Hyvä ehdokas Pohjois-Savossa

Vih­reät eivät vaa­li­pii­rin pie­nuu­den vuok­si ole kos­kaan saa­neet kan­san­edus­ta­jaa Poh­jois-Savos­ta, enti­ses­tä Kuo­pion vaa­li­pii­ris­tä, vaik­ka lähel­lä on ollut. Sen sijaan Kuo­pion kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa he ovat olleet mer­kit­tä­vä ja osaa­va voi­ma. Kuten Jyväs­ky­läs­sä, Kuo­pios­sa­kin vih­reät nojaa­vat pal­jol­ti yliopistoon.

Edel­li­sel­lä kier­rok­sel­la vih­rei­den veto­voi­mai­sin ehdo­kas oli yli­opis­tol­ta Jus­si Kau­ha­nen. Sen jäl­keen tie­de vei mie­hen: voit­to tie­teel­le, tap­pio vih­reil­le. Saap­pai­siin on kui­ten­kin astu­nut uusi päte­vä ehdo­kas, taas aka­tee­mi­ses­ta maailmasta.

Tekniikan tohtori Harri Auvinen

Har­ri on opis­kel­lut Lap­peen­ran­nas­sa ja Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa ja ollut väi­tös­kir­jan­sa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen puo­li vuot­ta tut­ki­ja­na Bri­tan­nias­sa, Euroo­pan sää­kes­kuk­ses­sa. Hän tuli val­tuus­toon vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa ja pon­gah­ti suo­raan val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jak­si. Val­tuus­to­ryh­män puheen­joh­ta­jan tär­kein teh­tä­vä ei ole jakaa puheen­vuo­ro­ja val­tuus­to­ryh­män kokouk­ses­sa vaan neu­vo­tel­la mui­den ryh­mien kans­sa. Täs­sä hän on osoit­tau­tu­nut tai­ta­vak­si ja yhteistyökykyiseksi.

Nyt astu­vat peliin valin­ta­kri­tee­ri­ni. En arvos­ta sitä, että val­tuu­tet­tu pitää yllä tin­ki­mä­tön­tä kan­taan­sa urhol­li­ses­ti ja tin­ki­mät­tä ja kaa­tuu saap­paat jalas­sa. Kyky vai­kut­taa pää­tök­siin on olen­nai­nen, ja se edel­lyt­tää kykyä neu­vo­tel­la mui­den ryh­mien kans­sa. Sik­si pää­dyin Har­riin. Toi­nen syy tähän on se, että Har­ri Auvis­ta tukee suu­res­ti arvos­ta­ma­ni Jus­si Kau­ha­nen, joka näkee asiat lähempää.

Yksi ajatus artikkelista “Hyvä ehdokas Pohjois-Savossa”

  1. nyyyyyh.…

    En arvos­ta sitä, että val­tuu­tet­tu pitää yllä tin­ki­mä­tön­tä kan­taan­sa urhol­li­ses­ti ja tin­ki­mät­tä ja kaa­tuu saap­paat jalassa.

    hihi­hi­hi­hi­hi…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.