Smiltene 8.7.2009

Aamul­la tiedustelin, löy­tyykö Sigul­das­ta inter­net-kahvi­laa. Oli lopet­tanut puoli vuot­ta sit­ten. Lama. Kom­mu­nikaat­to­ril­la blo­gin päivit­tämi­nen on työlästä, kos­ka ohjel­ma kaatuu yht­enään. Näin käy vain blogi­ni kanssa.

Olen vähän ihmetellyt,miten päivä­matkani Niz­za­an pyöräil­lessä oli­vat niin lyhy­itä. Nyt syy muis­tui mieleen kun puskin rajus­sa vas­tatu­u­lessa kohti itää.  Jopa alamessä piti käyt­tää pien­impiä ylämäki­vai­htei­ta. Mut­ta pahempaa oli tulos­sa. Olin aiem­min kiron­nut paikat­tua asfalt­tia, mut­ta nyt sain tutus­tua paikkaa­mat­tomaan. Asfaltissa oli lau­tasenkokoisia reik­iä, jot­ka tuhoaisi­vat etu­van­teen, jos sel­l­aiseen täysil­lä osuisi.

Söin lounas­ta Cesis­sä ja kävin inter­netkahvi­las­sa. Sor­ry, mut­ta näp­päimistöstä ei saanut ääkkösiä irti.

Matkan jakues­sa osui Cesin laidal­la rank­ka ukkosku­uro kohdalle. Pelas­tauduin K‑Raudan ostoskär­ry­suo­juk­sen alle. Sade lakkasi nopeasti, mut­ta kos­ka maa oli märkä, huputin repun. 

K‑Rauta luot­ti ympäri maail­maa kaikkien tun­temaan brändi­in­sä niin paljon, ettei main­oskyltissä ker­tonut toim­intansa luo­teesta mil­lään paikallis­es­ti ymär­ret­täväl­lä kielel­lä. En men­nyt sisään kaup­paan, mut­ta val­ta­va parkkipaik­ka oli läh­es tyhjä. Tässä ei polte­ta ruot­salais­pankkien varan­to­ja, tämän mak­sa­vat K‑kauppiaat ihan itse.

Maalaiskylä matkan varrelta
Maalaiskylä matkan varrelta

 

Illan­su­us­sa tulin Smil­te­neen, törkeästi myöhässä aikataulus­ta. Olin aikonut polkea Val­gaan, mut­ta jos jäl­jel­lä ole­va pätkä menisi yhtä hitaasti kuin edel­liset, olisin per­il­lä kovin myöhään. 

Kylästä, tai oikeas­t­aan sen ulkop­uolelta löy­tyi oikein haus­ka van­haan aateliskar­tanoon raken­net­tu hotel­li. Olin sen ain­oa asiakas.

Maaseu­tu siinä osas­sa Latvi­aa, jota olen näh­nyt, on selvästi elin­voimaisem­paa kuin siinä osas­sa Viroa, jon­ka olen nähnyt.

En ole täl­lä matkalla käynyt Liet­tuas­sa, mut­ta silti taskus­sani on paljon aivan latin­näköisiä litin kolikoi­ta, joiden arvo on viides­osa latista. Tur­is­tia on help­po huijata. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.