Outo ongelma

On valitet­tu, etteivät kaik­ki van­hat postauk­set ole nähtävillä.

Näin todel­la on. Kun lataa sivun alare­unas­ta seu­raa­van sivun, avau­tuu sivu www.soininvaara.fi/page/2/. Tämä on van­ha. Van­hu­u­den näkee pait­si siitä, että välistä jää pois mon­ta postaus­ta, myös siitä, että oike­as­sa alkissa ole­va Tiina Elon main­os puut­tuu. Sama toisuu sivun kolme osalta, mut­ta ei enää sivun neljä kohdalla.

Ilmiö on tietokoneko­htainen. Samal­la selaimel­la toinen saa sivun 2 oikein ja toinen väärin. Tästä voisi päätel­lä, että sivu ladataan tietokoneen välimuis­tista, mut­ta komen­to F5 (lataa uud­estaan) ei paran­na asiaa.

Osaako joku selittää?

18 vastausta artikkeliin “Outo ongelma”

 1. Kom­ment­tilinkit eivät toi­mi ollenkaan, niihin tulee jokin /com­ment-page‑1/ pol­un lop­pu­un. Tuol­la comment-page:lla varuste­tul­la urlil­la haet­tu sivu taas ei päiv­i­ty vaan niihin jää van­ha tilanne näkyviin.

 2. Myös linkeis­sä tuor­eimpi­in kom­ment­tei­hin on välil­lä häikkää. Ajoit­tain niitä klikkaa­mal­la pää­tyy johonkin välimuis­tiver­sioon, jos­ta puut­tuu x kap­palet­ta kom­ment­te­ja lop­pupäästä, mukaan­lukien se, jota klikkasi. Etu­sivun tai tuor­eim­mat artikke­lit ‑lis­tan kaut­ta nav­igoimal­la ongel­maa ei esiinny.

  Onko­han palve­li­men päähän tehty joku välimuis­tivir­i­tys kuor­maa helpottamaan?

 3. Selaimen, tietokoneen, net­tiy­htey­den, Word­Pressin ja web­hotellin välimuis­tit tekevät temp­pu­jaan. Yleen­sä välimuisti on hyödylli­nen asia ettei tarvitse samaa sisältöä hakea ja gen­eroi­da netin yli joka ker­ta, mut­ta välil­lä vän­haa sisältöä jää roikkumaan.

  Stet­son-Har­ri­son menetelmäl­lä vinkkaisin selvit­tämään sivu­jen­si tekniseltä tar­joa­jal­ta miten Word­Pressin suori­tuskyky on varmis­tet­tu. Sait­il­lasi on sen ver­ran toim­intaa että siel­lä on melkein pakko olla jokin ulkoinen cache-työkalu käytössä. Ulkoinen cache saat­taa pitää /page/2 ‑tyyp­pisiä sivu­ja staat­tisi­na ha tal­len­taa ne pitem­mäk­si ajak­si, vaik­ka ne ovat siis dynaamisia muut­tuvia sivuja.

 4. Word­Pres­sis­sa välimuis­ti­pa­lik­ka seon­nut (jos sem­moista käytössä)? lait­ta­mal­la osoit­teen lop­pu­un esim. /page/2/?test näyt­täisi tule­van oikea versio.

  Poistamalla/uudelleenlisäämällä/vaihtamalla ko. laa­jen­nos saat­tas lähteä toimimaan?

 5. … tai näköjään käytössä ole­van W3 traf­fic cachen ase­tusten syövereistä löy­tyy nap­pi “emp­ty all caches”, jota kan­nat­ta­nee isom­pi­en muu­tosten jäl­keen käyttää.

 6. Jari V:
  Onko­han palve­li­men päähän tehty joku välimuis­tivir­i­tys kuor­maa helpottamaan? 

  Samaa minä epäilen. Etenkin kun sain “Inter­nal Serv­er Error” ‑viestin, kun klikkasin tämän kir­joituk­sen linkkiä Google Readerissa.

 7. Kokeile myös CTRL + F5, joka ohit­taa välimuistin ja pakot­taa lataa­maan viestin palvelimelta.

 8. Itsekin veikkaisin ongel­maa serverin cachetuksessa.
  Onko­han blo­gi-alus­taan tehty muutoksia?
  Kos­ka sivu­ja cachete­taan usein URL:n perus­teel­la, mutu­tun­tu­mal­la kokeilin syöt­tää jotain muu­tos­ta URL:iin joka ei vaikut­taisi itse sivun sisältöön.
  Vaikka­pa näin: http://www.soininvaara.fi/page/2/?””

  Tulos: Tiina Elon main­os ilmestyi ainakin itsel­leni tai sit­ten kyse oli sat­tumas­ta, tai ehkä jonkun tekemästä kor­jauk­ses­ta taustalla.

 9. Ensi alku­un kan­nat­taa kokeil­la, jos käyt­tää Fire­fox­ia, latau­tuuko uusi sivu Shift+Ctrl+R:llä. Se lataa sivun uud­estaan käyt­tämät­tä välimuis­tia. Inter­net Exploreris­sa sama komen­to on Ctrl+F5. Tosin pikaisel­la google­tuk­sel­la moni sanoo, ettei se aina toi­mi kuten pitäisi.

  Välimuis­tis­sa ongel­ma ei kyl­lä näyt­täisi silti ole­van, kos­ka siel­lä on kaik­ki ihan oikein. Ladatun sivun Expires eli “paras­ta ennen” on vuodessa 1970 eli Unix-ajan­laskun alus­sa. Last Mod­i­fied on samas­sa het­kessä kuin sivun lataus. Selaimen pitäisi siis kaiken jär­jen mukaan aina saa­da server­iltä uusi sivu: välimuistin sivu on aina van­hen­tunut, ja serverin sivu väit­tää koko ajan ole­vansa sisäl­löltään uudem­pi. Toki tämä pitäisi päästä myös näkemään näi­den ongel­makonei­den välimuis­tis­sa olevil­ta sivuilta.

 10. Pekka P:
  … tai näköjään käytössä ole­van W3 traf­fic cachen ase­tusten syövereistä löy­tyy nap­pi “emp­ty all caches”, jota kan­nat­ta­nee isom­pi­en muu­tosten jäl­keen käyttää. 

  Tarkoi­tat Word­Pressin plug­iniä “W3 Total Cache”? Ihan mie­lenki­in­nos­ta kysy­isin, miten tiedät sen ole­van käytössä? Itse­hän en tiedä Osmon Word­Pres­sistä mitään muu­ta kuin mitä lähdekoo­di ja header­it ker­to­vat. Enkä sieltä löy­dä siitä mitään. Kiin­nos­taisi siis tietää, mikä jäl­ki siltä jää.

 11. Elmo Allén: Tarkoi­tat Word­Pressin plug­iniä “W3 Total Cache”? Ihan mie­lenki­in­nos­ta kysy­isin, miten tiedät sen ole­van käytössä? Itse­hän en tiedä Osmon Word­Pres­sistä mitään muu­ta kuin mitä lähdekoo­di ja header­it kertovat.

  Äh, tarkoi­tan siis lähdekood­il­la html-marku­pia, en php-lähdekood­ia, johon en toki pääse käsiksi.

 12. Ajat­telin samaa, kun ongel­ma ei pois­tunut vaik­ka selaimen välimuistin resetoi.

  Eli pitää refres­sa­ta tietokan­nan välimuisti.

  Lisäk­si tietokan­nan indek­si pitää ilmeis­es­ti päivittää.

  En tunne Word­Pressin alus­taa, mut­ta yleen­sä nämä ovat ruti­ini­toimen­piteitä, jot­ka käyvät “nap­pia painamalla”.

 13. En tunne word­pres­siä juuri lainkaan, joten selit­täisikö joku, että mik­si palvelin antaisi välimuis­tis­taan samanaikaises­ti kahdelle eri asi­akkaalle eri ver­siot samas­ta sivusta?

  Tästä syys­tä minäkin olisin veikan­nut ongel­man syyk­si käyt­täjän välimuis­tia, kuten Elmo Allén. Syys­tä tai tois­es­ta jol­lain erikoisel­la taval­la kon­fig­uroitu selain saat­taa jät­tää uuden sivun hake­mat­ta ja lada­ta van­han omas­ta välimuis­tis­taan. Sama selain ei vält­tämät­tä ole aina sama selain, kos­ka ase­tuk­set voivat olla erilaiset.

 14. Toisin kuin totesin, ei toimikaan — vika ei voi olla käyt­täjän päässä. Tietokanta/palvelimen asetukset?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.