Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.9.2011

Lautakunnan esityslista löytyy tästä.

Liikennesuunnitelma Ilmalassa

Nämä kierrätetään lautakunnan kautta kai siksi, että joskus harvoin niissä on ”poliittisesti” merkittävää. Tässä ei ollut, tai en ainakaan minä huomannut.

Lausunto kulttuuristrategiasta

Helsingissä pyydetään tavattoman paljon lausuntoja ristiin ja rastiin. Tässä ei ollut oikein mitään sanottavaa.

Koskisen aloite Y-tonttien muuttamisesta asuinkäyttöön.

Kauko Koskinen (kok) haluaisi, että kartoitettaisiin sellaisia yleisten rakennusten tontteja, joita ei tarvita ja muutetaan ne asuinkäyttöön. Vastauksen mukaan näin tehdään koko ajan ja on tehty jo kauan.

Muistutus Hermannissa lastentarhan kaavasta

Muistuttaja haluaisi sijoittaa rakennuksen toisin, jotta se ei vähentäisi alueen puistomaisuutta. Lausunnossa ollaan eri mieltä ja sanotaan, että ehdotettua sijoitus on tutkittu eikä se pelitä.

No olipas taas kokous. Kymmenen minuuttia?

En tehnyt kahdesta edellisestä kokouksesta selostusta. Toisessa kävimme katsomassa aikaansaannoksiamme ympäri Helsinkiä. Toisesta olin poissa eduskuntakiireiden vuoksi. Tuosta toissaviikon kierroksesta on tarkoitus esittää jotain, kunhan WordPress-ohjelmiston virhe saadaan korjatuksi ja kuvien laittaminen käy taas helposti.

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.9.2011”

 1. Missä tuo Ilmalan suunnitelma olisi kommentoitavana? Se saattaa vaikuttaa länsisuunnan työmatkaliikenteeseen fillarilla.

 2. No on siellä yksi asia mistä lautakunta voisi ainakin paremman puutteesta vähän turista, sen takia että tähän liittyy isompia asioita, eli olisiko peräti niitä poliittisia kysymyksiä.

  Poikkeushakemus Viertolantie 4 muuttamiseksi asuintontiksi, sisältää myös ilmeisesti kivijalkatilaa, ja kielteinen kanta siihen. Minusta ajatus on äkkiseltään erinomaisen hyvä, tuo on siinä Tapanilan aseman eteläpuolella olevalla teollisuusalueella, joka ainakin silmämääräisesti on vähän ränsistyneen näköinen. Teollisuustoiminnan sijoituspaikka kaupunkirakenteesa ei ole juna-aseman vieressä. Suunnitelmasta on vähän vaikea sanoa mitään kun sitä tontinomistajan tekemää suunnitelmaa ei ole liitteenä, voipi olla että massoittelu on ongelmallinen, kun olisi kuva niin voisi sanoa jotain.

  KSV toteaa mm. että:

  …asemakaavan muutoshanke ei ole yleiskaavan mukainen ja että ei ole tarkoituksenmukaista laatia osayleiskaavaa asuinkäytön mahdollistamiseksi Viertolantie 4:n nykyisellä teollisuustontilla.

  Yleiskaavasta on ennenkin poikettu, mutta kun tämä kyseinen hanke lienee hyvinkin seuraavan yleiskaavan mukainen tai ainakin sen tapaisen pitäi olla (kts. alla) niin on se nyt vähän sääli että halukkaan rakentajan hanke ei etene.

  Seuraavaa yleiskaavatasoista maankäyttösuunnitelmaa varten on kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosastolla tekeillä koko kaupungin kattava selvitys työpaikka-alueista, niiden sijoittumisesta ja niille tarpeellisista aluevarauksista. Kokonaisuutena tarkasteltuna Tapanilan ja Malmin teollisuusalueiden yritys- ja työpaikkamäärät ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla. Työpaikka-alueiden elinmahdollisuudet on tärkeää taata myös tulevaisuudessa.

  Kuten Kaupsu tietenkin kirkkaasti muistaa, niin ennen kesälomaa lautakunta käsitteli laadukasta raporttia ”Yritystoiminnan edellytysten parantaminen Helsingin esikaupunkialueiden asemanseuduilla”, http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-06-09_Kslk_16_El/ED8BE5A0-B778-4EF8-AFD2-54DC5BA96903/ELPE_netti.pdf

  Raportissa todetaan esimerkiksi (s. 21)

  Tällä hetkellä toimitilojen ylitarjontaa on pääkaupunkiseudulla runsaasti, koska yritykset pyrkivät minimoimaan tilankäyttöään sekä valitsemaan sijaintipaikkansa
  mahdollisimman keskeisesti toimintojensa
  kannalta. Lisäksi seudulla on runsaasti uutta valmistuvaa ja suunnitteilla olevaa toimistotilaa, joka täyttää alueen toimistotilatarpeet pidemmälläkin tähtäimellä.

  Ja sivulla 20:

  Kuvista voidaan havaita, että liiketilojen käyttöasteet ovat kohtuullisella tasolla, joskin heikompia kuin dynaamisilla
  alueilla. Vuonna 2010 käyttöasteissa on tapahtunut voimakasta putoamista Kontulassa ja Mellunmäessä, Malmilla sekä Haagassa. Toimistotilojen käyttöasteiden kehitys näyttää huolestuttavalta, joskin on havaittavissa yksittäisten poikkeusten kohdalla myönteistä kehitystä. Käyttöasteiden heikkenemiskehitys
  saattaa johtua toimitilojen ikärakenteesta, käyttäjien muuttuvista käyttötarpeista ja toimitilojen ylitarjonnasta pääkaupunkiseudulla.

  Ja sivuilla 35

  Tapanila on arvostetuimpia pientalovaltaisia asuinalueita pääradan varrella… Tapanilan asemanseudulla on kaavoitettua varantoa asumiseen noin 16 800
  k-m² ja toimitilaa 32 900 k-m² (Seutu-cd/
  Ramava2010). Lisäksi suunnitteilla on
  noin 5 400 k-m² täydennysrakentamista
  asunnoille (Kaupunkisuunnitteluvirasto)…

  Osa tuota varantoa lienee listatekstin mukaan kyseisen tontin eteläpuolella pajua puskeva kaupungin omistama teollisuustontti, joka kertonee myös jotain kysynnästä. Malmin ja Tapanilan seudulla ei vaikuta olevan mitään pulaa toimitiloista, pikemminkin päinvastoin. Sen sijaan asukasmäärän kehitys on laskeva johtuen asumisväljyyden kasvusta, ja ihan jo palveluiden turvaamisen vuoksi asukkaita tulisi saada lisää. Kauppa tarvitsee tilojen ohelle myös asiakkaita.

  Sivult 36

  Tavoitetila
  Tapanilaa kehitetään asuinalueena ja sen
  identiteettiä puutalokaupunkina vahvistetaan…
  Aseman vetovoimaisuutta voidaan parantaa suunnittelemalla esimerkiksi asukas- tai yrittäjäyhdistysten kanssa yhteistyössä
  asemanläheisyyteen kyläkeskusmainen tori tai kuja, joka tarjoaa lähialueen asukkaille esim. torikauppaan, perinnerakentamiseen ja luomuruokaan keskittyvälle toiminnalle sopivaa tilaa. Tuetaan kaupungin käytettävissä olevin keinoin työpajojen, esim. entisöijien ja puuseppien, sijoittumista kehitettävään kyläkeskukseen…

  Ottamatta nyt tuohon visioon kantaa, niin sen kyläkeskuksen elinvoimaisuutta varmastikin auttaisi uudet asukkaat, isoin alue siinä aseman vieressä on nimenomaan se teollisuusalie, ja kai niitä työpajoja voi olla kivijalassakin eikä erillisessä teollisuuskiinteissä, ihan niin kuin ne vanhat toimitilat Tapanilassa ovat? Ja eikö sitä yhteistyötä nyt voisi tehdä vaikka tuon yrittäjän kanssa joka sitä poikkeuslupaa hakee? Esitetty suunnitelma voi olla huono, mutta voihan sitä kehittää.

  Ja sitten on se ratavaraus:

  Liikenneviraston laatiman tarveselvityksen mukaan Helsingistä itään suuntautuvan ratahankkeen Tapanilan kohdalla erkanevan linjausvaihtoehdon vaatima kavennus Viertolantien teollisuustontteihin huonontaisi mahdollisuuksia näiden tonttien käyttöön häiriöalttiiseen toimintaan, kuten asumiseen.

  Samaisessa kokouksessa ennen lomia lausunnossa Uudenmaan yleiskaavasta, Kaupsu lausui:

  Tapanilan kautta kulkeva Heli-ratavaraus tulee poistaa maakuntakaavasta.

  En ole hahmottanut radan länsipuolella olevaa varausta kahdelle lisäraiteelle Heli-radan osana, mutta ilmeisesti se virallisesti menee niin. Lentorata-rapparissa sen varausksen käyttöönotto käytännössä tyrmättiin muistaakseni KSV:n toimesta, se on jo (varsinkin Tapanilassa) osittain umpeen rakennettu, pitäisi siirrellä pyöräteitä, tms.

  Tuo kyseinen ratavaraus on se syy miksi Malmi – Puistola välillä junan ikkunasta näkyy puskaa ja parkkipaikkaa. Se vie maata aivan parhaimmilla paikoilla eli asemien vieressä pitkältä matkalta, tekee niistä ankean väljiä ja siitä pitäisi nyt vaan päättää jotain.

 3. Missä tuo Ilmalan suunnitelma olisi kommentoitavana? Se saattaa vaikuttaa länsisuunnan työmatkaliikenteeseen fillarilla.

  Hakamäentien valmistumisen jälkeen pyöräily niillä seuduilla on sen verran järkyttävissä kantimissa, että kovin pienillä muutoksilla lähialueen liikennesuunnitelmiin fillarilla kulkemista ei olennaisesti ole mahdollista huonontaa.

 4. Nuo valtuustoaloitteet työllistää byrokratiaa aika tavalla. Suurin osa aloitteista on ihan turhia kuten tämä Koskisen aloite yhdella puhelisoitolla olisi saanut selville, että homma on ollut hallussa jo 30 vuotta. Itse asiassa Y-tonteista alkaa olla pulaa, kun tarvitaan tontteja erityisasumiseen, asunnottomille ja vanhusten palvelaloille. Useimmissa aloitteissa nostetaan omaa häntää…

 5. Pari kohtaa tuossa pistää heti silmään kevyen liikenteen osalta:

  Miten on ajateltu koko lopulta ratkaista Rantaradan suuntaisen kevyenliikenteenväylän kohtalo? Vedetäänkä se lopulta radan etelä- vai pohjoispuolta? Nyt se poukkoilee ilman mitään suunnitelmaa siellä täällä. Jos se vedetään eteläpuolta (parempi vaihtoehto), niin se vaikuttaa tähän suunnitelmaan.

  Onko paikallaan tehdä vielä Ilmalankadulle järjestely, jossa pyöräilijät pakotetaan jalankulkijoiden sekaan. Tämänkaltaiselle kokoojakadulle luontevin ratkaisu on pyöräkasita. Kaiken lisäksi reitti on välillä yhdistettyä kevyenliikenteen väylää ja välillä pyörätietä. Tältä osin suunnittelu on hylätty suoritus. 😀

  Autoilijan kannalta Ilmalantorin risteyksestä häviää paikoituspaikkoja, jotka siihen ihan hyvin ovat aikaisemmin sopineet. Siihenkin olisi ehkä parempi laittaa ympyrä?

 6. Jatketaan vielä vähän tuosta Ilmalan suunnitelmasta.

  Likenneympyrän koilispuolella oleva istutusalue kannattaa selvittää, mitä siihen on tulossa. Se on potentiaalinen näkemäeste. Pääkaupunkiseudulla on useissa paikoissa puskia viljelty aivan holtittomasti. Kannattaa harkita määrärahojen vähentämistä, niin vaarallisia istutuksia on vähemmän.

  Ilmalankadun pohjoispäähän tulee bussipysäkit. Ihmettelen kyllä miksi, kun vieressä on juna-asema. Jos tuohon kuitenkin tarvitaan bussipysäkki, niin niiden rakenne kannattaa harkita tarkemmin. Pysäkin takana on kuitenkin yhdistetty kevyenliikenteenväylä. Kannattaa tarkastaa, että pysäkin taakse on piirretty kaide, joka vähän kanavoi holtittomia kävelijöitä. Pyöräkaista olisi parempi vaihtoehto, kuten jo totesin.

  Liikenneympyrä erotuskaistoineen vaikuttaa muutenkin siltä, että fillarilla on riski jäädä autoilijan katveeseen. Ihan kuin erotuskaistat olis piirretty värään paikkaan? Nehän pitää olla jalankulkijnan ja pyöräilijän välissä, ei pyöräilijän ja autoilijan välissä.

 7. tpyyluoma, minusta tuntuu, että liikennesuunnittelussa on jotain vialla ihan perusteissa. Jos kyse olisi yksittäistapauksista, niin tämän voisi ymmärtää; tai jos kyse olisi rahasta, niin tämän voisi silloinkin ymmärtää.

  Kyse on kuitenkin ihan jostain muusta. Ei vain osata. 🙁 Ihan sama juttu on myös autoilijoiden osalta. Ei ratin takana voi olla yhtään tyytyväisempi liikennesuunnittelun tasosta kuin stongan takanakaan. Onko aines huonoa vai onko opetuksessa jotain pahasti pielessä.

  Asia on kuitenkin perusteiltaan aika yksinkertaista. Liikenteen pitää olla halpaa, tehokasta ja nopeaa. Polkupyörällä on heti etuna tuo ensimmäinen kohta. 🙂 Se on halpaa. Jossain tulee tehokkuusraja ja kannattaa siirtyä henkilöautoon. Mutta ilmeisti liikennesuunnittelioiden päämäärä on hidastaa kaikkea kumipyörillä tapahtuvaa liikennettä, mukaan lukien polkupyörät. 🙁

 8. Kalle, sanoisin että liikennesuunnittelun taso on kirjavaa, niin kuin minkä tahansa muunkin. Hyviäkin on tehty ja minusta ollaan menossa parempaan suuntaan.

  JariV, ratikka jää tuon suunnittelualueen ulkopuolelle.

 9. Olisi ihan mukavaa jos liikenneympyrä olisi ympyrän muotoinen eikä jyrkän kulmikas. Mutta vahinko on jo tapahtunut – ”ympyrä” on jo rakennettu. On myös vähän ikävää että Hakamäentien ylittävä pyörätie on talvisin hiihtolatu. Minä nimittäin kävisin mielelläni talvisinkin tapaamassa ystäviäni, enkä omista suksia.

  tpyyluoma, onko hyvää liikennesuunnittelua tehty pyörillekin vaiko pelkästään moottoriliikenteelle?

 10. Ilmalan seisakkeelle asti ei näemmä jaksettu mennä; pyöräilijät ja kävelijät kun mahtuvat siitä kätevästi U-mutkilla ja väistämisvelvollisuuksilla varusteltua yhteistä metrin leveää väyläänsä. Mutta parannellaan noita autoliikenteen kapeikoita nyt tämä vuosikymmen taasen.

 11. Pottonen, no esimerkiksi Töölönkadulla pisti silmään mainio fillaritasku. Jos on Töölön läpi matka niin menen muutenkin sitä pitkin nykyään, se on aivan mainio siksikin että siellä ei ole pyöräteitä, kun olisi vielä sivukaduilla kolmiot ja pikku pätkä pyörätietä siinä Korjaamon kohdalla.

 12. tpyyluoma, kiitos vinkistä, käynpä siis vilkaisemassa Töölönkatua seuraavan kerran kun pyörin niillä nurkilla.

 13. JariV, ei ole kuopattu. Ratikkalinja tulee Pasilansillan yli, Pasilankatua ja Radiokatua pitkin Ilmalankujalle ja sitä pitkin ylös vesilinnojen taakse, minne tulee uusi aukio. Tarkoitus olisi, että raitioliikenne alkaisi vuonna 2016.

  Kun ysi Pasilaan asti avattiin 2008, oli Ilmalan tavoitevuosi 2012. Siitä sitä on sitten pikku hiljaa koko ajan siirretty eteenpäin. KSV:n sivuillakin lukee vielä 2015, mutta sekin tieto on jo vanhentunut.

  Radiokadulle radan voisi tehdä vaikka saman tien, mutta Pasilankatu rakennetaan aika lailla uusiksi ja Pasilansiltaa levennetään, ja ratikka odottaa näitä mullistuksia.

 14. Kalle, ainakin vanhoja virheitä saatu korjattua. Oheisesta linkistä löytyy kuvia kaupungin sydämmessä olevasta Kaivokadusta ja sen raitiovaunupysäkistä eri aikoina, http://jlf.fi/f17/2482-raitiovaunupysakki-la-metro-castren

  Ja seuraaavaksi puretaan ne pinkit kaukalot. Joo se fillariväylä on tragikoominen, ja kaiteet kadunvarrella keskellä kaupunkia samoin, mutta suunta on kuitenkin oikea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.