Suomen paras

Vähän omake­hua:

Cision Oy on rankan­nut pohjo­is­maiset poli­it­tiset blog­it käyt­täen rajauk­se­na sitä, etteivät lehtien toimit­ta­jien omat blog­it kel­paa kilpailuun.

Tämä blo­gi valit­ti­in Suomen parhaak­si. Suo­ma­lai­sista blo­geista toisek­si parhaak­si valit­ti­in valit­ti­in Jyr­ki Kasvin blogi.

Kat­so uuti­nen tästä. (Löy­tyy sieltä aika alhaalta)

28 vastausta artikkeliin “Suomen paras”

 1. Ainakin mital­isi­jalle tulisi lait­taa Carl Bildtin ‘Alla dessa dagar’-blogi. http://carlbildt.wordpress.com/

  Mut­ta jos joku halu­aa jär­jestää kil­pailun pohjo­is­maid­en parhaista blo­geista, jos­sa vain suo­ma­laisil­la on osan­ot­to-oikeus, niin onhan sekin sit­ten jotain.

 2. Pohjo­is­maiset?
  Lis­tas­sa lukee suomalaiset.
  Lievää jakomielisyyt­tä firmassa.

  1. Tek­stistä saa käsi­tyk­sen, että pohjo­is­maiset, mut­ta ilmeis­es­ti tek­stis­sä on virhe. Sik­si kor­jasin artikkelia.

 3. Soin­in­vaara ansait­see ykkös­si­jansa. Muut suo­ma­laiset poli­it­tiset blog­gaa­jat tule­vat kaukana perässä, valitettavasti.

 4. Voimme var­maan kumpikin kehua? Mut­ta tuskin kuitenkaan parem­muud­es­ta? Eikö kyse ollut kir­joitet­tu­jen artikkelei­den määrästä?

 5. Samaa mieltä Cision Oy:n kanssa. Ain­oa blo­gi, jota seu­raan todel­la säännöllisesti. 🙂

 6. No höh, Heikki? 

  Älä nyt vie pikku Osmol­ta nar­sis­tisen mieli­hyvän tuo­maa suun­na­ton­ta onnen­tun­net­ta ja näin vapun alla vielä.… Vähän kuin tikkarin nap­paisi lapsen suusta. 

  Tässähän nyt oli vain otet­tu esi­in listal­ta erik­seen Suomen blog­it ja ketä nyt edes kiin­nos­taa jonkin köy­hän islanti­laisen tuhkainen blogi?

  Eli ihan mielekästäkin erot­taa suo­ma­laiset blog­gauk­set muista pohjo­is­mai­sista räpel­lyk­sistä kiin­nos­ta­van infor­maa­tion kannalta.

 7. hmm.. onnea, ei tämä huono ole, mut­ta jos lukee muut niin huo­maa että tuos­sa on jotain pahasti mätää kun siel­lä toplis­tas­sa on vähem­män ansioitunei­ta, ja samal­la var­maan vuosikymme­nen merkit­tävin suo­ma­lainen blo­gi… hal­la-ahon scrip­ta jäi ilman minkään­laista mainintaa.

  Val­i­tan, mut­ta sin­ua on käytet­ty hyväksi. 🙁
  (hyvä nimi roskan päähän, ja antaa ymmärtää että nämä muutkin, että eikä sit­ten parem­pia ole..)

 8. Hyvä Osmo ja onnit­te­lut. Minus­takin kir­joi­tat älykkäästi ja riip­pumat­tomasti maail­man menos­ta. Tosin Helsin­ki-keskeisyys on ajoit­tain rasit­tavaa täältä per­ife­ri­as­ta katsottuna.
  Kun lukee arvostet­tua blo­gia, niin omakin viisaus lisään­tyy par­il­la piir­ul­la — toivon mukaan.

 9. Voimme var­maan kumpikin kehua? Mut­ta tuskin kuitenkaan parem­muud­es­ta? Eikö kyse ollut kir­joitet­tu­jen artikkelei­den määrästä?

  Käsit­tääk­seni kyse on medi­anäkyvyy­destä ja siinä mielessä laadus­takin — ei pelkästään artikkelei­den määrästä, joskin sekin on ollut mit­tarin osana. Voin tämän tark­istaa, mut­ta men­nee vapun jälkeisille päiville. 

  Pidä blo­gia oma­l­la nimel­läsi, niin voit seu­raa­vana vuon­na voittaa…

 10. Osmol­la on (aina) hyvät avauk­set ja ykkös­si­ja kuu­luu myös tätä blo­gia seu­raavalle ja akti­ivis­es­ti itseään ilmai­se­valle vak­i­tuiselle porukalle. Kom­men­tit ovat aina asial­lisia, aihet­ta vähin­täänkin sivuavia ja useim­miten mie­lenki­in­toa herättäviä.
  Mod­er­aat­torikin on pääsään­töis­es­ti ollut hereillä.
  Paljon on sarkaa rehelliselle blog­gaa­jalle kynnettäväksi.
  Kuka muuten puo­lus­taisi lobbareita ?

 11. Listal­ta puut­tui yksi blo­gi, jota seu­raan akti­ivis­es­ti: Erk­ki Tuomio­jan blo­gi. En ole läh­eskään aina hänen kanssaan samaa mieltä, mut­ta sil­lä miehel­lä on kyl­lä san­ot­tavaa ja kykyä sanoa se. 

  Vai voiko tuo­ta pitää blogi­na, kun mah­dol­lisu­us kom­men­toi­da puuttuu?

 12. Eihän tässä ole edes kil­pailua. Osmol­la on tässä suh­teessa läh­es monop­o­li. Hyvää kuvaa arvioin­nista ei tosin anna se, että toise­na on Jyr­ki J J Kasvin blo­gi, noin korkeal­la. Se blo­gi päivit­tyy har­voin eikä ole dialogi­nen. Ja jos Erk­ki Tuomio­jan blo­gi ei edes yllä listalle vaik­ka tuot­taa toisi­naan otsikoi­ta val­takun­nan lehtiin.
  Istu­vat kansane­dus­ta­jat eivät kykene tietenkään jatku­vas­sa aika­pu­las­sa pitämään kovin akti­ivista blo­gia. Sit­ten esimerkik­si Uuden Suomen ns. poli­it­tiset blog­it ovat kuta kuinkin mie­lenki­in­not­to­mia, kos­ka niiden keskuste­lut ja kom­men­toin­nit lähtevät jo vähin­tään toises­sa kom­men­tis­sa ‘käsistä’.
  Onnek­si on Osmo.

 13. Onnek­si olkoon, Osmo! Ihan aiheesta voitit tuon kisan.

  Riit­ta: tietenkin Tuomio­jan blo­gi on blo­gi ilman kom­ment­te­jakin, mut­ta parem­muu­den kah­den tasaver­taisen blo­gin välil­lä ratkaisee alus­tuk­sia seu­raavien keskustelu­jen kiinnostavuus. 

  Parhaat blog­gar­it kuten Osmo näyt­täi­sivät naut­ti­van tuimas­ta väit­telystä ja julkai­se­vat vas­taansanomiset. Turhan suuri osa blog­gareista päästää läpi vain kehut.

  Keskustelun sal­lim­i­nen edel­lyt­tää vaival­loista ja her­paan­tu­ma­ton­ta valvon­taa, mikä voi olla syy siihen, ettei kom­men­toin­tia ole sallittu.

 14. Kuka nyt kiristää?

  Kiitos havain­nos­ta. Onnek­si totu­us ei kuitenkaan ihan noin huono ole, KLn nyt jo toimivil­la tilas­toil­la jotain 700 — 1000 kävi­jää viikossa.

  Taisi men­nä yhteys oin­dexi­in suuren blo­gisi­ir­roksen myötä jotenkin vituraan.

  Mut­ta kun en ole poli­itikko, ei sil­läkään olisi niin väliä.

 15. Keskustelun sal­lim­i­nen edel­lyt­tää vaival­loista ja her­paan­tu­ma­ton­ta valvon­taa, mikä voi olla syy siihen, ettei kom­men­toin­tia ole sallittu. 

  Tuomio­jan tyyli on niin provosoi­va, että se jos mikä poik­isi kyl­lä paljon mie­lenki­in­toista keskustelua… ja oletet­tavasti myös melkoisen määrän roskaa.

 16. Hyvää kuvaa arvioin­nista ei tosin anna se, että toise­na on Jyr­ki J J Kasvin blo­gi, noin korkeal­la. Se blo­gi päivit­tyy har­voin eikä ole dialoginen.

  Kasvin ei ole annet­tu puhua sen jäl­keen, kun Vihreät pää­sivät hal­li­tuk­seen. Sen toilailu­ja kat­sel­lessa arvaa, että san­ot­tavaa olisi ollut ja paljonkin. Enkä usko niiden san­omis­ten ole­van sel­l­aisia, että ne mitenkään saataisi­in näyt­tämään salonkikelpoisilta.

 17. Onnit­te­lut Osmolle! 

  Tämä on paras seu­raamis­tani poli­it­ti­sista blo­geista, ei vain Pohjo­is­mais­sa vaan koko maailmassa.

  Jos­sain vai­heessa luin jopa kom­men­tit, mut­ta kun suurin osa niistä on yhtä turhia kuin tämä, nykyään skan­naan vain Osmon vastaukset.

 18. Tämä on tosi­aan hyvä blogi.

  Ylläpitäjä toimii akti­ivis­es­ti ja blogi­in syn­tyy hyvää keskustelua. Tämä on inter­netin vuorovaiku­tus­ta elävim­mil­lään ja parhaimmillaan.

  Toiv­ot­tavasti Osmol­la riit­tää aikaa ja mie­lenki­in­toa ylläpitää tätä samaan tahti­in kuin tähän asti.

 19. Itsekin luen tästä blo­gista ensisi­jais­es­ti Osmon kom­men­tit ja yleen­sä sen kom­men­titn, johon on viitattu.

  Joten vinkkinä vaan että poikkeuk­sel­lisen hyviä kom­ment­te­ja kan­nat­taa kom­men­toi­da vaikka­pa vain kir­joit­ta­mal­la “Hyvä kommentti.”

 20. Suomen kansa voi nukkua huo­let­ta sil­lä Osmo ajat­telee, samoin Eki. Kak­si nimeä — min­is­terin arvon­i­men arvoista?

 21. Mus­ta tää on ihan vitun tyl­sä blo­gi. Ei tosi­aan mikään Suomen, Helsin­gin tai edes Kata­janokan paras. 

  Kuka nainen nyt tääl­lä ees viit­tis sanoa mitään. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.