Suomen Kuvalehti.fi

Suomen kuvale­hden verkkole­htiu­ud­is­tus menee suun­taan, jota olen pitkään odot­tanut. Verkkole­hti ei ole paper­ile­hden sähköi­nen kopio, vaan erään­lainen medi­akeskus, jos­ta on linkke­jä mui­hin medioi­hin ja mie­lenki­in­toisi­in artikkeleihin.

Myös tämä blo­gi on luet­tavis­sa Kuvale­hden verkko­sivus­ton kaut­ta.  Mikään suuri ryn­täys sieltä ei sivus­toil­leni ole. Tähän asti on tul­lut noin 40 käyn­tiä, joista muu­ta­ma on omia kokeilujani.

Kuvale­hti linkit­tää sivuilleen esimerkik­si Helsin­gin Sanomien uutisia. Olisi mie­lenki­in­toista tietää, sääteleekö tätä jokin sopimus ja jos säätelee, kumpi mak­saa kum­malle. Tuo­han Kuvale­hden linki­tys toisaal­ta kävi­jöitä Hesarin sivuille. Näi­den eteen aukea­vat myös Hesarin mainokset.

Kuvale­hti on tehnyt sen, mitä olen joskus ajatel­lut itse tämän blo­gin kehit­tämis­es­tä, jos alka­isin pää­toimisek­si blo­gin tai oikeas­t­aan verkkole­hden pitäjäksi.

Lehti panos­taa paljon myös luk­i­joiden palaut­teeseen. Kom­men­toi­jat jae­taan, tai he jaka­vat itse itsen­sä kah­teen kasti­in. Rek­isteröi­tyneet keskusteli­jat saa­vat kom­ment­tin­sa jok­sikin aikaa lehden etu­sivulle, rek­isteröi­tymät­tömät aukea­vat vain kom­men­toin­tiketjun avanneille.

Kuvale­hden sivuille pääsee tästä.

7 vastausta artikkeliin “Suomen Kuvalehti.fi”

 1. Erkon Talous­sanomat avasi opiske­li­joille suun­natun por­taalin http://www.taloussanomat.fi/tasa , joka arvatenkin myös linkit­tää tule­vaisu­udessa Oden blogiin.

  Googlen lisäk­si joku muukin var­maan jo las­kee www-linki­tyk­siä, ja arvot­taa niitä per­in­teiseen “sci­en­tif­ic cita­tions index” ‑tyyli­in?

  Janne

 2. Saa nähdä kuin­ka tuo men­estyy. Alan jar­gonil­la tuo on ns. sisältörikas sivus­to, tois­t­en minä mukaan lukien mielestä tuol­laiset sivus­tot on lähin­nä sekavia. Koulukun­takysymys ja makuasia.

  Jonkin­laisel­la toim­i­tuk­sel­la on Inter­netis­sä kysyn­tää, infor­maa­tio­tul­vas­sa luk­i­jan puoles­ta tehty karsin­ta on erit­täin arvokas asia. Eräs kokeilu joka voi edelleen hyvin on aldaily.com

  Juju on siinä, että se palvelee tiet­tyä yleisöä ja linkkaa vain pari­in valikoitu­un jut­tuun päivässä. Joka ker­ta kun menen tuolle sait­ille pää­dyn luke­maan jotain pitkähköä artikke­lia, nyt on auki Prepar­ing the Obit­u­ary, http://american.com/archive/2009/february-2009/preparing-the-obituary, jon­ka A&L tiivisti “News­pa­pers have not real­ly so much lost read­ers as lost the abil­i­ty to mon­e­tize them. There is hope yet, as James DeLong explains…” Koukut­ta­va, kon­ser­vati­ivisym­pa­tioista huolimatta.

  En tiedä tuot­taako aldaily.com juuri mitään, mut­ta ei sen pyörit­tämi­nenkään juuri mitään mak­sa. Suomen mit­takaavas­sa Suomen Kuvale­hden kannal­ta kysymys on siitä pystyykö se toim­i­maan port­taali­na suomenku­vale­hti kohderymälle, niin kuin main­os­ta­jat sitä kut­suu. Jos kyl­lä, niin main­os­myyn­ti luul­tavasti kan­nat­taa. Aika näyttää.

 3. Tot­ta, ihan hyvään suun­taan on tämä uud­is­tus tapah­tunut. Tosin voidaan ihme­tel­lä vähän samaa asi­aa kuin Suomen hal­li­tuk­sen lamaelvy­tyk­senkin kohdal­la: mik­si herät­ti­in vas­ta näin myöhään?

  Net­ti­hän on ollut yleisessä käytössä jo yli 10 vuot­ta, ja inter­ak­ti­ivi­su­ud­es­ta on höpisty vieläkin kauem­min. Niin­pä tun­tuu hiukan has­sul­ta, että ensim­mäi­nen näitä asioi­ta ja ihantei­ta edes kohta­laisel­la taval­la hyö­dyn­tävä sovel­lu­tus saati­in aikaan vas­ta nyt. Noh, parem­pi myöhään kuin ei milloinkaan.

 4. Moni tun­te­nee tuon:

  http://www.ampparit.com/

  Palvelu­un voi lait­taa omia filt­tere­itä. Hiton kätevä laite, jos pitää tai halu­aa seu­ra­ta laa­jaa uutisvirtaa. 

  Hakkaa SK:n hom­melit mennen-tullen.

 5. Eemeli, filt­ter­it on hyviä jos on kiin­nos­tunut jostain tietys­tä aiheesta, esimerkik­si tuulivoimas­ta. Mut­ta jos halu­aa, että joku suo­dat­taa SK:n ter­mi­nolo­giaa käyt­täen jyvät akanoista noin yleen­sä, niin filt­tereistä ei ole juuri apua. Laadun­varmis­tus­ta on vaikea ohjel­moi­da, enkä ole oikein vaku­ut­tunut äänestyk­sistä korvikkeena.

  Vähän samaa virkaa tosin aja­vat blog­it ja foo­ru­mit jot­ka ovat muo­dus­tuneet tietyn alan auk­tori­teeteik­si, osit­tain suo­dat­ta­mal­la infor­maa­tio­ta. Jos halu­an tietää mitä jenkkien asun­to­lainakri­isille kuu­luu niin osoite on calculatedrisk.blogspot.com eikä bloomberg.com, jos taas halu­an tietää mis­sä vai­heesa Raide-Jok­eri on niin suun­nistan foo­ru­mille jlf.fi enkä hs.fi. Mut­ta sem­moi­sek­si yleisek­si auk­tori­teetik­si näistä ei ole.

 6. Kuvale­hti linkit­tää sivuilleen esimerkik­si Helsin­gin Sanomien uutisia. Olisi mie­lenki­in­toista tietää, sääteleekö tätä jokin sopimus ja jos säätelee, kumpi mak­saa kummalle.

  Muiden tuot­tamien sisältö­jen linkit­tämi­nen on ehkä lain­suo­ja­ton­ta, mut­ta kaik­ki sitä joka tapauk­ses­sa tekee mak­samat­ta mitään. 

  Kaiken huip­pu on Youtube, jon­ka liikei­dea on julka­ista mitä tahansa muiden tuot­ta­maa matskua mak­samat­ta kenellekään. 

  Minäkin taisin joskus väit­tää, että kyl­lähän tuol­laisia liikei­deoita kek­sii kuka tahansa. Varaste­taan vaik­ka naa­purien pyörät ja myy­dään ne. Naurettavaa. 

  Tämä oli siis ennen kun Youtuben perus­ta­jat sai­vat parisa­taa miljoon­aa nuppi.

  1. Tomi Ahdille:
   Jos HS antaa sivun­sa ilmaisek­si ja ansain­ta­logi­ik­ka perus­tuu main­ok­si­in, tuskin siel­lä ollaan onnet­to­mia, vaik­ka Kuvale­hti han­kkii heille ja hei­dän main­ok­silleen enem­män lukijoita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.