En nosta sopeutumiseläkettä

Muu­ta­ma vihainen kansalainen on ottanut min­u­un yhteyt­tä Helsin­gin Sanomien tämän­päiväisen uutisen joh­dos­ta, jos­sa lehti väit­tää jokaisen vuon­na 2007 eduskun­tatyön jät­täneen kansane­dus­ta­jan hak­e­neen kansane­dus­ta­jan sopeu­tu­miseläket­tä, jos oli­vat siihen oikeutet­tu­ja. Tästä voisi päätel­lä, että nos­tan kansane­dus­ta­jaeläket­tä, mut­ta en nos­ta. Hesarin uuti­nen oli ainakin min­un kohdal­tani väärä.

9 vastausta artikkeliin “En nosta sopeutumiseläkettä”

 1. Mä sain jotenkin sen käsi­tyk­sen, että Hesaris­sa tarkoitet­ti­in niitä, jot­ka puto­si­vat eduskunnasta. 

  Osmo­han ei ollut edes ehdol­la. Eli jos ne pudokkaat kaik­ki on hak­enu tätä eläkettä? 

  Yhtä kaik­ki oli se siinä epä­selvästi ja inhot­tavaa saa­da jotain viha­pos­tia väärinkäsi­tys­ten takia…

 2. Vaik­ka medi­an kanssa kiis­te­ly on var­masti turhaut­tavaa niin var­maan kan­nat­taisi pyytää oikaisua. Hesari on sen­tään edelleen aika merkit­tävä media vaik­ka toimit­ta­jien ammat­ti­taito tun­tuukin laskeneen.

  Kyse on suuren yleisön näkökul­mas­ta kat­soen aika tärkeä ja var­maan nos­taa ryhdikkyyspis­teitäsi. Jos noil­la nyt sinän­sä jotain todel­lista merk­i­tys­tä olisi toiminnallesi.

 3. Tämän päivän (sun­nun­tain 8.3.) hesaris­sa sivul­la A8 ala­nurkas­sa otsikol­la “Oikaisu­ja”

  “Osmo Soin­in­vaara (vihr) ei nos­ta eduskun­nas­ta eläket­tä, vaik­ka on siihen oikeutet­tu. Lauan­taina 7. maalisku­u­ta sivul­la A5 kir­joitet­ti­in virheel­lis­es­ti että kaik­ki vuo­den 2007 vaalien jäl­keen sopeu­tu­miseläk­keeseen oikeutetut entiset kansane­dus­ta­jat haki­vat eläkettä.”

  Mut­ta ilmeis­es­ti Osmo lie­nee sit­ten ain­oa, kun mui­ta oikaisu­ja ei uutiseen ole näkynyt?

 4. Kun saa kuul­la ker­ta toisen­sa jäl­keen päät­täjien puhei­den ja teko­jen välis­es­tä ris­tiri­idas­ta, on ter­ve­hdyt­tävää kuul­la toisen­laisia uutisia.

  Sitä pitäisi saa­da lisää, en usko, että ihmiset kaiken kaikki­aan lop­pu­peleis­sä voit­ta­vat, jos lev­iää ja kun on levin­nyt hen­ki, että jär­jestelmästä pitää saa­da irti kaik­ki mahdollinen.

  Taidamme olla kansa, joka hin­noit­telee lähimmäisenrakkaudenkin.

 5. Hyvä Osmu!

  Nyt sait sulan hat­tuun ja syys­täkin. Aivan käsit­tämätön jär­jestelmä tuol­lainen sopueläke..

  Eduskun­nas­ta putoami­nen­han on sen merk­ki, ettei ole hoi­tanut hom­mi­aan. Siitä sit­ten vielä palkitaan.

 6. Eli­nalle:
  Eduskun­ta ei ikävä kyl­lä ole ain­oa paik­ka, jos­sa palk­i­taan tumpeloi­ta. Jopa mon­et pörssiy­htiötkin jaka­vat ns. Kul­taisia käden­puris­tuk­sia, etenkin hyvä veli ‑koneis­ton uskol­lisille sotureille. 

  Kyseessä ei ole tietenkään veron­mak­sa­jain rahat,
  mut­ta pelin hen­ki on ihan sama.

 7. Minus­ta, Osmo, olisit hyvinkin oikeutet­tu eläk­keeseen ja var­maan jatkaisit akti­ivise­na yhteiskun­nal­lise­na toim­i­jana siitäkin huoli­mat­ta. Se jos mikä, on yhteiskun­nalle hyödyllistä.

  Tietysti hyvä, jos pär­jäät muil­lakin töil­lä. Täy­tyy ostaa kir­jasi jatkossakin :).

 8. OS, mik­si et hae/halua Sin­ulle kuu­lu­vaaa lain­mukaista etu­ut­ta?? Ittelleen se sika kiusaa tekee, kun pur­tilon­sa kaataa. Taval­lasi on hienoa toimia, mut­ta ehkä olisi kuitenkin ollut aikanaan parem­pi ajaa asi­aa alas eduskunnassa.
  En usko, että mui­ta seu­raa­jia tulee. Ilmoi­ta, jos niin käy!? Ymmär­rän tietysti, että ko etu­us ei Sin­ulle ole mitenkään tärkeä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.