Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.8.2012

Ullan­lin­nan ja Punavuoren suojelukaava

Sal­limme äänin 5–3 tehdä kat­toikkunoi­ta pihan puolelle ullakkoa­sun­to­jen rak­en­tamista varten ja pidimme voimas­sa kiel­lon rak­en­taa hisse­jä por­raskäytävi­in äänin 5–3.

Mega­hertsin kaava

Pyysin pöy­dälle selvit­tääk­seni, mik­si oli lisät­ty hyvin kalli­ita liityn­täpysäköin­tipaikko­ja 40 kap­palet­ta ja kuka ne oikein maksaa.

Lausun­to HSL:n taloussuunnitelmasta

Sovimme, ettemme sano tarkas­tus­mak­sus­ta mitään, kos­ka se ei ole oikein kaavoituk­seen liit­tyvä asia. En tehnyt myöskään esi­tys­tä liiken­teen suju­voit­tamis­hankkei­den lis­taamis­es­ta, kos­ka sel­l­ainen on jo tulossa.

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.8.2012”

 1. “Sal­limme äänin 5–3 tehdä kat­toikkunoi­ta pihan puolelle ullakkoa­sun­to­jen rak­en­tamista varten”

  Järkipäätös. Yhtiö saa lisää rahaa ja pystyy pitämään talon hyvässä kun­nos­sa. Päätitte siis sat­sa­ta talon suo­jelu­un ja jatkaa talon ikää ainakin 60 vuotta. 

  Kolme oli ilmeis­es­ti sitä mieltä, että annetaan talon pikkuhil­jaa rapis­tua, kun kun­nos­tuk­seen ei pystytä saa­maan kuin minimirahoitus.

 2. “…ja pidimme voimas­sa kiel­lon rak­en­taa hisse­jä por­raskäytävi­in äänin 5–3.”
  Eli viisi oli ilmeis­es­ti sitä mieltä, että van­hetes­saan asukas kuu­luu kun­nan vaivaistaloon eikä omaan kotiinsa.

 3. Rolling Heurlin:
  “…ja pidimme voimas­sa kiel­lon rak­en­taa hisse­jä por­raskäytävi­in äänin 5–3.”
  Eli viisi oli ilmeis­es­ti sitä mieltä, että van­hetes­saan asukas kuu­luu kun­nan vaivaistaloon eikä omaan kotiinsa.

  Eikö ole ihan nor­maalia että elämän­ti­lanteen muuttues­sa muute­taan myös asum­isjär­jeste­lyjä? Vai pitäisikö kaikil­la olla oikeus asua samas­sa käm­pässä, aina ja ikuis­es­ti? Annetaan rak­en­taa yksiöi­hin parvek­keen tyyp­pisiä lisähuonei­ta kun tulee per­heen­lisäys­tä? Rivarei­hin pitää saA­da rak­en­taa pihalle pari huonet­ta kun lapset kasvaa?

  Kyl­lä muut­ta­mi­nen on ihan nor­maalia elämää, ei se ole mikään peruste kaavamuutoksille.

 4. Jus­siu: Kyl­lä muut­ta­mi­nen on ihan nor­maalia elämää, ei se ole mikään peruste kaavamuutoksille.

  Ei kai se kaa­va voi olla niin pyhä, ettei sitä voisi muut­taa. Ei se mikään Jumalan Moosek­selle anta­ma käsky ole vaan ihmis­ten tekemä. Siis ihmi­nen voi muut­taakin sitä. Ei hissin rak­en­t­a­mi­nen ole sama kuin talon jatkami­nen. Hissit oli­vat joskus kalli­ta ja siten harv­inaisia. Nyt on tilanne toinen ja niiden rak­en­t­a­mi­nen paran­taa talon käytet­tävyyt­tä samal­la myös vam­maisille, joi­ta vihreät kehu­vat otta­vansa huomioon.

 5. Rolling Heurlin: Ei kai se kaa­va voi olla niin pyhä, ettei sitä voisi muut­taa. Ei se mikään Jumalan Moosek­selle anta­ma käsky ole vaan ihmis­ten tekemä. Siis ihmi­nen voi muut­taakin sitä. Ei hissin rak­en­t­a­mi­nen ole sama kuin talon jatkami­nen. Hissit oli­vat joskus kalli­ta ja siten harv­inaisia. Nyt on tilanne toinen ja niiden rak­en­t­a­mi­nen paran­taa talon käytet­tävyyt­tä samal­la myös vam­maisille, joi­ta vihreät kehu­vat otta­vansa huomioon.

  Toki hissien lisäämi­nen on joskus perustel­tua. Ja toisaal­ta joskus tun­tuu että siitä on tehty liiankin vaikeaa ja monimutkaista.

  Mut­ta “mum­mot joutuu muut­ta­maan” on surkea perustelu. Asun­to­jen arvon nos­t­a­mi­nen on paljon parempi.

 6. Jus­siu: Eikö ole ihan nor­maalia että elämän­ti­lanteen muuttues­sa muute­taan myös asum­isjär­jeste­lyjä? Vai pitäisikö kaikil­la olla oikeus asua samas­sa käm­pässä, aina ja ikuisesti? 

  Nämä samat päät­täjät ovat kuitenkin sitä mieltä, että kaikissa uusis­sa asun­nois­sa pitäisi pystyä tekemään kier­ros pyörä­tuo­lil­la, ihan riip­pumat­ta siitä, onko tule­va asukas moi­ses­ta huvista halukas maksamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.