Veroremontti(kin) seuraavalle hallitukselle

Mini­hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa päädyt­ti­in siirtämään vuosia Het­emäen työryh­mässä  valmis­tel­tu suuri verore­mont­ti vaalien yli seu­raavalle hal­li­tuk­selle. Ehkä se oli viisas­ta, kun asiantun­ti­jat niin sanovat, mut­ta ihme­tyt­tää hal­li­tus, joka siirtää seu­raa­jalleen läh­es kaiken. Kun hal­li­tus­val­las­ta niin vah­vasti vaaleis­sa tapel­laan, luulisi hal­li­tuk­seen pää­se­vien pyrkivän tekemään omana aikanaan mah­dol­lisim­man paljon niin, ettei mah­dol­lisen vaal­i­tap­pi­on jäl­keen jää seu­raa­jalle mitään tehtävää. Mis­tä isoista asioista tämä hal­li­tus on oikein päättänyt?

7 vastausta artikkeliin “Veroremontti(kin) seuraavalle hallitukselle”

 1. Ode
  “luulisi hal­li­tuk­seen pää­se­vien pyrkivän tekemään omana aikanaan mah­dol­lisim­man paljon niin, ettei mah­dol­lisen vaal­i­tap­pi­on jäl­keen jää seu­raa­jalle mitään tehtävää.”

  Noin tietenkin kan­nat­taa toimia, mikäli vaal­i­tap­pio on var­ma. Jos se taas ole, ei mis­sään nimessä kan­na­ta tuho­ta omaa kan­na­tus­po­h­jaa juuri ennen vaale­ja tekemäl­lä ikäviä päätöksiä. 

  Nyt men­nään hissutellen vaalei­hin ja sen jäl­keen ale­taan tekemään niitä leikkauksia.

  Ihmiset eivät halua kuul­la ikäviä asioi­ta. Mieluiten kaik­ki kuule­vat kuin­ka hyv­in­voin­ti­val­tio pelaste­taan lisäämäl­lä juuri kyseisen äänestäjän saamia ilmaisia palvelui­ta nos­ta­mat­ta hänen vero­tus­ta (muiden vero­ja voidaan tietenkin surut­ta nostaa).

  Omas­ta mielestäni nyt olisi kyl­lä hyvä paik­ka pitää ennenaikaiset vaalit, ihan vaan sen takia että ne saadaan alta pois ja päästään tekemään leikkauk­sia. Se on nimit­täin aivan var­ma, että seu­raa­va hal­li­tus, oli­pa siel­lä ketä tahansa, ei selviä ilman saksia!

 2. Niin­pä.
  Kun ei tee mitään, ei tee virheitä.
  Tähän Kataisen suo­sio perus­tuu — ja supliikkiin.

 3. Eiköhän tuo­hon lis­taan tule aika paljon muu­tok­sia vielä hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa. 🙂 EU:n sisäi­nen verokil­pailu on pakko tääl­läkin vähitellen ymmärtää ja hyväksyä, jos aiomme saa­da kasaan edes jonkin ver­ran yhteistä hyvää. 🙁 Noil­la lin­jauk­sil­la lop­utkin pääo­mat häviävät Suomes­ta kil­pailukykyisem­pi­in EU-maihin. 😀

 4. Tot­ta kai Keskus­ta siirtää vas­tu­un seu­raavalle, jos ei istukkaan seu­raavas­sa hal­li­tuk­ses­sa, niin pääsee riekku­maan oppo­si­tios­ta, jos sit­ten istuu niin uudet uraa luo­vat keskusta­laiset päämis­teri ja min­is­ter­it pää­sevät parrasvaloihin.

  Keskustalle avau­tuu kuitenkin myös mah­dol­lisu­us oppo­si­tios­sa vetää tiukkaa oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa, kun ikävät realitet­tit tule­vat seu­raa­van hal­li­tuk­sen eteen. Eiköhän tääkin oo ihan vaan tak­ti­nen veto Keskustalle toimia näin.

 5. Tässä tulee ilmi yksi yksi mei­dän demokraat­tisen jär­jestelmän inhot­tavim­mista puolista. Val­las­sa pysymi­nen on tärkeäm­pää kuin asioiden järkevä hoito. Äänestäjien nuolem­i­nen nousee pääasiaksi.

 6. Sep­po, jos kansa täl­lais­es­ta palk­it­see niin turha siitä on jär­jestelmää syyt­tää. Kansa saa niin “hyvät” johta­jat kuin se ansaitsee.

 7. Kansa saa niin “hyvät” johta­jat kuin se ansaitsee.

  Ihme paskaa. Kansa saa niin hyvät (ja huonot) johta­jat kuin jär­jestelmä tuot­taa. Jos ain­oas­sa mah­dol­lises­sa kau­pas­sa on koskaan vain mari­noitua lihaa eikä mitään muu­ta, niin se ei todel­lakaan ole asi­akkaan vika ettei muu­ta osta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.