Jan Vapaavuoresta tulee kohta pyhimys

Uutiset vaali­ra­hoituk­ses­ta ja sen kytken­nöistä kaavoituk­seen käyvät yhä vain herkullisem­mik­si. Jan Vapaavuorel­la ei voisi men­nä parem­min — eikä Vihdin Idea­parkil­la huonom­min. Enää lehdis­tän pitäisi selvit­tää vaali­ra­hoituk­sen yhtey­det tähän per­in­tövero pois per­heyri­tyk­siltä ‑han­kkeeseen.

Muis­taako joku vielä, mik­si Ilk­ka Kan­er­van piti erota?

11 vastausta artikkeliin “Jan Vapaavuoresta tulee kohta pyhimys”

 1. Hesarin net­ti­sivul­la uuti­soidaan eduskun­nan piiris­sä syn­tyneestä halus­ta uusi­in eduskun­tavaalei­hin. Yksikään kansane­dus­ta­ja ei halua uusia vaale­ja. Tämä on sata var­ma. Kaikil­la edus­ta­jil­la on ole­mas­sa se ris­ki, että menet­tää hyvä­tu­loisen ja monille heistä aika laiskan viran. Sen sijaan vasem­mista janoaa hal­li­tuk­seen ja halu­aa hal­li­tuk­sen nurin. Sekään ei satavar­maan onnis­tu, mut­ta tavoite­han on syksyn kun­nal­lis­vaalit. Niin, mikä tässä olikaan se uusi ongelma.

 2. En tiedä mik­si Kan­er­van piti ero­ta, mut­ta Hesari uuti­soi jokunen päivä Kan­er­van eron jäl­keen Aatos Erkon nim­i­tyk­ses­tä Suomen ja Yhdys­val­to­jen suhteista huole­hti­van toimikun­nan johtoon.

 3. Antaa nyt miehen yrit­tää, eihän sitä nyt heti pidä alas ampua vaikkei ihan kaikesta samaa mieltä olisikaan. Onhan kaver­il­la sen­tään mielip­iteitä ja sen on +

 4. Ilk­ka Kan­er­van piti ero­ta, kos­ka hän oli ain­oa suo­ma­lainen “arvopoli­itikko”. Peruste­lut arvopoli­itikkon arvon­imelle: ensim­mäi­nen poli­itikko, joka antoi Virolle tuken­sa Pron­ssi­pat­saski­is­tas­sa. Oliko niitä muitakin? 

  Osmo, onko HOK-Elan­non edus­ta­jis­tossa arvioitu Vihdin Idea­Parkin vaiku­tus­ta mei­dän itäisi­in Pris­moi­hin? Kuin­ka paljon tuol­lainen iso kaup­pakeskus vie myyn­tiä mei­dän Sel­l­ol­ta, Jum­bol­ta sekä Isol­ta Omenal­ta? Tai vaiku­tuk­set tule­vi­in osu­us­pääo­man korkoihin? 

  Vapaavuoren eri­ty­isavus­ta­ja Tatu Rauhamä­ki on HOK-Elan­non hallintoneu­vos­ton jäsen, hänen pitäisi kai tietää tämä “virkansa” puolesta. 

  Mika Lako, HOK:in jäsen jo vuodes­ta 1987.

 5. Pris­mo­jen myyn­tiä ei ole arvioitu eikä sel­l­aista arvio­ta saa päätök­sis­sä ottaa huomioon. Huomioon saa ottaa ‑ja tulee ottaa — lähikaup­po­jen palve­lu­ta­so asi­akkaiden kannal­ta. Kil­pail­i­jan men­estys tai men­estymät­tömyys ei siis ole argu­ment­ti, mut­ta kaup­pakuole­ma on.

 6. Kun­nal­lis­vaalien edel­lä ilah­tu­isin kyl­lä myös edel­lis­ten kun­nal­lis­vaalien rahoituk­sen perus­teel­lis­es­ta penkomis­es­ta. Kaavoituk­ses­sa ja etenkin raken­nu­soikeuk­sien myön­tämisessä yli­herkkä nenäni on hais­tavinaan jotakin mätää. Pienem­mis­sä kun­nis­sa out­o­ja kytkök­siä on selvin­nyt, raha jyrää Espoos­sa … eiköhän Helsingissäkin??

 7. “En tiedä mik­si Kan­er­van piti ero­ta, mut­ta Hesari uuti­soi jokunen päivä Kan­er­van eron jäl­keen Aatos Erkon nim­i­tyk­ses­tä Suomen ja Yhdys­val­to­jen suhteista huole­hti­van toimikun­nan johtoon.”

  Haloo, mitä tämä on olev­inaan? Jonkin ver­ran A. Erkon toim­intaa tun­te­vana, en oikein usko mihinkään salali­it­to­jut­tuhin, jos tässä nyt ylipäätään niihin viitataankaan. Ker­toisitko Kuntsa mitä ajat täl­lä takaa?

  Min­un muis­ti­ni mukaan Ilk­ka Kan­er­va jou­tui eroa­maan vale­hdel­tuaan julkises­ti. Ollaan aika lähel­lä samaa tilan­net­ta nytkin Van­hasen kohdal­la. Eipä vaan tai­da Tefloni­in paho­ja naar­mu­ja tul­la. Odot­te­len kiinnostuneena.

 8. Hyvä, että otat esi­in tämän Per­heyri­tys­ten liit­to — vaali­ra­hoi­tus — per­in­töveron poisami­nen per­heyri­tyk­siltä ‑kuvion. Tämä lin­ja on jäänyt tois­taisek­si aivan liian vähälle huomi­olle tässä jupakassa.

 9. “Hyvä, että otat esi­in tämän Per­heyri­tys­ten liit­to — vaali­ra­hoi­tus — per­in­töveron poisami­nen per­heyri­tyk­siltä ‑kuvion. Tämä lin­ja on jäänyt tois­taisek­si aivan liian vähälle huomi­olle tässä jupakassa.”

  Onko joku laskenut paljonko yhteen­sä vaali­ra­hoi­tus­ta on tul­lut etu­jär­jestöiltä, jot­ka ajoi­vat per­in­töveron­pois­tamista perheyrityksiltä?

 10. Löy­hästi asi­aan liit­tyen: Kokoomuk­sel­la olisi nyt hyvä paik­ka tehdä iso riskipeliv­e­to: kaataa hal­li­tus. Heil­lähän on täl­lä het­kel­lä eduskun­nas­sa eniten kansane­dus­ta­jia. Ei kun keskus­ta pihalle ja demar­it tilalle, ja saa­vat päämin­is­terin paikan itselleen.

  (Eivät tai­da ottaa tätä riskiä…)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.