Hymyä huuleen

Husein Muham­me­din vaa­li­vi­deot ovat tämän vaa­lin ilo­pil­le­ri. Nämä kan­nat­taa kat­soa kaikki.

* Miten antaa protestiääni?

* Muham­me­din vaa­ti­muk­set Suo­men kansalle

* Nuo­ri nei­ti ker­too, ketä hän äänestäisi

* Suomen ensim­mäi­nen 3D-vaa­li­ju­lis­te (ei vaa­di lisälaitteita)

* Suu­ri vaa­li­pät­si 2011 (muka­na per­su­ja, Räsä­nen, Don­ner ja allekirjoittanut) 

9 vastausta artikkeliin “Hymyä huuleen”

 1. Aivan lois­ta­via. Paras­ta vaa­li­mai­non­taa pit­kään aikaan: itsei­ro­ni­sia ja samal­la kantaaottavia.

 2. Ihan omas­sa luo­kas­saan, toi­vot­ta­vas­ti muha­met­ti pää­see arkadianmäelle !

 3. Kehua retos­te­lin jo Husei­nin toi­ses­sa ket­jus­sa, mut­ta ker­tauk­sen vuok­si vah­vuu­det uudem­man kerran: 

  -äly­käs ja lah­ja­kas laa­ja-alai­ses­ti (kts. taus­ta, kie­li­tai­to ja kou­lu­tus, piirrokset)

  -sopi­vin mah­dol­li­nen kou­lu­tus lain­sää­dän­tö­työ­hön (juris­ti), moni­puo­li­nen työkokemus

  -huu­mo­rin­ta­jui­nen taval­la, joka yltää myös itsei­ro­ni­aan, kuten Timo jo totesi 

  -mal­til­li­nen, miel­lyt­tä­vä per­soo­na, joka tulee toi­meen kaik­kien kans­sa ole­mat­ta kui­ten­kaan mikään jees-jätkä. 

  -maa­han­muut­ta­ja (yleen­sä en pidä täl­lai­ses­ta kate­go­ri­soin­nis­ta, mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa ja täs­sä yhteis­kun­nal­li­ses­sa tilan­tees­sa nos­tan tämän esiin etuna)

  Kaik­ki nyt jou­kol­la Husei­nia äänes­tä­mään, joil­le vih­reys ei ole punai­nen vaa­te. Pliis.. Eli­na pyy­tää kau­niis­ti! (En kai vai­ku­ta epä­toi­voi­sel­ta? En ole vai­mo enkä rakastajatar..)

  Teki­si mie­li lait­taa tähän vie­lä saman vaa­li­pii­rin antieh­do­kas ja hänen epä­me­riit­tin­sä, mut­ta sen­su­roi­tai­siin, joten en yritäkään. 

  Kyse ei ole Osmosta.

 4. Aivan hul­vat­to­mia, toi­mii! Onneks en ole ko. vaa­li­pii­ris­sä, muu­ten tulis hou­ku­tus äänes­tää. Tota vaa­li­pät­siä en ihan hif­fan­nu, joku huu­mo­rin­ta­jui­sem­pi vois ker­toa mitä haus­kaa sii­nä oli.

 5. Oij­joi! Onnek­si ei Husain ole mun vaa­li­pii­ris­sä­ni ehdok­kaa­na, tuli­si ongel­ma kun en minä vih­rei­tä äänes­tä! Aivan käsit­tä­mät­tö­män iha­na poliitikko!

 6. Muu­ten — mitä Husein oikein sanoo sii­nä vaa­ti­mus­pät­käs­sä?? Ero­tan puhees­ta sanat anti-doping ja con­nec­ting people ja ame­rican ita­lian­kie­lis­ten nume­ro uno ‑lis­taus­ten lisäksi.

 7. Aij­jaa, pitää var­maan lukea ne. :O

  Osmo, höh, mikä vas­taus tuo nyt oli. Kyl­lä minä osaan lukea ja jos­kus jopa ymmär­rän mitä luen; TIETENKIN luin teks­tit. Nime­no­maan nii­den ja noi­den mai­nit­tu­jen puhees­ta erot­tu­nei­den jut­tu­jen eri­lai­suus sai minut kyse­le­mään. No, ita­lian­kie­li­siä nume­ro uno­ja ei tart­te tulkita.

 8. Eiku­hei, luin huo­nos­ti vas­tauk­se­si, jos tar­koi­tat sil­lä että puhe ei ole mitään kiel­tä. Arve­lin nääs että Husei­nin tar­koi­tus on paro­dioi­da sitä miten poli­tii­kan todel­li­set mut­ta kät­ke­tyt pää­mää­rät (video­pät­kän puhe) poik­kea­vat poliit­ti­ses­ti kor­rek­teis­ta litur­giois­ta (teks­ti­tys) — ja kiin­nos­tuin että mitä hän sit­ten niik­si todel­li­sik­si pää­mää­rik­si on kät­ke­nyt. Mut­ta ehkei sii­nä tosi­aan sano­ta mitään mil­lään kie­lel­lä noi­ta muu­ta­mia sano­ja lukuu­not­ta­mat­ta. Toi­mii­han paro­dia niinkin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.