Bongaa abri

Näi­tä pitäi­si olla 32. Tois­tai­sek­si olen kuul­lut vii­des­tä. Kokeil­laan, löy­ty­vät­kö ne kaik­ki. Lähet­tä­kää siis kom­ment­ti, jos löy­dät­te ulko­mai­nok­se­ni (pitäi­si olla jouk­ko­lii­ken­teen ase­mil­la). Luki­joi­den vai­vaa sääs­tääk­se­ni jul­kai­sen kus­ta­kin vain ensim­mäi­sen löytäjän.

30 vastausta artikkeliin “Bongaa abri”

 1. Töö­lön­to­rin ratik­ka­py­säk­ki kes­kus­tan suuntaan.

 2. Met­ro­vau­nun taka­sei­näs­tä puo­let täyt­ti tut­tu naa­ma ja teks­ti “Onni yksil­lä — mik­sei kai­kil­la”. Tjsp. Kai tuo­kin ulko­mai­nos­tuk­sek­si lasketaan.

 3. Bus­si­py­säk­ki Hämeen­tiel­lä, vähän Ara­bian jäl­keen, ennen Met­ro­po­lian Hämeen­tien toi­mi­pis­tet­tä ja Vanhankaupunginkoskea.

 4. Anna­lan­tien pysäk­ki Ara­bian­ran­nas­sa Viik­kiin päin.

 5. Ratik­ka­py­sä­kil­lä Fin­lan­dia-talon edes­sä Töö­lön­lah­del­le päin.

 6. Lin­jan 550 pysäk­ki Tuusu­lan­väy­lä Itä­kes­kuk­sen suuntaan.

 7. Ainas­kin Munk­ki­vuo­res­sa Dext­raa vas­ta­pää­tä Pits­kun suuntaan. 

 8. Tämä tai­si olla met­ros­sa, mut­ta aivan lois­ta­va slo­gan: “Lue blo­gia­ni. Mie­ti. Äänestä.”

 9. Lin­jan 550 pysäk­ki Tuusu­lan­väy­lä Itä­kes­kuk­sen suuntaan.

  Sii­nä pitäi­si lukea tämän bus­sin tuli­si kul­kea raiteilla. 🙂

 10. Laut­ta­saa­ren­tiel­lä, Myl­ly­kal­lion kou­lun pysäkillä.

 11. Jaak­ko Säre­lä ylis­tää mai­nos­toi­mis­ton heppuja.

  Mut­ta mikä täs­sä nyt oli niin loistavaa: 

  Lue blo­gia­ni. Mie­ti. Äänestä.”

  Tosi tavan­omais­ta set­tiä. Minul­la oli pal­jon parem­pi ehdo­tus, joka kui­ten­kaan ei jos­tain syys­tä saa­nut tul­ta joka­poi­ka­pai­dan alle: 

  Luot­ta­muse­li­me­si edus­kun­taan: ras­va­mak­sa ja kivisydän. 

  -Osmo Soi­nin­va­va­ra — köy­hän astialla!

 12. Pyö­räi­len vuo­det ympä­ri mut­ta maa­nan­tai­na mat­kus­tin seis­kan spå­ral­la ja näin mai­nok­set “Oden paluu” sekä “Lue blo­gia­ni. Mie­ti. Äänes­tä”. Jäl­kim­mäi­nen oli rai­tio­vau­nun sisäl­lä kes­kiu­los­käyn­nin ylä­puo­lel­la ja tuo ensim­mäi­nen osui sil­mään Län­si-Pasi­las­sa, mut­ta nyt näkö­muis­ti on sen ver­ran epä­var­ma etten osaa sanoa oli­ko se pysä­kil­lä vai spå­ran kyljessä. 

  Äänes­tin kyl­lä jo Osmoa, mut­ta vih­reis­tä oli­si teh­nyt mie­li äänes­tää myös Husein Muham­me­dia, Juk­ka Relan­de­ria, sekä Leo Straniusta.

 13. Näin ensim­mäi­sen Oden paluu ‑julis­tee­ni Pasi­lan ase­man rai­teel­la yhdeksän.

 14. Eli­nan kom­men­tin jul­kai­su osoit­taa aika kova­nah­kai­suut­ta Osmol­ta. Har­va blo­gin­pi­tä­jä sal­li­si noin suo­raa itseen­sä koh­dis­tu­vaa her­jaus­ta men­nä läpi. Täl­lai­sia polii­tik­ko­ja edus­kun­taan eikä nii­tä, jot­ka ovat heti uhkaa­mal­la oikeus­ju­tuil­la kunnianloukkauksista!

 15. Joo Samu­li,

  Olin täy­sin varau­tu­nut, ettei tuo mene läpi. Sit­ten, kun näin sen tääl­lä, niin alkoi oikeas­taan kadut­taa. Onhan tuo tosi roi­sia pilaa — hyvän maun tuol­la puo­len kyllä. 

  Mut­ta olen aivan samaa miel­tä, että nämä jat­ku­vat tut­kin­ta­pyyn­nöt ja riko­sil­moi­tuk­set pie­nis­tä sanal­li­sis­ta nir­hai­suis­ta ovat pik­kusie­luis­ten rep­pa­noi­den hom­maa. Sitä Osmo ei ole ja sii­tä sata peuk­kua hänelle.

  1. Mikä ihme on abri?

   Viral­li­nen nimi tai­taa olla abri­bus. Se on JCDecauxin tar­joa­ma ulko­mai­nos bus­si­py­sä­keil­lä ja ase­mil­la. Lasin peit­tä­mä noin puo­li­tois­ta­met­ri­nen ulko­mai­nos. Minun abri­mai­nok­sis­sa­ni kai­kis­sa lukee “Oden paluu”.

 16. Eli­nan kom­men­tin jul­kai­su osoit­taa aika kova­nah­kai­suut­ta Osmol­ta. Har­va blo­gin­pi­tä­jä sal­li­si noin suo­raa itseen­sä koh­dis­tu­vaa her­jaus­ta men­nä läpi.”

  Tun­tuu, että Eli­nal­la on vähän omat sään­nöt. Oon jos­kus lait­ta­nut jotain tosi pal­jon mie­dom­paa Odes­ta tän­ne, mut­ta seu­laan ovat jää­neet. Suo­sik­ki­tyt­tö kai sit­ten kaik­ses­ta huolimatta 🙂

  Haus­ka­han toi oli kyl­lä, ei sitä voi kieltää.

 17. Yksi ulko­mai­nos Vesa­las­sa Reki­pel­lon­tien bussipysäkillä.

 18. Minua­kin rupe­si kiin­nos­ta­maan tuo abri. Rans­kan sana­kir­jas­ta sel­vi­ää, että abri on ‘suo­ja’, ‘suo­ja­ra­ken­nus’ (myös ‘bunk­ke­ri’), ja luon­nol­li­ses­ti abri­bus on siis ‘bus­si­ka­tos’. Enpä ollut ennen kuul­lut. Ymmär­ret­tä­vää, että rans­ka­lai­nen JCecaux on teh­nyt sii­tä tuo­te­ni­men. Ilmei­ses­ti mai­nos­myyn­ti­pii­reis­sä ovat sit­ten teh­neet sii­tä lem­pi­ni­men, joka kai ymmär­re­tään hei­dän pii­reis­sään, mut­ta tus­kin hir­veäs­ti hei­dän ulko­puo­lel­laan. Valo­kaa­peis­ta kyl­lä puhu­taan myös usein.

 19. Tai­si olla bus­si­py­sä­kil­lä Tope­liuk­sen kadul­la Taka-töö­lös­sä (lin­nan­kos­ken kadun risteys).

 20. Bus­si­py­sä­kil­lä, Tuusu­lan­tien sil­lal­la, Paki­lan­tien alussa/Käskynhaltijantien lopus­sa — “Oden paluu”.

 21. Pää­rau­ta­tie­a­se­mal­la, län­si­puo­lei­sim­mil­la lai­tu­reil­la (täy­sin var­mas­ti en muis­ta oli­ko 17–18 vai 15–16 rai­tei­den välissä).

 22. Maken ilmoit­ta­ma lie­nee sama, kuin tuo aiem­pi 550 pysäkki.

  Toi­nen havain­to tänään: Alek­sis Kiven kadul­la, lin­jan 9 pysä­kil­lä Kot­kan­ka­tu kes­kus­taan päin.

 23. Samu­li Saarelma:

  Eli­nan kom­men­tin jul­kai­su osoit­taa aika kova­nah­kai­suut­ta Osmolta.

  njoo… ehkä pel­käl­lä huu­mo­rin­ta­jul­la­kin pää­sis yhtä pit­käl­le. (Osmo tosin on epäi­le­mät­tä kovanahkainen.)

 24. Län­si-Pasi­las­sa Pasi­lan­rai­tiol­la, Ete­ran taka­na ole­val­la ratikkapysäkillä.

 25. Ja kol­mas­kin bon­gaus vie­lä tänään:
  550 pysä­kil­lä Tak­ka­tie, Huo­pa­lah­den ja Itik­sen suun­taan. Pitä­jän­mäen­tiel­lä siis, Paja­mäen ris­teyk­sen paikkeilla.

Vastaa käyttäjälle Sini Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.