Savo-Karjalassa äänestäisin Harri Auvista tai Krista Mikkosta

Harri AuvinenTek­nii­kan toh­to­ri Har­ri Auvi­nen ymmär­tää kou­lu­tuk­sen­sa puo­les­ta ilmas­ton­muu­tos­ta ja pai­not­taa sik­si ener­gia­po­li­tiik­kaa, jos­sa kor­va­taan kivi­hiil­tä bio­polt­toai­neil­la. Tämän ohel­la hänes­sä minuun veto­aa hänen toi­min­tan­sa Kuo­pion kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa, sen val­tuus­tos­sa ja kaupunginhallituksessa.

Mies­tä kut­su­taan kuu­lem­ma Savon Soi­nin­vaa­rak­si, mikä tie­tys­ti vähän imar­te­lee minua.

Kau­pun­ki­po­li­tii­kan mer­ki­tys kas­vaa koko ajan. Tule­vai­suu­den kan­nal­ta on hyvä, että meil­lä on mui­ta­kin menes­ty­viä kau­pun­ke­ja kuin Hel­sin­ki. Kuo­pios­sa asiat on hoi­det­tu pal­jon parem­min kuin mones­sa muus­sa saman­ko­koi­ses­sa kaupungissa.

Har­ri Auvi­sen koti­si­vuil­le pää­see täs­tä

mikkonen_krista_600x300Kris­ta Mik­ko­nen on Tar­ja Cron­ber­gin mant­te­lin­pe­ri­jä Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja­na hän on lunas­ta­nut paik­kan­sa vih­reä­nä pelin­te­ki­jä­nä ja ansain­nut sil­lä val­ta­kun­nal­lis­ten vih­rei­den tuen.

Bio­lo­gian mais­te­ri­na Kris­ta ehkä pai­not­taa Har­ri Auvis­ta enem­män perin­teis­tä luon­non­suo­je­lua kun taas Har­ri glo­baa­le­ja ympä­ris­tö­asioi­ta, eri­tyi­ses­ti ilmastonmuutosta.

Kris­tan koti­si­vuil­le täs­tä.

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Savo-Karjalassa äänestäisin Harri Auvista tai Krista Mikkosta”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.