Toimintaongelmia blogissa?

Sain sähkö­pos­tivi­estin, jon­ka mukaan blo­gis­sani olisi toim­intaon­gelmia. Kir­joit­ta­ja ehdot­ti blo­gin siirtämistä tuhdim­paan palve­limeen. Onko blo­gi muidenkin mielestä pätkinyt häiri­sevässsä määrin?

14 vastausta artikkeliin “Toimintaongelmia blogissa?”

 1. En tiedä pätkimis­es­tä, mut­ta taan­noinen siir­to uudelle palve­limelle oli melko hämäävä. RSS-syöt­teen kaut­ta siir­toa ei havain­nut, tai ainakaan minä en havain­nut (jos siitä oli syöt­teenä joku ilmoi­tus). Blo­gi vain lakkasi päivit­tymästä Google Read­eris­sa, ja havah­duin asi­aan vas­ta reilun viikon tauon jäl­keen. Välis­sä ehtivät olla yhdet vaalitkin. 🙂

 2. Ei ole min­ul­la pätkäis­syt ker­taakaan. Käyn päivit­täin (tai mon­ta ker­taa päivässä :)).

  Sen sijaan jotain häikkää tuli päiv­i­tyk­sen myötä. Olen työ­paikalla väl­i­tys­palve­li­men “takana” ja yleen­sä vas­ta f5:n painami­nen päivit­tää sivun niin, että uude­tkin kommentit/postaukset näkyy.

 3. Joskus ei saa yhteyt­tä, ongel­ma ei esi­in­ny mitenkään häir­it­sevässä määrin mut­ta sen ver­ran että blogi­palvelun­tar­joa­jana lähtisin selvit­telemään asi­aa vähän eri kanteilta. 

  Tuo “tuhdimpi palvelin” voi tietysti olla yksi ratkaisu mut­ta jos vika olisi siinä, olet­taisin palvelun­tar­joa­jan jo havain­neen sen.

 4. En ole het­keen huo­man­nut, että mitään ongelmia olisi, itse tosin luen suurim­man osan näistä RSS-luk­i­jan kaut­ta, en itse sivulta.

  Mut­ta jos vai­h­toa mietit niin suosit­te­len Neb­u­laa, hal­pa ja var­ma, esim tämä: Neb­u­la Web­ho­tel Pro

 5. No prob­le­mos min­ul­lakaan, taisi olla joku sat­un­nainen verkkoyhteysongelma?

 6. Ihan hyvin tämä pelit­tää. Sivus­to on kevyt, ja jos se oikeasti pyörii oma­l­la fyy­sisel­lä palve­limel­la niin ihmette­len. Siinä ei nimit­täin ole taloudel­lis­es­ti, teknis­es­ti tai ener­giate­hokku­u­den kannal­ta mitään järkeä.

 7. Ei häikkää lain. Kat­sot­tu päiväl­lä työkoneelta ja nyt kotoa.

 8. Päiv­i­tys rikkoi myös allekir­joit­ta­neen RSS-feed­in Google Read­erista ilman ennakkoil­moi­tus­ta. Kesti parisen viikkoa ennenkuin tajusin tapahtuneen.

 9. Ei ongelmia. Olisiko­han äänikuninkaan blo­gis­sa ollut kävijäpiikki?

 10. Min­ul­la on täs­mälleen sama koke­mus kuin ensim­mäisen kom­mentin kir­joit­ta­jal­la: sen jäl­keen pelaa, kun tänne jälleen takaisin löysin ja tilasin RSS-syöt­teen uud­es­ta osoitteesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.