Gdynia — Tallinna pyöräily

Mat­ka alkoi vaa­ti­mat­toma­l­la siir­tymäa­jol­la Kata­janokalta Vuosaa­reen ja laivaan, 19 km. Lai­va vie min­ut Puo­laan Gdan­skin lähelle Gdy­ni­aan, jos­ta on tarkoi­tus polkea takaisin. Pyörä­matkailua main­os­taak­seni yritän rapor­toi­da matkan kulus­ta, kun se yhteyk­sien puoles­ta on mahdollista.
Joskus kauan sit­ten näitä rahti­laivo­jen hyt­ti­matko­ja pidet­ti­in eksklusi­ivisi­na matkoina. Laivois­sa oli sil­loin rahdin lisäk­si muu­ta­ma kym­men­tä hyt­tiä. Tämä on kyl­lä kuin pieni ruotsin­lai­va. Matkus­ta­jia on sato­ja. Seli­tys on tietysti Finnjetis­sä tai siis siinä, ettei Finnjet­tiä enää ole.
Rah­tia näyt­ti ole­van kovin vähän, ellei se sit­ten ollut piilos­sa jos­sain, jota en näh­nyt. Voi jopa kysyä, onko tämä enem­män matkus­ta­ja- kuin rah­tialus näin kesäisin. Ellei matkus­ta­jia olisi, var­maankin Travemün­deen ja Gdyn­ian kaut­ta Ros­tocki­in lähte­vistä laivoista olisi läht­enyt vain toinen. Main­osku­vis­sa tämä kan­si on täyn­nä kont­te­ja tai perävaunuja.


Luulin, että laivas­sa olisi paljon pyöräil­i­jöitä, mut­ta olin ilmeis­es­ti ain­oa. Itä-Helsingis­sä ajaes­sa joutuu tavan takaa neu­vo­maan retkipyöräil­i­jöitä Vuosaaren sata­maan. Ilmeis­es­ti he suun­taa­vat kohti Travemün­deä. Sinne lähti lai­va vier­estä tun­tia aiemmin.
Moot­toripyöräil­i­jöitä oli paljon, var­maankin yli sata pyörää. Pyöräil­i­jöi­den kes­ki-ikä tun­tui ole­van lähel­lä viit­täkym­men­tä. Nuorem­mat var­maankin tait­ta­vat matkan ajaen läpi Balt­ian. Jut­telin kah­den kes­ki-ikäisen pariskun­nan kanssa, jot­ka oli­vat Har­rikoil­laan matkalla Kroatiaan.

Laival­la on muuten helikopterikent­tä. Viiden­toista vuo­den kulut­tua koko paatin saa var­maan halvem­mal­la kuin 90 miljoon­al­la, jota Her­ne­saa­reen kär­keen  kaavail­tu 90 miljoo­nan suu­ru­u­den­hul­lu­tus mak­saa. Aje­taan tämä lai­va Her­ne­saaren rantaan, saadaan samal­la rahal­la helikopterikent­tä, autopaikko­ja ja opiskelija-asuntoja. 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.