Fillarilla kulkee kaikki

Pekin­gis­sä ihai­lin aika­naan, mitä kaik­kea fil­la­ril­la voi kul­jet­taa. Perä­kär­ryyn saa rah­da­tuk­si vaik­ka koko­nai­sen soh­va­ka­lus­ton, siis soh­van ja kak­si noja­tuo­lia. Pyö­rään voi las­ta­ta huo­mat­ta­van pai­na­via­kin las­te­ja, kun­han ylä­mä­keä var­ten on kun­non vaihteet.

Kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa, että Suo­mes­sa myyn­nis­sä ole­vis­sa perä­kär­ryis­sä ei yleen­sä ole jar­ru­ja. Jos siis las­taa perä­kär­ryyn liki sadan kilon edes­tä sadan euron sete­lei­tä, ajo­neu­voa voi olla han­ka­la ohja­ta jyr­käs­sä ala­mäes­sä, var­sin­kin jos sii­nä on mutka.

kiinalainen-fillari

17 vastausta artikkeliin “Fillarilla kulkee kaikki”

 1. Las­ta­sin juu­ri ihan täy­den kaup­pa­kär­ryn jos­sa kym­me­niä lit­ro­ja nes­tei­tä yms tuol­lai­seen las­ten pyörä-peräkärryyn.
  Kos­ka kotiin on lähin­nä ala­mä­keä, tuli sitä kotiin huris­taes­sa mie­leen että käy­tän itsea­sias­sa noi­hin juo­miin rekan pak­kaa­maa kineet­tis­tä ener­gia hyväk­se­ni kos­ka ne “työn­tä­vät” minut kotiin var­sin­kin pik­ku tasas­ten läpi.
  Eli pitäs­kö­hän kaik­ki kau­pat raken­taa mäkien hui­puil­le, jol­loin kaman kotiin kul­je­tus pyö­räl­lä on huo­mat­ta­van help­poa kun­han var­mis­taa asu­van­sa mäen alla. Vih­reil­le teema!

 2. Kii­nas­sa pyö­rän tara­kal­la kul­kee jopa pari sikaa kotiin mark­ki­noil­ta, kun ne on ensin sul­lot­tu narusäk­kiin ja teh­ty liikuntakyvyttömiksi.

 3. Hei mis­tä tämä “Pyö­räl­lä kul­kee kaikki”-slogan on peräi­sin? Minun isä tois­te­lee sitä aina, kun on omas­ta mie­les­tään kul­jet­ta­nut pyö­räs­sä jotain eri­tyi­sen suur­ta, mut­ta en Googlet­ta­mal­la onnis­tu­nut löy­tä­mään mitään.

  Pyö­räl­lä (ilman perä­kär­ryä) pys­tyy kul­jet­ta­maan kai­ken, mikä mah­tuu henkilöautoonkin.

 4. Pyö­räl­lä (ilman perä­kär­ryä) pys­tyy kul­jet­ta­maan kai­ken, mikä mah­tuu henkilöautoonkin.”

  Nyt­pä tie­dän­kin kenen puo­leen kään­tyä kun seu­raa­van ker­ran pitää saa­da pyyk­ki­ko­ne siirtymään;)

 5. Eipä sat­tu­nut Googlen haa­viin kuvaa kii­na­lai­ses­ta tava­ra­pyö­räs­tä. Täs­sä mal­lis­sa­han ket­jut laa­ha­vat liki maas­sa ja jar­ru­tus tapah­tuu pol­ke­mal­la taaksepäin.

  Kat­sah­din Flying Pigeon pyö­rä­teh­taan nykyi­siä mail­le­ja, mut­ta eipä näil­lä mal­leil­la enää pos­sua sidot­tu­na sor­kis­taan mark­ki­noil­le tara­kal­la viedä. 

  http://www.flying-pigeon.cn/egoods.asp?bclass=93

 6. tcrown: “Nyt­pä tie­dän­kin kenen puo­leen kään­tyä kun seu­raa­van ker­ran pitää saa­da pyyk­ki­ko­ne siirtymään;)”

  :):/

  Jat­kan juhan­nuk­sen kun­niak­si ren­toa näkökulmaa:

  Meil­lä (jää­kaa­pil­la kak­si kes­ki-äkäis­tä ilman lap­sia; jää­kaa­pin sijain­ti 1,5 km Hesan kes­ki­pis­tees­tä) hoi­tu­vat lähes kaik­ki päi­vit­täi­set menot ilman autoa.
  Pois kui­ten­kin henk­se­lin­pau­kut­te­lu: monil­la ei ihan oikeas­ti hoidu.

  Meil­lä­kin on käy­tet­ty­nä ostet­tu far­ma­ri hyvien har­ras­tus­ten takia. Kanoot­te­ja ja van­ho­ja huo­ne­ka­lu­ja ei saa fil­la­ril­la kul­ke­maan. Ei aina­kaan lii­ken­ne­tur­val­li­ses­ti. Tosin seu­ran vete­raa­nit ker­to­vat 50-luvul­la vie­neen­sä yhtä kanoot­tia kah­del­la fil­la­ril­la, olka­päil­lä, vajal­ta rautatieasemalle:)
  Mut­ta vaik­ka­pa Turun saa­ris­toon saak­ka en kons­tia kokeilisi…

  Vaka­vam­min: ei tar­vi­ta kuin kak­si “vaah­to­sam­mut­ti­men kokois­ta” ja/tai iso koi­ra + asun­to lähiös­sä — tai kau­kios­sa — kun auto käy­tän­nös­sä, tois­tan käy­tän­nös­sä, on välttämättömyys.

 7. Poris­sa kat­se­lin Jazzien aikaan kuin­ka joku tuli kanoo­til­la Koke­mäen­jo­kea pit­kin, nousi mai­hin, veti kanoo­tin peräs­sään ylös ja lait­toi sen perä­kär­ryk­si pol­ku­pyö­rän perään. Luul­ta­vas­ti tur­val­li­nen, ja ehkä myös lail­li­nen tapa kul­jet­taa kanoottia.

  Her­van­nan Sano­mis­sa oli muu­ta­ma vuo­si sit­ten jut­tu tam­pe­re­lai­ses­ta moot­to­ri­pyö­räi­li­jäs­tä, joka veti mp:n peräs­sä kirk­ko­ve­net­tä (huvin vuok­si). Täy­sin laillisesti.

 8. Tai­taa­pi olla kii­nan­po­jil­la pyö­rät ja kär­ryt vah­vem­paa tekoa. Fil­la­rit ja kär­ryt täy­tyy lujuu­del­taan mitot­taa sel­lai­sek­si, että kes­tää isom­man­kin kuor­man. Miten on meil­lä myy­tä­vien fil­la­rei­den ja kär­ry­jen lai­ta, tai­taa­pi rat­ke­ta hit­si­sau­mat tai put­ket vään­tyä jos rupe­aa huo­ne­ka­lu­ja kul­jet­ta­maan. Puhu­mat­ta­kaan van­teis­ta ja pinnoista.

 9. Vaka­vam­min: ei tar­vi­ta kuin kak­si “vaah­to­sam­mut­ti­men kokois­ta” ja/tai iso koi­ra + asun­to lähiös­sä — tai kau­kios­sa — kun auto käy­tän­nös­sä, tois­tan käy­tän­nös­sä, on välttämättömyys.”

  Rapor­toin tääl­tä lähiös­sä että minul­la on useam­pi naa­pu­ri jol­la on lap­si­kat­ras, kis­so­ja, koi­ria, jne. eikä autoa. Vai­kut­ta­vat käy­tän­nös­sä ihan tyy­ty­väi­sil­tä. Ja jos pitää men­nä vaik­ka Juhan­nuk­sen viet­toon, niin aina­han voi vuo­kra­ta auton.

 10. Lai­toin omaan blo­gii­ni kuvan vas­taa­vas­ta logis­ti­ses­ta ihmees­tä. Kii­nas­ta, kuin­kas muuten.

 11. Tääl­lä Kii­nas­sa tuol­lai­ses­sa isos­sa tava­ran­kul­je­tus­fil­la­ris­sa on nor­maa­lin jar­run lisäk­si sel­lai­nen eril­li­nen käsi­jar­ru, joka vai­kut­taa nime­no­maan taka­pyö­riin. Tuol­lai­sia oli rik­soi­na­kin aiem­min pal­jon eli sii­nä oli mat­kus­ta­ja­pai­kat kah­del­le, mut­ta sit­tem­min sel­lai­set tak­sit on kiel­let­ty mones­sa kii­na­lais­ka­pun­gis­sa, esi­mer­kik­si tääl­lä Fuz­hous­sa. Tava­raa kyl­lä kul­je­te­taan pal­jon tuollaisilla.

 12. Niin vie­lä, tuo­han ei ole pol­ku­pyö­rä perä­kär­ryl­lä, vaan iso kol­mi­pyö­rä, jos­sa pol­ki­met vai­kut­ta­vat taka-akse­liin. Nap­paan vaik­ka kuvan, kun sopi­vas­ti tulee vastaan.

 13. Lai­toin omaan blo­gii­ni kuvan vas­taa­vas­ta logis­ti­ses­ta ihmees­tä. Kii­nas­ta, kuin­kas muuten.“

  Onnek­si noi on tyh­jia sty­rox­pak­kauk­sia :). Mut­ta rat­ke­aa se “var­san sel­ka” niillakin.

Vastaa käyttäjälle Ciclista Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.