Tilaa suuri kaalihuijaus omistuskirjoituksen kera!

Kos­ka olemme kir­joit­ta­ji­na Tom­min kanssa tal­likavere­i­ta, main­os­tan lopuk­si mah­dol­lisu­ut­ta tila­ta kir­ja Tom­mil­ta itseltään vaik­ka joul­u­lah­jak­si omis­tuskir­joituk­sen kanssa 25 euron hin­taan. Se tapah­tuu lähet­tämäl­lä nimi ja osoite sähkö­pos­til­la osoit­teeseen tommi.uschanov@helsinki.fi . Viesti­in tulisi merk­itä myös, kenelle halua omis­tuskir­joituk­sen. Tom­mi lähet­tää vas­tauk­se­na maksuohjeen.

3 vastausta artikkeliin “Tilaa suuri kaalihuijaus omistuskirjoituksen kera!”

  1. Ei ole tois­taisek­si sähkökir­jana, valitet­tavasti. Et ole ain­oa asi­aa kysynyt.

    Min­ul­la on itsel­länikin sähköisenä vain kir­jan alku­peräi­nen käsikir­joi­tus — suo­ma­laiset kus­tan­ta­jat eivät anna kir­jo­jaan PDF:nä edes niiden omille kir­joit­ta­jille, mikä tietysti on kyl­lä jos­sain määrin ymmär­ret­tävää taloudel­lis­ten näköko­h­tien valossa.

    Kus­tan­ta­jal­tani Teok­selta on kyl­lä tulos­sa ensim­mäiset sähkökir­jat joskus ensi vuo­den aikana, ja on ollut jonk­i­nasteista puhet­ta että jom­pi kumpi tai molem­mat omista kir­jois­tani olisi mukana, mut­ta tämän varaan ei kan­na­ta jät­täy­tyä. Paper­i­nen kir­ja on täl­lä het­kel­lä ain­oa vai­h­toe­hto. Lohdut­tau­tua voi sen­tään sil­lä, että kir­jan ulkoa­su perus­tuu omi­in toivo­muk­si­i­ni aina font­tia (Egyp­ti­enne, kun­ni­anosoituk­se­na Ota­van 70-luvun Delfi­i­ni-kir­joille), kan­siku­vaa, takakan­nen tek­stiä ja jopa kan­nen keltaista värisävyä myöten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.