Seuraavat 400 000 helsinkiläistä

Yli­huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 10.10.2012 jul­kais­taan Mari Holo­pai­sen, Otso Kivek­kään, Osmo Soi­nin­vaa­ran ja Mik­ko Säre­län kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­pamflet­ti “Seu­raa­vat 400 000 hel­sin­ki­läis­tä”.

Pamflet­ti on sil­loin ladat­ta­vis­sa kir­joit­ta­jien koti­si­vuil­la ja var­maan vähän muu­al­la­kin. Se pai­ne­taan myös pape­ril­le, mut­ta tark­kaa pai­nos­ta tulo­päi­vää ei vie­lä tiedetä.

Kir­jas­sa esi­te­tään radi­kaa­lia suun­nan­muu­tos­ta koh­ti oike­aa kau­pun­kia sekä laa­jo­jen aluei­den var­je­le­mis­ta nyky­suun­tauk­sel­ta, joka sirot­taa kau­pun­kia vähän mihin sat­tuu. Lii­ken­tees­tä puhu­taan pal­jon, tot­ta kai.

Pamfle­tin pape­ri­ver­sio­ta myy­dään suo­raan käteen hin­taan vii­si euroa mis­sä nyt satu­taan­kin myy­mään. Panen sen myös pos­ti­myyn­tiin kym­me­nen euron hin­taan. PDF-ver­sion lataa­jil­le esi­te­tään vie­no pyyn­tö vapaa­eh­toi­ses­ta maksusta.

Se val­mis­tui sit­ten­kin jo ennen vaaleja!

 

====

Jos haluat kir­jan pos­tit­se, lähe­tä otsi­kol­la PAMFLETTI tilausviestisi

osoit­tee­seen osmo (ät) soininvaara.fi. Mer­kit­se vies­tiin teks­ti rivisiirtoineen

Nimi
mah­dol­li­nen c/o osoite
Katuo­soi­te
Pos­ti­nu­me­ro ja ‑toi­mi­paik­ka
 
Siis esi­mer­kik­si
  
Mat­ti Meikäläinen
Yri­tys AB
Tuli­tie 5 A 32
00170 HELSINKI 
 

tai

Mat­ti Meikäläinen
 
Tuli­tie 5 A 32
00170 Hel­sin­ki 

2 vastausta artikkeliin “Seuraavat 400 000 helsinkiläistä”

  1. Pamfle­tin pape­ri­ver­sio­ta myy­dään suo­raan käteen hin­taan vii­si euroa mis­sä nyt satu­taan­kin myy­mään. Panen sen myös pos­ti­myyn­tiin kym­me­nen euron hin­taan. PDF-ver­sion lataa­jil­le esi­te­tään vie­no pyyn­tö vapaa­eh­toi­ses­ta maksusta.

    Tuo­ta vii­meis­tä ede­saut­tai­si kun vie­lä ker­toi­sit että mis­tä sen pdf-ver­sion voi ladata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.