Seuraavat 400 000 helsinkiläistä

Yli­huomen­na keskivi­ikkona 10.10.2012 julka­istaan Mari Holopaisen, Otso Kivekkään, Osmo Soin­in­vaaran ja Mikko Särelän kaupunkisu­un­nit­telu­pam­flet­ti “Seu­raa­vat 400 000 helsinkiläistä”.

Pam­flet­ti on sil­loin ladat­tavis­sa kir­joit­ta­jien koti­sivuil­la ja var­maan vähän muual­lakin. Se paine­taan myös paper­ille, mut­ta tarkkaa pain­os­ta tulopäivää ei vielä tiedetä.

Kir­jas­sa esitetään radikaalia suun­nan­muu­tos­ta kohti oikeaa kaupunkia sekä laa­jo­jen aluei­den var­jelemista nyky­su­un­tauk­selta, joka sirot­taa kaupunkia vähän mihin sat­tuu. Liiken­teestä puhutaan paljon, tot­ta kai.

Pam­fletin paperiver­sio­ta myy­dään suo­raan käteen hin­taan viisi euroa mis­sä nyt sat­u­taankin myymään. Panen sen myös pos­timyyn­ti­in kymme­nen euron hin­taan. PDF-ver­sion lataa­jille esitetään vieno pyyn­tö vapaae­htois­es­ta maksusta.

Se valmis­tui sit­tenkin jo ennen vaaleja!

 

====

Jos halu­at kir­jan pos­titse, lähetä otsikol­la PAMFLETTI tilausviestisi

osoit­teeseen osmo (ät) soininvaara.fi. Merk­itse viesti­in tek­sti rivisiirtoineen

Nimi
mah­dolli­nen c/o osoite
Katu­osoite
Postinu­mero ja ‑toimi­paik­ka
 
Siis esimerkik­si
  
Mat­ti Meikäläinen
Yri­tys AB
Tuli­tie 5 A 32
00170 HELSINKI 
 

tai

Mat­ti Meikäläinen
 
Tuli­tie 5 A 32
00170 Helsin­ki 

2 vastausta artikkeliin “Seuraavat 400 000 helsinkiläistä”

  1. Pam­fletin paperiver­sio­ta myy­dään suo­raan käteen hin­taan viisi euroa mis­sä nyt sat­u­taankin myymään. Panen sen myös pos­timyyn­ti­in kymme­nen euron hin­taan. PDF-ver­sion lataa­jille esitetään vieno pyyn­tö vapaae­htois­es­ta maksusta.

    Tuo­ta viimeistä edesaut­taisi kun vielä ker­toisit että mis­tä sen pdf-ver­sion voi ladata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.