Tänne kannattaa tulla paikalle!

Päästäänkö puu­tarhakaupungis­sa puus­ta pidemmälle?

Tule keskustele­maan yhdyskun­tarak­en­teesta tiis­taina 21.10. klo 15- Espoon kult­tuurikeskuk­seen Tapiolaan.

Mukana

Matti Van­hanen, Osmo Soin­in­vaara, Mari Vaat­to­vaara ja Paa­vo Väyrynen

Tilaisu­u­den avaa ja juon­taa Paula Lehtomä­ki. Päätös­sanat Antti Kaikko­nen

=============

Tässä keskustelus­sa kul­mi­noituu näi­den vaalien ain­oa oikeasti poli­it­ti­nen aihe.

14 vastausta artikkeliin “Tänne kannattaa tulla paikalle!”

 1. Puut­tumat­ta puu­tarhakaupunkikeskustelu­un, joka voinee muo­dos­tua ihan ansiokkaak­si, niin mitä ihmettä tämä tarkoittaa:

  “Tässä keskustelus­sa kul­mi­noituu näi­den vaalien ain­oa oikeasti poli­it­ti­nen aihe.”

  ?

 2. Se oli tarkoitet­tu pienek­si piruiluk­si siitä, ettei näi­den vaalien vaal­i­main­on­nas­ta voi sisäl­lön perus­teel­la arva­ta lainkaan, mis­tä puolueesta kul­loinkin on kyse. Kun­tien palve­lu­tuotan­nos­ta ei näytetä saata­van eri näke­myk­siä aikaan­mitenkään. Kaupunki­rak­en­teesta sen sijaan on rajusti eri­laisia näke­myk­siä. Siitä tehdään seu­raavaal­la vaa­likaudel­la myös merkit­täviä ratkaisuja.

 3. alright..

  Laut­tasaare­laise­na min­ua kiin­nos­ta, mitä vihreät ovat mieltä Laut­tasaaren ja pienem­pi­en lähisaarten nykyisel­lään vielä suht’ run­saiden lenkkeily- ja virk­istysaluei­den tule­vaisu­ud­es­ta? Onko kaavoitus­in­toa nip­istää niistä palo­ja pois?

  Entä tulisiko Espoon metro kulke­maan vihrei­den kaavailuis­sa Laut­tasaaren kautta?

 4. Pikem­minkin niin että kaavoituk­ses­sa tulee esi­in todel­liset erot puoluei­den välil­lä, ja ne ovat itseasi­as­sa aika suuria. Näin sik­si että kaavoituk­ses­sa on kyse ihan oikei­den neliöme­trien ja euro­jen jakamis­es­ta, ei hurskaiden toivei­den tiput­telus­ta. Lisäk­si tietyn­lainen kaupunki­rakenne tukee tietyn­laista elinkeino­raken­net­ta (keskite­tyt palve­lut vai hajautet­tu teol­lisu­us), tapaa kas­vat­taa lap­sia ja nuo­ria (oma piha ja äidin auto eli liikku­misen kon­trol­li, vai julkiset tila ja liikenne eli liikku­misen vapaus), eli kyse on ihan perus­ta­van­lai­sista asioista.

  Voisit kysyä kepu­laisil­ta sen peruskysymyk­sen että onko hei­dän mielestään kaupungis­tu­mises­sa mitään hyvää?

 5. Osmo sanoo:

  […]ettei näi­den vaalien vaal­i­main­on­nas­ta voi sisäl­lön perus­teel­la arva­ta lainkaan [puoluet­ta].

  Onko joskus ollut vaalit, että olisi voin­ut? En ole tain­nut sil­loin vielä syntyäkään. 

  Ehkä Vihreil­lä on koher­entein rin­ta­ma liiken­teen kehit­tämisessä, perus­suo­ma­laisil­la maa­han­muu­ton rajoittamisessa. 

  Muuten joka puolueen sisälle tosi­aan mah­tuu koko mielip­itei­den kir­jo maan ja taivaan välil­lä. Kokoomus tun­tuu ole­van puolue jos­sa kat­to on korkeim­mal­la ja seinät leveimmällä.

 6. Pro­fes­sori Vaat­to­vaara neljän kepu­laisen ja yhden vihreän keskel­lä. Ei tai­da saa­da suun­vuoroa. Sääli, ettei työläi­nen pääse paikalle.

 7. Ei tuonne pääse ratikalla, ei kun­non kaupunki­lainen pääse lainkaan 😉

 8. “Ei tuonne pääse ratikalla, ei kun­non kaupunki­lainen pääse lainkaan ;”)

  Bus­si kul­kee. Tosin kalus­to tun­tuu heiken­tyneen siitä kun aikoinani kuljin Helmisen lin­jan autoilla.

 9. Munkkivuores­ta on Tapi­o­laan on reilu viisi kilometriä. 

  Ruuhkat­tomana aikana autol­la Tar­von­ti­etä n. viisi min­u­ut­tia. Julk­isil­la sys­teemeil­lä vähin­tään 40 min­u­ut­tia eli sel­l­aista palve­lu­ta­soa tääl­lä päin. 

  Kuuleeko se Pekka Sauri tai joku, joka tähän nyt voisi vaikut­taa. Niin törkeän huonot on yhtey­det, että en päässyt Osmoa kuulemaan. 

  (mikä kauhea pet­tymys Osmolle 🙁 )

 10. Munkkiniemestä menee Tapi­o­laan busse­ja jatku­vasti, kokon­ais­mat­ka-aika Munkkivuores­ta jotain 20 minuuttia…

 11. Tilaisu­us oli Keskus­tan jär­jestämä, mikä näkyi paneel­in kokoon­panos­sa. Keskustelu oli mielestäni mie­lenki­in­toista joskin Oden puheesta oli välil­lä vaikea saa­da selvää. Yksi­ty­isautoilua puolta­vat puheen­vuorot sivu­ut­ti­vat tyystin mm. liiken­neru­uhkat ja paikoi­tu­songel­mat. Sähköau­ton lähi­t­ule­vaisu­u­teen usko­taan kuin hul­lu puuroon.

 12. Tar­joan kal­jan Tpyy­lu­o­ma­lle, jos hän pääsee Munkkivuores­ta Tapi­o­laan kahdessakymme­nessä min­uutis­sa julk­isia käyt­täen… Eli ei saa juos­ta Tapiolaan. 

  Osoit­teet ovat Ulvi­lantie 17 ja vaikka­pa Kaskenkaata­jantie 5. 

  Jos pääset edes Munkkivuoren ostar­il­ta Tapi­olan keskus­taan maini­tus­sa ajas­sa, niin tar­joan silti.

 13. Mikä ihmeen kiire ihmis­llä on?

  Aika Ulvi­lantieltä Tapi­olan kult­tuurikesksus­keen on tosi­aan julk­islla n 40 min, edel­lytäen ettei buusi jumi­udu. Bus­seilal mat­ka on run­saat 10 km, autol­la tai polkupyöräl­lä likimäärin 8 km. Auto­lal se vie kyl­lä hel­posti 15 min­u­ut­tia, minkä lisäk­si auton noutam­sieen ja viemiseen parkkipaikalle menee oma aikansa. Olen havain­ntu, että kaupungis­sa ruuhk-ajan ulkop­uole­lalkin matkaan on syytä vara­ta ainakin 2 min / km. Eli nopeus on 30 km/t.

  Ero ei siten ole suuri mnei julk­si­lal tai yksi­tyisel­lä. Kun asuin Krunikas­sa, Meilah­teen Enem­mistön kok­ouk­seen matkaan piti vara­ta ½ tun­tia, ja se oli nor­maali aika eikä ruuh­ka vaivannut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.