Ainakin erilainen tv-mainos

Kande kat­soa. Löy­tyy tästä.

Kos­ka täl­lä blogilla pyritään tas­a­puolisuuten, esitetään nyt sit­ten myös Niin­istön kam­pan­jan hen­gen­tuot­tei­ta. Sel­l­ainen löy­tyy  tästä.

47 vastausta artikkeliin “Ainakin erilainen tv-mainos”

 1. Eri­lainen? Se on kopio K‑kaupan joulunalusmainoksesta.

 2. Hyvä main­os se on vaik­ka kopio onkin. En äänestä Haav­is­toa, mut­ta kyl­lä minä hyvän main­ok­sen tun­nistan sel­l­aisen nähdessäni. 🙂

 3. Hyvin buf­fat­tukin ja sijoit­telu MTV 3:n miljoon­ayleisö Putouk­sen yhtey­teen oli paras mah­dolli­nen. Herät­tävä mainos!

 4. Upea. Kylmät väreet menevät. Olis­in­pa ollut paikalla!

 5. Kau­nista, kaikin tavoin. 

  Tuos­sa tem­pauk­ses­ta ja sen taus­tois­sa kitey­tyvät ja kietoutu­vat yhteen mon­et niistä syistä joiden takia äänestän huomen­na Pekkaa. 

  Isän­maal­lisu­us, usko parem­paan huomiseen, yhteisöl­lisyys, yhdeessätekem­i­nen, kas­vami­nen, sivistyneisyys

  Kiitok­set tem­pauk­sen tek­i­jöille. Tästä tuli hyvä mieli.

 6. Mun käsit­tääk­seni ton ei alun­perin pitänyt olla edes tele­vi­siomain­os, eikä se siltä juuri vaikut­takaan kai sik­si. Hyvä.

 7. tpyy­lu­o­ma: Mun käsit­tääk­seni ton ei alun­perin pitänyt olla edes tele­vi­siomain­os, eikä se siltä juuri vaikut­takaan kai sik­si. Hyvä.

  Joo, tämähän on se alku­peräi­nen. Toi main­ok­sek­si pää­tynyt on hie­man lyhyem­pi ja kaikkien muiden kuin kuoro­lais­ten kasvo­ja on häivytet­ty (siinä “main­ok­ses­sa” siis)

  http://www.youtube.com/watch?v=jaKko3VGAnY&feature=related

 8. Siinä main­ok­ses­sa pääsi aika moni Niin­istön tuk­i­ja tah­tomat­taan ja pyytämät­tä osak­si Haav­is­ton tv-mainosta!!! 😀

 9. Ilmeis­es­ti Sape on ottanut jonku Sipen läheisen pant­ti­vangik­si ja uhan­nut hir­mu­teoil­la. Ei noi­ta Sipen pelästyneitä silmiä voi mil­lään muul­la taval­la tulkita.

 10. Anna-Liisa:
  Eri­lainen? Se on kopio K‑kaupan joulunalusmainoksesta. 

  Että K‑kauppa olisi main­os­tanut Fin­lan­di­al­la? En omista tele­vi­sio­ta (pahin har­mi on juuri main­oskult­tuurista pois tip­pumi­nen), mut­ta vaikea uskoa silti.

  Jos tarkoi­tat kon­sep­tia, että “sat­un­nainen joukko” ihmisiä alkaa kuin spon­taanisti laulaa, niin sitä on kyl­lä tehty ympäri maail­maa jo vuosia. Flash­mob on YouTube-aikakau­den hen­gen­tuote. Parhaim­mil­laan rautatieasemil­la on esitet­ty suo­ras­taan musikaale­ja. En sanoisi, että flash­mobin tekem­i­nen on kon­septin kopi­oin­tia mis­sään määrin.

  Ja itsekin olin lähdössä mukaan laula­maan tuo­hon videoon, mut­ta flun­ssan takia peru­in lop­ul­ta. Voin kuitenkin vaku­ut­taa, että aja­tus lähti spon­taanisti Face­bookissa liikkelle kuoroak­ti­ivien omas­ta ilosta, ei siitä että valit­ti­in kon­sep­ti jota kopi­oi­da. Ensim­mäi­nen aja­tus oli vain, että jos­sain voisi laulaa Pekan kan­natuk­sek­si. Sen jäl­keen ideoiti­in flash­mob, jot­ta se näky­isi ja leviäisi.

 11. Main­os on on muuten hyvä, mut­ta voisi olla kenen tahansa ehdokkaan main­os. Mitä tuos­sa oikein halu­taan kuva­ta? Lau­makäyt­täy­tymistä. Yksi tekee aloit­teen ja muut seu­raa­vat kri­ti­ikit­tömästi perässä.

 12. KKK: Main­os on on muuten hyvä, mut­ta voisi olla kenen tahansa ehdokkaan main­os. Mitä tuos­sa oikein halu­taan kuva­ta? Lau­makäyt­täy­tymistä. Yksi tekee aloit­teen ja muut seu­raa­vat kri­ti­ikit­tömästi perässä.

  Halu­aisitko sem­moi­sen ver­sion jos­sa kaik­ki veisaa eri virttä? 🙂

 13. Pres­i­dentin­vaale­ja ei ikinä voite­ta pelkil­lä järke­vien äänestäjien äänillä. 

  Siinä syy mik­si tulok­set ovat aina niin epävarmoja.

 14. Hieno laulu, hienoa laulua ja hieno meinin­ki. Min­ulle Fin­lan­dia-hym­ni on vaan sen ver­ran pyhä kap­pale, etten sitä vaal­i­main­ok­ses­sa käyttäisi.

 15. KKK:
  Main­os on on muuten hyvä, mut­ta voisi olla kenen tahansa ehdokkaan main­os. Mitä tuos­sa oikein halu­taan kuva­ta? Lau­makäyt­täy­tymistä. Yksi tekee aloit­teen ja muut seu­raa­vat kri­ti­ikit­tömästi perässä.

  Miten niin “kri­ti­ikit­tömästi”?
  Oliko Fin­lan­dia-kri­it­tisiä laulamassa?

 16. Eri­no­mainen main­os! Vas­toin aiem­pia kom­ment­te­ja pidän selvänä, että kyseessä ei mitenkään voisi olla kenenkään muun ehdokkaan kuin Pekka Haav­is­ton main­os. Maini­tus­ta K‑kaupan joulumain­ok­ses­ta tämä oli myöskin kon­sep­tu­aalis­es­ti yhtä kaukana kuin haah­ka untuvatyynystä.

  Jos ihmis­ten medi­aluku­taito todel­la on tätä luokkaa, en ihmettele että Niin­istön teen­näiset main­ok­set yhä edelleen pure­vat. Ehkä nämä sit­tenkin ovat sukupol­vi­vaalit: moni nuori kyl­lä näkee sen silmi­in­pistävän eron, joka ehdokkaiden avoimuudessa, näköalois­sa ja nykya­jan hah­mot­tamises­sa on. Jän­nit­täv­in­tä on, kuin­ka selvästi tuo ero tois­tuu jopa vaal­i­main­os­ten tasolla.

  Tsemp­piä Pekalle vaali-iltaan, ja mitä kaunein kiitok­seni siitä, että voin taas uskoa yhteiskun­taamme, poli­ti­ikkaan ja (joi­hinkui­hin) niiden tekijöihin.

 17. Raimo K: Miten niin “kri­ti­ikit­tömästi”?
  Oliko Fin­lan­dia-kri­it­tisiä laulamassa?

  Minä puhuin mieliku­vista, mitä tuo main­os minus­sa herät­tää en siitä mitä todel­lisu­udessa tapahtui.

 18. Ei kun nyt on pakko kysyä. Mik­si teet kaiken blogilla? Adessi­ivi? Mik­sei ines­si­ivi? Blo­gis­sa? Lehdessä, kir­jas­sa, radios­sa? Toril­la, kadul­la? Sinän­sä tämän asian kanssa­han kyl­lä hyvinkin pystyy elämään, mut­ta silmään on pistänyt.

  1. Janne Hut­tunen
   Hyvä kysymys. Pitänee miet­tiä. Blo­gi ei ole oikein vielä vaki­in­tunut sen suh­teen, pitäisikö käyt­tää ulkopaikallis­si­jo­ja vai sisä­paikallis­si­jo­ja. Pitänee kat­soa, mitä muut tekevät.

 19. Saara: Vas­toin aiem­pia kom­ment­te­ja pidän selvänä, että kyseessä ei mitenkään voisi olla kenenkään muun ehdokkaan kuin Pekka Haav­is­ton mainos.

  Minä pysty­isin hel­posti kuvit­tele­maan lop­pu­un tek­stin: “Suo­mi uuteen nousu­un! Äänestä Timo Soi­ni pres­i­den­tik­si!” Sor­ron alta nousem­i­nen voisi sym­bol­isoi­da vaik­ka EU:sta eroamista.

  Ongel­ma tämänkaltai­sis­sa taiteel­lis­es­ti korkeata­soi­sis­sa main­ok­sis­sa on se, että ihmiset kyl­lä muis­ta­vat main­ok­sen, mut­ta eivät mitä siinä main­os­tet­ti­in: uut­ta ja täyteläistä juh­lam­okkaa vai Pekka Haavistoa.

 20. Main­os var­masti vetoaa niihin äänestäji­in, jot­ka muutenkin äänestäi­sivät Pekkaa, mut­ta entä muihin?

 21. KKK:

  Minä pysty­isin hel­posti kuvit­tele­maan lop­pu­un tek­stin: “Suo­mi uuteen nousu­un! Äänestä Timo Soi­ni pres­i­den­tik­si!” Sor­ron alta nousem­i­nen voisi sym­bol­isoi­da vaik­ka EU:sta eroamista.

  Kaipa lop­pu­un on mah­dol­lista kuvitel­la mitä vain, mut­ta kyse ei ole nyt siitä, vaan main­ok­sen vähem­män ilmeis­es­tä viestin­nän tasos­ta — ns. riv­ien väleistä.

  Jos Timo Soinin kam­pan­jaor­gan­isaa­tio tek­isi main­ok­sen Fin­lan­dia-teemal­la ja crowd­sourcin­gia hyö­dyn­täen, siitä saat­taisi tul­la esimerkik­si seu­raa­van­lainen: ihmisiä haas­tatel­laan kaduil­la ja Soinin puoles­ta puhu­vien kom­ment­te­ja edi­toidaan peräkkäin. Taustal­la soi Fin­lan­dia-hym­ni äänit­teenä. Visuaal­ista ilmet­tä hah­motel­lessa jokainen voi muis­tel­la, minkä näköisiä Soinin tv-spotit oli­vat. Ehkä vielä joku suomilei­jona-aiheinen kuvi­tus lopus­sa? Fiilis olisi kansan syviä rive­jä puhut­tel­e­van kip­ulääke­main­ok­sen tmv. kaltainen.

  Tämä Haav­is­ton main­os puolestaan tuo mieleen viraal­imeiningin, YouTuben ja tätä kaut­ta aidon, taval­lis­es­ta ihmis­es­tä itses­tään lähtevän akti­ivi­su­u­den ja innos­tuneisu­u­den, mikä hänen kam­pan­jansa kohdal­la ei edes ole pääl­leli­imat­tu viesti, vaan täyt­tä totta.

  Ongel­ma tämänkaltai­sis­sa taiteel­lis­es­ti korkeata­soi­sis­sa main­ok­sis­sa on se, että ihmiset kyl­lä muis­ta­vat main­ok­sen, mut­ta eivät mitä siinä main­os­tet­ti­in: uut­ta ja täyteläistä juh­lam­okkaa vai Pekka Haavistoa.

  Enpä oikein usko, pl. ne, jot­ka eivät kat­soneet main­os­ta lop­pu­un asti — mut­ta näitä uskon ole­van vähän, oli­han tuo sen ver­ran poikkea­va pätkä tele­vi­sion main­os­tauon nor­maali­in tar­jon­taan nähden.

  Jos tuos­sa olisi main­os­tet­tu kahvia, olisin enem­män samaa mieltä, kos­ka sil­loin main­ok­sen viestit eivät puhut­telisi kat­so­jaa totuute­na main­os­tet­tavas­ta tuot­teesta, vaan tun­tu­isi­vat yhden­tekeviltä ja päälleliimatuilta.

  Osa kansas­ta tosin ei osaa lukea näitä hien­o­varaisem­pia vieste­jä, ja heitä tämä Haav­is­ton main­os ei vält­tämät­tä puhut­tele vas­tae­hdokkaan main­ok­sia enem­pää. Olen ollut jonkin ver­ran yllät­tynyt siitä, kuin­ka mon­et ihan fik­sutkin suurten ikälu­okkien edus­ta­jat halu­a­vat main­ok­sen­sa hyvin eksplisi­it­tis­inä Osta tätä! / Elä näin! / Muutkin osti­vat tämän automa­llin! ‑vetoomuksi­na. Main­on­nan luo­mia mieliku­via ei aina havai­ta, niiden yhteyt­tä main­os­tet­tavaan tuot­teeseen ei ymmär­retä, eikä niitä etenkään osa­ta tarkastel­la kri­it­tis­es­ti. Mediat­ul­van keskel­lä kas­va­neet nuorem­mat ihmiset ovat tietenkin näis­sä asiois­sa etevämpiä, ja sik­si Haav­is­ton kan­na­tus on nuorten kesku­udessa suur­ta: nuo­ria on hyvin vaikea saha­ta linssi­in rak­en­tele­mal­la huip­pumain­os­toimis­ton voimin kort­ti­talo­ja, jot­ka pysyvät pystyssä vain vaa­likam­pan­jan ajan.

 22. Suomes­sa suhde nat­sis­mi­in on ilmeis­es­ti sen ver­ran mutka­ton, että Nat­si-Sak­saa ihailleen ja myötäilleen Kosken­niemen tuo­tos voi esi­in­tyä pres­i­dent­tiehdokkaan vaal­i­main­ok­ses­sa. Ei onnis­tu­isi kaikissa mais­sa ilman seuraamuksia.

  Hienot, liikut­ta­vat sanat, joka tapauk­ses­sa, mil­tei yli­maal­lisen kau­ni­is­sa sävelmässä.

 23. tpyy­lu­o­ma: Halu­aisitko sem­moi­sen ver­sion jos­sa kaik­ki veisaa eri virttä? 

  Mon­ty Pytho­nia lainatak­seni: olem­me­han kaik­ki ykslilöitä.

 24. Saara, jätät aivan käsit­tämät­tömästi huomiotta sen, että siihen, tun­tuuko poli­it­ti­nen main­os hyvältä tai huonol­ta, vaikut­taa ratkai­sev­asti se, mitä puoluet­ta tai yhteiskun­nal­lista sanomaa siinä main­os­te­taan. Ain­oa neu­traali arvioin­ti on vastapuolen hyväk­si arvioimi­nen ja joskus oman suun­nan huonok­si tuomit­sem­i­nen. Puhun nyt main­ok­sen, en poli­it­tisen suun­tauk­sen arvioinnista.

  Kyseinen main­os voisi olla minkä tahansa puolueen main­os. Kaik­ki ne tekevät mielestään hyvää Suomea. Vihrei­den main­ok­sek­si se ei istu ollenkaan, kos­ka Vihreät ovat tähän asti sanoutuneet irti kaiken­näköis­es­tä isänmaallisuudesta.

  Var­maankaan tyh­mät eivät osaa lukea hien­o­varaisem­pia vieste­jä, niin kuin oma viestisi on, mut­ta Vihrei­den aikaisem­pi­en viestien kanssa po. main­os ei käy yksi­in lainkaan. Ensim­mäi­nen ajatuk­seni main­ok­sen nähdessäni ja kuul­lessani oli että “miten ne kehtaa­vat vään­tää aat­teen­sa kieroon muu­ta­man äänen takia — puut­tuu vain että mum­mot yritetään hui­ja­ta ruk­ouk­sil­la ja papeilla”.

 25. Mitäköhän mieltä ihmiset oli­si­vat main­ok­ses­ta jos sil­lä oltaisi­in main­os­tet­tu persuja?

  Nat­sis­mik­si olisi leimat­tu todennäköisesti.

 26. Anna-Liisa:
  Saara, jätät aivan käsit­tämät­tömästi huomiotta sen, että siihen, tun­tuuko poli­it­ti­nen main­os hyvältä tai huonol­ta, vaikut­taa ratkai­sev­asti se, mitä puoluet­ta tai yhteiskun­nal­lista sanomaa siinä mainostetaan.

  En ihan ymmärtänyt, mitä tässä tarkoi­tat. Haav­is­ton main­on­ta on ollut kaut­ta lin­jan rehellisem­pää kuin Niin­istön, ja asia on näin omas­ta äänestyskäyt­täy­tymis­es­täni riip­pumat­ta (kumpaakin olen pres­san­vaaleis­sa äänestänyt, jos asia sin­ua kiinnostaa).

  Kyseinen main­os voisi olla minkä tahansa puolueen main­os. Kaik­ki ne tekevät mielestään hyvää Suomea. Vihrei­den main­ok­sek­si se ei istu ollenkaan, kos­ka Vihreät ovat tähän asti sanoutuneet irti kaiken­näköis­es­tä isänmaallisuudesta.

  Vihrei­den main­oshan se ei olekaan, eikä minkään muunkaan puolueen.

  Perustelusi on lyhyesti san­ot­tuna erikoinen. Main­ok­sen sisältämät mieliku­vat, joista osan luet­telin edel­lisessä viestis­säni, eivät ole keskeisiä isän­maal­lisu­u­den tai siitä irti­sanou­tu­misen kannal­ta. Lisäk­si voisi tietysti keskustel­la isän­maal­lisu­u­den määritelmästä: onko isän­maal­lisu­ut­ta vain itsenäistymisen ajan ihantei­den korost­a­mi­nen, vai voisiko sen piiri­in lukea myös halun yhdis­tää kansalaisia ja olla rak­en­ta­mas­sa maamme tulevaisuutta?

  Var­maankaan tyh­mät eivät osaa lukea hien­o­varaisem­pia vieste­jä, niin kuin oma viestisi on…

  Tässä lie­nee jokin väärinkäsi­tys. Hien­o­varaisil­la viesteil­lä tarkoitin main­on­nan “riv­ien välistä” välit­tyviä vaikutelmia. Niiden havait­semisen vaikeudet eivät ole mainit­se­mani kansan­ryh­män kohdal­la kiin­ni älystä, vaan harjaantumattomuudesta.

  Ensim­mäi­nen ajatuk­seni main­ok­sen nähdessäni ja kuul­lessani oli että “miten ne kehtaa­vat vään­tää aat­teen­sa kieroon muu­ta­man äänen takia – puut­tuu vain että mum­mot yritetään hui­ja­ta ruk­ouk­sil­la ja papeilla”.

  Oletko tul­lut ajatelleek­si, että Fin­lan­dia-hym­ni voi merk­itä osalle ihmi­sistä aivan eri­laisia asioi­ta kuin sin­ulle? Se on esimerkik­si itsel­leni yksi tärkeim­mistä koskaan kuulemis­tani sävel­lyk­sistä, vaik­ka en tun­nista itses­täni hitus­takaan leijonaristityyppiä.

  Jos Haav­is­ton main­ok­ses­sa olisi esi­in­tynyt jokin soti­laal­lista maan­puo­lus­tusaatet­ta korosta­va kap­pale, vaikka­pa Maamme-laulu tai Pori­lais­ten marssi, olisin pitänyt val­in­taa Niin­istön äänestäjiä kosiskel­e­vana ja val­heel­lise­na. Fin­lan­dia puolestaan sopii Haav­is­tolle täy­del­lis­es­ti mm. herkkyyten­sä, havah­tu­miseen liit­tyvän tem­ati­ikkansa ja altavas­taa­jan ase­maa kuvaa­van lyri­ikkansa vuok­si (tämä ei sit­ten tarkoi­ta ettei se voisi sopia Niin­istöllekin; muista syistä tosin).

 27. Work­ing­Class­Nero:

  Suomes­sa suhde nat­sis­mi­in on ilmeis­es­ti sen ver­ran mutka­ton, että Nat­si-Sak­saa ihailleen ja myötäilleen Kosken­niemen tuo­tos voi esi­in­tyä pres­i­dent­tiehdokkaan vaalimainoksessa

  Kun nyt lähdit nat­siko­rt­tia heilut­tele­maan mik­set sit­ten samaan syssyyn leiman­nut Haav­is­ton Flash­mob-videon musi­ikin sanoit­ta­jan kump­paniksi myös säveltäjää? Sin­un logi­ikallasi Sibelius menee ihan samaan kat­e­go­ri­aan Kosken­niemen kanssa.
  Suurin osa suo­ma­laista vaan pitää moisia puhei­ta loukkaavina.

 28. Min­ua, 65-vuo­ti­as­ta demaria viehät­ti tämän jutun spon­taani syn­ty. Se antaa luvan odot­taa poli­it­tises­sa elämässämme jotain uutta.

 29. Esi­tys on minus­takin hieno, mut­ta en mal­ta olla käyt­tämät­tä näin hienoa tilaisu­ut­ta ohja­ta aihet­ta vähän van­han kun­non tek­i­jänoikeuskeskustelun suun­taan, sil­lä ilmeis­es­ti ko. teosta on tv-main­ok­ses­sa käytet­ty ilman kaik­ki lain vaa­timia lupia:

  http://www.iltasanomat.fi/presidentinvaalit/sibeliuksen-perikunta-pahastui-haaviston-tv-mainoksesta/art-1288446990998.html

  Onko oikein, että 55 vuot­ta sit­ten kuolleen säveltäjän perikun­nal­la on oikeus halutes­saan kieltää musi­ikin käyt­tämi­nen esim. poli­it­ti­sis­sa mainoksissa?

 30. Nyt on tietysti help­po heit­el­lä jut­tu­ja, kun kisa on ohi, mut­ta miet­tikää kuu­den vuo­den päästä ketä paat­te ehdolle. Hyvin har­va mis­sään tv:n kyse­lyis­sä sanoi mitään syitä, mik­si ei äänestä Haav­is­toa. Jos vihreis­sä ei ole järkeä sanoa, että sivari, idun­syöjä, yo, vihreä ja vielä lisäk­si homo, ei nyt var­maan vielä käy suo­ma­lais­ten pir­taan. niin toiv­otaan, että nyt se kävi ilmi. Kuu­den vuo­den päästä saatan itse olla nur­men alla, mut­ta eivät kaik­ki laiseni. Saat­te­han taas kokeil­la asi­aa. Mik­set sä Osmo pyrkinyt koskaan mihinkään tosi hom­maan. Toki toi 2 vuo­den min­is­teriys nyt jotain on ja tää “plok­isi” tiet­ty hieno. Luulen kuitenkin, että oot liian älykkö liian monille. Pirun vahinko. Oli var­maan helkkarin järkevää kerätä hir­mus­es­ti rahaa Pekalle nyt ja kun­nal­lis­vaalit syksyl­lä? Saas nähdä? Toiv­otan onnea.

 31. Anna-Liisa:
  Vihrei­den main­ok­sek­si se ei istu ollenkaan, kos­ka Vihreät ovat tähän asti sanoutuneet irti kaiken­näköis­es­tä isänmaallisuudesta. 

  Mil­loin tämä on tapah­tunut????? Mihin pyrit täl­lä totea­muk­sel­la? Ovatko isän­maal­lisu­us ja kan­sain­välisyys ken­ties jol­lain tavoin ris­tiri­idas­sa keskenään?

 32. Work­ing­Class­Nero: Suomes­sa suhde nat­sis­mi­in on ilmeis­es­ti sen ver­ran mutka­ton, että Nat­si-Sak­saa ihailleen ja myötäilleen Kosken­niemen tuo­tos voi esi­in­tyä pres­i­dent­tiehdokkaan vaal­i­main­ok­ses­sa. Ei onnis­tu­isi kaikissa mais­sa ilman seuraamuksia.

  Ehkä tääl­lä sit­ten ollaan aidosti vapai­ta ilman että joka asi­aan täy­tyy lada­ta joku kanon­isoitu yhteis­es­ti sovit­tu merk­i­tys. Aina­han voi jäädä vel­lomaan men­neeseen ja viet­tää voiton­päivää maail­man tap­pi­in, mut­ta itse kyl­lä suosin prag­maat­tisem­paa lähestymistapaa.

 33. Tässä tekee mieli siteer­a­ta Väinö Lin­naa: “Suomen talvi­so­ta oli sodit­tu ja se oli siinä mielessä maail­man paras sota, että siinä voit­ti­vat molem­mat osapuolet.”

  Onnea siis molem­mille voittajille!

 34. MIVa:
  Nyt on tietysti help­po heit­el­lä jut­tu­ja, kun kisa on ohi, mut­ta miet­tikää kuu­den vuo­den päästä ketä paat­te ehdolle. Hyvin har­va mis­sään tv:n kyse­lyis­sä sanoi mitään syitä, mik­si ei äänestä Haav­is­toa. Jos vihreis­sä ei ole järkeä sanoa, että sivari, idun­syöjä, yo, vihreä ja vielä lisäk­si homo, ei nyt var­maan vielä käy suo­ma­lais­ten pirtaan. 

  Jotkut eivät olisi äänestäneet homoa suu­nilleen mis­sään tilanteessa. Vahinkoa pienen­si se, että mon­et näistä eivät olisi myöskänä äänestäneet Vihrei­den ehdokas­ta mis­sään tilanteessa. Henkilöko­htais­es­ti olisin mielum­min äänestänyt Soin­in­vaaraa toisel­la kier­roksel­la, kuin kumpaakaan niistä, joiden parista val­in­ta piti tehdä, mut­ta en oikein osaa nähdä tuo­ta (äänestys­ma­hol­lisu­ut­ta) real­is­tise­na ske­naar­i­ona, oli­si­vat Osmo & Vihreät tehneet ihan mitä tahansa. Ei tule myöskään mieleen ketään muu­ta poten­ti­aal­ista ehdokas­ta, joka olisi pär­jän­nyt parem­min. Vihreät ovat Helsin­gin ulkop­uolel­la pien­puolue, ja pien­puolueek­si hei­dän ehdokkaansa pär­jäsi hirvit­tävän hyvin (vaik­ka osa “kiitok­sista” meneekin tois­t­en puoluei­den ehdokasasettelulle).

 35. Tuo Niin­istön main­os on yksi niistä syistä mik­si en omista tele­vi­sio­ta. 🙂 Yleen­sä tv-main­ok­set ovat huono­ja ja poli­it­tiset tv-main­ok­set aiheut­ta­vat lähin­nä myötähäpeän tun­net­ta — riip­pumat­ta siitä kan­nat­taako kyseistä aatet­ta tai poli­itikkoa. Ei poli­itikkoa main­ok­si­in katsominen!

  Sen sijaan tuos­ta Flash Mob Fin­lan­di­as­ta tul­laan nämä vaalit muis­ta­maan. Tuos­sa on sym­bol­i­ikkaa todel­la monel­la tasol­la, läh­tien sävel­lyk­sen höyryju­na­teemas­ta ja vapaas­ta ja lib­er­aal­ista asen­teesta vaik­ka koko maail­maa vas­taan. Sykähdyt­ti, vaikken lop­pu­jen lopuk­si Haav­is­toa äänestänytkään.

  Kiin­nit­täisin huomio­ta pari­in seikkaan:

  1) Fin­lan­dia Niin­istön kan­nat­ta­jien laula­mana olisi tuot­tanut aivan toisen­laisen mieliku­van: kansal­lis­mielisyys, nation­al­is­mi, joukko laula­mas­sa. Olisi korostet­tu karikatyyrimäistä kypärä­pap­pi-kuvaa kokoomuk­ses­ta. Mitä laula­mal­la oikeis­to voisi luo­da yhtä yleis­posi­ti­ivisen vaikutelman?

  2) Suomen kansal­lis­laulut Maamme-laulu ja Sibelius-hym­ni ovat koroste­tun väki­val­lat­to­mia ja nation­al­is­tis­es­ta sovin­is­mista vapai­ta. Niiden käyt­töön vaal­i­main­on­nas­sa tai urheilu­ta­pah­tu­mis­sa pitäisikin mielestäni suh­tau­tua hyvän­tah­toisel­la posi­ti­ivi­su­udel­la, sekä laulajien/järjestäjien että viestin vas­taan­ot­ta­jien puolelta. Ver­ratkaa­pa vaikka­pa Marsel­jeesin sanoitukseen!

 36. Vaali­ana­lyysi:

  Haav­is­ton virhe oli se, että hän ei riit­tävästi haas­tanut Niin­istöä asiois­sa, jois­sa Niin­istön olisi ollut vaikea ottaa selkeä kan­ta. Niin­istöl­lä oli tietysti Haav­is­toon näh­den help­po tilanne, kun hän ei vaalien 1. kier­roksel­la joutunut otta­maan kan­taa juuri mihinkään, joten hän pääsi “val­it­se­maan” mielip­i­teen­sä 2. kier­roksen ehdokkaan mukaan.

  Toinen virhe oli suvait­se­vaisu­u­den nos­t­a­mi­nen vaali­teemak­si. Tämä oli virhe sik­si, että Niin­istöstä ei saa ei-suvait­se­vaa mil­lään. Tilanne olisi ollut eri, jos Haav­is­tol­la olisi ollut 2. kier­roksel­la vas­tas­sa Soi­ni tai Väyry­nen. Melkein tun­tui siltä, että Haav­is­to huo­masi, että voit­to on mah­do­ton ja keskit­tyi siihen, että voi toimia esimerkkinä ja toivona syr­jäseu­tu­jen ahdis­tuneille homoille.

  Vaalit olisi voin­ut voit­taa sil­lä, että olisi muo­dostanut vah­van kan­nan talousasioi­hin. Nyt Niin­istö pääsi kuin koira veräjästä, vaik­ka vaikut­ti siltä, että hän kan­nat­taa val­tion­taloudessa säästölin­jaa, oli tilanne mikä tahansa. Keskustelu olisi pitänyt viedä konkreet­tis­es­ti siihen, miten paran­netaan toisaal­ta pätkä­työläis­ten ase­maa ja toisaal­ta niiden ase­maa, jot­ka ovat jäämässä jalkoi­hin, kun globaalien työ­markki­noiden takia työ­paikko­ja siir­tyy halvem­man työvoiman mai­hin (tai halvem­man työvoiman maid­en työn­tek­i­jät tule­vat tekemään ne tänne, kuten rak­en­tamises­sa on käymässä). 

  Nythän tälle jälkim­mäiselle porukalle on ollut tar­jol­la lähin­nä Soinin ja Väyry­sen impi­vaar­alaisu­u­teen palaamista tai Niin­istön talouskasvua. Ongel­ma ensim­mäisessä on se, että vaik­ka ongel­mat ovat todel­lisia, Soi­ni tai Väyry­nen eivät oikeasti tar­joa mitään toteut­tamiskelpoista vai­h­toe­htoa. Niin­istön talouskasvuide­olo­gian ongel­ma taas on se, ettei se oikeasti tuo työ­paikko­ja niille, joiden tuot­tavu­us ei riitä globaaleil­la markkinoilla.

  Lop­pu­vi­imek­si olin yllät­tynyt siitä, miten vah­vasti Haav­is­toa tun­nut­ti­in vas­tus­ta­van hänen homouten­sa täh­den. Marko Hami­lo kir­joit­ti jos­sain toises­sa ketjus­sa, että Suo­mi lib­er­al­isoi­tui 90-luvul­la ja nykyään se teema on medi­an kär­jistys­tä ja suvait­se­vais­ton olk­inukker­ak­en­telua. Olin sil­loin aika samaa mieltä, mut­ta näi­den vaalien jäl­keen olen alka­nut ajatel­la, että ehkä Suo­mi näyt­tää tääl­lä isos­sa kua­pungis­sa kovin eri­laiselta kuin mitä se vielä on muualla.

 37. IJ: Fin­lan­dia Niin­istön kan­nat­ta­jien laula­mana olisi tuot­tanut aivan toisen­laisen mieliku­van: kansal­lis­mielisyys, nation­al­is­mi, joukko laula­mas­sa. Olisi korostet­tu karikatyyrimäistä kypärä­pap­pi-kuvaa kokoomuk­ses­ta. Mitä laula­mal­la oikeis­to voisi luo­da yhtä yleis­posi­ti­ivisen vaikutelman?

  Ei mil­lään. Jos uhripääo­ma on nol­la, kaik­ki tup­paa kään­tymään negati­ivisek­si, eli paras olla tekemät­tä mitään ja heit­täy­tyä vähän etäisek­si. Niin­istön leiris­sä tämä oli ymmär­ret­ty erinomaisesti.

  Uhripääo­man ole­mas­sao­lo on sinän­sä hieno takaisinkytken­tä, ain­oa ongel­ma on että sen kul­loisetkin halti­jat eivät mielel­lään luovu­ta omaansa niille jot­ka sitä kipeim­min tarvitsisivat.

 38. 2) Suomen kansal­lis­laulut Maamme-laulu ja Sibelius-hym­ni ovat koroste­tun väki­val­lat­to­mia ja nation­al­is­tis­es­ta sovin­is­mista vapai­ta. Niiden käyt­töön vaal­i­main­on­nas­sa tai urheilu­ta­pah­tu­mis­sa pitäisikin mielestäni suh­tau­tua hyvän­tah­toisel­la posi­ti­ivi­su­udel­la, sekä laulajien/järjestäjien että viestin vas­taan­ot­ta­jien puolelta. Ver­ratkaa­pa vaikka­pa Marsel­jeesin sanoitukseen!

  Tai ver­ratkaa­pa vaik­ka Ruotsin kansallislauluun. 😉

  Fin­lan­di­as­sa laule­taan nimeno­maan vapau­den ja ihmisoikeuk­sien puo­lus­tamis­es­ta. Mikäpä sopisi parem­min Haavistolla.

  Olen itse kas­vanut kylmän sodan aikana ääri-isän­maal­lises­sa kodis­sa. Sil­loinkin isän­maal­lisu­us tarkoit­ti lib­er­al­is­min puo­lus­tus­ta naa­purin total­i­taris­mia vas­taan. Ei ole ihme, että useim­mat tun­temis­tani kylmän sodan ajan isän­maal­li­sista äänestävät nykyään vihre­itä. Se isän­maal­lisu­us, jol­la oli aikanaan merk­i­tys­tä, on jotain aivan eriä kuin tunkkainen leijonakaulaisuus.

 39. Jaakko Särelä kirjoitti:

  “Lop­pu­vi­imek­si olin yllät­tynyt siitä, miten vah­vasti Haav­is­toa tun­nut­ti­in vas­tus­ta­van hänen homouten­sa täh­den. Marko Hami­lo kir­joit­ti jos­sain toises­sa ketjus­sa, että Suo­mi lib­er­al­isoi­tui 90-luvul­la ja nykyään se teema on medi­an kär­jistys­tä ja suvait­se­vais­ton olk­inukker­ak­en­telua. Olin sil­loin aika samaa mieltä, mut­ta näi­den vaalien jäl­keen olen alka­nut ajatel­la, että ehkä Suo­mi näyt­tää tääl­lä isos­sa kua­pungis­sa kovin eri­laiselta kuin mitä se vielä on muualla.”

  Tuo­hon on vaikea sanoa mitään. Se, mikä san­o­taan näkyy. Hil­jaista hyväksyn­tää on vaikeampi huomata.

  Eri­laiset plok­it voi jät­tää omaan arvoon­sa. Niihin kir­joit­ta­vat lähin­nä min­un­laiseni pitäjännerot.

  Kaikissa puolueis­sa ja ihm­siryh­mis­sä on homovas­taisu­ut­ta. Kris­tillil­läse on osa ajat­telua. (kts. sopi­vat koh­dat Van­has­ta testamentista).Sanoisin, että ehkä viides­os­alle koko kansaa Haav­is­ton sukupuo­li­nen suun­taus oli täysin tuomit­tav­va, osalle mii­nus­merk­ki. Enem­mistölle samantekevä.

  Vart­tuneem­pi väki on totutt­tu kavah­ta­maan homosek­suaal­isu­ut­ta. Nuorem­pi­en suh­tau­tu­mien sek­si­in on toivon mukaan muutenkin luontevampi.

  Homosek­suaal­isu­us oli laisa kiel­let­ty 70-luvun alku­un asti (liki­main) ja tau­tilu­ok­i­tuk­ses­sa jon­nekin 80-luvulle. Yksi­tyisko­htia en tunne.

  Nähtävä niin, että suh­tau­tu­mien asi­aan vapau­tuu. Ja homokam­mon kam­moami­nen suuren ääneen vain tekee hal­la asialle.

 40. IJ: 2) Suomen kansal­lis­laulut Maamme-laulu ja Sibelius-hym­ni ovat koroste­tun väki­val­lat­to­mia ja nation­al­is­tis­es­ta sovin­is­mista vapaita.

  (pahasti off-top­ic:) Näin ehkä, mut­ta Pori­lais­ten marssi on eri maa­ta ja val­takun­nan viral­lista joulu­rauhan julis­tus­ta seu­raa (ja mon­en­laista pres­i­den­til­listä ser­e­mo­ni­aa säestää) edelleen nimeno­maan se. Vaik­ka marssin soit­taa soit­tokun­ta eikä sitä laule­ta, en silti liene ain­oa, jon­ka mieleen tup­sah­taa sitä kuun­nel­lessa erikoisia rauhana­jatuk­sia: “pois, pois, rauhan­toi­mi jää… tul­ta koh­ta kalpa lyö ja vinkuen taas lentää luoti…viel on Suo­mi voimis­saan, voi vain­o­laisen hurme­hel­la peit­tää maan”

  Niin ja olikos se tale­ban­ien vai kenen se laulu, jon­ka mukaan “kau­nis on kuol­la kun joukkosi eessä urhona kaadut tais­tellen puoles­ta maan, puoles­ta heimosikin… nuorukaiselle kuol­la kuuluu..”. 

  Vielä seit­semänkym­men­tälu­vul­la tuo­ta opetelti­in ulkoa monis­sa suo­ma­lai­sis­sa kouluissa.

 41. KKK: tästä.

  Juuri näin. Suvait­se­vais­ton reak­tiot oli­si­vat olleet kovasti eri tyylisiä jos tämä olisikin ollut per­su­jen tekosia…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.