Fillarilla kulkee kaikki

Pekingis­sä ihailin aikanaan, mitä kaikkea fil­lar­il­la voi kul­jet­taa. Peräkär­ryyn saa rah­datuk­si vaik­ka kokon­aisen sohvakalus­ton, siis sohvan ja kak­si nojatuo­lia. Pyörään voi las­ta­ta huo­mat­ta­van painavi­akin laste­ja, kun­han ylämäkeä varten on kun­non vaihteet.

Kan­nat­taa kuitenkin muis­taa, että Suomes­sa myyn­nis­sä ole­vis­sa peräkär­ryis­sä ei yleen­sä ole jar­ru­ja. Jos siis las­taa peräkär­ryyn liki sadan kilon edestä sadan euron seteleitä, ajoneu­voa voi olla han­kala ohja­ta jyrkässä alamäessä, varsinkin jos siinä on mutka.

kiinalainen-fillari

17 vastausta artikkeliin “Fillarilla kulkee kaikki”

 1. Las­tasin juuri ihan täy­den kaup­pakär­ryn jos­sa kym­meniä litro­ja nesteitä yms tuol­laiseen las­ten pyörä-peräkärryyn.
  Kos­ka koti­in on lähin­nä alamäkeä, tuli sitä koti­in huris­taes­sa mieleen että käytän itseasi­as­sa noi­hin juomi­in rekan pakkaa­maa kineet­tistä ener­gia hyväk­seni kos­ka ne “työn­tävät” min­ut koti­in varsinkin pikku tasas­ten läpi.
  Eli pitäsköhän kaik­ki kau­pat rak­en­taa mäkien huipuille, jol­loin kaman koti­in kul­je­tus pyöräl­lä on huo­mat­ta­van help­poa kun­han varmis­taa asu­vansa mäen alla. Vihreille teema!

 2. Kiinas­sa pyörän tarakalla kul­kee jopa pari sikaa koti­in markki­noil­ta, kun ne on ensin sul­lot­tu narusäkki­in ja tehty liikuntakyvyttömiksi.

 3. Hei mis­tä tämä “Pyöräl­lä kul­kee kaikki”-slogan on peräisin? Min­un isä tois­telee sitä aina, kun on omas­ta mielestään kul­jet­tanut pyörässä jotain eri­tyisen suur­ta, mut­ta en Googlet­ta­mal­la onnis­tunut löytämään mitään.

  Pyöräl­lä (ilman peräkär­ryä) pystyy kul­jet­ta­maan kaiken, mikä mah­tuu henkilöautoonkin.

 4. “Pyöräl­lä (ilman peräkär­ryä) pystyy kul­jet­ta­maan kaiken, mikä mah­tuu henkilöautoonkin.”

  Nyt­pä tiedänkin kenen puoleen kään­tyä kun seu­raa­van ker­ran pitää saa­da pyykkikone siirtymään;)

 5. Eipä sat­tunut Googlen haavi­in kuvaa kiinalais­es­ta tavara­pyörästä. Tässä mallis­sa­han ketjut laa­ha­vat liki maas­sa ja jar­ru­tus tapah­tuu polke­mal­la taaksepäin.

  Kat­sahdin Fly­ing Pigeon pyöräte­htaan nyky­isiä maille­ja, mut­ta eipä näil­lä malleil­la enää pos­sua sidot­tuna sork­istaan markki­noille tarakalla viedä. 

  http://www.flying-pigeon.cn/egoods.asp?bclass=93

 6. tcrown: “Nyt­pä tiedänkin kenen puoleen kään­tyä kun seu­raa­van ker­ran pitää saa­da pyykkikone siirtymään;)”

  :):/

  Jatkan juhan­nuk­sen kun­ni­ak­si ren­toa näkökulmaa:

  Meil­lä (jääkaapil­la kak­si kes­ki-äkäistä ilman lap­sia; jääkaapin sijain­ti 1,5 km Hesan keskip­is­teestä) hoitu­vat läh­es kaik­ki päivit­täiset menot ilman autoa.
  Pois kuitenkin henkselin­paukut­telu: monil­la ei ihan oikeasti hoidu.

  Meil­läkin on käytet­tynä ostet­tu far­mari hyvien har­ras­tusten takia. Kanoot­te­ja ja van­ho­ja huonekalu­ja ei saa fil­lar­il­la kulke­maan. Ei ainakaan liiken­netur­val­lis­es­ti. Tosin seu­ran vet­er­aan­it ker­to­vat 50-luvul­la vie­neen­sä yhtä kanoot­tia kahdel­la fil­lar­il­la, olka­päil­lä, vajal­ta rautatieasemalle:)
  Mut­ta vaikka­pa Turun saaris­toon saak­ka en kon­s­tia kokeilisi…

  Vakavam­min: ei tarvi­ta kuin kak­si “vaah­tosam­mut­ti­men kokoista” ja/tai iso koira + asun­to lähiössä — tai kaukios­sa — kun auto käytän­nössä, tois­tan käytän­nössä, on välttämättömyys.

 7. Poris­sa kat­selin Jazz­ien aikaan kuin­ka joku tuli kanootil­la Kokemäen­jokea pitkin, nousi mai­hin, veti kanootin perässään ylös ja lait­toi sen peräkär­ryk­si polkupyörän perään. Luul­tavasti tur­valli­nen, ja ehkä myös lailli­nen tapa kul­jet­taa kanoottia.

  Her­van­nan Sanomis­sa oli muu­ta­ma vuosi sit­ten jut­tu tam­pere­lais­es­ta moot­toripyöräil­i­jästä, joka veti mp:n perässä kirkkovenet­tä (huvin vuok­si). Täysin laillisesti.

 8. Taitaapi olla kiinan­po­jil­la pyörät ja kär­ryt vahvem­paa tekoa. Fil­lar­it ja kär­ryt täy­tyy luju­udeltaan mitot­taa sel­l­aisek­si, että kestää isom­mankin kuor­man. Miten on meil­lä myytävien fil­larei­den ja kär­ry­jen lai­ta, taitaapi ratke­ta hit­sisaumat tai putket vään­tyä jos rupeaa huonekalu­ja kul­jet­ta­maan. Puhu­mat­takaan van­teista ja pinnoista.

 9. “Vakavam­min: ei tarvi­ta kuin kak­si “vaah­tosam­mut­ti­men kokoista” ja/tai iso koira + asun­to lähiössä — tai kaukios­sa — kun auto käytän­nössä, tois­tan käytän­nössä, on välttämättömyys.”

  Rapor­toin täältä lähiössä että min­ul­la on use­ampi naa­puri jol­la on lap­sika­tras, kisso­ja, koiria, jne. eikä autoa. Vaikut­ta­vat käytän­nössä ihan tyy­tyväisiltä. Ja jos pitää men­nä vaik­ka Juhan­nuk­sen viet­toon, niin aina­han voi vuokra­ta auton.

 10. Tääl­lä Kiinas­sa tuol­laises­sa isos­sa tavarankul­je­tus­fil­laris­sa on nor­maalin jar­run lisäk­si sel­l­ainen erilli­nen käsi­jar­ru, joka vaikut­taa nimeno­maan takapyöri­in. Tuol­laisia oli rik­soinakin aiem­min paljon eli siinä oli matkus­ta­japaikat kahdelle, mut­ta sit­tem­min sel­l­aiset tak­sit on kiel­let­ty mon­es­sa kiinalaiska­pungis­sa, esimerkik­si tääl­lä Fuz­hous­sa. Tavaraa kyl­lä kul­jete­taan paljon tuollaisilla.

 11. Niin vielä, tuo­han ei ole polkupyörä peräkär­ryl­lä, vaan iso kolmipyörä, jos­sa polkimet vaikut­ta­vat taka-akseli­in. Nap­paan vaik­ka kuvan, kun sopi­vasti tulee vastaan.

 12. “Laitoin omaan blogi­i­ni kuvan vas­taavas­ta logis­tis­es­ta ihmeestä. Kiinas­ta, kuinkas muuten.“

  Onnek­si noi on tyhjia sty­rox­pakkauk­sia :). Mut­ta ratkeaa se “varsan sel­ka” niillakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *