Ode Pressiklubissa TV2 pe 16.10.2012 klo 20.00

Blo­gin tekni­nen tuki tiedottaa:

Osmo Soin­in­vaara on vier­aana TV2:n Pres­sik­lu­bis­sa tänään per­jan­taina klo 20.00–20.30. Aiheena mm. Talvivaara.

Lähetys uusi­taan lauan­taina 17.11. klo 13.15 sekä maanan­taina 19.11. klo 13. Ohjel­ma on kat­sot­tavis­sa myös Areenas­sa, samoin net­tiek­stra.

 

 

2 vastausta artikkeliin “Ode Pressiklubissa TV2 pe 16.10.2012 klo 20.00”

 1. Ode heit­ti vähän läp­pääkin pai­dat­tomas­ta Putin­ista ja Niin­istöstä, hyvä keven­nys vakavaan asiaan.

  Kaiken tämän jälkivi­isauden ja rin­toi­hin lyömisen keskel­lä häir­it­see se, että uno­hde­taan yhdyskun­tien jätevesien ja kaatopaikko­jen ongelmat.

  Täl­lä puolel­la asi­at ovat muka kun­nos­sa. Joka syksy ja kevät­talvi tapah­tuu suuril­la jätevesipuhdis­ta­moil­la ohi­juok­su­tuk­sia. Typ­pi pois­te­taan jätevesistä keskim. 60 pros­ent­tis­es­ti fos­forista n. 70 %. Jätevesien mukana vesi­in menevät lääkeaineet muut­ta­vat vesieliöstön hor­mooni­toim­intaa ja per­imää. Jätevedestä tal­teenotet­tu fos­fori val­ute­taan viher­rak­en­tamisen kaut­ta takaisin vesistöihin.

  Parem­man kaatopaikka­jät­teen käsit­te­lyn his­to­ria on todel­la lyhyt.Esim. Helsingis­sä Tal­in huip­ul­la maas­ta pistävät esi­in auton­renkaiden jään­nök­set, vään­tyneet rautatan­got jne. Miten paljon val­umavesien mukana menee myrkyl­lisiä ainei­ta merenlahteen ?

  Kun täl­lainen avolouhos on keskel­lä Helsinkiä, niin mil­lainen tilanne onkaan maan muiden kaupunkien van­hoil­la kaatopaikoilla ?

  Nyt tarvi­taan huo­mat­tavasti enem­män nöyryyyt­tä ja tosi­a­sioiden tun­nus­tamista ennenkuin tal­vi­vaar­alaisia lähde­tään lynkkaamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.