Sadastuhannes hyväksytty kommentti

Tpyy­lu­o­man kom­ment­ti 8:04 ketjus­sa syr­jäy­tymisen epi­demi­olo­giaa sai kunn­ian olla blo­gin sadas­tuhannes kom­ment­ti. Blo­gin keskustelu on vilka­s­tu­maan päin koko ajan. Kävi­jämäärien liuku­va vuo­sisum­ma on aset­tunut jok­sikin aikaa noin puo­len­toista miljoo­nan käyn­nin tasolle.

24 vastausta artikkeliin “Sadastuhannes hyväksytty kommentti”

 1. Joo, jat­ka samal­la asial­in­jal­la niin pieni vihreyskään ei haittaa!

 2. Oikealle henkilölle meni, kun tpyy­lu­o­ma kyl­lä johtaa kom­ment­tien asi­amäärässäkin (sub­jek­ti­ivi­nen mielipi­de, toki).

 3. Elmo Allén: Oikealle henkilölle meni, kun tpyy­lu­o­ma kyl­lä johtaa kom­ment­tien asi­amäärässäkin (sub­jek­ti­ivi­nen mielipi­de, toki).

  Olen kyl­lä yrit­tänyt panos­taa laadun sijas­ta määrään!

 4. Kiitok­set blo­gin pitäjälle ja moderattorille!

  Kiin­nos­tavaa ja sivistynyt­tä keskustelua selvästi enem­män kuin useim­mis­sa vas­taavis­sa. Toiv­ot­tavasti esimerk­ki lev­iää mihinkin poli­itikoi­hin, Suomes­sa keskustelu­perin­net­tä on syytä laajentaa.

 5. Äänestäisin tpyy­lu­o­maa, jos tämä olisi kun­nal­lis­vaaliehdokas. Ihan vain jo fik­su­jen kom­ment­tien johdosta!

 6. Olisiko keskustelua järkeväm­pää siirtää näi­den artikkelei­den poh­jalle jono­muo­toon tule­vien kom­ment­tien sijaan johonkin foorumi-systeemiin?

  Keskustelu oikean foo­ru­mio­hjelmis­ton pääl­lä olisi ehkä miel­lyt­täväm­pää, kun haku­toimin­not aut­taisi­vat, viestit oli­si­vat muokat­tavis­sa ja muo­toil­tavis­sa parem­min, sekä sivu­tus katkoisi vähän pisimpiä viestiketju­ja jne.

  Tiet­ty moi­sen foo­ru­min pysty­tys ei ole mikään yksi hiiren heilautus.

  Tosin uhkaa­vat ne hyvät kom­men­tit hukkua siel­lä foorumillakin.

  Tai edes joku relaa­tioma­lli­nen kom­men­toin­ti sys­tee­mi, joka vähän jäsen­täisi tätä keskustelua. Tyyliin:
  http://weblogtoolscollection.com/archives/2009/08/23/wordpress-threaded-comments-the-easy-way/

 7. Joo min­ua van­taalaise­na kyl­lä suuresti potut­taa, että Osmos­ta ei tul­lutkaan täl­lä kaudel­laan (tois­taisek­si ainakaan) sosi­aali- ja terveysministeriä.

  Että nyt vaan Osmonkin tulee sanail­la paikallisille äänästäjilleen ratikoista ja sum muista helsinkiläisiä puhut­tavista iki­ai­heista kuten liiken­teestä — jugend-ker­rostalo­jen nurkilla.

  STM:n asi­at oli­si­vat var­maankin paljon kiin­nos­tavampia, kuin ikuiset lin­jurei­den ja ratikoiden aikataulut, mis­sä mis­säkin sit­ten helsinkiläiset julk­isil­la kulkevatkaan.

 8. Jos nyt ker­ran kehi­ty­se­hodotuk­sia annetaan, niin mielestäni joku net­tile­hti­tyy­li­nen for­maat­ti voisi olla kiva. Varsinkin, kun näitä blog­itek­ste­jä tulee niin paljon.

  1. Janne
   Joo, sit­ten kun jään pois eduskun­nas­ta (20XX) ja voin kau­pal­lis­taa tämän tai siis muut­taa edes mainosrahotteiseksi.Nettilehden toimit­ta­mi­nen ei ole ihan ilmaista.

 9. Hieno jut­tu!

  Onko kuka muu huo­man­nut, että sivut ei päiv­i­ty kän­nykäl­lä (Opera Mobile). Meikälle tulee nyt eilisen päivän tilanne?

 10. Sepi:
  Olisiko keskustelua järkeväm­pää siirtää näi­den artikkelei­den poh­jalle jono­muo­toon tule­vien kom­ment­tien sijaan johonkin foorumi-systeemiin? 

  Vaik­ka foo­rumeis­sa on puolen­sa, pidän tääl­lä siitä että kom­men­toin­ti pysyy rajoitet­tuna, asial­lise­na ja siedet­tävän mit­taise­na. Eli luet­ta­vana. Foo­ru­mit lev­iävät hel­posti käsi­in eikä niitä enää ehdi ja jak­sa seurata.

  Hakea­han täältä voi selaimen haulla, tai käyt­tämäl­lä Googlea, kun vain lisää haku­sanan perään site:soininvaara.fi

  http://lmgtfy.com/?q=kuntavaalit+site%3Asoininvaara.fi

 11. Olet­teko muuten huo­man­neet, että selail­tavas­ta lis­tas­ta on hävin­nyt blo­gauk­sia? Ne kuitenkin löytää haku­toimin­nol­la, jos tietää mitä etsii.

  Onko tämä tarkoituk­sel­lista vai bugaako sivusto?

 12. anonyy­mi:
  Olet­teko muuten huo­man­neet, että selail­tavas­ta lis­tas­ta on hävin­nyt blo­gauk­sia? Ne kuitenkin löytää haku­toimin­nol­la, jos tietää mitä etsii.

  Onko tämä tarkoituk­sel­lista vai bugaako sivusto?

  Liit­ty­isikö näi­hin mobi­ilise­lau­songelmi­in? Viime päiv­inä ainakin Syfi­l­ik­sen (masi­inana nokialainen) selaimel­la on ollut vaikeuk­sia näyt­tää kom­ment­te­ja. Tietokoneelta näkyvät hyvin eri selaimilla.

 13. Osmo Soin­in­vaara:
  Ker­ro mikä on hävin­nyt niin selvitän.

  Minä en ainakaan ilman haku­toim­intoa löy­dä sitä HS-raadin venäläis­lap­si­jut­tua. Muista en tiedä, mut­ta luulisin muitakin löy­tyvän …tai siis ole­van häveyksissä.

 14. Joo, anonyymin havait­se­ma ongel­ma lie­nee todel­li­nen, myös “Oikeal­ta ohi” kir­joi­tus ei enää näy blogikir­joituk­sia pää­sivul­la selates­sa aika­järjestyk­sessä taak­sepäin sivu ker­ral­laan. Haku­toim­into tämänkin kir­joituk­sen kuitenkin löytää…

   1. Nyt pääsin käsik­si ongel­maan. Vai­hdet­taes­sa sivua, kadote­taan noin kuusi postaus­ta. Täy­tynee selvit­tä. Tätä ei tapah­du Ipadil­la tai sitä ei ainakaan tapah­du, kun siir­ryn ylläpi­dos­ta kat­so­maan sivustoa.

 15. Jotain selain­hänksää tässä on var­maan ollut kos­ka joskus kun klikkaa oikean laidan “viimeiset kom­men­tit” niin ne eivät olekaan viimeiset, jot­ka taas saa näkyvi­in selaa­mal­la esille ko. tek­stin pää­sivul­ta ja sit­ten klikkaa­mal­la “77 kommenttia”

  Bit­ti­maail­man ihmeitä.…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.