Vauraus ja aika ‑kirjasta pokkariversio

Vau­raus ja aika ‑kir­jan pain­os lop­pui kevääl­lä. Nyt siitä on tul­lut pokkariver­sio, jota saa kau­pas­ta noin kahdek­san euron hin­taan. Samaan hin­taan sitä voi tila­ta min­ul­ta omis­tuskir­joituk­sel­la varustet­tuna tuol­ta ylä­palkin kohdas­ta “Julka­isut”. Alku­peräiskoos­sa sitä ymmärtääk­seni saa enää min­ul­ta, eikä niitä min­ul­lakaan kovin mon­ta ole.

Myös kir­jan Fil­lar­il­la Niz­za­an pain­os on lop­pu. Sitäkin saa enää min­ul­ta. Pokkari­pain­os tulee ehkä keväällä.

4 vastausta artikkeliin “Vauraus ja aika ‑kirjasta pokkariversio”

  1. Mis­säs vai­heessa aiot myy­dä niitä 1,5 euron pain­ok­sia, nyt kun kir­jan kus­tan­nuk­set ovat var­maankin katet­tu ja ketjun jokaiselle tomi­jalle on jäänyt vähän voitakin leivän päälle? 😉

  2. Tyh­mä kysymys, mik­si näitä ei voi alku­perin julka­ista halpoina kympin pokkareina? Hin­ta­jous­to kahdeksasta[8] eurosta kahteenkymmeneen[20] euroon on aika jyrkkä.

  3. Monop­o­li hin­noit­telee näin. Ensin myy­dään “pre­mi­um” kamaa kalli­il­la ja vas­ta sit­ten halpisver­sio­ta lopuille. Jos pokkari ilmesty­isi heti, niin kaik­ki ostaisi pokkariver­sion ja se ylimääräi­nen 12 euroa jäisi saa­mat­ta niiltä jot­ka halu­a­vat kir­jan heti. Tässä mak­si­moidaan voit­toa. Tämä hin­noit­telupoli­ti­ik­ka ei ole yhteiskun­nal­lis­es­ti opti­maali, kos­ka se pakot­taa myös ne jot­ka halu­aisi­vat pokkarin heti osta­maan kovakan­tisen, mut­ta parem­paa ei ole oikeas­t­aan kek­sit­ty (kts. keskuste­lut tekijänoikeuksista).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.