Kymmenestuhannes kommentti!

Nim­imerk­ki Speksin koment­ti 9.10.2008 klo 17:25 ketju­un “Lentoli­iken­teen syn­ti­taak­ka, mis­tä se tulee”, sai kunn­ian olla tämän blo­gin kymmen­es­tuhannes hyväksyt­ty kommentti.

Blo­gin liikenne on kas­vanut tasais­es­ti. Nyky­isin se on vähän yli 12000 käyn­tiä viikos­sa, joten kyl­lä tämä pien­tä lehteä jo vastaa.

12 vastausta artikkeliin “Kymmenestuhannes kommentti!”

 1. Pienenä detalji­na kiin­nos­taa että kun tähänkin kir­joituk­seen tulee se ‘kom­ment­tisi on arvioita­vana’, niin oletko itse ‘moderoin­ut’ läpi kaik­ki nuo 10000 kom­ment­tia vai onko sin­ul­la apu­ja pois­ta­maan asi­at­tomat ‘näsävi­isas’ kommentit 😉

  Onnea toimi­van blo­gin joh­dos­ta, ystäväl­lis­es­ti vinoillen.

 2. Tuos­sa ovat mukana vain hyväksy­tyt. Roska­pos­tisuo­dat­timeen on jäänyt noin 4000 via­gra­main­os­ta ja vas­taavaa. Suurin osa akti­ivis­es­ti sen­suroiduista on sel­l­aisia, jois­sa asianomainen itse pyytää edi­toimaan aiem­paa postaus­taan. Tätä pyyn­töä en tietenkään julkaise.Muutama liian henkilöko­htaisuuk­si­in menevä on jäänyt seu­laan. Ulko­maalaiskeskustelus­ta jouduin sen­suroimaan niin mon­ta vihakir­joi­tus­ta, että kyl­lästyin koko aiheeseen. 

  Itse olen kaik­ki hyväksynyt. Sih­teer­iä ei min­ul­la ole, vaik­ka pitäisi.

 3. Mitähän ne vihakir­joituk­set ovat, kun ihan moderoimat­tomil­lakaan pal­stoil­la en ole juurikaan
  tör­män­nyt kir­joituk­si­in, joi­ta luon­nehtisin tuol­la termillä. 

  Tarkoi­tan sivus­to­ja, jois­sa ihan akti­ivis­es­ti puhutaan maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta. Jotain vienos­ti epäasial­lista voi olla, mut­ta mitään vihaa en tosi­aan ole havainnut. 

  Olisi ihan valai­se­vaa nähdä täl­lainen “vihakir­joi­tus”, jot­ta tietäisi mis­tä on kyse. 

  Haiskah­taa vain asian vält­te­lyltä. Arka aihe!

 4. Min­ua on sen­suroitu noin kymme­ne­sosa kir­joituk­sis­tani…, tiedok­si niille joi­ta julka­isupoli­ti­ik­ka täl­lä blogilla kiinnostaa. 

  Syitä on hyviä ja vähem­män hyviä. Joskus olisin itsekin sen­suroin­ut itseäni, mut­ta en suinkaan aina.

 5. Eli­na on kir­joit­tanut tänne noin tuhat postaus­ta, joista on sisäl­lön takia sen­suroitu noin kymme­nen. Noi­ta pyyn­töjä kor­ja­ta edel­listä viestiä on sit­ten tul­lut vähän enemmän.

 6. Tämän 10000 juh­lan kun­ni­ak­si mainit­takoon että kyl­lä Osmo ottaa vas­taan sel­l­aista ruoskin­taa jota har­va on valmis vas­taan­ot­ta­maan, se on toden­näköis­es­ti tämän blo­gin toimivu­u­den salaisu­us. Välil­lä ansait­tua, välil­lä ei…

 7. “Olisi ihan valai­se­vaa nähdä täl­lainen “vihakir­joi­tus”, jot­ta tietäisi mis­tä on kyse. ”

  Ihmette­len, ettei Ode sen­suroin­ut Eli­naa mainit­se­maansa enempää. 

 8. Soin­in­vaara on julki­nen eläin ja vaik­ka voi ajatel­la hänen pitävään blo­giaan yksi­ty­ishenkilönä, on asial­lista kestää kovaakin kri­ti­ikkiä omia ajatuk­si­aan kohtaan. Muuten blogilta katoaa täysin kiinnostavuusarvo. 

  Itse pidän Eli­nan kir­joituk­sista, ne ovat usein mie­lenki­in­toisia ja hausko­jakin. Jos jotain pitäisi sen­suroi­da, niin yllä ole­van “nimi on” kaltaiset kom­men­tit, joil­la ei ole mitään muu­ta tarkoi­tus­ta kuin sol­va­ta toista kirjoittajaa. 

  Yleen­säkin blo­gista tekee kiin­nos­ta­van se, että sinne kir­joit­taville muo­dos­tuu jonkin­lainen per­soona. Heitä tääl­lä on Eli­nan lisäk­si muu­ta­ma muukin esim. Art­turi Björk.

 9. Luulisi, että vihrei­den organ­isaa­tios­ta löy­ty­isi innokkai­ta nuo­ria moderoimaan kom­ment­te­ja. Ei urheiluseu­rois­sakaan edus­tuk­sen pelaa­jat joudu myymään makkaroi­ta. Osmo voisi sit­ten parem­min keskit­tyä omi­in vahvuuksiinsa.

 10. “Tämän 10000 juh­lan kun­ni­ak­si mainit­takoon että kyl­lä Osmo ottaa vas­taan sel­l­aista ruoskin­taa jota har­va on valmis vas­taan­ot­ta­maan, se on toden­näköis­es­ti tämän blo­gin toimivu­u­den salaisu­us. Välil­lä ansait­tua, välil­lä ei…”

  Ehdot­tomasti. Sanan­va­paus jyl­lää ja näyt­tää tärkeyten­sä: tiukatkin kom­men­tit vievät keskustelua eteenpäin.

  Kiitos Osmolle hienos­ta blo­gista ja kom­ment­tien läpikahlaamisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.