Kaunas

Päätin anoa helle­poli­itista tur­va­paikkaa Kau­na­sista. Jalat anoi­vat lep­oa, vaat­teet pesua ja säästä luvat­ti­in tolkut­toman läm­mintä. Todel­la kuumaa tääl­lä olikin. Illal­la seit­semän aikaan, kun pahin helle oli ohi, viralli­nen läm­pöti­la oli 31 astet­ta. Kun on hyvää aikaa, ei saa mitään tehdyk­si, ei edes oste­tuk­si Lat­vian kart­taa. Huomen­na sit­ten huoltoase­mal­ta, ehkä. 

Van­ha kaupun­ki, joka eilen illal­la oli tupat­en täyn­nä ihmisiä, oli puolelta päivin autio. Kau­patkin oli­vat kiin­ni. Iltapäivän tun­teina elämä palasi. Alueen pääasialli­nen käyt­tö­muo­to oli teras­sil­la istu­mi­nen. Kum­mas­sako­han on enem­män henkilökun­taa, keskikokoises­sa paperite­htaas­sa vai Kau­nasin van­han kaupun­gin ravintoloissa?

Kun­nos­tet­tu van­ha kaupun­ki ulot­tuu nyt paljon laa­jem­malle kuin viisi vuot­ta sit­ten, jol­loin poikkesin tääl­lä matkallani Niz­za­an. Edelleen on täysin rähjäisiä kort­telei­ta aivan tur­i­s­tirysien vier­essä. Mut­ta kun­nos­te­tut alueet on kun­nos­tet­tu hienosti.

Heinäku­un ensim­mäi­nen lauan­tai näyt­tää ole­van suosit­tu hääpäivä. Onnis­tu­in bon­gaa­maan 14 hää­paria, enkä mitenkään ole voin­ut nähdä niitä kaikkia.

Tur­is­te­ja on van­has­sa kaupungis­sa paljon, ei tääl­lä oikeas­t­aan muu­ta olekaan. Tur­is­tit ovat joko melko nuo­ria tai sit­ten eläkeläisiä. Nuo­ria tuo­vat hal­vat hin­nat, mut­ta mitään örveltäjiä en silti ole näh­nyt. Suo­ma­laisia on todel­la paljon.

Hal­paa täl­lä todel­la on elää. Hotel­lit ovat halpo­ja, ruo­ka on hal­paa ja viina on hal­paa eikä kol­men kilo­metrin tak­si­mat­ka yöaikaan mak­sa kuin neljä euroa.
Mitä Liet­tua voi tehdä muu­ta kuin palvel­la tur­is­te­ja? Teol­lisu­us pakenee

Euroopas­ta Aasi­aan ja se osa teol­lisu­ut­ta, joka ei pak­ene, vaatii kovaa ammat­ti­taitoa, jota löy­tyy Puo­las­ta ja Slo­va­ki­as­ta nyt esimerkik­si. Neukkua­jan suun­nitel­mat­aloudessa Liet­tualle ei tar­jot­tu mitään kovin edis­tyk­sel­listä osaa. Maat­aloudel­la olisi tääl­lä edel­ly­tyk­siä, mut­ta EU:n maat­alous­poli­ti­ik­ka suosii tärkeäl­lä taval­la van­ho­ja jäsen­mai­ta. Ei tule samaa hehtaar­itukea tänne kuin tulee Ranskaan.

3 vastausta artikkeliin “Kaunas”

  1. Min­ul­lakin on hyviä koke­muk­sia tästä Nor­jan metere­ol­o­gisen insti­tuutin ja Nor­jan yleis­ra­dion yhdessä ylläpitämästä palvelus­ta. Yhteistyökump­paneina on käsit­tääk­seni eri mait­ten kansal­liset ilmati­eteen laitok­set, joil­la on yleen­sä paras alueelli­nen kat­tavu­us (kau­pal­lis­ten toim­i­joit­ten tavoit­teena on mah­dol­lisim­man hyvä ten­nus­teet siel­lä mis­sä on paljon käyttäjiä). 

    Sym­bian puhe­limille löy­tyy eri­no­mainen sovel­lus nimeltään yr.no ja Win­dows puhe­limille esimerkik­si Weath­er View.

  2. Tuo hääbu­u­mi heinäku­un ekana lauan­taina joh­tui luul­tavasti siitä, että se päivä tänä vuon­na oli 7.7. Taikausko­han on van­has­taan kovaa val­u­ut­taa niin vaike­as­sa asi­as­sa kuin avioliitto. 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.