Uusi painos

Vähän itse­ke­hua:

Kus­tan­ta­ja otti SATA-komi­tea-kir­jas­ta uuden pai­nok­sen. Edel­li­nen oli nel­jä tuhat­ta ja niin oli uusi­kin.  Aka­tee­mi­sen kir­ja­kau­pat Top Ten ‑lis­tal­la se on tie­to­kir­jo­jen jou­kos­sa toi­se­na heti Tam­mi­nie­men pesän­ja­ka­jat 6:n jäl­keen (viral­li­sel­ta nimel­tään Kuka Mitä Häh).

4 vastausta artikkeliin “Uusi painos”

  1. Moro!

    Onnit­te­lut Osmo Soi­nin­vaa­ra! Kir­jo­je­si myyn­ti­lu­ku on kun­nioi­tet­ta­va saa­vu­tus, eten­kin kun ajat­te­len kir­jan sisäl­lön ole­van hyvyy­teen pyrkivää.

    Mei­kän oma­kus­tan­net­ta (Ovh. noin 35 euroa) on pai­net­tu ainoas­taan noin 190 kap­pa­let­ta. Haluat­ko Osmo teh­dä vaihtarit? 😉

    Terv. Her­miit­ti ja köy­hä perhe

  2. Juu, näin näkyi ole­van eilen myös Turun Aka­tee­mi­ses­sa (en tie­dä onko tämä lii­ke­koh­tai­nen vai kon­ser­ni­koh­tai­nen rank­kaus, sama top 2). Aika hyvä saa­vu­tus, kun aihe ei kui­ten­kaan ole sinän­sä miten­kään ‘media-sek­si­käs’.

  3. Muusik­ko­ka­ve­rei­den sanan­par­sia lai­nan­ten ‘ihan hyvin sää vedät’. Kir­ja on suju­vaa, koh­tuul­li­sen sel­ke­ää teks­tiä. Hie­no jut­tu että asia­kin myy, myyn­ti­lu­vuis­ta voi pää­tel­lä että ‘kyl­lä kan­sa tietää’ 😉

  4. Sain kir­jan nyt vas­ta käsii­ni. Jotain päi­vi­tys­tä uusi pai­nos oli­si mie­les­tä­ni vaa­ti­nut. Olet­ko tie­toi­nen näis­tä uusis­ta “työ­har­joit­te­li­jois­ta”, jot­ka val­taa­vat yhä enem­män sekä yksi­tyi­sen että jul­ki­sen sek­to­rin työ­paik­ko­ja ja jot­ka työs­ken­te­le­vät n. 100 €:n kuu­kausi­kor­vauk­sel­la? Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä on täl­lä het­kel­lä var­mas­ti Suo­mes­sa enem­män kuin se 150 000 hen­keä, joka kir­jas­sa mai­ni­taan. Ja monet heis­tä ovat täy­sin päte­viä ja työ­ky­kyi­siä hen­ki­löi­tä, jos hei­tä ei työ­mark­ki­noil­la syr­jit­täi­si juu­ri sen vuok­si, että he ovat syr­jäy­ty­nei­tä pit­kä­ai­kai­sen työt­tö­myy­den vuok­si. Tämä on noi­dan­ke­hä, joka ruok­kii itse­ään. Työt­tö­mien itsen­sä lisäk­si (orjatyö!)tästä kär­si­vät myös mata­la­palk­ka-alo­jen työn­te­ki­jät, jot­ka saa­vat jäl­leen oppia läk­syn: työn­ne ei ole tuot­ta­vaa, se ei ole min­kään arvoista!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.