Uusi painos

Vähän itseke­hua:

Kus­tan­ta­ja otti SATA-komitea-kir­jas­ta uuden pain­ok­sen. Edelli­nen oli neljä tuhat­ta ja niin oli uusikin.  Aka­teemisen kir­jakau­pat Top Ten ‑listal­la se on tietokir­jo­jen joukos­sa toise­na heti Tam­miniemen pesän­jaka­jat 6:n jäl­keen (viral­liselta nimeltään Kuka Mitä Häh).

4 vastausta artikkeliin “Uusi painos”

  1. Moro!

    Onnit­te­lut Osmo Soin­in­vaara! Kir­jo­je­si myyn­tiluku on kun­nioitet­ta­va saavu­tus, etenkin kun ajat­te­len kir­jan sisäl­lön ole­van hyvyy­teen pyrkivää.

    Meikän omakus­tan­net­ta (Ovh. noin 35 euroa) on painet­tu ain­oas­taan noin 190 kap­palet­ta. Halu­atko Osmo tehdä vaihtarit? 😉

    Terv. Her­mi­it­ti ja köy­hä perhe

  2. Juu, näin näkyi ole­van eilen myös Turun Aka­teemises­sa (en tiedä onko tämä liikeko­htainen vai kon­serniko­htainen rankkaus, sama top 2). Aika hyvä saavu­tus, kun aihe ei kuitenkaan ole sinän­sä mitenkään ‘media-sek­sikäs’.

  3. Muusikkokaverei­den sanan­par­sia lainan­ten ‘ihan hyvin sää vedät’. Kir­ja on suju­vaa, kohtu­ullisen selkeää tek­stiä. Hieno jut­tu että asi­akin myy, myyn­tilu­vuista voi päätel­lä että ‘kyl­lä kansa tietää’ 😉

  4. Sain kir­jan nyt vas­ta käsi­i­ni. Jotain päiv­i­tys­tä uusi pain­os olisi mielestäni vaat­in­ut. Oletko tietoinen näistä uusista “työhar­joit­telijoista”, jot­ka val­taa­vat yhä enem­män sekä yksi­tyisen että julkisen sek­torin työ­paikko­ja ja jot­ka työsken­televät n. 100 €:n kuukausiko­r­vauk­sel­la? Pitkäaikaistyöt­tömiä on täl­lä het­kel­lä var­masti Suomes­sa enem­män kuin se 150 000 henkeä, joka kir­jas­sa maini­taan. Ja mon­et heistä ovat täysin päte­viä ja työkyky­isiä henkilöitä, jos heitä ei työ­markki­noil­la syr­jit­täisi juuri sen vuok­si, että he ovat syr­jäy­tyneitä pitkäaikaisen työt­tömyy­den vuok­si. Tämä on noidanke­hä, joka ruokkii itseään. Työt­tömien itsen­sä lisäk­si (orjatyö!)tästä kär­sivät myös mata­la­palk­ka-alo­jen työn­tek­i­jät, jot­ka saa­vat jälleen oppia läksyn: työnne ei ole tuot­tavaa, se ei ole minkään arvoista!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.