Satatuhatta meni rikki

Blogi­ni tämän vuo­den kävi­jämäärä ylit­ti per­jan­taina sadan tuhan­nen rajan. Kävi­jöitä on viikoit­tain keskimäärin 8 000. Tämä motivoi kirjoittamaan.

11 vastausta artikkeliin “Satatuhatta meni rikki”

 1. Osmo,

  Onko sin­ul­la näp­pitun­tu­maa kävi­jöi­den sukupuolijakaumasta?

  Kir­joit­ta­jis­sa miehet näyt­täi­sivät ole­van selvä enem­mistö, vaik­ka aloituk­set ovat uni­sex-aihei­ta, joiden olet­taisi kiin­nos­ta­van sukupuoles­ta riippumatta. 

  Mikähän tähän on seli­tyk­senä? Ovathan naiset jo koulus­sa näp­pärämpiä kie­lenkäyt­täjiä ja kirjoittajia.

 2. Joo, täy­tyy kiit­tää hyvästä blogista.

  Eli­nalle taas täy­tyy ker­too, että naisia kiin­nos­taa yhteiskun­nal­liset ja sen sel­l­aiset asi­at miehiä vähem­män eli ei ole Soin­in­vaaran blo­gin omi­tu­isu­us tämä miesvoittoisuus.

  Tai siis noin on ainakin Jenkkilöis­sä ja Britanniassa:

  http://marikoo.blogsome.com/category/tutkimuspohdintaa/

  Nykyisen hal­li­tuk­sen sukupuoli­jakau­mas­ta näemme, että onnek­si kiin­nos­tuk­sel­la ei ole tekemistä pätevyy­den kanssa.

 3. Onnit­te­lut hil­jaiselta lukijaltakin!

  Ker­rankin ihmi­nen (poli­itikko), jon­ka kanssa koen ole­vani monista asioista samaa mieltä.

 4. Onnit­te­lut, vaik­ka eipä tässä kaiketi onnea olla tarvit­tu. Keskustelu­foo­ru­mia odotellessa.

 5. Onnea vaan yllät­tävän isoista kävi­jämääristä. Niin onhan tätä tul­lut seu­rat­tua. Saa­han tääl­lä ihan asi­ati­etoakin. Vaikka­pa hil­jat­tain käy­ty keskustelu tästä hiilen kier­rosta. Oli­han siinä läh­estymistapo­ja, mitä ei juuri lehtien pal­stoil­la käydä.
  Vaik­ka kom­men­toin­ti tah­too välil­lä vähän men­nä viisasteluksi.

  Niin tuli tuos­sa juuri luet­tua Osmon kir­ja pyöräi­ly Niz­za­an. Oli mie­lenki­in­toista kevyt­tä lukemista. Vaan Niz­za tuli niin nopeasti vastaan.

 6. Kiitok­set toimi­vas­ta blo­gista — toiv­ot­tavasti jatkoa seuraa.

 7. Totaa­likävi­jämäärästä oma­l­la sivul­lani käyt­ti puo­let aikaa 0 sekuntia.
  20–30 % kävi­jöistä käyt­tää aikaa merk­it­sevässä määrin.

 8. Eli­na, tarken­nuk­se­na Tomin kom­ment­ti­in: Miehet kir­joit­ta­vat enem­män poli­ti­ikas­ta siinä muo­dos­sa, kuin poli­ti­ikas­ta on ollut tapana kir­joit­taa: vähän pönöt­täen ja jär­jestelmästä käsin. 

  Naiset kir­joit­ta­vat enem­män, myös asi­as­ta, mut­ta näkökul­ma poli­it­tisek­si ajateltavi­in asioi­hin on henkilöko­htaisem­pi ja arkisem­pi, jol­loin sitä ei vält­tämät­tä tun­nista samal­la tavoin politiikaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *