Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2009

Jakomäen ostari

Meni läpi äänestyk­sit­tä. Poljin kat­so­maan paikkaa, ja aika hun­ningol­la se on. Ostarin ehost­a­mi­nen on eri­no­mainen asia. Toivoisi sille itseasi­as­sa vähän laa­jen­e­mis­takin, kos­ka tuol­lainen on oikea paik­ka vähän isom­mallekin kau­palle. Seudulle on tulos­sa lisää asukkaita.

Pysäköin­ti­mak­sut

Mak­su­jen koro­tus oli Helsin­gin bud­jet­ti­sop­ua, joten kaik­ki hyväksyivät sen sel­l­aise­naan, jopa demar­it, vaik­ka eivät bud­jet­ti­sovus­sa olekaan. Asi­as­ta keskustelti­in silti yli tun­ti. Virkamiehet ihmette­liv­ät, mik­si niin suuri osa autoil­i­joista mak­saa yhä kolikol­la, vaik­ka muut mak­su­ta­vat oli­si­vat kätevämpiä. Edullisin on erilli­nen mak­su­laite, kos­ka sil­lä mak­saa vain siitä ajas­ta, jon­ka auto oikeasti seisoo pysäköin­tipaikalla, kun muil­la tavoil­la pitää mak­saa var­muu­den vuok­si vähän enemmän.

Asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sia on liik­keel­lä aivan liikaa (31 000) suh­teessa tar­jol­la ole­vi­in paikkoi­hin (19 000) Tilanne on pahin Töölössä, jos­sa tun­nuk­sia on enem­män kuin kak­si paikkaa kohden. Tässä asi­as­sa tehokku­us ja vähän tör­pösti määritel­ty oikeu­den­mukaisu­us tör­määvät yhteen. Olisi perustel­tua ottaa tun­nuk­ses­ta korkeampi mak­su siel­lä, mis­sä kysyn­tä ja tar­jon­ta ovat pahiten epä­tas­apain­os­sa – tämä voitaisi­in tehdä huu­tokaup­paa­mal­la tun­nuk­sia se määrä, jol­la voidaan siedet­tävät olot tar­jo­ta. Haa­gas­sa nykyi­nenkään koro­tus ei ole perusteltu.

Jos voisin laeista piit­taa­mat­ta tehdä kuten halu­an, nos­taisin asuk­jaspysäköin­tipaikko­jen hin­to­ja tun­tu­vasti ja kor­vamerk­it­sisin tästä saata­vat rahat maanalaisen pysäköin­nin sub­ven­toin­ti­in. Halu­aisin joil­takin kaduil­ta pysäköin­tipaikat pois kokon­aan, jot­ta kaduista saisi pihakatu­jen verkos­ton ruutukaava-alueelle.

Esil­lä oli myös aja­tus, että mak­sullisu­u­den aikaa piden­net­täisi­in nykyis­es­tä klo 19, jot­ta ulkop­uoliset eivät veisi asukaspysäköin­tipaikko­ja iltaisin.

Kun pysäköin­tipaikko­ja on aivan liian vähän, virkamiehet halu­aisi­vat tehdä niitä enem­män lisäämäl­lä mm. vinopy­säköin­tiä. Se taas edel­lyt­täisi usein jalka­käytävien kaven­tamista. Hmmh?!

Muutkin asi­at menivät äänestyk­sit­tä lis­tan mukaan.

Odot­telemme kah­den viikon päästä kun­non riitaa Kata­janokan hotellista.

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2009”

 1. “Virkamiehet ihmette­liv­ät, mik­si niin suuri osa autoil­i­joista mak­saa yhä kolikol­la, vaik­ka muut mak­su­ta­vat oli­si­vat kätevämpiä. Edullisin on erilli­nen mak­su­laite, kos­ka sil­lä mak­saa vain siitä ajas­ta, jon­ka auto oikeasti seisoo pysäköin­tipaikalla, kun muil­la tavoil­la pitää mak­saa var­muu­den vuok­si vähän enemmän.”

  Minäkin mak­soin kolikoil­la (joi­ta min­ul­la on autossa aina kukkarolli­nen), kunnes ker­an tuli kiire parkkik­selta raken­nus­tarkas­tusvi­ras­toon ennen sen sulkemista enkä ehtinyt käy­dä mak­suau­tomaatin kaut­ta. Ajat­telin, että eipähän enää lap­puli­isat kul­je. Kulki­vat tietenkin samaan paikkaan leimaut­ta­maan kort­tin­sa, myös min­un autoni ohitse.

  Pari päivää myöhem­min oli asi­aa Kasarminto­rille ja ostin kak­sikin maksulaitetta.

  Jos oiken muis­tan, mak­su­lait­ten voi ostaa vain muu­tamista paikoista ja vir­ka-aikana. Lada­ta voi R‑kioskilla. Ostopaikko­ja voisi lisätä — ja samal­la myös ospai yhteiskäytöstä koko pk-seudul­la. ts. Helsin­gin /Espoon /avntaa mak­su käy muisakin pk-sedun kaupungeis­sa. Vrt. postimaksusopimus.

 2. Mik­si ihmeessä on otet­tu käyt­töön kankea eril­lis­laite, mik­sei käytetä läpyskää, joka melkein kaikil­la jo on: pankkiko­rt­ti. Tam­pereel­la on jo kek­sit­ty pankkiko­r­tilla toimi­va pysäköintiautomaatti.

 3. Viistopy­säköin­nistä.

  Entä jos ei kaven­net­taisikaan jalka­käytävää, vaan tehtäisi­in niistä viistoparkeista lyhyem­piä? Sil­loin niitä olisi mah­dol­lista rak­en­taa vähän kapeam­millekin kaduille. Pysäköin­tipaikko­ja saataisi­in enem­män, mut­ta toisaal­ta niihin mah­tu­isi­vat vain pienikokoiset autot. Siinä olisi hyvä kan­nuste kaupunki­laisille han­kkia niukkaan katu­ti­laan parem­min sopivia ja vähem­män saas­tut­tavia pikkuautoja.

 4. Keltainen Comet-mak­su­laite on aikamoinen rahas­tusautomaat­ti. Kun lataan netistä 100 eurol­la pysäköin­ti­aikaa, veloite­taan min­ul­ta 10 euron palkkio itsepalvelusta. 

  Ilmeis­es­ti pysäköin­ti­aikaa ei voi lada­ta mil­lään taval­la ilman ylimääräistä maksua?

 5. Onko kukaan tutk­in­ut sitä, kuin­ka monel­la taloudel­la on kak­si asukaspysäköin­ti­tun­nus­ta? Ei siitä var­maan isoa apua ole, jos olisi mah­dol­lista saa­da vain yksi tun­nus per talous, mut­ta tuskin siitä hait­taakaan olisi. 

  Ja joo… olisi sekin jotain, kun nyt auto­jakin verote­taan päästö­jen perus­teel­la, niin asukaspysäköin­tiäkin verotet­taisi­in auton pitu­u­den (lev­ey­denkin?) mukaan. Eli suosit­taisi­in ahtaiseen keskus­takaupunki­in parem­min sopivia auto­ja näinkin. Vinopy­säköin­nin ongel­mana kyl­lä näen sen, että autot alkaa olla sen ver­ran lev­eitä (ja keskus­tan kadut kun eivät hel­posti lev­ene), että paikko­jen lisään­tymi­nen olisi marginaalista.

 6. Mihin nyt korote­tus­ta asukaspysäköin­nistä saata­va raha käytetään?

  Lumen poisvi­en­ti on olisi suotavaa.
  Nyt aurauk­ses­ta tulee mieleen vain englan­ninkieli­nen fraasi “work­ing hard­er — not smarter” eli ensin aura ajaa lumi­vallin auto­jen eteen ja sit­ten autoil­i­ja lapi­oi sen takaisin tielle.

  Ehdo­tus mak­sullisen ajan piden­tämis­es­tä klo 19 on hyvä. Näin nyt korote­tulle asukaspysäköin­ti mak­sulle saataisi­in jotakin lisäarvoa.

 7. Asukaspysäköin­nin tapainen yleispysäköin­tilu­pa toimii näil­lä lumil­la aika huonos­ti. Suuri osa pysäköin­ti­ti­las­ta on lumen peitossa. Taval­lisen autoil­i­jan ei kan­na­ta itselleen ruu­tua lapi­oi­da auki, kos­ka huomen­na joku muu kaap­paa sen ja siten naut­tii työn hedelmät.

  Entäpä jos myytäisiin/vuokrattaisiin pitkäaikaises­ti yksit­täiset pysäköin­tiru­udut? Sil­loin ei ylikäyt­töä tulisi, ja ruudun halti­jal­la olisi intres­si puhdis­taa ruutunsa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.