Arvonlisäveroparatiisit

Radiouutis­ten mukaan netin pos­timyyn­ti on keskit­tymässä Englan­nin kanaal­isaarten ja Ahve­nan­maan kaltaisi­in veroparasi­it­tei­hin; ei kun siis parati­i­sei­hin. Kun lähetys matkallaan käväisee täl­laisel­la alueel­la, velvol­lisu­us arvon­lisäveron mak­samiseen hai­h­tuu ilmaan. Viime vuon­na Ahve­nan­maal­ta pos­titet­ti­in jo 700 000 pakettia.

Tässä ei ole mitään järkeä.

14 vastausta artikkeliin “Arvonlisäveroparatiisit”

 1. Onko Ahve­nan­maan touhuis­sa ylipäätän­sä koskaan ollut mitään järkeä? Tai pakkoruotsissa?

 2. Eikai asia ihan noin lainkir­jaimen mukaan ole.
  Verova­paus kos­kee vähäar­voisia (muis­taak­seni alle 44e) lähetyksiä. 

  Siis asia ei käytän­nössä eroa vaik­ka tilaisit Hong-Kongista, kos­ka noin pienistä lähetyk­sistä ei kuitenkaan kerätä veroa ja tul­lia. Tämä pätee kun­han lasken­nal­lis­es­ti verot+tulli jää alle kymme­nen euron.

  Tämä siis lain mukaan, mut­ta käytän­nössä Suomen tul­li on jostain syys­tä varsin lep­su Ahve­nan­maan suh­teen ja vaikut­taa, että yli tuhan­nenkin euron tavarat tule­vat Ahve­nan­maan kaut­ta verot­tomasti suomeen, kos­ka tul­li ei jostain syys­tä asi­aan puutu.

 3. Vero­tuk­ses­sa on on paljon muitakin sisään leiv­ot­tu­ja päät­tömyyk­siä, jot­ka taas nos­ta­vat päätään kun esim alko­ho­liv­eroa korotetaan.

  Työt­tömät tien­aa­vat tasku­ra­haa job­baa­mal­la hyödykkeitä Viros­ta ja Viipurista = Yhteiskun­nan tuet mah­dol­lis­ta­vat puo­liammat­ti­maisen polttoaine/alkoholi/tupakka job­bauk­sen, eli veron­mak­sa­jat kus­tan­ta­vat toimin­nan kah­teen ker­taan (tuki + menete­tyt verotulot).

  Ahve­nan­maa toimii maakun­tana aika samal­la taval­la. Siel­lä on paljon liike­toim­intaa joka perus­tuu tuki­aisi­in ja vero­tuk­sen kiertämiseen. Samaan aikaan kuitenkin val­tio tulee maakun­taa suh­teel­lisen isoil­la summilla.

 4. Osmon kan­nat­taa pos­timyyn­nistä tilates­saan kuitenkin huomioi­da, että kun Kanaal­isaarten kaut­ta lähete­ty­istä lähetyk­sistä ei mene arvon­lisäveroa, lisä­mak­su saataa rap­sah­taa muista syistä; Kanaal­isaaret eivät kuu­lu EU:n ja tavara tul­lataan siis EU:n ulkop­uolelta tule­van mukaan.

 5. Mah­tavaa kyl­lä, että Osmo oot aloit­tanut oikein kun­non hyökkäyk­sen verokil­pailua vas­taan. Odotan innol­la mil­loin Viro saa tuta vihasi!

 6. Ahve­nan­maa on vielä pieni tek­i­jä. Kun tilaa Play.comista Jer­sey-saarelta, ei pos­ti­mak­su­ja mene ollenkaan ja lähetys on alvi­ton. Olen ymmärtänyt, että Roy­al Mail tukee Jer­seyn pos­ti­laitos­ta edullisin väl­i­tys­tar­if­fein. Suurem­pi tilaus kuin 45 euron verora­ja lähetetään eri lähetyksinä, jot­ta verora­ja ei ylittyisi.

  Liike­vai­h­to 340 milj. pun­taa. Tämä on selkeästi ihan pebas­ta ja vääristää kil­pailua, puhu­mat­takaan siitä että on älytön­tä lähetel­lä kulut­ta­jille yksit­täisiä cd/d­vd-levyjä yksit­täis­pakat­tuna, kun ne voisi tuo­da isol­la kyy­dil­lä kauppaan.

  Ja Jer­sey-saarel­la on ymmärtääk­seni las­ket­tu vuo­den alus­ta yri­tysvero nollaan.

 7. Eräs kanaal­isaar­il­ta käsin oper­oi­va fir­ma tekee niin, että jos tilaan sieltä vaik­ka 10 dvd-eloku­vaa, tavara toimite­taan kymme­nenä eril­lisenä kir­jeenä, jot­ka useim­miten tule­vat vielä eri päiv­inä. Näin jokaisen yksit­täisen paketin arvo toden­näköis­es­ti jää tul­laus- ja vero­tus­ra­jo­jen alle.

 8. Kyse on ter­veestä verokil­pailus­ta, jol­la on jonkin ver­ran epäter­veitä sivu­juon­tei­ta. Väitän, että nyt kun EU:n rak­en­teet ollaan saa­mas­sa kun­toon, niin yksi suurista yht­enäis­tet­tävistä asioista on juuri välilli­nen vero­tus. Jois­sakin mais­sa ja tuot­teis­sa se nos­taa vero­tus­ta ja jois­sakin se tulee laskemaan.

  Muu­ta­ma Ahve­nan­maal­ta lähetet­ty paket­ti ei ole se suuri syy. Suuri syy ovat Kes­ki-Euroopas­sa yleiset alv-hui­jauk­set. Tomaat­ti­lasti pyörii rekas­sa pitkin ja poikin Euroop­paa ja joka rajal­la siitä mak­se­taan alv-palautus.

 9. Jos siinä joku muu­ta­man kympin säästää niin ne kuluu muualle -> Verot­ta­ja iskee sit­ten kun ne muu­ta­mat kympit laite­taan muualle elinkei­noelämän rat­taisi­in pyörimään. En näe että se olisi mihinkään “hukat­tua” rahaa. 

  “Kun tilaan Pix­ma­ni­as­ta Ran­skas­ta jotain, siihen tulee aina suo­ma­lainen arvon­lisävero päälle.”

  Täl­löin alvi jää suomeen, mut­ta se muu osio val­uu sinne Ran­skaan, eikä jää Suomen elinkei­noelämään tuot­ta­maan lisää vero­tu­lo­ja. Tilanne ei poikkea merkit­tävästi alvit­tomas­ta ostoksesta.

 10. En tunne tätä ilmiötä joten voin olla väärässäkin. Mut­ta eikös tämä kuitenkin ole kulut­ta­jille hieno mah­dol­lisu­us? Minus­ta on ok, että voi tila­ta tuot­tei­ta ilman vero­tus­ta. Kannatan.

 11. Skärp­n­ing. Inget annat än Åland­shat. Vad är det med det­ta Åland­shat, var­för skall det hål­las på HELA tiden?

 12. Åland­shat hela tiden!! Du måste vara idiot? Kan du sei­ja hur myck­et stöd ni får från os och vad ni beta­lar till stat­en? Ursäk­ta mig ja hop­pas at du kan läsa föl­jande på fin­s­ka. Minus­ta Teille pitäisi heti paikalla antaa täysi itsenäisyys vain maan­puo­lus­tuk­sel­lisin rajoituksin äärim­mäi­sis­sä olois­sa. Sil­loin­han Te hoi­dat­te omat asianne omil­la rahoil­lanne ja omin tavoin. Tuo ALV-jut­tu on tyhjän­päiväi­nen pikkua­sia nyt vielä. Jos Ruot­si­in halu­at­te liit­tyä, niin vas­tus­tan peri­aat­teesta. Muuten toiv­otan hyvää kesää.

 13. Heh älä nau­ra­ta Andreas. Affe­nan­maa ei pysy nykyään suo­ma­lais­ten ajatuk­sis­sa edes sitä aikaa mitä tämän blo­gin lukemiseen kuluu. Ei sitä kukaan vihaa. Oikeasti suh­tau­tu­mi­nen lähen­telee täy­del­listä välinpitämättömyyttä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.