Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.2.2011

Sel­vi­tys ampu­ma­ra­dan sijoit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kalliotiloihin

Ei onnis­tu. Kal­lio­ti­lois­sa on säi­ly­tet­ty die­se­löl­jyä ja sen puh­dis­ta­mi­nen ihmi­sen hen­gi­tet­tä­väk­si on hidas­ta ja kal­lis­ta. Pie­nem­pään pys­ty­luo­laan sai­si pari pis­too­liam­pu­ma­ra­taan kovin kor­kein kustannuksin.

Kaa­voi­tuk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä (KARVI)

Mie­len­kiin­toi­nen jut­tu. Tosin pis­tey­tyk­sen vaih­te­lu­vä­li on kovin kapo­nen. Vii­me­ai­koi­na kaa­vo­ja on teh­ty var­sin hyvin kau­pun­ki­ra­ken­teen eheyt­tä­mi­sen kan­nal­ta. Vähän aja­tel­tiin, että ana­ly­soi­tai­siin­ko saman tien seu­dun muut­kin kaavat.

Ohi esi­tys­lis­tan esi­tin, että paik­ka­tie­to­jär­jes­tel­män avul­la sel­vi­tet­täi­siin seu­dun työ­paik­ka-alu­een saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Mit­ta­ri­na voi­si olla vaik­ka se, kuin­ka moni seu­dun asu­kas pää­si­si koto­aan alle puo­les­sa tun­nis­sa töihin.

Sil­ta­mä­ki, Pal­lo­mäen­ku­jan alu­een ase­ma­kaa­van muutosehdotus 

Hyväk­syt­tiin. Maa­no­mis­ta­ja tekee hyvän tilin (2000 neliöl­tä lisää raken­nusoi­keut­ta. Pie­nen osan sii­tä kau­pun­ki rahas­taa itsel­leen kaavoitushyötynä

Vii­kin­ran­nan kehittämistavoitteet

Pyy­sin pöy­däl­le vii­kok­si, kos­ka olen tyy­ty­mä­tön sii­hen, mitä alu­eel­le kaa­voi­te­taan. Minus­ta alu­ees­ta pitäi­si teh­dä yksi kau­pun­gin tavoi­tel­luim­pia asui­na­luei­ta. Nyt sii­tä osa anne­taan pien­teol­li­suu­ton­teik­si ja osa uhra­taan Lah­den­väy­län melua­lu­eek­si. Lah­den väy­lä pitäi­si alen­taa kaduk­si. Asu­taan sitä Mec­he­lin­ka­dun var­rel­la­kin. Aja­tuk­se­ni eivät saa­neet ymmär­rys­tä vir­ka­mie­hil­tä, mut­ta halusin miet­tiä asi­aa kui­ten­kin viikon.

Suo­men­lin­nan suojavyöhyke

Hyväk­syt­tiin esi­tyk­sen mukaan. Toi­vot­ta­vas­ti Unesco ymmär­tää haluam­me raken­taa asui­na­lue Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan. Pää­tök­sen­te­koa on hai­tan­nut se, ettei kukaan ole osan­nut sanoa, kuin­ka suu­ri se vyö­hy­ke alun perin on ollut. Kart­ta hukas­sa. Se on nyt löy­ty­nyt Unescosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.2.2011

Sel­vi­tys ampu­ma­ra­dan sijoit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kalliotiloihin

Ei onnis­tu. Kal­lio­ti­lois­sa on säi­ly­tet­ty die­se­löl­jyä ja sen puh­dis­ta­mi­nen ihmi­sen hen­gi­tet­tä­väk­si on hidas­ta ja kal­lis­ta. Pie­nem­pään pys­ty­luo­laan sai­si pari pis­too­liam­pu­ma­ra­taan kovin kor­kein kustannuksin.

Kaa­voi­tuk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä (KARVI)

Mie­len­kiin­toi­nen jut­tu. Tosin pis­tey­tyk­sen vaih­te­lu­vä­li on kovin kapo­nen. Vii­me­ai­koi­na kaa­vo­ja on teh­ty var­sin hyvin kau­pun­ki­ra­ken­teen eheyt­tä­mi­sen kan­nal­ta. Vähän aja­tel­tiin, että ana­ly­soi­tai­siin­ko saman tien seu­dun muut­kin kaavat.

Ohi esi­tys­lis­tan esi­tin, että paik­ka­tie­to­jär­jes­tel­män avul­la sel­vit­tet­täi­siin seu­dun työ­paik­ka-alu­een saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Mit­ta­ri­na voi­si olla vaik­ka se, kuin­ka moni seu­dun asu­kas pää­si­si koto­aan alle puo­les­sa tun­nis­sa töihin.

Sil­ta­mä­ki, Pal­lo­mäen­ku­jan alu­een ase­ma­kaa­van muutosehdotus 

Hyväk­syt­tiin. Maa­no­mis­ta­ja tekee hyvän tilin (2000 neliöl­tä lisää raken­nusoi­keut­ta. Pie­nen osan sii­tä kau­pun­ki rahastaa

Sel­vi­tys ampu­ma­ra­dan sijoit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kalliotiloihin

Ei onnis­tu. Kal­lio­ti­lois­sa on säi­ly­tet­ty die­se­löl­jyä ja sen puh­dis­ta­mi­nen ihmi­sen hen­gi­tet­tä­väk­si on hidas­ta ja kal­lis­ta. Pie­nem­pään pys­ty­luo­laan sai­si pari pis­too­liam­pu­ma­ra­taan kovin kor­kein kustannuksin.

Kaa­voi­tuk­sen arvioin­ti- ja seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä (KARVI)

Mie­len­kiin­toi­nen jut­tu. Tosin pis­tey­tyk­sen vaih­te­lu­vä­li on kovin kapo­nen. Vii­me­ai­koi­na kaa­vo­ja on teh­ty var­sin hyvin kau­pun­ki­ra­ken­teen eheyt­tä­mi­sen kan­nal­ta. Vähän aja­tel­tiin, että ana­ly­soi­tai­siin­ko saman tien seu­dun muut­kin kaavat.

Ohi esi­tys­lis­tan esi­tin, että paik­ka­tie­to­jär­jes­tel­män avul­la sel­vit­tet­täi­siin seu­dun työ­paik­ka-alu­een saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Mit­ta­ri­na voi­si olla vaik­ka se, kuin­ka moni seu­dun asu­kas pää­si­si koto­aan alle puo­les­sa tun­nis­sa töihin.

Sil­ta­mä­ki, Pal­lo­mäen­ku­jan alu­een ase­ma­kaa­van muutosehdotus 

Hyväk­syt­tiin. Maa­no­mis­ta­ja tekee hyvän tilin (2000 neliöl­tä lisää raken­nusoi­keut­ta. Pie­nen osan sii­tä kau­pun­ki rahas­taa itsel­leen kaavoitushyötynä

Vii­kin­ran­nan kehittämistavoitteet

Pyy­sin pöy­däl­le vii­kok­si, kos­ka olen tyy­ty­mä­tön sii­hen, mitä alu­eel­le kaa­voi­te­taan. Minus­ta alu­ees­ta pitäi­si teh­dä yksi kau­pun­gin tavoi­tel­luim­pia asui­na­luei­ta. Nyt sii­tä osa anne­taan pien­teol­li­suu­ton­teik­si ja osa uhra­taan Lah­den­väy­län melua­lu­eek­si. Lah­den väy­lä pitäi­si alen­taa kaduk­si. Asu­taan sitä Mec­he­lin­ka­dun var­rel­la­kin. Aja­tuk­se­ni eivät saa­neet ymmär­rys­tä vir­ka­mie­hil­tä, mut­ta halusin miet­tiä asi­aa kui­ten­kin viikon.

Suo­men­lin­nan suojavyöhyke

Hyväk­syt­tiin esi­tyk­sen mukaan. Toi­vot­ta­vas­ti Unesco ymmär­tää haluam­me raken­taa asui­na­lue Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan. Pää­tök­sen­te­koa on hai­tan­nut se, ettei kukaan ole osan­nut sanoa, kuin­ka suu­ri se vyö­hy­ke alun perin on ollut. Kart­ta hukas­sa. Se on nyt löy­ty­nyt Unescosta.

itsel­leen kaavoitushyötynä

Vii­kin­ran­nan kehittämistavoitteet

Pyy­sin pöy­däl­le vii­kok­si, kos­ka olen tyy­ty­mä­tön sii­hen, mitä alu­eel­le kaa­voi­te­taan. Minus­ta alu­ees­ta pitäi­si teh­dä yksi kau­pun­gin tavoi­tel­luim­pia asui­na­luei­ta. Nyt sii­tä osa anne­taan pien­teol­li­suu­ton­teik­si ja osa uhra­taan Lah­den­väy­län melua­lu­eek­si. Lah­den väy­lä pitäi­si alen­taa kaduk­si. Asu­taan sitä Mec­he­lin­ka­dun var­rel­la­kin. Aja­tuk­se­ni eivät saa­neet ymmär­rys­tä vir­ka­mie­hil­tä, mut­ta halusin miet­tiä asi­aa kui­ten­kin viikon.

Suo­men­lin­nan suojavyöhyke

Hyväk­syt­tiin esi­tyk­sen mukaan. Toi­vot­ta­vas­ti Unesco ymmär­tää haluam­me raken­taa asui­na­lue Kruu­nu­vuo­ren­ran­taan. Pää­tök­sen­te­koa on hai­tan­nut se, ettei kukaan ole osan­nut sanoa, kuin­ka suu­ri se vyö­hy­ke alun perin on ollut. Kart­ta hukas­sa. Se on nyt löy­ty­nyt Unescosta.

5 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.2.2011”

 1. Toi­vot­ta­vas­ti tuo Vii­kin kaa­va teh­dään edes site, että mah­dol­li­nen myö­hem­pi Lah­den­väy­län muut­ta­mi­nen bule­var­dik­si ja tii­vis kau­pun­ki­kaa­va on mahdollinen. 

  ps Mec­he­li­nin­ka­tu on lois­to­paik­ka asua — myös lap­si­per­heel­le. Oli­si­pa yhä varaa asua siellä…

 2. Hämeen­tie­tä ei olla levit­tä­mäs­sä neli­kais­tai­sek­si ja Kus­taa Vaa­san tiel­lä säi­lyy valo­ris­teyk­set jat­kos­sa­kin. Lah­den­väy­län osal­ta on siis ihan sama, ovat­ko ruuh­kat Kos­ke­lan vau­nu­hal­lien vai Mal­min hau­taus­maan koh­dal­la. Siel­tä päin tul­les­sa on joka tapauk­ses­sa tipu­tus sata­ses­ta vii­teen­kymp­piin ja lii­ken­ne hie­man sum­pus­sa aamulla. 

  Nuo­ri­so­sää­tiön uusi kaa­van­vas­tai­nen asun­to­la on oikeas­taan hyvä alku tiheäm­mäl­le asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le Lahh­den­väy­län varressa.

 3. Hie­man ihmet­te­len, jos kau­pun­ki ei kek­si parem­paa käyt­töä tuol­le Vii­kin­tien ja Van­han­kau­pun­gin­lah­den luon­non­suo­je­lua­lu­een väli­sel­le kais­ta­leel­le kuin jät­tää se rötis­köi­sek­si pien­teol­li­suusa­lu­eek­si. Noin hie­nol­le pai­kal­le luon­non­suo­je­lua­lu­een vie­reen voi­si kyl­lä jotain muu­ta keksiä.

 4. Ohi esi­tys­lis­tan esi­tin, että paik­ka­tie­to­jär­jes­tel­män avul­la sel­vi­tet­täi­siin seu­dun työ­paik­ka-alu­een saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Mit­ta­ri­na voi­si olla vaik­ka se, kuin­ka moni seu­dun asu­kas pää­si­si koto­aan alle puo­les­sa tun­nis­sa töihin. 

  HSL tar­jo­aa aika­tau­lu­da­tan­sa juki­ses­ti, joten tuol­lais­ten aluei­den sel­vit­tä­mi­nen ei ole kovin han­ka­laa. Asu­mis­ti­heyt­tä vaan ei tai­da löy­tää mis­tään jär­ke­väs­ti konemuodossa?

  Seu­raa­vis­sa kar­tois­sa näkyy se alue jol­le pää­see 10, 20 ja 30 minuu­tis­sa jul­ki­sil­la, kun läh­tö­ai­ka on 7:55 arki­päi­vä­nä. Onko joi­ta­kin tiet­ty­jä aluei­ta joi­den saa­vu­tat­ta­vuus kiin­nos­taa erityisesti?

  http://is.gd/7y6H5h

 5. Han­nes: asu­mis­ti­hey­des­sä voi­si käyt­tää Tilas­to­kes­kuk­sen ruu­tuai­neis­to­ja. On kone­luet­ta­vas­sa, mut­tei ilmainen

  HSL:n kaut­ta voi var­mas­ti saa­da kau­pun­ki­suun­nit­te­lua var­ten tar­kem­mat ana­lyy­sit jouk­ko­lii­ken­teen ana­ly­soin­tia varten. 

  Osmo: seu­raa­vak­si voi­si ehdot­taa “ohi esi­tys­lis­tan” että kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa käy­tet­täi­siin paik­ka­tie­toa­na­lyy­se­jä ja tulok­set näy­tet­täi­siin myös päät­tä­jil­le. IMHO.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.