Tänään Porthania III klo 18

Kes­kus­te­lua ter­vey­den­huol­los­ta tänään maa­nan­tai­na 4.4.2011 klo 18.

Puhu­ji­na Eli­sa Lip­po­nen Kale­vi Sor­sa-sää­tiös­tä ja Osmo Soi­nin­vaa­ra

Paik­ka: Port­ha­nia III, Yli­opis­to­ka­tu 3

Jär­jes­tä­jät: Kriit­ti­nen kor­kea­kou­lu ja Demos ry.

Tul­kaa paikalle!

4 vastausta artikkeliin “Tänään Porthania III klo 18”

 1. Kävin kan­na­tuk­sen vuok­si kat­so­mas­sa, mut­ta oli­kin itsea­sias­sa oikein sivis­tä­vä puo­li­tois­ta­tun­ti­nen. Kum­mat­kin puhu­jat hyviä.

  Pääl­lim­mäi­nen tun­ne että minä kun kuvit­te­lin että lii­ken­ne­ra­hoi­tus on mah­do­ton sot­ku, niin kyl­lä se ter­vey­den­huol­toon ver­rat­tu­na on sel­ke­ää, joh­don­mu­kais­ta ja teho­kas­ta. Se nyt on ihan hyvän hal­lin­non perus­tei­ta että on yksi päät­tä­jä joka myös mak­saa, eikä niin että samal­la ton­til­laa hää­ri kun­nat, val­tio, KELA, eri­kois­sai­raan­hoi­to, perus­ter­vey­den­huol­to, yksi­tyi­set ter­veys­a­se­mat, sekä työ­nan­ta­jat ja vakuutusyhtiöt.

 2. Maa­nan­tail­le pak­kaan­tui info­äh­kyä niin pal­jon, että piti vali­ta kol­mes­ta hyvästä.

  Ate­neu­mis­sa ker­toi herr Dok­tor Sebas­tian Storz Dres­de­nin tuhois­ta ja jälleenrakennuksesta.

  Yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­ses­sa Tuo­mio­ja, Klin­ge ja Viha­vai­nen kes­kus­te­li­vat his­to­rian­kir­joi­tuk­ses­ta ja poli­tii­kas­ta, tai ensim­mäi­ses­tä toi­sen välineenä.

  Ja sit­ten oli­si ollut tämä.

  Valit­sin his­to­ria­kes­kus­te­lun kos­ka oma­kin pää­ai­ne oli his­to­ria, tosin talous- ja sosiaali-sellainen. 

  Lisäk­si luo­tan sii­hen, että Osmo vie­lä esit­te­lee Port­ha­nian antia täällä:)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.