50 000 kommenttia

Nim­imerkin Evert The NeveR­est kom­ment­ti tänään klo 19:48 oli viideskymmen­es­tuhannes hyväksyt­ty kom­ment­ti tälle blogille. Tästä saisi hyvin pak­sun kir­jan. Tai siis kym­meno­saisen teoksen.

Blo­gin kävi­jämäärä nousee myös tasais­es­ti. Eloku­us­sa tuli taas kuukausi­en­nä­tys kesäkaud­es­ta huoli­mat­ta: 93801 käyntiä.Tässä kuus­sa yli sadan tuhan­nen?  Siteer­auk­sia löy­tyy netistä (ja ilman lähde­vi­itet­tä sanomale­hdis­tä) aina vain enemmän.

11 vastausta artikkeliin “50 000 kommenttia”

 1. Ja palkin­non voi lähettää… 🙂

  Osmon blo­ki eroaa mon­es­ta muus­ta siinä, että tämä stim­u­loi ajat­telua. Tääl­lä ei riidel­lä eikä panetel­la, valitel­la eikä herjata. 

  Tääl­lä tyylinä on, että Osmo heit­tää aloituk­sen ja sit­ten sitä lähde­tään jalosta­maan hegeliläisen dialek­ti­ikan ja älyl­lisen vään­nön hengessä ilman kikkailu­ja ja briljeerauksia.

  Ansio blokin men­estyk­selle ja suo­si­olle kuu­luu yksi­no­maan pal­stan mod­er­aat­tori Osmo Soininvaaralle.

 2. Kuten var­maan olet huo­man­nutkin, pakko­ruot­si on sel­l­ainen taikasana, että kom­ment­timäärä nousee heti satoi­hin… Ihan sama jut­tu HS:n keskusteluis­sa, kielipoli­it­tiset keskuste­lut ovat pitk­iä ja kiihkeitä.

  Aihe kiin­nos­taa kansalaisia, osit­tain ehkä sik­si, että asi­as­ta ei ole julkises­ti saanut juurikaan edes keskustel­la. Per­in­teinen media on vai­en­nut. Kak­sikielisyyside­olo­gian ja sen tulkin­nan kri­ti­soin­ti on ollut tabu.

  Kuinkako­han suuri merk­i­tys net­tikeskusteluil­la on ollut siihen, että nyt per­in­teinen medi­akin on ruven­nut asi­aa käsittelemään?

 3. Vaik­ka pyrkimys­tä kom­ment­tien kalastelu­un on etenkin näis­sä kielipoli­ti­ikas­ta tehdyis­sä avauk­sis­sa ais­tit­tavis­sa niin kaupunkisu­un­nit­telun osalta blo­gi on täyt­tä rautaa eikä kil­pail­i­jaa tai­da edes olla.

 4. Fir­man RSS sof­ta pukkaa tasaiseen tahti­in pop­up otsikoi­ta jois­sa matkaav­ille ker­ro­taan maan­järistyk­sistä, tul­vista, met­sä­paloista jne. Ilmot ovat luon­nol­lis­es­ti erit­täin kor­rek­te­ja. Eilen kuitenkin pomp­sahti ikku­na jos­sa luki “Hur­rikaa­nia pukkaa”, ensireak­tioni oli että mikä heviletin kesä­työn­tek­i­jä sinne nyt on päästet­ty kirjoittelemaan 😉

  Jatka­han samaan malliin…

 5. Amatööriped­a­go­gi, ahk­era kom­men­toin­ti ei liity juuri mitenkään pakko­ruot­sista kir­joit­tamiseen. Läh­es kaikki­in Osmon kir­joituk­si­in tulee yli 100 kommenttia.

 6. Paras blog­gi!! Onnit­te­lut ja toivon että saa jatkua mon­ta vuot­ta tähän malliin.

 7. Koh­ta satatuhat­ta käyn­tiä kuus­sa, kolmisen­tuhat­ta päivässä.

  Vaik­ka suurin osa luk­i­joista taitaa lukea vain Osmon avauk­set ja korkein­taan selaa kom­ment­te­ja, niin tämä muis­tut­taa kyl­lä taas siitä, että tääl­lä kom­men­toin­ti on esit­tävä taidemuoto. 

  Kiitok­set Osmolle, että olet antanut tämän paikan keskustel­la. Netis­sä on pari muu­takin kiin­nos­tavaa poli­itikkoblo­gia (mm. Erk­ki Tuomio­jal­la), mut­ta keskstelumah­dol­lisu­us tekee tästä erityisen.

 8. Mil­lä muuten seu­raat kävi­jämääriä? Ilmeis­es­ti word­pressin työkaluil­la, kun sivuil­la ei näy google ana­lyt­ic­sin scriptejä?

  Nuo kävi­jämääräthän eivät ole aivan tarkko­ja: pienel­lä osal­la kävi­jöistä on cook­i­et estet­tynä selaimes­sa, jol­loin niin perus­tu­vat kävi­jä­tun­nis­tuk­set (ainakin ana­lyt­ics perus­tuu täysin cook­iei­hin) luule­vat jokaista sivu­lataus­ta uudek­si käyn­niksi. Todel­liset kävi­jämäärät ovat yleen­sä näp­pitun­tu­mal­la ehkä 1–5% alem­pia kuin mitä sta­tis­ti­ikat näyttävät. 

  Sivu­latausten määrä on tietenkin virhet­tömämpi, kun se on “suo­ra” mit­taus, eikä las­ket­tu suure, mut­ta myös selvästi vähem­män mielenkiintoinen.

  50 000 komem­nt­tia on paljon, mut­ta vielä suurem­pi onnit­telun aihe on tosi­aan keskustelun hyvänä pysynyt taso. Se on paljon harv­inaisem­paa kuin pelkkä suo­sio. Kiitok­set siitä Osmon lisäk­si myös kaikille sitä edis­täneille keskustelijoille.

 9. Kir­joi­tuste­si aiheet ovat mie­lenki­in­toisia ja ajanko­htaisia. Tääl­lä käy­dyt keskuste­lut ovat etupäässä asial­lisia. Siinä kak­si syytä, mik­si minä blo­giasi luen ja sil­loin täl­löin keskustelui­hinkin osallistun. 

  Lehtien yms. keskustelu­pal­sto­ja en ole aikoi­hin lukenut. Pienet ryh­mät val­taa­vat ne hyvin nopeasti omik­si kanavikseen. Se on harmil­lista, sil­lä keskustelem­i­nen on kiinnostavaa. 

  Siis­pä kiitok­set sin­ulle, että jak­sat moderoi­da blo­gisi keskustelua. Se pitää tason korkeana. 

  Onnit­te­lut!

 10. Tuoreen selvi­tyk­sen mukaan Osmon blo­gi on sar­jansa kär­jessä eli Top 10 ‑poli­it­tiset blog­it Suomes­sa lokaku­us­sa 2010 (Lähde: Cision Finland)

  1.Soininvaara http://www.soininvaara.fi/
  2.Jyrki JJ Kasvi blo­gi http://www.kasvi.org/index.php?blog
  3.Ari Rusi­la’s Balkan­Blog http://arirusila.wordpress.com/
  4.Anna Kon­tu­lan blo­gi http://annakontula.blogspot.com/
  5.Alex Stubb blo­gi http://www.alexstubb.com/fi/blog/
  6.Mirka Muukkosen poli­it­ti­nen päiväkir­ja http://muukkonen.blog-city.com/
  7.Paavon blo­gi http://www.punajuuri.net/index.php?id=all&tmp=1
  8.Yrjö Haka­nen blo­gi http://www.yrjohakanen.fi/blogi/
  9.Jukka Torik­ka http://jukkatorikka.blogspot.com/
  10.Oksa merk­in­töjä http://merkintoja.blogspot.com/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.