Tukevasti kiskoilla

Tulin las­teni kanssa eilen Inter­cityl­lä Parikkalas­ta. Illal­la kymme­nen mais­sa ennen Lahtea junan alta kuu­lui kovaa pauket­ta. Jotain oli kiskoil­la junan alla. Ensim­mäisek­si tuli mieleen henkilöau­to, mut­ta kos­ka lisää tavaraa tuli koko ajan, ei se autokaan voin­ut olla. Olimme tör­män­neet radalle kaatuneisi­in pui­hin. Minus­ta juna ei jar­rut­tanut lainkaan ennen tör­mäys­tä, mut­ta voin olla väärässä. Nopeusra­joi­tus on tuol­la ratao­su­udel­la 160 km/h.

Juna pysähtyi niin nopeasti kuin sel­l­aisen saa pysähtymään. Ulkona näkyi pelkkää pimeyt­tä, mut­ta puhe­li­men GPS pal­jasti mei­dän ole­van Nas­to­las­sa aivan tien vier­essä. Veturi oli rik­ki ja ilmeis­es­ti ajo­jo­hdotkin osit­tain maassa. 

Run­saan tun­nin kulut­tua tuli paloau­to­ja ja palomiehet raiva­si­vat pusikon läpi käve­lykelpoisen reitin viereiselle tielle, jonne kol­men tun­nin odot­telun jäl­keen tuli busse­ja. Vai­herikkaan bus­si­matkan jäl­keen olin kotona joskus vähän neljän jäl­keen aamulla.

Junan nais­puo­li­nen kon­duk­tööri työ­tovere­i­neen piti matkus­ta­jat eri­no­mais­es­ti tietoise­na siitä, mitä on tekeil­lä – myös siitä, ettemme vielä tiedä, kos­ka päästään eteen­päin. Eri­no­mais­es­ti toimit­tu. Aina ei VR:n tiedo­tus­ta ole päässyt kehumaan.

Myös matkus­ta­jien kiitok­sek­si on san­ot­ta­va, että kun junan ovet avat­ti­in, että vähän tulisi jostain hap­pea ja viileyt­tä, kukaan ei men­nyt radalle sekoile­maan, kun se ker­ran kiel­let­ti­in.  Tosin kai joku oli ymmärtänyt ottaa jän­nit­teen pois ajojohdoista.

Me kaik­ki olimme hyvin iloisia siitä, että juna pysyi pystyssä.

36 vastausta artikkeliin “Tukevasti kiskoilla”

 1. Onnek­si olet hengis­sä! Ainek­set oli­si­vat olleet paljon pahempaan. Blo­gi olisi historiaa.. 🙁

  Sen ver­ran kuitenkin olen mieleltäni linko­lalainen, että min­ua jos­sain sielu­ni syvim­mis­sä sopukois­sa aina ilah­dut­taa, kun luon­to näyt­tää yliv­er­taisen mahtin­sa. Thaimaan tsunamis­takin sain jotain outoa tyy­dys­tä. Ja nimeno­maan Thaimaan tur­istien koke­mas­ta tsunamista, en laisinkaan köy­hien indone­sialais­ten osalta. 

  En kuitenkaan aio ampua ketään a la Auvi­nen, jos joku kavahti edel­listä kappaletta.

 2. Sin­gle Point of Fail­ure. Junas­sa on yksi todel­la heikko piirre: kun se ain­oa raide/rata on pois­sa pelis­sä, niin koko liikenne seisoo. Tosin Helsingis­sä tämäkään ei päde, sil­lä koko liikenne seisoo vaik­ka raitei­ta olisi kymme­nen, kun­han se yksit­täi­nen vika vaan sat­tuu huonosti

  Kuin­ka paljon muuten Suomen CO2 päästöt lask­i­vat, kun VR siir­tyi “päästöt­tömään” energiaan? 

  Tämä kiin­nos­taisi eri­tyis­es­ti kaikkia meitä jalankulk­i­joi­ta ja autoil­i­joi­ta, joiden matkan­teko tuot­taa ainakin saman ver­ran hiilid­iok­sidipäästöjä kuin lin­ja-autol­la kulke­vat. Polkupyörä onkin sit­ten vihreämpi kuin moni jalankulku ja autol­la ajo.

 3. Huo­matkaa orgasti­nen riemu siitä, että jotain oli “kiel­let­ty”. Mil­lähän oikeudel­la uni­vormupukuinen dezhurnik oikein “kiel­si” kansalaisia pois­tu­mas­ta junas­ta, jos nämä niin halu­si­vat? Huo­matkaa nyt, kenen haaveis­sa se neukku­la ja derkku­la oikein elävätkään.

  1. Tuo kiel­to joh­tui pelkästään siitä, että hän ei oikeas­t­aan olisi saanut ava­ta ovia, kos­ka siel­lä olisi voin­ut kuol­la sähköisku­un. Joskjus fvgoi rikkoa sään­töjä luo­vasti, jos ihmisil­lä on jokin keskenäi­nen moraali jäl­jel­lä. Lib­er­taanises­sa yhteiskun­nas­sa ei voi tehdä mitään järkevää.

 4. Mik­si val­tio ei rato­jen vier­estä ota maa­ta niin palj0n, ettei puut yle­ty radalle?

 5. Kun vähänkään miet­tii, niin tuo junastapois­tu­miskiel­to mitä järkevin. Jos joku hor­toilee ulos ja saa sähköiskun ajo­jo­h­dos­ta, hänen toim­intansa tuot­taa pelas­tus- ja raivaushenkilökun­nalle run­saasti ylimääristä vaivaa, mikä voi olla kohtalokas­ta tuol­laises­sa tilanteessa.

 6. Osmo:

  Lib­er­taanises­sa yhteiskun­nas­sa ei voi tehdä mitään järkevää.

  Mitä ihmettä?! Miten tämä nyt liit­tyy aiheeseen?

  Vai onks suhun tart­tunu tau­ti, että lib­er­taare­ja pitää pilkata joka välis­sä, kos­ka me ollaan niin ilmi­selvästi idiootteja?

 7. Suosi­tus olla pois­tu­mat­ta junas­ta olisi var­maan riit­tävä. Kun mitään todel­lista val­taa “kieltää” sitä ei edes ole.

  Punav­ihreä klus­teri nyt vaan rakas­taa kiel­to­ja ja kon­trol­lia näin kovasti.

 8. Art­turi:

  Vai onks suhun tart­tunu tau­ti, että lib­er­taare­ja pitää pilkata joka välis­sä, kos­ka me ollaan niin ilmi­selvästi idiootteja? 

  🙂 Osmol­la nyt vain näyt­tää ole­van ilmeinen aukko yleis­sivistyk­sessä, kos­ka “Tie orju­u­teen” on jäänyt luke­mat­ta. Voinen tuon jos­sain vai­heessa (tosin ain­oas­taan englan­ninkielisen pan­iok­sen, mut­ta tuskin on Osmolle ongel­ma) pos­tit­taa, niin saadaan tuokin ongel­ma pois päiväjärjestyksestä.

  Ja niin, jos jol­lakul­la muuten olisi tuos­ta suomenkieli­nen pain­os, niin olisin valmis osta­maan. Menee taa­tusti hyvään koti­in (ei min­ulle, vaan _tärkeälle_ ihmiselle).

  Kari

 9. Catili­na:

  Punav­ihreä klus­teri nyt vaan rakas­taa kiel­to­ja ja kon­trol­lia näin kovasti. 

  Minä itseasi­as­sa epäilen kon­duk­töörin olleen pait­si punav­ihreä klus­teri, niin myös RKP:läinen. Heille juuri kaiken­lainen itsen­sä toteut­tamisen kieltämi­nen olisi tyyp­il­listä. Var­maan kan­nat­ti vielä pakko­ruot­sia, mokoma.

  1. Kond­fuk­too­riu kuu­lut­ti Suomek­si ja englan­niksi. Ei sanaakaan ruot­sia. Ilmeis­es­ti yhtään mil­i­tant­tia RKP_läistä ei ollut paikalla.

 10. “Sin­gle Point of Fail­ure. Junas­sa on yksi todel­la heikko piirre: kun se ain­oa raide/rata on pois­sa pelis­sä, niin koko liikenne seisoo. Tosin Helsingis­sä tämäkään ei päde, sil­lä koko liikenne seisoo vaik­ka raitei­ta olisi kymme­nen, kun­han se yksit­täi­nen vika vaan sat­tuu huonosti”

  Miten niin huonos­ti? Melkein mikä tahansa yksit­täi­nen vika pysäyt­tää junaliikenteen.

 11. ‘Punav­ihreä klus­teri nyt vaan rakas­taa kiel­to­ja ja kon­trol­lia näin kovasti.’ (Catili­na)
  Tuol­la logi­ikalla, onko maail­mas­sa ylipään­sä mui­ta kuin punav­ihre­itä? (Pait­si tietysti Art­turi ja jokunen muu aito lib­er­taari, ja hekään tuskin näkevät mitään väärää siinä, että asi­akas sitoutuu nou­dat­ta­maan henkilökun­nan määräyk­siä vaarati­lanteessa. Jos tämä ei asi­akkaalle sovi, niin val­it­see sit­ten toisen palvelun­tar­joa­jan. Tai kävelee.)
  Käsit­tääk­seni kämyk­lus­terikin halu­aa kieltää/kontrolloida mon­enkin­laisia asioi­ta, mil­loin maa­han­muut­toa, mil­loin mina­reet­te­ja, mil­loin mitäkin. Mut­ta se on ilmeis­es­ti eri­laista, jalom­paa kieltämistä ja kontrollointia?

 12. Noh, juna on kuitenkin varsin tur­valli­nen kulkupeli.
  Ihme­tyt­tääkin Sin­nemäen yhtäkki­nen into tukea lentoli­iken­net­tä palka­nalen­nuksin: työn­tek­i­jät ajakoot työa­joa edelleen omil­la autoil­laan, mut­ta ilman kilo­metriko­r­vauk­sia — eihän lentokoneel­la joka paikkaan pääse. Eikä pääse junal­la eikä bussillakaan.

  1. Kilo­metriko­r­vaus tuot­taa nyt vero­ton­ta tuloa. Työ­nan­ta­jal­la olkoon val­ta mak­saa auton käytöstä vaik­ka kymp­pi kilo­metril­lä, mut­ta tämä on sil­loin kat­sot­ta­va palkak­si. Jos käyt­tää fir­man autoa omi­in ajoi­hin, verote­taan muis­taak­seni noin 36 sent­tiä kilo­metril­ta. Jos käyt­tää omaa autoa matkaan ter­veyskeskuk­seen, Kela mak­saa 20 sent­tiä kilo­metriltä. Miten sen vero­ton kilo­metriko­r­vaus voi olla 45 sent­tiä, Sewn­hän pitäiusi olla mar­gin­aa­likus­tan­nus­pe­rusteinen. Siis mitä lisäkus­tan­nuk­sia fir­man ajos­ta aiheutuu. Auton kulu­tu­mi­nen (pois­to) on lisäkus­tan­nus, kos­ka ja vaku­u­tus eivät ole.

 13. Jaa muuten, sama hom­ma kävi min­ulle lento­ken­täl­lä. Punav­ihreä tur­vatarkas­ta­ja ei antanut min­un viedä litran saip­pua­pul­loa käsi­matka­vatarois­sa, vaik­ka mitään todel­lista val­taa “kieltää” sitä ei täl­lä klus­ter­il­la olisi ollutkaan. Tämä punav­ihreän suvait­se­vais­ton mädän­näisyys on levin­nyt myös lentoemän­ti­in, jot­ka kiel­sivät puhe­li­men käytön lentokoneessa pää­tyen bus­sikuskin joka halusi “rahaa” kyy­dis­tä kaupunki­in. Mitään todel­lista val­taa “kieltää” jäniksenä matkus­tamista ei täl­läkään punav­ihreäl­lä olisi ollut.

 14. Jos käyt­tää omaa autoa matkaan ter­veyskeskuk­seen, Kela mak­saa 20 sent­tiä kilo­metriltä. Miten sen vero­ton kilo­metriko­r­vaus voi olla 45 sent­tiä, Sewn­hän pitäiusi olla marginaalikustannusperusteinen.

  Enpä tiedä mon­taakaan Kelan kor­vaus­la­jia, jos­sa kor­vaus vas­taisi kus­tan­nuk­sia. Kaik­ki kor­vauk­set perus­tu­vat yleen­sä tak­soi­hin, joil­la ko. palvelu­ja ei voi mis­tään ostaa.

  Verot­to­mia kilo­metriko­r­vauk­sia voi toki mah­dol­lis­es­ti arvostel­la siltä kannal­ta, etteivät ota lainkaan huomioon eri­laisia pääo­maku­lu­ja. Van­han saas­tut­ta­van japani­laisen per­heau­ton pääo­maku­lut per kilo­metri ovat lähel­lä nol­laa, jos­sa uuden hybri­di-mer­sun samat pääo­maku­lut nou­se­vat hel­posti yksin yli tuon verot­ta­jan määrit­telemän kilometrikorvauksen.

  Ihan sikäli asian vier­estä, että tämä ketju alkaa muren­e­maan las­ten hiekkalaatikkotasolle..

  PS. Ihan toinen asia on sit­ten, että pitääkö kateussy­istä mer­sukuskia ran­gaista jol­lain taval­la. Ehkä aset­ta­mal­la ajoneu­voko­htaiset alem­mat nopeusra­joituk­set kalli­ille länsiautoille?

  PPS. Par­jat­tu Autoli­it­to pitää sivuil­laan varsin kat­ta­van kul­u­laskurin, jol­la jokainen voi laskeskel­la sen kilo­metrin todel­liset kus­tan­nuk­set itselleen.

  1. PPS. Par­jat­tu Autoli­it­to pitää sivuil­laan varsin kat­ta­van kul­u­laskurin, jol­la jokainen voi laskeskel­la sen kilo­metrin todel­liset kus­tan­nuk­set itselleen.

   Tein näin. Tämä laskuri on aivan lois­ta­va, kos­ka se todis­taa väit­teeni oikeak­si parem­min itsekään luulin.
   Panin kaup­pa­matkus­ta­jan osta­maan tuliterän viisio­visen Peu­geot 207:n jol­la ajaa 60 000 km vuodessa ja pitää autoa viisi vuot­ta. Kos­ka auto on ostet­tu työ-ajo­ja varten, on oikeutet­tua laskea keskimääräisiä kus­tan­nuk­sia eikä lisäkustannuksia.

   Laskuri antoi kilo­metrikus­tan­nuk­sek­si 16 senttiä/km. Tämän mukaan 45 sentin kilo­metriko­r­vaus tuot­taa 1500 euroa vero­ton­ta yli­jäämää kuukaudessa. Paran­netaan siis autoa.
   Jos osti Bemarin, 320 d kus­tan­nuk­set nousi­vat 24 sent­ti­in kilo­metri. Tämä oli siis Autoli­iton tulk­in­ta kaup­pa­matkus­ta­jan kilometrikustannuksesta. 

   Kokeil­laan sitä taval­lista vähän autoa käyt­tävää Tahvoa. Sama Peu­geot, mut­ta nyt ben­sakäyt­töisenä. Mut­ta oste­taan siis uute­na ja myy­dään aivan liian aikaisin viiden vuo­den kuluttua.
   Ote­taan kak­si vaihtoehtoa:
   a) omaa ajoa 10 000 km/vuosi
   b) omaa ajoa 10 000 km/vuosi + työ­nan­ta­jan ajoa 1000 km/vuosi

   Vai­h­toe­hto a) kokon­aiskus­tan­nuk­set viidessä vuodessa 21376 euroa eli noin 43 senttiä/km Tähän luku­un usein virheel­lis­es­ti vedotaan.
   Vai­h­toe­hto b) kokon­aiskus­tan­nuk­set viidessä vuodessa 22014 euroa. Noista työ­nan­ta­jan 5000 km syn­tyi siis lisäkus­tan­nuk­sia 638 euroa eli 12,7 sent­tiä kilo­metri! Jos laskel­mas­sa on puut­tei­ta, val­i­tuk­set voi esit­tää Autoliitolle.

 15. Osmo: “Siis mitä lisäkus­tan­nuk­sia fir­man ajos­ta aiheutuu. Auton kulu­mi­nen (pois­to) on lisäkus­tan­nus, kos­ka ja vaku­u­tus eivät ole.”

  Huolto menee kilo­me­trien mukaan — ei ole halpaa.
  Olet­taisin vero­hallinnon laske­van kus­tan­nuk­set veron­saa­jan eduksi.
  Yksit­täi­nen pitkä reis­su voi tun­tua työn­tek­i­jästä edulliselta, mut­ta pitkän päälle edullisu­us on kyseenalaista.
  Ja vir­ka- ja työe­htosopimusten mukaan vir­ka- ja työ­mat­ka on tehtävä edullisim­mal­la taval­la — ei ole oma auto — joten kilo­metriko­r­vausten leikkaami­nen koskisi vain niitä, jot­ka päivit­täin joutu­vat käyt­tämään omaa autoa työajossa.
  Eikä se lentoli­iken­net­tä pelastaisi.

  1. Muis­tu­tan edelleen, että kun tein virka­matkan vuokrat­ul­la autol­la Sys­mään ja takaisin, kilo­metriko­r­vaus oli 1§65 euroa ja auton vuokraku­lu (sisältää ben­san) 122 euroa. Vaikea uskoa, ettei auton vuokra sisältäisi kaikkia autos­ta koitu­via kustannuksia.

 16. Tuo­mas S: “Punav­ihreä tur­vatarkas­ta­ja ei antanut min­un viedä litran saip­pua­pul­loa käsi­matka­vatarois­sa, vaik­ka mitään todel­lista val­taa “kieltää” sitä ei täl­lä klus­ter­il­la olisi ollutkaan.”
  Jaa. Kyl­lä kai lentokoneen omis­ta­jata­hol­la on oikeus sanoa, mitä kul­jete­taan. Eri­tyis­es­ti kun EU:n tur­vamääräyk­set sitä edel­lyt­tävät. Sub­jek­ti­ivista oikeut­ta lentomatkaan ei ole säädetty.

  Tuo­mas S: “Mitään todel­lista val­taa “kieltää” jäniksenä matkus­tamista ei täl­läkään punav­ihreäl­lä olisi ollut.”
  Että pitäisi siis päästää ilman lip­puakin matkus­ta­maan? Seu­raavak­si nämä kaik­ki-mulle-heti ‑ihmiset var­maan tunke­vat henkilöau­toi­hinkin, kun ei omis­ta­jal­la ole “val­taa” kieltää.
  O tem­po­ra, o mores!

 17. Vaikea uskoa, ettei auton vuokra sisältäisi kaikkia autos­ta koitu­via kustannuksia.

  Autovuokraamot eivät todel­lakaan pysy­isi pystyssä, jos jokainen asi­akas ajaisi kiin­teil­lä vuorokausi­hin­noil­la yli 400km per vrk. Eli vas­taus on: olet yksit­täi­nen asi­akas ja kan­nat­tavu­us muo­dos­tuu kaikkien asi­akkait­ten keskiarvosta.

  PS. Et myöskään laskenut mukaan sitä kek­simäärin 50 000€ auto­tal­lia ja sen pääo­makus­tan­nuk­sia, joka jokaisel­la yksi­ty­isautoil­i­jal­la on raken­net­tuna ökytontilleen.

  1. Auron vuokrahin­ta koos­t­ui lähin­nä kilo­metripo­h­jais­es­ta hin­nas­ta. Jos olisin ajanut kuukau­den aikana enem­män, olisin saanut auton vas­taavasti halvemmalla.
   Tarvit­seeko se autoil­i­ja sille autolleen toisen auto­tallin vain sen vuok­si, että ajaa myös fir­man auto­ja. Et vain sekoit­taisi keskimääräistä kus­tan­nus­ta ja työ­nan­ta­jan määräämistä matkoista aiheutu­via LISÄkus­tan­nuk­sia keskenään.

 18. OS: “Vaikea uskoa, ettei auton vuokra sisältäisi kaikkia autos­ta koitu­via kustannuksia.”

  Ei sisäl­lä. Kaupun­ki spon­ssaa nime­tyn paikan, jon­ka päivän hin­ta kan­takaupungis­sa on 1800 eur/v. Toisek­seen, jos ostaa laivueen auto­ja saa mit­takaavae­t­ua osto­hin­nas­ta, huoltosopimuk­sista ja vakuutuksista.

 19. Raimo K:

  O tem­po­ra, o mores!

  Vika ei tai­da olla ajas­sa eikä tavois­sakaan, vaan huumorintajussa.

 20. Jotain noiden kuluko­r­vausten tasos­ta ker­too että sel­l­ai­sis­sa työ­paikois­sa jois­sa aje­taan paljon, esimerkik­si kaup­pa­matkus­ta­ja, on täysin taval­lista että työ­nan­ta­ja määrää käyt­tämään fir­man autoa tai työ­suhdeau­toa. Tulee yri­tyk­selle paljon halvem­mak­si. Toinen tapa on käytän­nössä mak­saa vähän vähem­män palkkaa ja mak­saa vähän enem­män verot­tom­i­na kilo­metriko­r­vauksi­na, eli har­ras­taa pien­imuo­toista veronkier­toa. Sama jut­tu muuten päivära­ho­jen kanssa.

 21. Osmo: “Tämä oli siis Autoli­iton tulk­in­ta kaup­pa­matkus­ta­jan kilometrikustannuksesta.”

  Selvä. Mitähän Autoli­it­to on esit­tänyt verot­ta­jalle? Ja verot­ta­ja hyväksynyt?

  Tämä ei muuten koske meikäläistä henkilöko­htais­es­ti, tässä fir­mas­sa ei oma­l­la autol­la matkuste­ta. Tai siis saa matkus­taa, mut­ta kor­vaus tulee bus­si- tai junalipun mukaan.
  Ja kuka hul­lu nyt esim. Helsinki­in lähtisi oma­l­la autolla?

 22. Suosi­tan kaikkia kansalaisia, jot­ka joutu­vat käyt­tämään omaa autoa työa­joi­hin, kieltäy­tymään siitä kunniasta.

  Kuun­nel­laan sit­ten, miten elinkei­noelämä ja poli­ti­ikot kommentoivat !

 23. Asukaspysäköin­tipaik­ka kan­takaupungis­sa mak­saa 100 €/vuosi

  Täl­lä pal­stal­la on myös OS toimes­ta viitat­tu lukuisia ker­to­ja mieliku­vi­tuk­sel­lisi­in 30–50 tuhan­nen pysäköin­tipaikkoi­hin. Luku ja sen peruste­lut kel­paa­vat näem­mä autosaatanan vas­taiseen tais­telu­un, mut­ta jos vas­taa­va laitos raken­netaan omaan pihaan, niin luku ei kel­paa enää autonkäytön kus­tan­nuk­sia arvioidessa!?

  1. Kyl­lä 50 K€ on oikea hin­ta pysäköin­tipaikalle. Tuo oli vas­taus siihen, että auron­vuokraus­ta sub­ven­toidaan, kun se saa pysäköin­tipaikan läh­es samaan hin­taan kuin kuka vain. Kaikkia sub­ven­toidaan, mut­ta sitä ei voi käyt­tää perus­teena kilometrikorvauksiin.

 24. Niin. Jos sat­tumal­ta ajaisin kort­ti­ni hyl­lylle, niin mitähän työ­nan­ta­ja tuumaisi? Jär­jestäisi kul­je­tuk­sen? Mah­dol­lista. Onnek­si ikää on sen ver­ran, että voisin kor­tit­takin ajaa työ­nan­ta­jan han­kki­mal­la mopoau­tol­la työmatkat 🙂

 25. @Catilina

  Jos sat­tumal­ta ajaisin kort­ti­ni hyl­lylle, niin mitähän työ­nan­ta­ja tuumaisi? 

  Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa voisi käytän­nössä merk­itä lomau­tus­ta tai jopa irtisanomista.

 26. Muuten tuos­ta VR:n tiedo­tuk­ses­ta voi tode­ta sen ver­ran, että se riip­pu­un täysin junan konduktööristä.

  Itse matkustin samaise­na sun­nun­taina Inter­ci­ty-junal­la, jos­sa vaunuis­sa ei tuule­tus toimin­ut. Vaunut oli­vat Helsingistä lähtiessä olleet auringos­sa siten, että sisäl­lä oli 35 astet­ta läm­mintä. Kävelin puo­let junan pitu­ud­es­ta ker­tomaan asi­as­ta kon­nar­ille, joka vain tiuskaisi että ei sitä tuule­tus­ta saa­da toimimaan.

  Pasi­lan jäl­keen tuule­tus kuitenkin lähti toim­i­maan. Mitään kuu­lu­tus­ta seli­tyk­sen ja/tai pahoit­telun muo­dos­sa ei kuu­lunut. Kun lop­ul­ta liput tarkastet­ti­in, kysyin asi­as­ta toiselta kon­nar­il­ta ja hän tote­si että junas­ta oli jäänyt 1500V kytken­tä veturin ja vaunu­jen väliltä tekemät­tä. Oli­vat ilmeis­es­ti Pasi­las­sa lait­ta­neet kaapelin kiinni.

  Juna seisoi myös Riihimäel­lä ylimääräiset 15 min­u­ut­tia. Ilmeis­es­ti odot­te­limme toisen junan matkus­ta­jia, kos­ka juna lähti heti kun joukko ihmisiä oli tul­lut junaan. Kon­duk­töörit eivät kuitenkaan viitsi­neet ker­toa mitään tästä viivy­tyk­ses­tä matkus­ta­jille. Tam­pereelle saavuimme reilut 10 min­u­ut­tia myöhässä.

  Sinän­sä ylläol­e­va on kai nor­maalia VR:n toim­intaa, mut­ta ko. viat on niin hel­posti kor­jat­tavia, että kyseessä alkaa ole­maan jo asennevamma.

  Ensin­näkin miten voi olla, että tärkein vaunui­hin sähköä syöt­tävä kaapeli jää kytkemät­tä ja kukaan ei sitä huo­maa. Lentokonei­den kohdal­la toinen lentäjistä kiertää tark­ista­mas­sa koneen ennen lähtöä. Eikö veturinkul­jet­ta­jan tai kon­duk­töörin pitäisi tehdä samoin. Tuule­tuk­sen puut­teen olisi voin­ut tode­ta tark­istuk­sen yhtey­dessä ja kor­ja­ta vian jo ennenkuin matkus­ta­jat tuli­vat junaan hikoile­maan. Ja eikö sähkön­syötön puut­teesta syty vaunu­jen ohjaus­taulu­un mitään varoitusta…

  Lait­taa miet­timään, mitä mui­ta kytken­töjä voi jäädä tekemät­tä ja tark­ista­mat­ta. Ja onhan tästä se ennakko­ta­paus noin vuosi sit­ten kun vaunut rysäh­tivät asemalle.

  Ja mikä siinä sit­ten on pielessä, että kon­duk­töörit eivät kuu­lu­ta junas­sa mitään mis­tään. Automaat­tiset kuu­lu­tuk­set sen­täs tuli­vat asian­mukaises­ti, joten en usko että jär­jestelmässä oli vikaa.

  Johtopäätök­seni asi­as­ta on, että VR sal­lii työn­tek­i­jöi­den­sä käytök­sessä aivan liikaa vari­aa­tio­ta. Osa kon­duk­tööreistä hoitaa hom­mansa todel­la upeasti, osa on taasen täysin asi­akas­ta ymmärtämät­tömiä. En esim. lentoli­iken­teessä (johon juna­matkaa koke­muk­se­na voi parhait­en ver­ra­ta) ole koskaan tör­män­nyt vas­taavaan heit­te­lyyn palve­lu­ta­sos­sa. Lentoy­htiöt kil­pail­e­vat lujaa tois­t­en­sa kanssa ja niil­lä ei ole varaa huonoon palvelu­un. Monopoli-VR:llä sen sijaan näyt­tää olevan.

 27. “Panin kaup­pa­matkus­ta­jan osta­maan tuliterän viisio­visen Peu­geot 207:n jol­la ajaa 60 000 km vuodessa ja pitää autoa viisi vuotta.” 

  Esimerk­ki ei ole tästä maail­mas­ta. Peu­geot 207:lla ei aje­ta 300000 km työkäytössä, se on aivan var­ma. Mei­dän yri­tyk­sessä on diesel Opel com­bo­ja ja myyn­tiedus­ta­jil­la Toy­ota Aven­sik­sia. Molemat menee vai­h­toon viimeistään kun niil­lä on ajet­tu 120 ‑150 000km. Se on vain pakko kos­ka tuon jäl­keen huolto päiviä tulee liikaa ja se taas aiheut­taa kohtu­ut­tomasti kustannuksia.

  Vaik­ka leas­ing sop­pari kat­taisikin vai­h­toau­ton niin käytän­nössä työn­tek­i­jältä tuhrautuu yllätävään ajoneu­von hajoamiseen vähin­tään puo­let työpäivästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.