Jos saisin äänestää missä hyvänsä, äänestäisin Keski-Suomessa Touko Aaltoa

Touko AaltoTou­ko jäi hiuk­sen hie­nos­ti valit­se­mat­ta vii­me ker­ral­la, kos­ka vih­rei­den ääni­mää­rä ei aivan riit­tä­nyt pie­nes­sä vaa­li­pii­ris­sä. Nyt näyt­tää parem­mal­ta, mut­ta ei se ole varmaa.

Tou­ko ei jää­nyt valit­se­mat­ta jää­mis­tään sure­maan, vaan tuli edus­kun­taan töi­hin Jani Toi­vo­lan avus­ta­jak­si. Hänet valit­tiin myös puo­lu­een vara­pu­heen­joh­ta­jak­si. Yleen­sä noi­ta vara­pu­heen­joh­ta­jia ei notee­ra­ta mis­sään – osaat­te­ko lue­tel­la mon­ta­kin – mut­ta Tou­ko on otta­nut teh­tä­väs­tä kai­ken irti. Hän on todel­la tuot­te­lias kir­joit­ta­ja ja aktii­vi­nen kes­kus­te­li­ja kes­ki­suo­ma­lai­ses­sa mediassa.

Hän on usko­mat­to­man tar­mo­kas ja hyvä ver­kos­toi­tu­maan. Tou­ko on kuin kala vedes­sä niin her­ro­jen kuin duu­na­rien kes­kuu­des­sa. Edus­kun­nas­sa hän on sol­mi­nut suh­teet vir­ka­mie­hiin, eri puo­luei­den avus­ta­jiin ja kan­san­edus­ta­jiin puo­lue­kan­taan kat­so­mat­ta. Kadeh­dit­ta­va ominaisuus.

Tou­ko on erit­täin hyvin pereh­ty­nyt ter­vey­den­huol­toon ja sote-uudis­tuk­seen. Hän ennus­ti jo kau­an sit­ten, miten uudis­tuk­sel­le tulee käymään.

Tou­ko on nii­tä polii­tik­ko­ja, jot­ka otta­vat sisäl­löl­li­set asiat tosissaan.

Ääni Tou­kol­le voi olla rat­kai­se­va. Sik­si jopa siir­täi­sin ääne­ni Hel­sin­gis­sä Han­nu Oska­lal­ta Tou­kol­le Kes­ki-Suo­meen, jos niin voi­si tehdä.

(Toki myös Oska­la tar­vit­see ääniä.)

4 vastausta artikkeliin “Jos saisin äänestää missä hyvänsä, äänestäisin Keski-Suomessa Touko Aaltoa”

 1. Masen­ta­vaa etten voi aanes­taa, pitai­si men­na Rioon ja se vaa­ti­si yhden pai­van eril­li­sen mat­kan, ja kovin kal­liin sii­ta pie­nes­ta kylas­ta mis­sa asun. Mut­ta saa­net pai­kan ilman minua­kin. Mina Kuh­mois­lai­nen tata toivon.

  t. Mik­ko

 2. tämä on osit­tain mainostava…pistääköhän ode moderointiin.

  minä en äänes­tä han­nu oska­laa (tai tou­ko aal­toa). minä äänes­tän lil­ja tammista.

  perus­te­lui­na lil­ja pari vuot­ta teki sit­ten hyvän kir­joi­tuk­sen työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäs­tä joka kar­keas­ti sanoo että suu­ret ikä­luo­kat vei rahat tule­vien suku­pol­vien kustannuksella.
  http://liljat.fi/2013/04/suuret-ikaluokat-pilasivat-kaiken/

  ai niin en asu hel­sin­gis­sä. täy­tyy äänes­tää mui­ta vihreitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.