Mielenkiintoinen nettidemokratiakokeilu pääministeritentin aikana

Pil­vi Torstin kam­pan­jaryh­mä on ideoin­ut oheisen tapah­tu­man, jos­sa neljä kansane­dus­ta­jae­hdokas­ta kom­men­toi netis­sä videoitavas­sa ohjel­mas­sa livenä maikkarin päämin­is­teri­tent­tiä ja osal­lis­tuu Maikkarin net­tichat­ti­in. Kan­nat­taa vilka­ista keskivi­ikkona 13.4.2011 klo 20–22 osoit­teessa  http://ju.fi. En tiedä, mitä tästä tulee, mut­ta kaikkea kivaa kan­nat­taa kokeil­la. Jos olette netin ääressä tuol­loin, vilkaiskaa­pa. Osal­lis­tua voi itsekin chattaamalla.

Lehdistötiedote:

Net­ti­vaal­i­ti­laisu­us: kansalaiset kom­men­toi­vat päämin­is­teri­tent­tiä kansane­dus­ta­jae­hdokkaiden kanssa videokanavalla

Net­tidemokra­ti­atem­pauk­ses­sa kansalaiset pää­sevät reaali­aikaises­ti kom­men­toimaan MTV3:n keskivi­ikkoista päämin­is­teri­tent­tiä yhdessä kansane­dus­ta­jae­hdokkaiden kanssa. Pil­vi Torsti (sd.), Osmo Soin­in­vaara (vihr.), San­na Perk­iö (kok.) ja Lau­ra Kolbe (kesk.) katso­vat ja kom­men­toi­vat tent­tiä yhdessä oma­l­la net­tivideokanaval­laan koko lähetyk­sen ajan. Päämin­is­teri­tentin kat­so­jat pää­sevät chat­taa­man yhdessä kansane­dus­ta­jae­hdokkaiden kanssa ja ker­tomaan mielip­i­teen­sä ja kysymyksensä.

Tem­pauk­sen tavoit­teena on vahvis­taa kansalais­ten roo­lia yhteiskun­nal­lises­sa keskustelus­sa ja hyö­dyn­tää dig­i­taal­isia työkalu­ja demokra­t­ian toteut­tamises­sa. Suo­mi on viimeisim­mis­sä tutkimuk­sis­sa jäänyt verkon avoimuudessa johtomaid­en jäl­keen. “Halu­amme tem­pauk­sel­la osoit­taa, että Suomel­la on tarvit­ta­va osaami­nen ja teknolo­gia muut­taa nykyti­lanne. Kansalaiset voivat olla demokra­t­ian tekemisen ytimessä, mikäli vain halu­amme rak­en­taa sel­l­aisen yhteiskun­nan. Nämä ehdokkaat ovat yhdessä kanssamme kokeile­mas­sa uusia tapo­ja käy­dä yhteiskun­nal­lista keskustelua”, sanoo Jus­si Kivipuro, Pil­vi Torstin kam­pan­jan digistrategisti.

MTV3:n päämin­is­teri­ten­tis­sä ten­tat­tavina ovat SDP:n Jut­ta Urpi­lainen, keskus­tan Mari Kivinie­mi, kokoomuk­sen Jyr­ki Katainen ja perus­suo­ma­lais­ten Timo Soi­ni. Hei­dän sanomisi­aan kom­men­toi­vat reaali­aikaises­ti niin kansalaiset kuin kansane­dus­ta­jae­hdokkaat. Samal­la net­tikansalaiset voivat tuo­da omia näke­myk­siään ja haas­taa päämin­is­teriehdokkaiden väitteet.

Reaali­aikainen net­tivideokana­va löy­tyy osoit­teesta http://ju.fi koko päämin­is­teri­tentin ajan ke 13.4. klo 20:00–22:00.

 

 

Lisätiedot:

Jus­si Kivipuro, p. 040 77 234 07, jussi@kivipuro.com

Pil­vi Torsti, p. 040 719 1206, pilvi@pilvitorsti.fi

Mukana väit­telyssä ovat Osmo Soin­in­vaara (vihr.), San­na Perk­iö (kok.) ja Lau­ra Kolbe (kesk.)

Net­tivideokanavaan voi tutus­tua osoit­teessa http://ju.fi

3 vastausta artikkeliin “Mielenkiintoinen nettidemokratiakokeilu pääministeritentin aikana”

 1. Hieno idea, siis “net­ti­vaali­tent­ti”, mut­ta ehkä se olisi kan­nat­tanut pitää eril­lään päämin­is­teri­ten­tistä. Nyt pitäisi siis seu­ra­ta kolmea tietovir­taa rin­nan: päämin­is­teri­tent­tiä, kom­men­toi­jane­likkoa ja vielä vapai­ta kom­men­toin­te­ja. Tiet­ty kun kohteek­si on valit­tu MTV3, main­oskatkot anta­vat hie­man tilaa sivujuonillekin.

  Sinäl­lään tämä on hienoa jatkoa Soin­in­vaaran kam­pan­jalle. Ei voi sanoa, etteikö verkkokansaa olisi kuultu 🙂

  Ei sil­lä, en ole yhtään vaali­tent­tiä kat­sonut enkä tai­da nytkään. Ääni on annet­tu ja vaali­ten­tien kat­somi­nen on sel­l­aista kidu­tus­ta myötähäpeän joh­dos­ta että ei pysty. Jotenkin tun­tuu, että näis­sä päämin­is­teri­ten­teis­sä aiv­ot on takahuoneen narikas­sa. Sen ver­ta alkukan­taista meno yleen­sä on.

 2. Lai­tan­pa kysymyk­seni nyt, kos­ka illal­la ei var­maan pääse enää läpi..
  Kri­isi­maid­en tukem­i­nen alkoi Kreikas­ta, sen piti olla ain­oa. Sit­ten tuli­vat Irlan­ti ja Por­tu­gali, kumpikin oli viimeinen..
  Olisi muka­va kuul­la päämin­is­terin selkeä vas­taus siihen, mikä on ehdo­ton takara­ja. Sekö, että Suo­mi yksin takaa kaikkia muita?
  Viime kesänä maas­samme kaa­tui met­sää myrskyssä hehtaar­i­tolkul­la. Tuho alkoi siitä, kun ENSIMMÄINEN puu oli kaatunut. Ilmi­selvä domi­noe­fek­ti siis!

 3. Ei sil­lä, en ole yhtään vaali­tent­tiä kat­sonut enkä tai­da nytkään. Ääni on annet­tu ja vaali­ten­tien kat­somi­nen on sel­l­aista kidu­tus­ta myötähäpeän joh­dos­ta että ei pysty.

  Niin­pä. Itse kat­soin velvol­lisu­u­den­tun­tois­es­ti yhden, taisi olla Maikkarin tent­ti, riit­tävästi varus­tau­tuneena se vielä jotenkin meni. Onkos kel­lään muuten vaali­tent­ti drink­ing gamea?

  Olen käynyt paris­sa keskuste­lu­ti­laisu­udessa vaalien alla, ehkä mul­la on vaan hyvä maku tai sit­ten johtuu siitä että yleen­sä niis­sä on ollut Ode osal­lis­tu­mas­sa, mut­ta kon­trasti on hur­ja. Esimerkik­si eilisessä (Tuomio­ja, Pajamä­ki, Puoskari, Soin­in­vaara) tilaisu­udessa eläkkeistä, nuorem­pi­en sukupolvien mak­sur­a­sit­teesta, jne. puhut­ti­in aika tiukkaa asi­aa ja kuitenkin vähemäl­lä litur­gial­la. Mulle jäi mieleen Oden pohd­in­ta siitä että pitäisikö työl­lisyyssy­istä palve­lut siirtää alem­paan ALV-kan­taan, kallista tuo olisi mut­ta ehkä sen arvoista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.