Miljoonas käynti

Blo­gil­la meni mil­joo­nan käyn­nin raja rik­ki myö­hään eilen illal­la. Kii­tän luki­joi­ta mie­len­kiin­nos­ta, enkä edes ihan nöyränä!

8 vastausta artikkeliin “Miljoonas käynti”

 1. Onnek­si olkoon! Ei suot­ta tar­vit­se­kaan nöy­ris­tel­lä. Hyvä blo­gi, hyviä aihei­ta ja hyviä kirjoittajia. 

  Itse en juu­ri­kaan kom­men­toi, mut­ta vil­kai­sen lähes päi­vit­täin työn lomassa. 

  Per­soo­nal­li­set, haas­ta­vat kom­men­tit aina kiin­nos­ta­vat. Vaki­kir­joit­ta­jil­le Art­tu­ril­le ja Eli­nal­le täs­tä kunniamaininta.

 2. Hyvää kan­nat­taa lukea. Kii­tos Osmo ja ter­vei­siä Munk­ki­nie­mes­tä. Ihmeel­li­set tasa­kat­toi­set talot ovat edel­leen paikallaan.

  Hyvää kesää!
  Cristina

 3. Öh…, kii­tos Ant­ti, jos olet todel­li­nen henkilö?

  Ettei vain kui­ten­kin oli­si esim. Tou­ko-Pou­kon ja kave­reit­tein­sa juhan­nus­pi­la­ri. Sen ver­ran mei­naan epä­us­kot­ta­va juttu. 😉 

  Mut­ta Osmol­le nyt aina­kin aidot kii­tok­set minul­ta blo­gin ylläpidosta!

 4. Onnit­te­lut!

  Tyk­kään täs­sä blo­gis­sa sii­tä, että jul­kai­su­kyn­nys on mata­la: sen enem­pää kes­kus­te­lu­na­vaus­ten kuin kom­ment­tien­kaan ei aina tar­vit­se olla lop­puun asti har­kit­tu­ja pääs­täk­seen jul­ki eikä blo­gin­pi­tä­jä esiin­ny ärsyt­tä­vä­nä kai­ken­tie­tä­jä­nä. Se pitää kes­kus­te­lun vilk­kaa­na ja kiinnostavana.

 5. Läm­pi­mät onnit­te­lut! Mones­ta syis­tä tämä on se paras blog­gi. Toi­von tule­vai­suu­des­sa mon­ta mil­joo­naa käyn­tiä ja mon­ta vuot­ta hyvää ja avar­ta­vaa keskustelua.

 6. Soi­nin­vaa­ra pyr­kii käsit­te­le­mään myös poliit­ti­sia vas­tus­ta­jia suh­teel­li­sen rei­lus­ti, mikä on har­vi­nais­ta. Oppi­nei­suus ei ole nous­sut pahem­min pää­hän. Jat­ka hyvää työtä!

 7. Arvos­tan tämän blo­gin kes­kus­te­le­vuut­ta, eli aina­kin vak­ka­ri­kir­joit­ta­jat ja Osmo itse jak­sa­vat kuun­nel­la muitakin.

  Osal­lis­tun itse n. 1/10-osaan kes­kus­te­luis­ta, mut­ta minut voi­ta­neen lukea vak­ka­rei­hin. Itse olen useas­ti samaa miel­tä kuin Osmo, Tie­de­mies, tpyy­luo­ma jne, mut­ta olen vii­me aikoi­na ollut eri asiois­ta eri miel­tä kaik­kien yllä­mai­nit­tu­jen kanssa.

  Eri miel­tä olen eri­tyi­ses­ti Eli­nan kans­sa, mut­ta en toki aina. Mei­dän eri­mie­li­syy­tem­me tun­tu­vat kos­ke­van eri­tyi­ses­ti moraali‑, las­ten­kas­va­tus- ja kou­lu­ky­sy­myk­siä. Samoin Art­tu­rin kans­sa olen pää­sään­töi­ses­ti eri miel­tä, mut­ta kun­nioi­tan kui­ten­kin Art­tu­rin sit­keyt­tä ja linjakkuutta. 

  Eli mie­les­tä­ni tämä blo­gin vah­vuus on juu­ri se, että eri miel­tä ole­vat­kin ovat ihan fik­su­ja — ja samaa miel­tä ole­vat­kaan eivät vai­ku­ta ereh­ty­mät­tö­mil­tä, kun näyt­tä­vät jos­kus ole­van ihan väärässä.

  Tou­ko Mettinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.