, mut­ta uskoin selviäväni Hei­del­bergi­in elek­tro­n­isil­la. Ensim­mäi­nen ongel­ma tuli eteen, kun tie, jota oli suun­nitel­lut polke­vani, kiel­si pyöräl­lä ajon. Tätä moot­to­rili­iken­netien oloista tietä ei ollut viral­lis­es­ti luokitel­tu moot­to­rili­iken­netiek­si var­maankin sik­si, että trak­tor­eil­la piti kuitenkin päästä. Nokian Here olisi lähet­tänyt sitä pitkin kulke­maan jalankulk­i­jatkin. Niin­pä menin nenä kiin­ni nav­i­gaat­toris­sa pikkuteitä. Hyvin se luon­nis­tui luku­un otta­mat­ta paria umpiku­jaa. Ilma läm­peni uhkaavasti.

P1000724_1
Ihan mukavia pätk­iä onnis­tu­in löytämään, mut­ta suun­nis­tus vei aika paljon aikaa.

Lop­pumat­ka meni jo ihan suju­vasti. Val­itsin vähän huonos­ti sijoit­tuvan Ibis-hotellin, kos­ka edel­lisessä sel­l­aises­sa olisi ollut kuiv­ape­su­palvelu, mut­ta tässä ei tietenkään ollut.

Ajoin ratikalla keskus­taan syömään. Viereisessä pöy­dässä tuulen yläpuolel­la kak­si naista polt­ti tupakkaa. Ajat­telin, että tämä on vain savuk­keen mit­tainen kär­simys. Kun he sytyt­tivät kol­man­sia, päätin vai­h­taa pöytää, minkä jäl­keen taas naa­puripöy­dässä alet­ti­in polttaa.

Suomes­sa tupakoin­ti on vähän luuseri hom­maa, mut­ta Sak­sas­sa ihan sivistyneen oloiset ihmisetkin polt­ta­vat. Sekin johtuu Hit­leristä. Hitler nimit­täin vas­tusti tupakan­polt­toa ja sik­si tupakoin­nin vas­tainen val­is­tus on Sak­sas­sa huonos­sa huudossa.

Päätin pestä sen pyykin nyrkkipyykkinä, kos­ka seu­raavak­si päiväk­si on luvat­tu yli 30 asteen hel­let­tä. Kan­nat­taa siis lähteä aikaisin. Pesemisessä ei ollut ongel­maa vaan kuiv­aamises­sa, mut­ta sama sääen­nuste lupasi, ettei ehkä siinäkään ole ongelmaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.