Tiukkurilan onnettomuuden anatomia

Kolmio­draa­ma on vaar­alli­nen. Olin tänään fil­lar­il­la aika lähel­lä saman­laista tilan­net­ta, jos­sa Tikkuri­lan onnet­to­muut­ta koske­neen ketjun tuot­tanut onnet­to­muus sat­tui (joka siis meni aivan eri taval­la kuin Hesarin net­ti­sivu­jen uuti­soin­ti väit­ti ja johon kir­joituk­seni perustui)
Ajoin fil­lar­il­la etu­a­jo-oikeutet­tua kat­ua ajoti­etä pitkin. Olin siis ajoneu­vo siinä mis­sä rekka-autokin.
Oikeal­ta kolmion takaa oli tulos­sa oikealle kään­tyvä tak­si ja sen oikeal­ta puolelta min­ua ris­teävälle suo­jatielle luval­lis­es­ti pyrkivä fillari.
Taksin piti väistää sekä min­ua (kolmio) että fil­lar­ia ( kääntyi)
Molem­pi­en piti väistää min­ua  (tak­sil­la kolmio, fil­lari väistää kevyen liiken­teen väylältä tul­lessaan ajotiel­lä ole­vaa ajoneuvoa)
Jos olisin ollut auto, kuten ketjun aiheena ollessa tapauk­ses­sa, min­un olisi pitänyt pysähtyä, kos­ka en olisi näh­nyt suo­jatielle. (Tuskin kukaan tekee näin, mut­ta oikeudessa kuitenkin sitä edel­lytetään.) Min­un ei tarvin­nut pysähtyä, kos­ka fil­lari näkee taksin yli.

Minä oletin taksin pysähtyneen väistääk­seen min­ua ja fil­lari olet­ti taksin­pysähtyneen väistääk­seen hän­tä. Sik­si fil­lari lähti liik­keelle min­ua huo­maa­mat­ta ja minä jatkoin jar­rut­ta­mat­ta. Tässä tapauk­ses­sa ei ollut ongel­maa, kos­ka minä siis näin fil­lar­in, mut­ta näin onnet­to­muus syn­tyy. Jos olisin ajanut autoa, olisin ajanut sen fil­lar­in päälle. Liiken­nease­tus toimii oikein. Jos ei näe suo­jatielle, pitää pysähtyä, vaik­ka kään­tyvä auto ei olisi pysähtynyt suo­ja­tien eteen, mut­ta se lie­nee täysin kuol­lut kirjan.

3 vastausta artikkeliin “Tiukkurilan onnettomuuden anatomia”

  1. Tämän­laista prob­lemati­ikkaa kan­nat­taakin pohtia ja löytää keinot sään­tö­jen, valvon­nan ja val­is­tuk­sen kaut­ta. Samaan aikaa Liiken­netur­va — lain suomin val­tuuksin — sivistää kansaa mm. sukupuolten tasa-arvos­ta (kam­pan­ja, jos­sa joukko miehiä toisti sanan minä). Mikä ihmeessä estää Liiken­netur­vaa puhu­mas­ta oikeista asioista?

    Lopuk­si kehun aasin­sil­tana Autoli­it­toa ainakin yhdestä asi­as­ta: hei­dän aikakausile­hti esit­telee kaik­ki liiken­teen kuolonko­lar­it, niiden syyt ja tau­s­tat tutk­in­ta­lau­takun­nan silmin. Tämän infor­maa­tion val­os­sa on entistä vaikeam­paa ymmärtää Liiken­netur­van toimintaa!

  2. Jos tak­si pysähtyi risteysalueelle (kuten ymmär­rän kuvauk­ses­tasi — miten se muuten voisi estää näkyvyy­den suo­jatielle?), niin sekin taisi toimia väärin, kos­ka tieli­iken­nelain 12§1 sanoo:

    Kään­tyvän ajoneu­von kul­jet­ta­ja ei saa aiheut­taa vaaraa tai tarpee­ton­ta estet­tä muille samaan suun­taan kulkeville.

    Ja risteyk­seen pysäyt­tämine­hän aiheut­taa vaaran kuvaa­mal­lasi taval­la. Eli taksin olisi tul­lut pysähtyä jo ennen risteystä, vaik­ka ensim­mäisen suo­ja­tien osalta sen ei tarvin­nutkaan ketään väistää (kun siinä ei ketään liikkunut).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.