Helsinki 11.7.2009

Olen lisäil­lyt aiem­piin artik­ke­lei­hin kuvia. 

Pää­sin mat­kaan yhdek­sän mais­sa. Edes­sä oli sadan kilo­met­rin­tai­val Tal­lin­naan. Otin täh­täi­mee­ni klo 17:n lau­tan. Mat­ka meni kui­ten­kin tyy­nes­sä sääs­sä niin jou­tui­sas­ti, että aien­sin tavoi­tet­ta kah­del­la tun­nil­la. Kah­den mais­sa kaar­sin Tal­lin­nan sata­maan vain havai­tak­se­ni, että kel­lo 15:n laut­ta oli peruu­tet­tu. Huk­kaan meni sekin hikoi­lu! Mut­ta minun ikä­ni ja kun­to­ni puo­les­ta ja rep­pu seläs­sä mat­ka­no­peus tau­koi­neen oli ihan hyvä.

Söin lou­naan van­has­sa kau­pun­gis­sa suo­ma­lai­sen yri­tys­joh­ta­jan kans­sa, joka oli palaa­mas­sa liikematkalta.

Mat­kaa tuli seit­se­män vuo­ro­kau­den aika­na 883 kilo­met­riä, pää­osin myötätuulessa(!)

Minun piti alun perin läh­teä pyö­räi­le­mään Rans­kaan, mut­ta koh­de vaih­tui vaa­ti­mat­to­mam­min Bal­tiak­si. Rans­ka oli­si var­maan­kin ollut kiin­toi­sam­pi, sil­lä mat­kal­la­ni oli pal­jon tyl­siä mai­se­mia ja kilo­met­rien pitui­sia suo­ria. Oli myös pal­jon nähtävää.

Bal­ti­aan kan­nat­tai­si ehkä men­nä joko lähes maas­to­pyö­räl­lä, jot­ta voi kul­kea hiek­ka­pääl­lys­tei­siä pik­ku­tei­tä pit­kin hidas­ta vauh­tia tai sit­ten kilo­met­rin nie­le­mi­nen mie­les­sään maan­tie­pyö­räl­lä lähin­nä kun­toi­le­mas­sa. Jos valit­see maan­tie­pyö­rän, pitäi­si ottaa pääl­lys­teen laa­dus­ta parem­min sel­vää. Bal­tias­sa käy­te­tään pal­jon maan­tie­pyö­riä, joten hyviä­kin reit­te­jä on, mut­ta ne pitäi­si tie­tää. Minä käy­tin pal­jon aikaa valo­ku­vauk­seen, kos­ka olin osta­nut itsel­le­ni uuden jär­jes­tel­mä­ka­me­ran, jon­ka omi­nai­suuk­sia piti kokeilla.

3 vastausta artikkeliin “Helsinki 11.7.2009”

  1. Tos­sa hom­mas­sa­han tulee hiki, mie­lum­min meni­sin moottoripyörällä : )

  2. Ns. cycloc­ross-fil­la­ri on ollut koh­ta­lai­sen toi­mi­va rat­kai­su. Se on muu­ten kuin maan­tie­pyö­rä mut­ta jar­rut ovat maas­to­pyö­räs­tä ja haa­ruk­kaan mah­tuu leveäm­pi ren­gas. Käy­tän itse 32mm Schwal­be Marat­hon ren­gas­ta jos­sa on muka­vat vie­rin­tä­omi­nai­suu­det ja pis­to­suo­jaus. Hyvin ovat kestäneet. 

    Rep­pua en käy­tä kos­ka se saa sel­kä­ni kipeäk­si. Lai­naan ystä­väl­tä­ni Bob Yak-kär­ryn. Sen kans­sa liik­ku­mi­nen vaa­tii pien­tä har­joit­te­lua tiu­kois­sa mut­kis­sa ja pysäh­tyes­sä. Bal­tian tasai­sil­la teil­lä kär­ryn lisä­pai­no­kaan ei aiheu­ta ongelmia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.